Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» Донецька філія - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Відкрите акціонерне товариство “укртелеком” 8 1683.28kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 2 399.79kb.
65 від 06 липня 2011 року Замовник : Найменування : Відкрите акціонерне... 1 55.26kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів на закупівлю 1 44.91kb.
Укргазвидобування 2 666.2kb.
Відкрите акціонерне товариство «одеський припортовий завод» 2 438.81kb.
Відкрите акціонерне товариство „дніпроенерго 1 597.35kb.
Словник історико-економічних термінів та одиниць виміру історико-економічні... 1 370.26kb.
Інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента... 1 50.43kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 1 99.91kb.
Оголошення про результати проведення торгів Замовник Найменування... 1 27.65kb.
Соціально-економічний паспорт малорибицької сільської ради краснопільського... 1 154.72kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» Донецька філія - страница №1/1


Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком»

Донецька філія
просп. Комсомольський, 22,

м. Донецьк, 83001, Україна,

тел. : (062) 337-25-25,

факс: (062) 335-12-72,

E-mail: PriemnayaDF@ ukrtelecom.ua.
ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Протокол № 4/1

від « 21 » березня 2011 року

ГОЛОВА КОМІТЕТУ

З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

КОСТЮЧЕНКО Д. В. ___________________

М.П.


ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Замовник:

1.1. Найменування: Донецька філія Відкритого акціонерного товариства «Укртелеком».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01183764.

1.3. Місцезнаходження: м. Донецьк, просп. Комсомольський, 22, корпус № 1, поштовий індекс 83001.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: п/р 260011298 в Донецькій обласній дирекції Публічного Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» м. Донецьк, МФО 335076.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):

З усіх питань щодо предмету закупівлі звертатися:

- провідний інженер служби охорони праці Алфімова Ірина Василівна, телефон: м. Донецьк, просп. Комсомольський, 22, корпус № 1, кім. 401, поштовий індекс 83001; (062) 304-82-18, телефакс: (062) 305-21-25, e-mail: Alfimova@ukrtelecom.ua.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком», ЄДРПОУ 21560766.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства - Відкритого акціонерного товариства «Укртелеком».3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.donetsk.ukrtelecom.ua.

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: мило, чистильні препарати (мило туалетне), код за державним класифікатором ДК 016-97 – 24.51.3 - «Мило, чистильні препарати».

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: мило – 31 000 кусків.

Місце поставки товару: м. Донецьк, Київський район, вул. Новоросійська, 5 «а», поштовий індекс 83009 (склад Замовника).

Форма цінової пропозиції додається – Додаток 1.

Технічні вимоги додаються - Додаток 2.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: протягом 2011 р.

6. Основні умови договору: Проект договору додається - Додаток 3.

 1. Cтрок дії цінових пропозицій: 120 (cто двадцять) днів з дня розкриття цінових пропозицій.

 2. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: м. Донецьк, просп. Комсомольський, 22, корпус № 1, поштовий індекс 83001, кім. 318, особисто та/або поштою.

8.2. Строк: 11.04.2011 р. до 10:00 за київським часом.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: м. Донецьк, просп. Комсомольський, 22, корпус № 1, поштовий індекс 83001, студія селекторних нарад (2-й поверх).

9.2. Дата: 11.04.2011 р.

9.3. Час: о 15:00 за київським часом.

10. Додаткова інформація:

10.1. Телефон для довідок: (062) 337-29-43.

10.2. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності цінової пропозиції учасника кваліфікаційним вимогам замовника:

10.2.1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази: копія балансу; довідка Учасника, складена у довільній формі, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази тощо) та інформація про наявність обладнання (Таблиця 1).

Інформація про наявність обладнання

Таблиця 1

з/п

Найменування обладнання

Дата випуску

Кількість

Короткий опис

1

2

3

4

5

10.2.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

- довідка Учасника, складена у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації тощо;

- інформація про працівників відповідної кваліфікації (Таблиця 2).

Кваліфікаційний рівень працівників (список працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід).

Таблиця 2

з/п

П.І.Б.

