Вступ. Аналіз роботи відділу освіти за 2012 рік стр - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Порядок денний 1 9.29kb.
Рішення 21. 09. 2012 м. Дніпропетровськ №225 Про погодження функціонування... 1 32.52kb.
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2009-2010 навчальний рік та пріоритетні... 1 563.13kb.
Планробот и районного методичного об»єднання заступників директорів... 1 152.41kb.
Доповідь начальника відділу освіти лопатнюка олександра миколайовича... 1 181.93kb.
План роботи відділу організаційно-методичної та інформаційно-бібліографічної... 1 308.06kb.
Довідка Про підсумки роботи відділу освіти Якимівської районної державної... 1 259.51kb.
Підгаєцька районна державна адміністрація 1 37.35kb.
План роботи комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу... 12 2255.39kb.
Звіт Директора Південного ліцею Харківської районної ради Харківської... 1 398.32kb.
У 2011-2012 навчальному році роботу педагогічного колективу було... 7 796.86kb.
Рішення від 27. 04. 2007 №10-42/ V м. Черкаси Про затвердження складу... 1 17.55kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Вступ. Аналіз роботи відділу освіти за 2012 рік стр - страница №1/6


" ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник відділу освіти

Юр’ївської райдержадміністрації

____________ Біла О.В.


" ПОГОДЖУЮ"

В.о. голови

Юр'ївської райдержадміністрації

______________ Шаповал О.М.

ПЛАН


РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

ЮР'ЇВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАМІНІСТРАЦІЇ
на 2013 рік

Зміст 1. Вступ. Аналіз роботи відділу освіти за 2012 рік стр. 3-18

2. Нормативно-правова база діяльності відділу освіти стр.18-27

3. Організація роботи відділу освіти Юр’ївської райдержадміністрації. стр.28 1. Циклограма діяльності відділу освіти стр.28-2 9

 2. Питання , що виносяться на засідання колегії Юр’ївської райдержадміністрації стр.29-30

 3. Наради: стр.30-37

1) Директорів закладів освіти

2) Заступників директорів закладів освіти з навчально-виховної роботи

3) Заступників директорів з виховної роботи


 1. Завідуючих дошкільними навчальними закладами

 1. Науково-методична діяльність відділу освіти стр.38-43

 1. Засідання методичної ради відділу освіти

 2. Робота з кадрами

 3. Школа управлінського досвіду:

 • Секція директорів шкіл

 • Секція заступників директорів з навчально-виховної роботи

 • Секція заступників директорів з виховної роботи

 1. Школа резерву керівних кадрів

 1. Робота з забезпечення умов життєдіяльності та техніки безпеки

стр.44-45

 1. Здійснення контролю за дотриманням законодавства з питань освіти, тематичні перевірки стр. 45-49

 2. Організаційно-масові заходи стр.49-59

 3. Заходи щодо проведення у 2013 році – року творчості дитини

стр. 60-62

12.Методичні виїзди стр. 63

13. Фінансово-економічна діяльність стр. 64-65

14. Господарська діяльність стр.65-66І. ВСТУП.

Аналіз роботи відділу освіти за 2012 рік

Сучасний світ характеризується швидкими змінами, які значною мірою стосуються і сучасної школи.

Розбудова національної системи освіти в Україні є сьогодні не тільки умовою економічної і політичної самостійності держави, але і передумовою включення її до світової спільноти.

Перехід до постіндустріальної або інформаційної моделі розвитку суспільства вимагає інноваційної моделі розвитку випереджального характеру. Впровадження новітніх педагогічних технологій у сучасній школі має на меті , в першу чергу, формування нового освітнього середовища, здатного забезпечити інноваційний розвиток особистості кожного учня. Національна політика в освітянській галузі спрямована на створення такої моделі освіти, яка б сприяла формуванню високоморальної творчої особистості, становленню громадянина та патріота України, давала б рівний шанс для здобуття доступної та якісної освіти.

