З а к о н у к р а ї н и про туризм Цей Закон - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Закон україни про стандартизацію ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1 254.68kb.
Закон україни №2289-vі "Про здійснення державних закупівель" 3 1028.52kb.
Закон україни про Державну прикордонну службу України Із змінами... 1 411.37kb.
З а к о н у к р а ї н и про організацію та проведення фінальної частини... 1 113.73kb.
Закон україни про правовий режим надзвичайного стану ( Відомості... 1 224.9kb.
Закон україни " Про загальний військовий обов'язок І військову службу" 1 250.33kb.
Закон України "Про правову допомогу" (розроблений Центром політико-правових... 1 236.55kb.
Закон україни про підтримку підприємств галузі інформаційних технологій 1 82.71kb.
Закон україни про підвищення престижності шахтарської праці (Відомості... 1 77.55kb.
Про затвердження порядку оформлення ваучера на надання туристичних... 1 103.72kb.
Журнал «Довідник кадровика» Передплатні індекси 01158 1 171.2kb.
Хмельницької області 1 39.53kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

З а к о н у к р а ї н и про туризм Цей Закон - страница №1/10ПРОЕКТ

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро туризм
Цей Закон визначає основні принципи, мету та пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму, встановлює правові основи єдиного туристичного ринку України, засади раціонального використання туристичних ресурсів, а також регулює відносини, пов`язані з організацією і здійсненням туризму на території України, у тому числі прав, обов`язків та відповідальності юридичних і фізичних осіб при наданні послуг у галузі туризму.

Він спрямований на забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, охорону здоров`я, на безпечне для життя і здоров`я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав при


здійсненні туристичних подорожей.

Дія цього Закону поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичних осіб, діяльність яких пов’язана з наданням туристичних послуг, а також осіб, які їх отримують.
РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів і понять

У цьому Законі терміни і поняття вживаються у такому значенні:


1) відвідувач - особа, яка прибула в місце поза межами її постійного проживання. Відвідувачі поділяються на дві категорії: туристи і одноденні відвідувачі.
2) галузь туризму (туристична галузь) - галузь економіки держави, що включає туризм як елемент соціально-економічної галузі, до якої входять призначені для організації дозвілля і з метою туризму індустрія всіх видів перевезення туристів та їхнього багажу, індустрія гостинності - розміщення та харчування туристів, індустрія послуг розваг та інших послуг (санаторно-курортних, освітніх тощо), індустрія туристично-екскурсійних та музейних послуг, посередницьких та окремих послуг туроператорів і турагентів, а також індустрія туристичних послуг і робіт, що сприяють їх споживанню, продаж товарів туристичного асортименту та сувенірів;
3) гід-перекладач – фізична особа, яка володіє фаховою інформацією про місце перебування подорожуючих, визначні місця, об`єкти показу, а також володіє мовою іноземних туристів, яких приймають або загальнозрозумілою для них мовою, надає екскурсійно-інформаційні, організаційні послуги та кваліфіковану допомогу учасникам туру в межах договору про надання туристичних послуг і має акредитацію у відповідній дестинації;

4) дестинація (туристична) - місце призначення туристичної подорожі (туристичної поїздки, туру, екскурсії), місце відвідування (територія, місцевість, місто, населений пункт, туристичний центр) особами, які не проживають постійно в даній місцевості і не належать до категорії місцевого населення;


