Всеукраїнський конкурс – захист сучасної моделі навчального закладу - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Наказ №730 Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі... 1 204.03kb.
Наказ №393-к Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора... 1 16.78kb.
Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю навчального... 1 13.78kb.
1 Завідувач бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі... 1 57.7kb.
Технології методичної роботи як шлях формування професійної компетентності... 1 111.65kb.
План роботи комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу... 12 2255.39kb.
Положення про портфоліо педагогічного працівника дошкільного навчального... 1 55.79kb.
Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального... 1 77.62kb.
Наказ №596 від 20 червня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції... 1 75.54kb.
Рішення від 13. 12. 2011 №10-9 м. Тальне Про створення в селі Онопріївка... 1 39.64kb.
Реєстрації осіб, які вступають до вищого навчального закладу у 20 р 1 76.53kb.
II. земельні відносини. Будівельний комплекс головна мета 1 214.4kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Всеукраїнський конкурс – захист сучасної моделі навчального закладу - страница №1/1


Всеукраїнський конкурс – захист сучасної моделі

навчального закладу

«ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю»photo_0410

2012

Здоров’я дітей – це політика, в якій закладено наше майбутнє, тому перед педагогами, батьками та громадськістю стоїть завдання – виховати здорове покоління. Останні дослідження показали, що за період навчання в школі здоров’я дітей погіршується в 4 – 5 разів. Саме в школі учень отримує те чи інше захворювання, відхилення в здоров’ї. Проблема здоров’я учнів сьогодні вийшла за рамки шкільної проблеми і переросла у соціальну. Тому в основі нашої діяльності по збереженню здоров’я дітей та учнівської молоді став проект «Школа Сприяння Здоров’ю», який реалізується через впровадження шкільних проектів: «Здоровий мікроклімат у школі», «Школа безпеки», «Здоров’я дитини – майбутнє нації» та «Кожна дитина має талант», де приорітетом є піклування про збереження фізичного, психологічного та соціального здоров’я вихованців.

Ми визначили такі головні завдання проекту « Школа Сприяння Здоров’ю»:


 • чітке відслідковування санітарно-гігієнічного стану школи;

 • гігієнічне нормування навчального навантаження, об’єму домашніх завдань і режиму дня;

 • освоєння педагогами нових методів діяльності в процесі навчання школярів, використання технологій уроку, зберігаючи здоров’я учнів;

 • розвиток соціально – психологічної служби в школі для своєчасної профілактики психічного та фізіологічного стану учнів;

 • використання системи гурткової, позакласної, позашкільної роботи для формування здорового способу життя учнів;

 • покращення медичного обслуговування учнів школи через співпрацю з медичними закладами села та району.

Вибудовуючи свій проект, наш колектив спирався на такі принципи:

 • підтримання інтересу до рухової та пізнавальної активності;

 • єдність фізичного та психічного розвитку;

 • наочність;

 • самореалізація, саморозвиток і творчість, що знаходяться в гармонії з руховою активністю дитини;

 • безперервності фізичного виховання і навчання на всіх етапах життєдіяльності;

 • диференціального підходу до організації заходів з фізичного розвитку.

Вирішуючи завдання проекту, кожний спеціаліст в своїй професійній діяльності реалізує настанови, виражені у відповідних нормативно-програмових документах, розпорядженнях керівництва. Виконуючи ці настанови на практиці, він неодмінно стикається з необхідністю самостійно визначати конкретні дії, направлені на досягнення результату. Його діяльність стає осмисленою та пошуково-творчою. Але кожен учитель знає, яких результатів прагне досягти колектив в результаті втілення завдань здоров’язбереження дітей та підлітків.

Для цього нами створена прогнозована модель особистості учня:


1. Фізично, морально, духовно здорова особистість.

2. Освічена, адаптована до нестабільного соціуму.

3. Свідома необхідність здорового способу життя і безпеки життєдіяльності.

4. Правильна організація своєї життєдіяльності.

5. Стійкий інтерес до пізнавальної та рухової діяльності, до регулярних занять фізичними вправами.

6. Самоконтроль, саморозвиток.

7. Творча продуктивність.

Очікувані кінцеві результати програми: 1. Підвищення функціональних можливостей організму дітей.

 2. Ріст рівня фізичного розвитку і фізичної підготовки учнів.

 3. Підвищення пріоритету здорового способу життя.

 4. Підвищення мотивації до рухової активності у всіх сферах життя.

 5. Підвищення рівня самостійності та активності учнів у різних видах діяльності.

 6. Підвищення професійної компетентності та зацікавленості педагогів в збереженні та зміцненні здоров’я учнів.Використання здоров’язберігаючих технологій

Створення комфортного освітнього простору (проект «Здоровий мікроклімат у школі») для учнів реалізується шляхом оптимізації та гуманізації навчально-виховного процесу. Гуманізація навчання можлива через: • використання різнорівневого навчання;

 • глибока диференціація навчання;

 • широке використання сучасних педагогічних технологій, в тому числі і інформаційних;

 • орієнтування на особистість кожної дитини, її право на самореалізацію;

 • створення фізичного, психологічного комфорту для учнів;

 • установка вчительського колективу на створення відносин «учитель – учень» по формулі «суб’єкт – суб’єкт»;

 • створення ситуації «успіху» для кожного учня.