Відповідно до Програми Президента України В.Ф.Януковича «Україна для людей» метою реформування системи освіти є вирішення актуальних проблем виховання підростаючого покоління, формування духовно-моральної, життєво компетентної особистості - громадянина України. «Наша основна мета – повернути суспільству школу, якою можна пишатися і яка відповідатиме запитам кожної української родини» - таке основне завдання окреслив перед освітянами Міністр освіти і науки , молоді та спорту Дмитро Табачник

2012 навчальний рік – це рік виконання регіональної програми «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти» , ухваленої за ініціативи Олександра Вілкула , це рік доступу до якісної освіти всіх учасників навчально-виховного процесу, реформи дошкільної освіти та 100% охоплення дітей 5- ти річного віку дошкільною освітою. Освітяни району працювали над розширенням мережі дошкільних закладів освіти, забезпечення безперебійної освіти педагогічних кадрів нової якості, створенням єдиного інформаційного простору, підготовкою загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження в 2012/2013 навчальному році Нового стандарту початкової середньої освіти, соціальним захистом дітей пільгових категорій , проведення виховної роботи в рамках акції «Дніпропетровщині – 80» спрямована на патріотичне виховання підростаючого покоління , пропаганду здорового способу життя .

В районі 9 середніх загальноосвітніх шкіл , 1 НВК, 3 неповних середніх загальноосвітніх закладів.

Базову середню освіту отримали 155 чоловік ( 2010/2011 н.рік – 174 чол)

Середню загальну освіту отримали 107 чоловік (2010-2011 н.рік – 58 чоловік)

Згідно положення про золоту медаль „За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль „За досягнення у навчанні”золотими медалями в школах району нагороджено 11 ( 2010-2011 н.рік -7 випускників) :

Юр’ївська СЗШ – 5 учнів, Новоіванівська СЗШ – 2 учні, Олександрівський НВК – 2 учні, Чаплинська СЗШ – 2 учні, Чорнявщинська СЗШ – 1 учень ,срібною – 5 учнів ( 2010 -2011 н.рік – 2 учні):

Новов’язівська СЗШ – 2 учні, Шандрівська СЗШ – 2 учні, Юр’ївська СЗШ – 1 учень.

Всі випускники - медалісти будуть навчатися у вищих навчальних закладах:

- бюджетна форма навчання - 12 чоловік

- за контрактом – 4 чоловіка

Цього року в школах навчається 1403 учні ( 2011/2012 н.рік – 1483 ), з них - 125 першокласників

( 2010-2011 н.рік – 127 чол. , 2009-2010 н.рік - 117 чол.)

Всього
1. Дошкільна освіта – найважливішаскладова безперервної освіти
Проблеми дошкільної освіти ще не мали такого визнання , як сьогодні. До неї прикута увага вищого керівництва держави, практиків, усіх освітян і громадян України.

В районі функціонує 10 дошкільних навчальних закладів, в яких виховується 422 дітей ( 2011 рік - 385 дітей, 2010 рік - 345 ), одна дошкільна група при Олександрівському НВК ( 20 чоловік), відкрито додаткову групу при Новоіванівському ДНЗ.

Дошкільна освіта в 2011-2012 н.р. здійснювалась відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „ Я у світі ”.

В районі нараховується 133 дітей п'ятирічного віку, з них охоплено дошкільною освітою 99( дитини (74,4 %), педагогічним патронатом – 34 дитини ( 25 ,6)

Навчально-виховний процес забезпечують 56 ( 2011 рік - 53 ) педагогічних працівників.

2. 2012 рік – черговий крок до якісної освіти
2012 – рік впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

Районною владою, відділом освіти ,педагогічним корпусом району проведено значну роботу для підготовки шкіл до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти :

- 100% забезпечення підручниками та навчально-методичними комплектами учнів 1 класу;

- з 1 вересня введено викладання іноземної мови у 1-х класах ;

- створення в ЗНЗ консультативних центрів;

- проходження вчителями , які працюють в 1 класі, курсової перепідготовки;

- проведення засідань методичних об’єднань вчителів початкових класів з питання довпровадження в 2012/2013 навчальному році нових стандартів початкової освіти ;

- обговорення питання довпровадження в 2012/2013 навчальному році нових стандартів початкової освіти на нараді директорів ЗНЗ, заступників директорів ЗНЗ, педагогічних радах шкіл;

- при школах для першокласників створені ігрові куточки, при Юр’ївській , Чорнявщинській ,Чаплинській, Комсомольській, Новов’язівській СЗШ – ігрові кімнати.