5) договір на туристичне обслуговування - угода між туроператором або турагентом і туристом на оплатне надання туристичних послуг;
6) одноденний відвідувач - особа, яка перебуває не більше 24 годин у місці тимчасового перебування, як правило, без ночівлі.
7) екскурсант – одноденний відвідувач, який споживає екскурсійні послуги, що надаються під час екскурсії або на об’єктах показу гідами (гідами-перекладачами), екскурсоводами. До категорії екскурсантів відносяться також місцеві жителі, які беруть участь в екскурсії;
8) екскурсійна діяльність - діяльність суб`єктів туристичної галузі (туроператорів, турагентств, туристично-екскурсійних, екскурсійних бюро, бюро гідів-перекладачів), які мають необхідну кваліфікацію акредитованих фізичних осіб з підготовки, організації та проведення екскурсій, а також наданню послуг екскурсовода, гіда, гіда-перекладача;
9) екскурсовод - фізична особа, яка має професійну підготовку, досвід і знання щодо предмету екскурсії й об`єкту (об`єктів) показу, досвід екскурсійної діяльності, володіє необхідною і достатньою фаховою інформацією про місце тимчасового перебування та має відповідну акредитацію в дестинації;
10) експорт туристичних послуг - надання туристичних послуг вітчизняними суб’єктами господарської діяльності іноземним туристам в Україні (в`їзний туризм);
11) засоби тимчасового розміщення (проживання) - готелі та інші об`єкти, призначені для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) (далі – засоби розміщення). Засоби розміщення поділяються на колективні та індивідуальні.
12) імпорт туристичних послуг - надання туристичних послуг іноземними суб’єктами господарської діяльності громадянам України за кордоном (виїзний туризм);
13) індивідуальний засіб розміщення - житло, в якому за плату або безоплатно надають обмежену кількість місць (менше ніж 10); у цьому випадку всі одиниці розміщення (кімната, житло) є незалежні і їх займають туристи або господарі, які використовують це житло протягом обмеженого проміжку часу як другий будинок для відпочинку (дачний будинок);
14) клуб з розміщенням (таймшер) - це колективний засіб розміщення, правилами якого передбачені володіння, користування і розпорядження в межах правил кондомініуму одиницею (модулем, апартаментами) відпочинку на основі попередньої оплати на кілька років вперед і з обов`язковою сплатою внесків на управління, періодичність відпочинку не рідше одного разу на рік або два роки, обмеження терміну відпочинку часовим відрізком, зазвичай кратним тижню, з наявністю комплексу туристичного обслуговування, що надається власникові (члену клубу) безкоштовно або на платній основі по статуту клубу;
15) колективний засіб розміщення - об`єкт (готель, мотель, пансіонат, гостьовий будинок, будинок відпочинку, кемпінг, санаторно-курортний заклад, туристська база, клуби з розміщенням (таймшер) та інші), що відповідає вимогам нормативних документів, стандартів, в якому надають місце для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні, загальною кількістю як мінімум 5 номерів (кількість місць 10 або більше);
16) комерційна присутність на території держави - будь-яка форма підприємницької або професійної діяльності суб`єкта туристичної галузі, у тому числі за допомогою:

