Якісна освіта розглядається сьогодні як один з індикаторів високої якості життя, інструмент соціальної і культурної злагоди та еконо - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
В курсі визначається закономірності та особливості економічного розвитку... 1 67.55kb.
Сучасному суспільству необхідна якісна освіта, яка спроможна забезпечити... 1 29.98kb.
Рішення 30. 08. 2013р. №539 Про підсумки виконання основних показників... 1 151.43kb.
Комплексна оцінка здоров’я населення та його впливу на економічне... 3 340.21kb.
Значна увага сьогодні приділяється модернізації біологічної освіти... 1 79.12kb.
Юрій Павленко: Захист прав дитини – один із пріоритетів соціальних... 1 14.77kb.
Досі не визначено систему індикаторів економічної безпеки та їх порогові... 1 226.76kb.
", на виконання доручення Президента України від 15. 03. 2012 "Щодо... 1 100.48kb.
Боротьба за соціальну справедливість доленосне завдання незалежної... 1 22.99kb.
Процес видалення вологи з деревини до певного відсотку вологості... 1 27.2kb.
Інформації про життя та політичні події в зарубіжних державах Перша... 1 147.06kb.
Формування літературних компетенцій учнів Савченко В. А 1 30.89kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Якісна освіта розглядається сьогодні як один з індикаторів високої якості життя, - страница №1/1

ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ПОЛЯКОВА,

методист НМЦ дошкільної і початкової освіти

ІППО КМПУ ім. Б. Д. Грінченка
Моніторинг якості знань молодших школярів
Якісна освіта розглядається сьогодні як один з індикаторів високої якості життя, інструмент соціальної і культурної злагоди та економічного зростання. Засобом отримання об'єктивної інформації про стан освіти та розроблення відповідних стратегій розвитку галузі є моніторингові дослідження. Саме вони дають порівняльну інформацію про рівень навчальних досягнень школярів, а тому є підставою для корегування навчального процесу, методик викладання, оновлення змісту освіти. Отримання об'єктивної інформації про стан освіти в умовах модернізації національної освітньої системи є надзвичайно важливим оскільки дає змогу усунути можливі прорахунки та розробити стратегію подальшого розвитку освіти.

На виконання Указу Президента України від 4 липня 2005 року № 1013 «Про невідкладні заходи щодо функціонування та розвитку освіти в Україні» у нашій державі запроваджується система моніторингу якості освіти.

Головною метою оцінювання якості освіти є реалізація конституційних прав громадян на рівний доступ до якісної освіти, аналізу стану системи освіти та прогнозуваня її розвитку.

Початкова школа реформується не автономно, а в межах єдиного для всієї системи законодавства, тож цій ланці освіти потрібен моніторинг якості.

Моніторинг якості освіти слід розглядати як інструмент методичного й управлінського забезпечення державного стандарту початкової загальної освіти; моніторинг – це регулярне безперервне контролююче відстеження якісних результатів навчання, виховання, розвитку учнів у системі “вчитель-учень”. Педагогічний моніторинг є формою організації, збору, збереження, обробки і поширення інформації, що забезпечує безперервне відстеження стану викладання і рівня навчальних досягнень учнів.

Мета педагогічного моніторингу: • проаналізувати й оцінити результативність навчання;

 • оцінити ефективність навчального процесу з погляду Державних стандартів початкової загальної освіти;

 • проаналізувати успішність навчання з урахуванням особливостей учнів;

 • узагальнити позитивний педагогічний досвід.

Попередні результати дослідження свідчать, що протягом навчального року вчителям слід постійно готувати учнів до моніторингових досліджень, а саме: педагогам і учням треба вчитися працювати з тестовими завданнями.

Учителю початкових класів доцільно використовувати різноманітні тестові завдання під час проведення поточного й тематичного оцінювання, широко практикувати тестування не тільки як контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок школярів, але і як продуктивний навчальний прийом, відпрацьовувати у школярів навички виконання тестових завдань різних форматів і різного ступеня складності.

Пропонуємо Вашій увазі приклади математичних завдань за проектом TIMSS (тенденції в міжнародній математичній та природничій освіті)
Четвертий клас
1. Подивіться на ряд чисел.

100, 1, 99, 2, 98, □, □, □.Які три числа треба вписати у квадратики?

*(А) 3, 97, 4

(Б) 4, 97, 5

(В) 97, 3, 96

(Г) 97, 4, 96

2. Цю геометричну фігуру можна повертати так, щоб вона була в різних положеннях.
На якому з цих малюнків зображено положення даної фігури після того, як її повернули?


*(А) (Б)

*правильна відповідь
3. Яка з цих фігур має найбільшу площу?


(А)
(Б)(В)


(Г)
* цравильна відповідь


4. У класі 30 учнів, 10 з них мають чорне волосся, 15 – біляве, а інші – каштанове. Позначте на графіку, який подано нижче, кількість учнів із каштановим волоссям.

Колір волосся


КаштановеЧорне


Біляве


Колір волосся4.

Температура за тиждень


• Найвища температура

о Найнижча температура


Вт Ср Чт Пт Сб
Дні тижня
На графіку ви бачите максимальні й мінімальні температурні показни­ки протягом тижня. У який день тижня різниця між максимальним і мінімальним температурним показником була найбільша?

