Використання сховищ даних для систем бізнес аналізу а. О. Пономарьов, студент окр «Бакалавр», 4 курс, Економічна кібернетика М. В. М - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Мобільний напрям бізнес-аналітики т. В. Гопко Студент окр «бакалавр»... 1 21.56kb.
Мета І задачі курсу метою курсу „Системи обробки економічної інформації” 1 16.31kb.
Еі напряму підготовки 030502 "Економічна кібернетика" 11 527.66kb.
Економічна кібернетика 1 41.41kb.
Структурно-логічна схема міждисциплінарних зв’язків по кафедрі економічної... 1 136.31kb.
З дисципліни "Технологія виробництва молока" для студентів за напрямом... 3 670.03kb.
Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки... 15 5856.4kb.
Курсова робота 2 289.31kb.
Створення запитів на вибірку даних Виконання обрахунків в запитах 1 443.95kb.
На семінарі передбачається розглянути такі проблеми: використання... 1 36.07kb.
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять із... 1 333.15kb.
Рекомендації стосовно орієнтованого переліку матеріалів, які повинні... 1 46.37kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Використання сховищ даних для систем бізнес аналізу а. О. Пономарьов, студент окр - страница №1/1

УДК:

ВИКОРИСТАННЯ СХОВИЩ ДАНИХ ДЛЯ СИСТЕМ БІЗНЕС АНАЛІЗУ

А.О. Пономарьов, студент ОКР «Бакалавр», 4 курс, Економічна кібернетика

М.В. Мокрієв, к.е.н., доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниАктуальність. Бізнес-аналітика (англ. Business Intelligence, скорочено BI) — процес перетворення даних в інформацію, а інформації в знання, які можуть бути використані для збільшення конкурентоздатності підприємства.

Часто програмні комплекси бізнес-аналітики використовують дані, отримані зі сховищ даних і вітрин даних. Однак, не всі сховища даних використовуються для бізнес-аналітики, і не всі додатки бізнес-аналітики вимагають сховища даних.

Щоб розрізняти поняття бізнес-аналітики і сховищ даних, часто визначається бізнес-аналітика в один із двох способів:


  • широке визначення: «Бізнес-аналітика являє собою набір методик, процесів, архітектур і технологій, які перетворять вихідні дані в значимою й корисною інформації, використовуваної для забезпечення більш ефективного стратегічного, тактичного та оперативного розуміння і прийняття рішень».

  • більш вузьке поняття включає лише верхні шари архітектурного стеку, як звітність та аналітика.

Концепція, методи і засоби сховища даних визначають підходи і забезпечують інтеграцію, очищення, ретроспективне зберігання інформації, призначеної для аналізу, відповідають на запитання «Як підготувати інформацію для аналізу?». Технологія бізнес-інтелекту визначає методи і засоби доступу й оперативного аналізу інформації в термінах предметної області. BI-засоби не обов'язково повинні працювати в інфраструктурі сховища даних, але в цьому випадку проблема очищення й узгодження даних покладається на них, причому здійснювати ці операції доведеться на льоту або ж попередньо, але для відокремленого інформаційного ресурсу. Крім того, є ефект впливу на продуктивність і надійність оперативної системи обробки транзакцій. Ось чому хорошою корпоративної практикою є виділення транзакційної та аналітичної складових і застосування для другої різних рішень по сховищу даних. Основні стики йдуть не тільки на рівні інформації, але і на рівні метаданих. У разі сховища даних можна забезпечити централізоване управління метаданими.

Слід зазначити, що часто терміном «сховище даних» позначають систему підтримки прийняття рішень DSS або інформаційно-аналітичну систему, засновані на технологіях сховища даних та бізнес-інтелекту.Наявність у сховищі всієї сукупності даних про історію бізнесу компанії дозволяє аналітикам використовувати сучасні засоби інтелектуального аналізу даних для пошуку прихованих закономірностей у поведінку клієнтів / конкурентів. На ринку даних засобів присутня безліч компаній, від лідерів IT-ринку з універсальними рішеннями, такими як Oracle BI або Microsoft SQL Server: Analysis Services, до невеликих компаній зі спеціалізованими галузевими рішеннями.

Висновки.Створення системи бізнес аналітики на основі сховища даних - складний, але доступний для огляду процес, що вимагає знання бізнесу, програмно-технічного інструментарію та досвіду виконання великих проектів. Разом з тим впровадження подібних систем може дати переваги в бізнесі, які будуть тим відчутніше, чим раніше організація почне створення і використання системи бізнес аналітики.
Література

  1. Бізнес аналітика. [Електронний ресурс] http://uk.wikipedia.org/wiki/Бізнесова_аналітика

  2. Borys Evelson. Business Intelligence.

  3. Borys Evelson. Want to know what Forrester's lead data analysts are thinking about BI and the data domain?

  4. Kimbal R. The Data Warehouse Toolkit: Practical Techniques for Building Dimensional Data Warehouses. John Willey&Sons, 1996

  5. Спирли Э. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка, реализация. Том.1: Пер. с англ. // М.: Вильямс, 2001

  6. Архипенков С., Голубев Д., Максименко О. ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ. От концепции до внедрения/ Под общ. Ред. С.Я. Архипенкова // М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2002