а) установи, придбання або використання юридичної особи (резидента);б) створення чи використання відділення або представництва на території держави з метою надання (постачання) туристичної послуги;
17) комплексна туристична послуга (пакет) - впорядкований програмою і взаємопов`язаний технологією надання комплекс туристичних типових і нетипових послуг, а також робіт і товарів (в цілому - тур), який пропонується для надання споживачеві (туристові) за встановленою загальною ціною і включає, як мінімум, дві складові: послуги з перевезення та розміщення, інші туристичні та окремі послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням;
18) корпоративний замовник (споживач) - юридична особа, яка замовляє та споживає як типові, так і нетипові туристичні послуги;
19) курорт - освоєна природна територія на землях оздоровчого призначення, що має природні лікувальні ресурси, необхідні для їх експлуатації будівлі та споруди з об'єктами інфраструктури, використовується з метою лікування, медичної реабілітації, профілактики захворювань та для рекреації і підлягає особливій охороні;
20) курортна справа - сукупність усіх видів науково-практичної та
господарської діяльності, спрямованих на організацію та забезпечення лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань із використанням природних лікувальних ресурсів;
21) місце продажу туристичного продукту або окремих туристичних послуг - держава, в якій зареєстровано відповідний суб'єкт господарювання, що здійснює комерційну присутність продаж туристичного продукту або права на окремі туристичні послуги (типових і нетипових), за допомогою різних каналів продажу, включаючи системи он-лайн бронювання та резервування;
22) місце надання туристичних послуг - держава, на території якої споживачам безпосередньо надаються комплексні або окремі туристичні послуги;
23) надання (поставка) туристичних послуг - впорядкований процес формування, виробництва, просування і маркетингу, розподілу (бронювання, резервування), продажу, доставки та виконання окремих, комплексних туристичних послуг і туристичного продукту туристам та/або екскурсантам (далі - споживачам), що регулюється законодавством України. Регулювання застосовується щодо: а) резервування, закупівлі, оплати або використання послуги; б) доступу до послуг і використання у зв`язку з наданням послуги громадянам на правах широкої пропозиції; в) ділової присутності, включаючи комерційну присутність, суб`єктів туристичної галузі з метою поставки послуги на території своєї або іншої держави;
24) об'єкти туристичної індустрії - транспортні засоби та транспортні підприємства (перевізники), індивідуальні та колективні засоби розміщення та підприємства харчування, культури, розваги (атракцій) та спорту, медичних та оздоровчих послуг курортної сфери, торгівлі, інформаційні ресурси та інформаційні системи, засоби забезпечення автоматизованих інформаційних систем та їх технологій, а також інші матеріальні і нематеріальні блага, майно, майнові комплекси (підприємства), результати та продукти інтелектуальної діяльності, що належать суб`єктам туристичної галузі на праві власності, іншій законній підставі (за договором тощо) і використовуються ними для виробництва та надання комплексних та/або окремих туристичних послуг, нетипових туристичних послуг, супутніх послуг, робіт і виробництва та продажу товарів туристичного асортименту та споживання;
25) організатори туризму (замовники послуг суб`єктів туристичної галузі) - юридичні та фізичні особи, які використовують послуги суб`єктів туристичної галузі, а також інші особи, що замовляють окремі або комплексні послуги суб'єктів туристичної галузі з метою подальшої передачі прав на їх використання споживачам (посередники - туроператори, турагенти, туристично-екскурсійні бюро, бюро подорожей, корпоративні клієнти, туристично-інформаційні центри);
26) послуги гіда-перекладача - дії (операції) з супроводу і ознайомленню екскурсантів з туристичними ресурсами, що здійснюються у вигляді послідовного та/або синхронного перекладу мови екскурсовода (доповіді, лекції, повідомлення, іншої інформації) творчим працівником, який володіє відповідною кваліфікацією та акредитований у встановленому порядку;
27) послуги екскурсовода - дії (операції) з підготовки, супроводу та ознайомленню екскурсантів з туристичними ресурсами (об`єктами екскурсійного показу), що здійснюються з інформаційною, навчальною, пізнавальною, культурно-освітньою та іншою метою творчим працівником, який володіє відповідною кваліфікацією (екскурсовода, гіда, гіда-перекладача), акредитований в установленому порядку або постійно працює в зоні екскурсії;
28) послуги з тимчасового розміщення (проживання) - це діяльність юридичної та фізичної особи з надання місця для ночівлі у засобі розміщення за плату, а також інша діяльність, пов'язана з тимчасовим розміщенням (проживанням), передбачена законом;