- наявність внутрішніх кімнат гігієни.3. Інформатизація освітнього процесу –

важливий резерв підвищення якості освіти

Одним із найважливіших напрямів модернізації національної системи освіти є її інформатизація. Це комплексний, багатоплановий, ресурсоємкий процес, в якому беруть участь всі учасники навчально-виховного процесу: учні, вчителі, батьки, влада.

Слід відзначити, що всі вчителі відповідально та добросовісно поставились до впровадження обласного проекту «Створення єдиного освітнього простору в Дніпропетровській області» та продовжують роботу над його реалізацією.

Що зроблено:

- в навчальних закладах району встановлено 22 комп'ютерних класи, в яких налічується 201 комп'ютер, що становить 100% забезпечення, Кількість учнів на 1 комп'ютер - 8 дітей ;

- в 2012 році отримано 2 компютерних класи ( Юр’ївська СЗШ, Новоіванівська СЗШ);

- 24 вчителі пройшли курсову перепідготовку з курсів «Інтел», 157 вчителів – «Вчителі в онлайні»;

- 13 загальноосвітніх навчальних закладів, ЦТНТУМ підключено до мережі Інтернет. Створено сайти відділу освіти , загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, ЦТНТУМ;

- проведено конкурс на кращий Інтернет сайт дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу. Переможцями визначено : сайт Юр’ївського ДНЗ , Чаплинської СЗШ;

- організовано електронну базу дітей та учнів ;

- запроваджено «Курс: школа», «Курс: дошкілля»;

- впроваджено формування електронного звіту;

- відкрито електронну бібліотеку;

- запущено програму « Шкільний підручник»;

- організовано електронні журнали;

- створено електронні щоденники;

- реалізовуємо проект «3D – дитячий садок»;

- впроваджуємо електронний облік руху шкільних автобусів.

За результатами впровадження в області проектів , наказом ГУО від 21.05.2012 року № 2536/0/21-12 «Про національний проект» для участі в проекті «Відкритий світ» включена Новов’язівська СЗШ, Юр’ївська СЗШ.Основними завданнями пілотних шкіл є: апробація нових освітніх ІКТ-технологій, організація діяльності творчих груп і методичних об’єднань вчителів, створення умов для неперервної освіти, узагальнення і поширення інноваційного досвіду, апробація технологій дистанційного навчання.

Проблеми для вирішення:

- поступове оновлення комп’ютерної техніки в усіх навчальних закладах;

- забезпечення шкіл інтерактивними дошками та мультимедійними установками, що дасть можливість на більш високому рівні впроваджувати в роботу ІКТ;

- забезпечення комп’ютерною технікою дошкільні навчальні заклади та підключення їх до Інтернету;

- реалізація обласних проектів « Електронна школа для обдарованої молоді», «Електронна школа для дітей з вадами фізичного розвитку»

Через створення єдиного інформаційного простору ми виходимо на абсолютно нову модель системи освіти : навчання протягом життя, навчання усюди і завжди.
4. Шкільний автобус.

Особливу роль у забезпеченні якісної освіти відіграє належна організація підвезення учнів до місць навчання і додому.

На виконання програми „Шкільний автобус” здійснюється підвіз 252 учнів (100 % потреби), який забезпечують 8 автобусів: в 2012 році отримано шкільний автобус для Преображенської НСШ.

Для організації безпечного перевезення учнів до місць навчання введено електронний облік руху шкільних автобусів з використанням GPS- технологій,

всі автобуси пройшли технічний огляд, проведено страхування автотранспорту та медичний огляд водіїв,.

Але проблемним залишаються :

- питання утримання шкільного автопарку, оскільки відсутнє фінансування

на проведення ремонту та заміни запчастин автобусів;

- належне фінансування придбання паливно-мастильних матеріалів;

- зберігання та обслуговування автотранспорту.


