Водоохоронної лісистості рівнинних водозборів, розробка заходів для підвищення гідрологічної ролі лісів та ін - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
«Розробка навчальних програм для спеціальної підготовки кандидатів... 1 30.4kb.
Положення про проведення відкритого Кубку Полтавської області з велосипедного... 1 41.11kb.
Відповідальні центральні органи виконавчої влади та структурні підрозділи... 1 109.33kb.
До 25 лютого поточного року за адресою: 01004, м. Київ, бульвар Т. 1 84.65kb.
Харьковский городской совет харьковской области исполнительный комитет 1 95.87kb.
Україна донецька обласна державна адміністрація 1 116.85kb.
На сьогоднішній день проблема правопорушень залишається в юридичної... 1 547.96kb.
Методична розробка для студентів до самостійної позааудиторної роботи №6 1 79.42kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 листопада... 1 108.12kb.
Відділ освіти ізюмська гімназія №1 Ізюмської міської ради Харківської... 1 121.27kb.
Методична розробка №15 для організації самостійної позааудиторної... 1 44.06kb.
У наш час автоматизація управління закладом громадського харчування... 1 165.73kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Водоохоронної лісистості рівнинних водозборів, розробка заходів для підвищення гідрологічної - страница №1/1

водоохоронної лісистості рівнинних водозборів, розробка заходів для підвищення гідрологічної ролі лісів та ін.).

В тематичному плануванні вказані теми, які виносяться на лекції (позначені літерою «л») і практичні («п») та для самостійного практичного опрацювання («сам»).

Тематичний план містить посилання на літературу, рекомендовані засоби наочності та види контролю.

Контроль здійснюється за 4-ма модулями, з обов'язковою перевіркою виконання студентами самостійної роботи та ІНДЗ.ЗАГАЛЬНИЙ ЗМТСТ ТА НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ

ВИВЧЕННЮ

Заліковий кредит 1. Лісова інженерна гідрологія.

Модуль і. Загальна гідрологія.

Змістовий модуль 1. Гідрологія як наука про (18 годин). Структура гідрології. Місце гідрології у системі географічних та лісознавчих наук. Методи та підходи в гідрологічних дослідженнях. Короткий нарис історії та лісової інженерної гідрології, етапи її розвитку.

Змістовий модуль 2. Питання інженерної гідрологи і гідрометрії вод суші.

Гідрологія вод суші. Фізико-географічні фактори стоку. Загальні відомості про річки, озера та болота. Гідрометрія вод суші. Організація гідрометричних робіт. Вимірювання глибин води, швидкостей течії води у руслах. Визначення витрат води. Вивчення твердого стоку і донних відкладів. Гідрометрія на гідромеліоративних системах. Гідрологічні розрахунки. Загальні положення при визначенні розрахункових гідрологічних характеристик. Норма річного стоку. Річний стік різної забезпеченості. Внутрішньорічний розподіл стоку. Мінімальний стік води річок. Стік води весняних повеней і паводків. Розрахункові гідрографи повеней і паводків. Найвищі рівні води річок і озер. Розрахунки при проектуванні гідромеліоративних систем.