29) місце проживання - адміністративно-територіальна одиниця, на


території якої фізична особа проживає строком понад шість місяців на рік;
30) просування послуг суб'єктів туристичної галузі - впорядкований і цілеспрямований комплекс заходів і дій, що здійснюється суб'єктами туристичної галузі або за їх замовленням з метою активізації попиту на туристичні послуги (роботи, товари) суб'єктів туристичної галузі за допомогою локального або глобального інформаційного впливу на суспільство і сегменти потенційного та/або реального споживчого ринку туристичного продукту у формі пропаганди способу життя, що сприяє споживанню послуг і туристичного продукту, за допомогою маркетингових комунікацій, а саме: реклами, PR-засобів, створення некомерційних сервісів (інформаційних і туристично-інформаційних центрів), стимулювання збуту, прямого продажу, участі у туристично-виставкових заходах, створення спеціалізованих туристичних інтернет-сайтів і різноманітних сервісів, розповсюдження інформації на електронних носіях, а також інший інформаційний вплив на реального чи потенційного замовника або споживача послуг, туристичного продукту, прямо чи опосередковано сприяє досягненню поставлених цілей;
31) реєстр туризму - інтегрована база даних, заснована на засобах і методах інформаційних технологій, що містить інформацію про туристичні ресурси дестинації (регіону, країни), культурну спадщину, банк даних про господарюючих суб`єктів туристичної галузі, статистичні та аналітичні дані моніторингу туристичних ресурсів, галузі туризму та туристичної діяльності в дестинації (регіоні, країні), що ведеться центральним органом виконавчої влади у галузі туризму;
32) спеціальна туристично-рекреаційна економічна зона - частина території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим підприємницької діяльності у галузі туризму та порядок застосування і дії законодавства України;
33) споживачі туристичних послуг - туристи, екскурсанти, гості засобів розміщення, інші особи, що мають намір замовити, замовляють або використовують окремі або комплексні послуги суб`єктів туристичної індустрії виключно для особистих і суспільних потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності або отриманням доходу;
34) сталий розвиток туризму - концепція розвитку туризму, що передбачає довгострокове, протягом поколінь, допустиме антропогенне навантаження на туристичні ресурси, їх життєздатність, розвиток і економічну рентабельність;
35) суб`єкти туристичної діяльності - юридичні особи та фізичні особи - підприємці, що здійснюють та/або забезпечують туристичну діяльність, а також фізичні особи, які не є підприємцями та надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування тощо;
36) система он-лайн бронювання туристичних послуг - це програмно-технічний комплекс, що розміщений в Інтернет, містить реальні у наявності для бронювання туристичні послуги, достовірні ціни, інформацію про порядок надання та відміни таких послуг, при якому отримується підтвердження бронювання у режимі реального часу;

37) система он-лайн замовлення туристичних послуг - це програмно-технічний комплекс, що розміщений в Інтернет, містить перелік туристичних послуг, ціни, інформацію про порядок надання та відміни таких послуг, без підтвердження такого замовлення у режимі реального часу;


38) таймшер - право володіння на основі черговості з метою відпочинку протягом певного часу (більше року) на певний термін об'єктом нерухомості (квартири, котеджу, вілли тощо), яким можна користуватися на свій розсуд в рамках правил кондомініуму; клубний відпочинок в режимі розділеного часу протягом певного періоду кожного року, який приймається за одиницю виміру на ринку прав володіння клубним відпочинком, зазвичай кратний тижню; клубний відпочинок в режимі реального часу протягом будь-якого періоду року, що залежить від вартості придбаного членства в клубі, що оцінюється в балах або кредитних долях;
39) територія розвитку - будь-яка територія, що має цільову привабливість, забезпечена (володіє) необхідною і достатньою ресурсомісткістю (біогалузного характеру), що відповідає нормам і правилам життєдіяльності людини та не містить будь-яких форм загрози її здоров'ю і життю;
40) тур - організована туристична поїздка (туристична подорож), що здійснюються з метою туризму, протягом певного терміну, за певним маршрутом та тематичною програмою, за єдиною ціною, що здійснюється на плановій основі громадянином (громадянами) за сприяння організатора (-ів) туризму (туроператора або турагента). Тур включає, як мінімум, дві туристичні послуги: перевезення та розміщення, а також інші туристично-екскурсійні послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням;
41) турагентська діяльність - посередницька діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницька діяльність щодо реалізації характерних і супутніх послуг з метою задоволення потреб споживачів, що провадиться, якщо таке встановлено законом, на підставі ліцензії;
42) туризм - складова частина соціально-економічної галузі держави, до якої входить вільне пересування (подорожі, поїздки, тимчасові виїзди) громадян та/або їх перебування поза межами місця проживання з метою відпочинку, санаторно-курортного лікування, пізнавальною, релігійною (крім релігійного обрядового паломництва), спортивною, професійно-діловою та іншою метою, що відповідає суспільній моралі та добропорядності, без зайняття в місці перебування оплачуваною діяльністю;
43) турист – відвідувач, який здійснює подорож з не забороненою законом місця перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності, перебування якого у місці відвідування складає як мінімум одну ночівлю в засобах тимчасового розміщення (проживання);

