Вивчення історії рідного краю досить актуальна для багатьох науковців та краєзнавців любителів. Сьогодні вже видано чимало досліджен - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення (проект) " " 2011 року № м. Сокиряни Про cтворення районного... 1 102.19kb.
Проекту «Література рідного краю. Яблуневий цвіт душі Володимира... 1 152.52kb.
«Легенди й перекази рідного краю», на якій ми краще дізнаємось про... 1 97.64kb.
Розробила: Гуржий Оксана Володимирівна, старша вожата Краснодонської... 1 180.04kb.
Тварини рідного краю Мета 1 45.83kb.
Вересня 2012 року Тема: Київщина – територія успіху Мета 1 105.87kb.
Мета: пробуджувати пізнавальний інтерес до історії свого народу,... 1 74.6kb.
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих... 9 2080.57kb.
Методичний кабінет Спеціалізована загальноосвітня школа №2 з поглибленим... 1 209.03kb.
До питання розв’язку проблеми систематизації математичних моделей... 1 104.94kb.
Відділу освіти Первомайської міськради 1 270.06kb.
Тема: західноукраїнські землі у 20 – 30-х роках ХХ століття 1 106.3kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Вивчення історії рідного краю досить актуальна для багатьох науковців та краєзнавців - страница №1/1

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека

ім. К.А. Тімірязєва

Відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі


Науково - методична розвідка краєзнавчих фондів:

про наявність та стан джерел з історії населеного пункту, видатних діячів та історії бібліотек у фондах бібліотек області
Обласне дослідження

Основні положення

та методика проведення дослідження
Розробка методики дослідження:

Т.М. Марченко, Т.П. Кристофорова


Обговорено та рекомендовано

до впровадження науково-методичною радою

Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімярязєва.

Протокол засідання № 2 від 30 січня 2012 р.

Вінниця 2012

І. Обґрунтування проведення дослідження.
Краєзнавча діяльність це особливий напрямок роботи, завдяки якому бібліотеки позиціонують себе, як центри відродження національної, духовної культури, відновлення історичної пам'яті народу, виховання патріотизму. Історія краю, його традиції, звичаї, культура, місцевий колорит роблять цю роботу унікальною. Саме бібліотека у своєму населеному пункті має бути зберігачем найповнішого зібрання краєзнавчих ресурсів та центром поширення краєзнавчих знань. Основою даної діяльності в сьогоднішніх умовах є здійснення пошуково-практичної дослідницької роботи бібліотек. Суть її полягає у виявлені нових відомостей та джерел щодо історії населених пунктів, видатних діячів, історії родин, закладів, установ, підприємств і особливої стезі – історії бібліотеки, а також збір, систематизація документів сьогодення.

Тема вивчення історії рідного краю досить актуальна для багатьох науковців та краєзнавців любителів. Сьогодні вже видано чимало досліджень, нарисів, монографій з даного питання. Крім того існує ще великий масив, так званих, неопублікованих матеріалів, що потребують обробки та систематизації. Саме такі матеріали зберігаються у тематичних папках та фотоальбомах майже у кожній бібліотеці, які мають стати фундаментом для створення майбутніх монографій та інших видань.Окрім того, в контексті проведення раз в два роки Вінницькою ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва Міжнародних науково-практичних краєзнавчих конференцій, дане дослідження є на часі.
ІІ. Мета дослідження.
Мета розвідки виявлення та аналіз наявних у бібліотечних фондах джерел з історії населених пунктів, видатних діячів та історії бібліотек їх стану, виду та формату їх зібрання.
ІІІ. Напрямки дослідження.


 1. Історія населених пунктів.

 2. Видатні діячі краю.

 3. Історія бібліотек.


ІV. Об'єктно-предметна сфера дослідження.
Об'єктами даного дослідження є історія населених пунктів, життя та діяльність видатних особистостей краю та історія бібліотек. Предметом даного дослідження будуть джерела з історії населених пунктів, про видатних діячів та історії бібліотек за період з 1991 р.

V. Завдання дослідження.
Проведення даного дослідження передбачає такі основні завдання:

 • удосконалення роботи по відображенню матеріалів у краєзнавчих картотеках;

 • вивчення неопублікованих матеріалів тематичних папок, фотоальбомів, в тому числі усної історії (зафіксовані свідчення та спогади очевидців подій, фольклорні матеріали) тощо;

 • активізація пошукової роботи щодо виявлення джерел з історії населених пунктів, видатних діячів та історії бібліотек ;

 • виявлення укомплектованості обов'язковим примірником фондів Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва;

 • складання перспективних планів щодо систематизації та опрацювання документів для створення нових краєзнавчих праць

 • сприяння участі сільських бібліотекарів у краєзнавчих науково-практичних конференціях.

 • підготовка матеріалів до наукового збірника ІІІ Міжнародної науково-практичної краєзнавчої конференції та колегії обласного управління культури “Про стан та завдання краєзнавчої діяльності бібліотек області”.


VІ. Учасники дослідження.
Дане дослідження реалізується силами провідних спеціалістів відділів науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі, літератури та інформації з питань краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, бібліографів та методистів центральних районних бібліотек, сільських бібліотекарів області.
VIІ. Методика дослідження


  1. Відбір матеріалів за використання краєзнавчої картотеки та тематичних папок, фотоальбомів.

  2. Заповнення таблиць (див. додатки).

  3. Обробка отриманих матеріалів.

  4. Вивчення наявності заявлених видань у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва (дані з таблиць).

  5. Аналіз отриманих матеріалів.

  6. Узагальнення матеріалів та написання текстового звіту дослідження.VIІІ. Терміни виконання дослідження:


  1. лютий – опрацювання таблиць у сільських та районних бібліотеках

  2. До 1 березня – представлення заповнених таблиць до відділу науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ;

  3. 1-10 березня – опрацювання отриманих даних для вивчення наявності заявлених видань у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

  4. 10-25 березня – вивчення наявності заявлених видань у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

  5. 25 березня -20 квітня – узагальнення матеріалів та написання аналітичної статті

  6. травень підготовка матеріалів для засідання науково-методичної ради (план – проспект електронного видання)izumzum.ru