5. Профільне навчання
Згідно Конвенції профільного навчання, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України поступово створює організаційно- методичні передумови для 100% переходу старшої школи на профільне навчання.

Діюча в районі система профільного навчання реалізується через мережу профільних класів загальноосвітніх шкіл. В 2011-2012 навчальному році в 10 навчальних закладах функціонувало 18

профільних класів , в яких навчалося 198 учнів 10-11 класів, ( 2010/2011 н.рік -157 чоловік), що складало 100 % від загальної кількості старшокласників: 66 учнів обрали філологічний профіль ( 61.7%), 28 учнів обрали суспільно- гуманітарний профіль (26.2%), 13 учнів – технологічний( 12.1%).

На виконання постанови КМ України від 13 квітня 2011 року № 561 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року», враховуючи побажання дітей та батьків, низький рівень знань учнів з предметів природничо-метематичного циклу, в 2012/2013 навчальному році в 10 класі обрано природничо-математичний профіль навчання з поглибленим вивченням фізики в Жемчужненській СЗШ, поглибленим вивченням математики в Чаплинській СЗШ.

Профільне навчання надає можливість старшокласникам в допомозі при виборі майбутньої професії.

6. Обдаровані діти – майбутнє нашої країни
Дніпропетровщина - регіон з великим науковим і культурним потенціалом.

Створення обласною владою додаткових можливостей для розвитку інтелектуальних здібностей, розкриття особистості і самореалізація молодих людей Дніпропетровщини є важливим елементом розвитку регіону.

За ініціативи губернатора Олександра Вілкула в області реалізується в рамках Комплексної Стратегії розвитку регіона і регіональної Програми «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти» проект «Інтелект»

Протягом минулого навчального року в районі проведено 3 тури інтелектуальної гри « Що ?», «Де ?» «Коли?», переможцями стали :

І місце – Новоіванівська СЗШ ( тренер – вчитель інформатики

Черепанюк Олександр Ярославович)

ІІ місце - Чорнявщинська СЗШ ( тренер вчитель фізичної культури Скряга Олександр Петрович)

ІІІ місце - Чаплинська СЗШ ( тренер Маловік Світлана Василівна , заступник директора з виховної роботи)

З 1 вересня в 4 школах району введено факультатив « Інтелект» , який дасть можливість підняти освітній рівень молоді Дніпропетровщини, залучити підлітків до інтелектуальної творчості.

Одним із пріоритетних напрямів реалізації Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю є проведення загальнонаціональних олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів і фестивалів

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, в 2011-2012 навчальному році проведено шкільні та районні олімпіади з базових і спеціальних дисциплін . Всього в олімпіадах взяли участь 468 учнів. Переможцями ІІ туру визначено 48 учнів .

Кращі результати показали учні :

- Юр’ївської СЗШ : 15 переможців , з таких предметів : хімія , українська мова і літ-ра (два 1-х місця ) , географія (два 1-х ) , основи правознавства , математика ( два 1-х місця ) , історія , російська мова , біологія ( два 1-х місця ), основи інформатики ( два 1-х місця ) , « Людина і світ» ;

- Чорнявщинська СЗШ : 10 переможців , з таких предметів : історія ( два 1-х місця), біологія ( два 1-х місця ) , фізика ( три 1-х місця ) , географія , англійська мова , українська мова та література ;

- Чаплинська СЗШ : 8 переможців , з таких предметів : правознавство ( два 1- х місця ) , трудове навчання ( три 1-х місця ) , математика , економіка , хімія ;

- Олександрівська СЗШ : 6 переможців , з таких предметів : українська мова і література , географія ( два 1-х місця ) , фізика , хімія , трудове навчання ;

- Шандрівська СЗШ : 4 переможця , з таких предметів : інформаційні технології ( два 1-х місця ) , російська мова , англійська мова ;

- Новов׳язівська СЗШ , Преображенська НСЗШ : три переможця ;

- Водянська НСЗШ , Жемчужненська СЗШ – по два переможця ;

- Варварівська СЗШ , Вербуватівська НСЗШ – по одному переможцю .