44) туристична діяльність - пряма або непряма посередницька діяльність у галузі туризму суб`єктів туристичної діяльності з організації (формування), просування, продажу та виконання окремих або комплексних туристичних послуг (типових і нетипових) та/або туристичного продукту;


45) туристична експертиза - всебічний аналіз привабливості існуючих і потенційних туристично-рекреаційних зон для виявлення і визначення напрямку раціонального використання туристичних ресурсів, туристичних об'єктів, об'єктів природної і культурної спадщини з метою забезпечення сталого розвитку туризму, популяризації та організації туристичних потоків з оптимальною антропогенним навантаженням, а також залучення інвестицій в конкретний регіон або спеціальну туристично-рекреаційну економічну зону;
46) туристична пропозиція - відповідальна пропозиція на внутрішньому та світовому туристичних ринках впорядкованої сукупності туристичного продукту та/або туристичних послуг дестинації (регіону, країни), за допомогою яких освоюються туристичні ресурси, якими вона володіє;
47) туристичний ваучер - документ визначеної форми, що підтверджує укладання з туристом договору на туристичне обслуговування та його право на послуги, що входять до складу туру згідно з договором, а також факт їх оплати;
48) туристичний продукт (пакетний тур) - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, що поєднує не менше ніж дві такі послуги (перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов`язані з перевезенням і розміщенням), необхідний для задоволення потреб туриста під час його подорожі;
49) туристичні послуги – типові послуги суб`єктів туристичної діяльності щодо розміщення, харчування, транспортного, санаторно-курортного обслуговування, а також послуги з організації відвідувань об`єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо, спрямовані на задоволення потреб туристів; нетипові послуги суб`єктів туристичної діяльності з організації проведення та обслуговування професійно-ділових, розважальних, благодійних та корпоративних заходів, а також їх матеріально-технічного забезпечення;
50) туристичні ресурси - сукупність природно-кліматичних, історичних, рекреаційних, пізнавальних, соціально-побутових ресурсів, об`єктів природного і культурно-історичної спадщини, інших об`єктів туристичного інтересу і показу, потенційно або реально здатних задовольнити духовні та інтелектуальні потреби туристів, сприяти відновленню та розвитку їх фізичних сил, підтримання нормальної життєдіяльності. До туристичних ресурсів також належать особливо охоронювані природні території, об`єкти культурної та природної спадщини, а також лікувально-оздоровчі місцевості та курорти;
51) турлідер, керівник туристичної (екскурсійної) групи, супроводжуючий - фізична особа, яка має професійну підготовку, досвід, знання і навички та надає своєчасні і якісні інформаційно-екскурсійні, організаційні послуги, включені в тур, кваліфіковану допомогу туристам, екскурсантам, учасникам подорожі в межах, передбачених договором про надання туристичних послуг;
52) туроператорська діяльність - діяльність, пов`язана з формуванням (організацією) і просуванням туристичного продукту, його оптовим продажем, з організації супроводу оплатного надання (виконання) комплексних туристичних послуг (туристичного продукту), окремих туристичних послуг, що здійснюється юридичною особою (організатором туризму) - туроператором - від свого імені, за свій рахунок і на свій ризик, а також, якщо таке встановлено законом, на підставі ліцензії та за умови фінансового забезпечення своєї відповідальності перед туристами. Туроператор має право надання (продажу) прямих окремих (не комплексних) туристичних послуг (типових і нетипових) туристам та іншим споживачам.

следующая страница >>