Я, уповноважена особа Комісії директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Я, уповноважена особа Комісії директор Центрального територіального... 1 43.68kb.
Я, уповноважена особа Комісії директор Центрального територіального... 1 42.27kb.
Я, уповноважена особа Комісії директор Центрального територіального... 1 28.18kb.
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної... 1 25.06kb.
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної... 1 45.59kb.
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної... 1 37.09kb.
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної... 1 40.64kb.
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної... 1 43.71kb.
З цінних паперів та фондового ринку постанова №012-зх-1-е про накладення... 1 57.35kb.
Постанова №1277 -до-1-е про накладення санкції за правопорушення... 1 15.2kb.
Постанова №586 -до-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 21.58kb.
ОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника 1 41.71kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Я, уповноважена особа Комісії директор Центрального територіального департаменту - страница №1/1

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА №726-ЦД-1-Е

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
м. Київ 25 квітня 2013 року
Я, уповноважена особа Комісії - директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Жупаненко Віктор Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.09.2012 року №1239, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів - Костяного Івана Володимировича , у відношенні ПрАТ “Агрофос 93” (код за ЄДРПОУ 14328193, адреса: вул. Біличанська, 1А, м. Київ, 03115, тел.: 235-05-91, р/р: 260092028901 у ПАТ “Інтеграл-Банк”, МФО банку: 320735), (керівник та/або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з'явився),
ВСТАНОВИВ:
Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №848-ЦД-1-Е від 04.04.2013 року факт порушення ПрАТ “Агрофос 93” вимог ст. 40 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”, пункту 1, глави 7, розділу V “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.06 №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за №97/13364 (зі змінами та доповненнями), а саме: неопублікування ПрАТ “Агрофос 93” регулярної річної інформації за 2011 рік в офіційному друкованому виданні.

Повторність по цьому правопорушенню відсутня.

Термін опублікування регулярної річної інформації за 2011 рік – до 03.05.12.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» - регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом:  • розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;

  • опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

  • розміщення на власному веб-сайті.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.

Відповідно до п. 1 глави 7 розділу V Положення №1591 - розкриття річної інформації має здійснюватись шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування у офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії

Розкриття річної інформації здійснюється у такі строки:


  • розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

  • опублікування у офіційному друкованому виданні - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

  • подання до Комісії - не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПрАТ “Агрофос 93” письмових пояснень, клопотань та/або заперечень надано не було.

ПрАТ “Агрофос 93” не опублікувало регулярну річну інформацію про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за що ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 10 статті 8, пункту 14 статті 8, статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 3 розділу VII, пункту 1 розділу XIV, пункту 1 розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.12 №1470 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.11.12 за №1855/22167
ПОСТАНОВИВ:


  1. За неопублікування регулярної річної інформації про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, накласти на ПрАТ “Агрофос 93” штрафну санкцію у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.

  2. Винести у відношенні ПрАТ “Агрофос 93” Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери.

  3. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.

Уповноважена особа Комісії Жупаненко В.М.