Умови виховання та навчання дітей і підлітків вносять великий вклад у формування їхнього здоров’я. Школа забезпечена певними здоров’язберігаючими елементами інфраструкткри:

- транспортним обслуговуванням (шкільний автобус);

- облаштування підсобних приміщень (гардероб, роздягальня, внутрішній туалет у початковій школі);

- водопостачання та каналізація;

- навчальні кабінети, розмір і освітлення яких відповідає нормам;

- кабінет інформатики;

- навчальні майстерні (трудове навчання, обслуговуюча праця);

- спортивний зал, міні-зал у початковій школі та спортивний майданчик;

- дві столових, де є гаряча вода;

- відповідність розмірів меблів;

- відповідний повітряно-тепловий режим;

- гаряче харчування для учнів;

- соціально-психологічна служба.

- кімната відпочинку для молодших школярів.Проект «Школа безпеки» має на меті охорону життєдіяльності дитини під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, підготовку учнів та їх батьків до безпечної поведінки в побуті та громадських місцях. В рамках проекту працюють загони безпеки, агітбригада «Імпульс», загін ЮІР у співпраці з педагогами школи.

Проект «Здоров’я дитини – майбутнє нації» включає в себе:

- здоров’язберігаючі гуртки: спортивний, танцювальний, «Твоє майбутнє» (профілактика шкідливих звичок);

- програму «Школа проти СНІДу» (8 – 9 класи);

- проведення днів та тижнів здоров’я, тижня профілактики шкідливих звичок, олімпійського тижня, тижня безпеки руху, тощо;

- змагання «Шкіряний м’яч» на першість школи в 3-х вікових категоріях;

- спортивно-масові заходи;

- просвітницькі тренінги для лідерів учнівського самоврядування;

- рейди учнівського самоврядування «Курінню бій!»;

- здоров’язберігаючі класні виховні системи;

- просвітницько – профілактичні заходи (лінійки, конкурси, години спілкування, усні журнали, тренінги, тощо);

- анкетування, тестування;

- диспансеризація, щеплення.Проект «Кожна дитина має талант» направлений на створення «ситуації успіху" в навчальному закладі, на виявлення і розвиток особистісних, творчих здібностей кожної дитини. Завдання педагогів, учнівського самоврядування, батьків – допомогти дитині проявити свій талант, презентувати його іншим (розпочатий у 2011 році, в кінці І семестру підведені перші підсумки).

Моніторинг фізичного та психічного здоров’я учнів

У школі навчається 182 учні. Всі учні пройшли диспансерний огляд, на всіх учнів оформлені листки здоров’я. 19 учнів школи відносяться до підготовчої групи здоров’я, 11 учнів – до спеціальної, що становить разом 16% від усіх школярів. Дослідження показують, що із збільшенням віку школярів збільшується кількість хворих дітей (дані на вересень 2011 року):

1 – 4 класи – 11,2 %

5 – 8 класи – 18, 4 %

9 – 11 класи – 22 %

Протягом І семестру 2011 – 2012 н .р. класними керівниками, соціальним педагогом, представником психологічної служби, представниками учнівського самоврядування проведені анкетування та тестування учнів школи з метою виявлення їх відношення до шкідливих звичок, психологічного стану учнів у школі, рівня самооцінки дитини.

95% учнів цілком задоволені психологічною атмосферою в нашій школі.

85% - готові проводити все своє дозвілля в стінах школи.


40% - більше зацікавлені участю у спортивних заходах,

60% - полюбляють участь у художньо-мистецьких заходах.

Що стосується такої шкідливої звички як куріння, то дослідження показали:

50% опитаних пробували курити.

65% з цих учнів більше не повторювали свою спробу, а 35% - продовжують курити.

Ці дані ставлять перед колективом школи конкретні завдання, і найперше з них – боротьба з палінням.


Масові щорічні заходи, пов’язані із пропагандою

здорового способу життя

Осінній та весняний футбольні турніри на першість школи;

олімпійський тиждень;

художньо – спортивне свято «Спорт для всіх»;

художньо-спортивне свято «Козацькі розваги»;

туристично – спортивні змагання;

Всесвітній день здоров’я (змагання, естафети, ігри, велопробіг);

акції учнівського самоврядування: «Курінню бій!», «Ми за здоровий спосіб життя», «Весела перерва».

малі літні олімпійські ігри (в таборі);

піші туристичні походи по рідному краю.Робота з педагогічними кадрами

Робота Школи сприяння здоров’ю вимагає від педагогічних працівників використання інноваційних здоров’язберігаючих технологій, нових дієвих форм проведення виховних заходів. Тому питання, що стосуються діяльності


Школи сприяння здоров’ю розглядаються на педагогічних радах, методичному об’єднанні класних керівників. Педагоги нашої школи володіють технологією тренінгу, мають сертифікати за програмами «Рівний – рівному». «Діалог», тренінгів з питань гендеру. Намагаємося залучити батьків до виховання дітей в дусі здорового способу життя, обговорюємо з ними проект Школи сприяння здоров’ю на засіданнях батьківського комітету, на батьківських зборах. З розумінням відноситься до наших потреб сільський голова Н.О.Шабадаш, деякі підприємці, даруючи дітям м’ячі, тенісні ракетки. Учителі нашої школи Діденко О.М., Лебединець В.І., Багацька М.П. є співавторами навчально-методичних матеріалів та лауреатами виставки «Освіта Черкащини». Діденко О.М., учитель основ здоров’я, є керівником районного методичного об’єднання вчителів основ здоров’я, призером районних конкурсів на кращу розробку уроку та виховного заходу з профілактики СНІДу; проводила майстер – класи для вчителів на обласному рівні.

Учні нашої школи представляли наш район на обласних фестивалях «Спорт для всіх» та «Молодь обирає здоров’я».


izumzum.ru