Є те, що будь-яке філософське питання охоплює проблематику філософії в цілому, тому філософію не можна викладати як інші науки, від - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
В історії філософії ці типи філософування є істотними для її буття... 1 18.42kb.
Усю історію людства, історію будь-якої держави й біографію окремої... 1 51.46kb.
Умови участі у конкурсі на кращий інноваційний дизайнерський проект... 1 40.14kb.
Урок 1 Тіла обертання. Глечик 1 15.19kb.
Конкурентоспроможності регіонів стає все більш актуальною в наукових... 1 70.95kb.
Етнічність трипільців 1 166.82kb.
Рабовласницьке суспільство досягло більш високого рівня розвитку... 1 258.53kb.
Новітнє відродження української церкви 1 42.05kb.
Реферат на тему: „ Італійський гуманізм епоха 1 93.43kb.
8-11 класи Лист Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України 1 26.14kb.
Запитувати для отримання більш детальної інформації What’s this in... 1 224.74kb.
Народження дитини визначна та радісна подія для кожної сім’ї, поява... 1 68.3kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Є те, що будь-яке філософське питання охоплює проблематику філософії в цілому, тому - страница №1/1


http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

4. Розкрийте специфічні риси філософського мислення

Мислення — це особлива ідеальна діяльність людини, яка виникає, формується, розвивається в суспільстві, коли людина перебуває у певному соціокультурному середовищі і вступає в багатогранні відношення з природнім і соціальним світом, що її оточує. Особливості філософського мислення, які відмежовують філософію як від буденного так і від природничо-наукового мислення. Першою особливістю є те, що будь-яке філософське питання охоплює проблематику філософії в цілому, тому філософію не можна викладати як інші науки, від більш простого до більш складного. Другою - те, що будь-яке філософське питання охоплює не тільки філософію в цілому, а й ставить під питання того, хто запитує, тобто філософське мислення вимагає не тільки осмислення своїх власних підвалин та можливостей пізнання, а й зміни того, хто мислить - зміни світоглядних, життєвих здібностей і самого способу мислення. За Арістотелем, мислення є частиною душі, іншою її частиною є відчуття. Як частина душі, мислення є специфічною здатністю розмірковувати, осягати думкою світ і самого себе, тобто душу. Мислення є діяльністю, яка спрямована на пізнання, осягання родів сущого. Досліджуючи мислення, Арістотель створив логіку - науку про мислення, сформулював закони та форми мислення.У концептуальних системах філософів Нового часу (Джон Локк, Френсіс Бекон, Клод Адріан Гельвецій, Девід Юм) мислення - це діяльність, яка спрямована на пізнання та практичні дії; воно розробляє метод, тобто засіб, прийом пізнання та практичних дій. Філософи вирізняють прояви мислення — відчуття, споглядання, уява, рефлексія; рівні мислення — розсудок, розум; прояви діяльності мислення — сумнів, віра, задум, прийняття рішень, розуміння, уявні операції.

Сучасні концепції мислення

На сучасному етапі мислення людини є об'єктом дослідження багатьох наук: психології, соціології, логіки, теорії штучного інтелекту та ін.1. Психологічна концепція мислення будується на принципах єдності діяльності і мислення, соціоісторичної та культурної детермінації, розвитку, системності, відображення. Сучасна психологія виділяє у мисленні інтелектуальні процеси (планування, проектування, оцінювання, розуміння, тощо) й інтелектуальні операції (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, тощо).

2. Соціологічна і соціально-психологічна концепція мислення.

3. Логіко-філософська концепція мислення.

4. Інформаційно-кібернетична концепція мислення.

5. Еврестична концепція мислення.

Види мислення

 1. Практичне мислення

 2. Теоретичне мислення

 3. Професійне мислення

Типи мислення

 1. Конкретне мислення

 2. Абстрактне мислення

 3. Вербальне мислення

 4. Дискурсивне мислення

 5. Недискурсивне мислення (інтуїція, уява)

 6. Логічне мислення

 7. Алогічне мислення

 8. Раціональне мислення

 9. Ірраціональне мислення

 10. Наочно-образне мислення

 11. Концептуальне (понятійне) мислення