*(А) понеділок

(Б) четвер

(В) п'ятниця

(Г) субота
*правильна відповідь

Картки з числами

Інструкція: завдання 6,7,8 засновані на картках із числами.

Для того, щоб дати відповідь, ти можеш використати інформацію, що

міститься в цьому розділі.


Для виконання завдання тобі знадобиться картон із 10 квадратни­ми картками з числами, як показано нижче. Візьми картон і виготов картки.

Якщо в тебе немає такого картону, підніми руку.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Числова гра «Набери 20 балів»

Двоє дітей, Джоан і Герберт, вчаться грати в гру «Набери 20 балів». Ось правила цієї гри.


«Отримай число 20»

Правила гриВибери картки: кожен гравець, не дивлячись, виймає 3 картки.

Склади числа, написані на картках: ці картки потрібно покласти таким чином, щоб отримати суму, найближчу до 20.

Наприклад, гравець, який вийняв картки , і може їх покласти чотирма різними

способами:або або або

+ + + +


________ _______ ________ +

55 46 19 _____

10

15

Очевидно, що цей гравець повинен вибрати розташування карток: + 419

тому що число 19 найближче до 20.Джоан і Герберт грали в гру «Набери 20 балів».

Джоан намалювала картки , і . Герберт намалював картки , і .


А. Яке завдання на додавання може скласти Джоан, щоб отримати у відповідь суму балів, найближчу до 20? Не забудь записати цю суму.

2

+7 Ця сума найближча до 20

+9

18
Б. Яке завдання на додавання може скласти Герберт, щоб отримати у відповідь суму балів, найближчу до 20? Не забудь записати цю суму.

13

+6 Ця сума найближча до 20

19


В. Герберт каже: «Якщо я візьму картки з числами , і , я можу отримати 20 двома різними способами».

Покажи два способи додавання чисел, якими Герберт може отримати 20 за допомогою карток ,

і .

14

Перший спосіб: +620

16

Другий спосіб: +420Числова гра «Отримай найбільшу суму»
Джоан і Герберт грали в нову гру з використанням карток із числами. Вони перемішували картки в такий спосіб, щоб отримати найбільшу суму при додаванні чисел, що на картках.

А. Візьми картки з числами , та . У клітинках, які ти бачиш нижче, запиши числа так, щоб отримати найбільшу суму при до­даванні.+

______________________9 6


Б. Візьми картки з числами , та . . У клітинках, які ти бачиш нижче, запиши числа так, щоб отримати найбільшу суму при від­німанні.-

______________________

7 1

В. Візьми картки з числами , та . У клітинках, які ти бачиш нижче, запиши числа так, щоб отримати найбільшу суму при множенні.

X

_____________________

2 0 5

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. - М.: Ассоциация инженеров-педагогов, 1996. - С. 264.

 2. Байназарова О. Система моніторингу якості освіти на регіональному рівні // Моніторингові дослідження як інформаційна база в системі управління якістю освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 29 – 30 березня 2005 року. - Луцьк: Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, 2005. – С.26 - 29.

 3. Барна М. Шкільний моніторинг як засіб якісних змін в освіті // Управління освітою. – 2001. - № 3. – С. 6 - 7.

 4. Буркіна Н. С,, Лукіна Т.О. Модель моніторингу підготовки учнів // Шкільний світ. – 2001. - № 9 (89). – С. 2 – 8.

 5. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – Київ: Либідь, 1997. – 376 с.

 6. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова освіта. – 2006. - № 2. – С.2-31.

 7. Касьянова О.М. Розробка і використання педагогічного моніторингу у навчально-виховному процесі // Рідна школа. – 2000. - № 4. – С. 36 – 38.

 8. Книга вчителя початкової школи: Довідково-методичне видання /Упоряд. Г.Ф.Древаль, А.М.Заїка. – Харків: Торсінг Плюс, 2005. – 688 с.

 9. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичні рекомендації / Авторський колектив: Бібік Н.М.(керівник), Савченко О.Я., Байбара Т.М., Вашуленко М.С. та ін. – К.: Початкова школа, 2003.- 127с.

 10. Куликова Л.В.Моніторинг якості освіти самоосвітньої діяльності учнів і вчителя // Управління школою. – 2005. - № 16 – 18. – С. 43 – 48.

 11. Лукіна Т.О. Структура та основні завдання освітнього моніторингу як інструменту державного управління якістю загальної середньої освіти // Управління сучасним містом – 2004. - № 2/4 – 6 (14). – С. 150 – 157.

 12. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / За заг. Ред. О.І. Локшиної. – К.: К.І.С,2004. – 128 с.

 13. Національна доктрина розвитку освіти // Нормативно-правове забезпечення освіти. У 4 ч. – Х.: Вид. Гр. “Основа”, 2004. – Ч. 1. – С. 5 – 24.

 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 року № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти». – К., 2006. – 7 с.

 15. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – К.: Початкова школа, 2006. – С.88-116.

 16. Указ Президента України від 4 липня 2005 року № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» // К.: Ліга Бізнесінформ, 2005. – 4 с.