Результати переможців II етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін по загальноосвітнім навчальним закладам району в кількісному складі , згідно призових місць , в порівнянні з попередніми роками в табличному варіанті має такий вигляд :


№ з/п

Школа

2009-2010

2010-2011

2011-2012К-ть

І м

ІІ м

ІІІ м

Всього пе

рем.


К-ть

I м

II м

III м

Всього перем .

К-ть

І м

ІІ м

ІІІ м

Всього пе

рем.


1

Юр’ївська

46

15

8

6

29

45

11

6

5

22

48

15

7

4

26

2

Варварівська

34

1

5

5

11

40

7

6

6

19

44

1

1

3

5

3

Новов’язівська

46

2

3

5

10

41

1

2

1

4

48

3

4

6

13

4

Чорнявщинська

31

5

8

4

17

43

10

6

9

25

44

10

8

3

21

5

Олександрівська

34

4

2

7

13

35

2

4

6

12

46

6

2

10

18

6

Новоіванівська

28

-

3

2

5

31

4

2

5

11

45

3

4

4

11

7

Чаплинська

32

5

6

2

13

34

5

2

3

10

49

8

11

6

25

8

Шандрівська

25

3

2

5

10

27

4

2

3

9

35

4

4

3

11

9

Комсомольська

21

1

-

-

1

13

-

-

1

1

22

-

-

-

-

10

Жемчужненська

31

-

1

3

4

31

1

2

1

4

47

2

3

2

7

11

Водянська

8

2

-

-

2

14

1

2

1

4

14

2

-

-

2

12

Вербуватівська

14

-

1

1

2

16

1

1

1

3

23

1

1

3

5

13

Преображенська

17

-

2

1

3

18

-

7

-

7

24

3

4

4

11

Переможці районних олімпіад приймали участь в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Учень Варварівської СЗШ Жовнір Михайло ( вчитель Мажара Т.О.) зайняв 3 місце з історії, учениця Новоіванівської СЗШ Сергієчко Настя ( вчитель Черепанюк О.Я.) – 2 місце з астрономії .

Навчання в МАН є дієвим напрямком роботи з обдарованою молоддю. В цьому напрямку в 2012 році значно зросла кількість шкіл , які працюють з дітьми в МАН : Юр’ївська СЗШ – 5 учнів,Варварівська СЗШ – 1 учень, Чаплинська СЗШ – 1 учень, Олександрівський НВК – 2 учні. Велику роботу проводять вчителі-предметники з творчо-обдарованими дітьми, і як результат – переможці Всеукраїнських предметних конкурсів :

« Бобер» , «Левеня» , «Лукоморье» , Патріот», «Гринвіч», «Соняшник», «Джміль та бджілка». Слід відзначити велику активність в даних конкурсах учнів Чорнявщинської, Новоіванівської, Варварівської середніх шкіл, Олександрійського НВК.

Протягом року проведено 17 районних конкурсів з різних напрямків виховної роботи, учні шкіл прийняли участь в 11 обласних конкурсах.
Проведено:

- районний етап щорічного обласного конкурсу «Собори наших душ», присвячений 80-річчю Дніпропетровської області. Переможцями обласного етапу даного конкурсу в номінації «Юні композитори» стали: Тимченко Анастасія (Варварівська СЗШ), Бойко Альона (Вербуватівська НСШ), Дзвінчук Анна (Варварівська СЗШ), Пологойко Аліна (Юр’ївська СЗШ)

- районний етап Всеукраїнського конкурсу Екологічної творчості «Молодь обирає здоров’я». Призером обласного етапу Всеукраїнського конкурсу екологічної творчості стала дитяча команда «Оберіг» Новоіванівської СЗШ, яка зайняла ІІ місце серед міст і районів області ( 2011 рік – ІІІ місце)
- районний етап огляду дитячої творчості «Моє Придніпров’я». Обдаровані учні району прийняли участь в обласному фестивалі «Моє Придніпров’я», на якому було відзначено Калініч Маргариту та Семенюк Ірину ( Новоіванівська СЗШ).

следующая страница >>