Професія (спеціальність)

Освіта

Стаж роботи

Стаж роботи на підприємстві

1

2

3

4

5

610.2.3. Наявність фінансової спроможності:

для юридичних осіб:

- копія балансу Учасника (форма № 1) за останній звітний період;

- копія звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за останній звітний період;

- копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період;

- оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана не раніше останнього дня місяця, що передує дню розкриття цінових пропозицій або більш пізню дату;

- оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах станом на останній день місяця, що передує дню розкриття цінових пропозицій.

 • для суб’єктів малого підприємництва:

-  копія фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва за останній звітний період;- оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана не раніше останнього дня місяця, що передує дню розкриття цінових пропозицій або більш пізню дату;

- оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах станом на останній день місяця, що передує дню розкриття цінових пропозицій.

для фізичних осіб-підприємців:

- копія звіту суб`єкта малого підприємництва - фізичної особи-платника єдиного податку за останній звітний період;- оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана не раніше останнього дня місяця, що передує дню розкриття цінових пропозицій або більш пізню дату;

- оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах станом на останній день місяця, що передує дню розкриття цінових пропозицій.10.2.4. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

- інформація про досвід виконання аналогічних договорів, відповідно до предмету закупівлі (Таблиця 3);

- копії листів – рекламацій, копії відгуків, копії аналогічних договорів (не менше 2-х) тощо, завірені належним чином.

Інформація про виконання аналогічних договорів

Таблиця 3

з/п


Найменування контрагента

Предмет

договору

Рік постачання товару


Обсяг за рік

Контактні

телефони контрагента

1

2

3

4

5

6


10.2.5. Провадження Учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту:

- нотаріально завірена копія Статуту або іншого установчого документу;

- копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб), завірена належним чином;

- копії сертифікату(ів) якості товару, ліцензії(ій) та (або) інших документів дозвільного характеру, якщо діяльність підлягає отриманню ліцензій та (або) інших документів дозвільного характеру, завірені належним чином;

- копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, завірена належним чином;- копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності), завірена належним чином;

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб), завірена належним чином; • копія паспорту (для фізичних осіб), завірена належним чином;

 • копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, завірена належним чином;

 • копія довідки про взяття на облік платника податків, завірена належним чином;

 • копії інших документів відповідно до вимог, визначених у цьому запиті цінових пропозицій та додатках до нього, завірені належним чином.


10.2.6. Відсутність підстав для відмови в торгах згідно із Законом.

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відсутності підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі тощо:

- копії документів, які підтверджують статус і повноваження особи на підписання договору за результатами процедури закупівлі;

- гарантійний Лист Учасника на фірмовому бланку, щодо погодження з проектом Договору Замовника та заповнений Додаток 3 «Проект Договору», завірений підписом та печаткою* Учасника;

- оригінал довідки про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) з податкової інспекції, дійсної на дату розкриття цінових пропозицій;

- оригінал довідки з Пенсійного фонду про відсутність заборгованості, дійсної на дату розкриття цінових пропозицій;

- нотаріально завірена копія Статуту або іншого установчого документу та документи за переліком згідно з п.10.2.5.;

- оригінал довідки, виданої Державним департаментом з питань банкрутства чи його територіальними органами за місцем знаходження Учасника про відсутність визнання Учасника торгів у встановленому законом порядку банкрутом та відсутність факту відкриття ліквідаційної процедури щодо нього, чинна на дату розкриття цінових пропозицій з копією свого запиту до цього органу;

- довідка про відсутність факту притягнення учасника згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

- довідка про відсутність факту засудження фізичної особи, яка є учасником, за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- довідка про відсутність факту засудження службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.10.4. Оформлення цінової пропозиції.

В ціновій пропозиції учасник повинен зазначити ціну (в ціну повинно бути включено ПДВ, витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), усіх інших витрат.


Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника на фірмовому бланку згідно Додатку 1, прошита, пронумерована, скріплена печаткою* з додаванням реєстру (№ з/п, назва документу, кількість сторінок та порядковий номер сторінки) та у запечатаному конверті із відбитками печатки на місцях склеювання.

Кожний учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

Кожна сторінка цінової пропозиції Учасника процедури закупівлі, яка містить текстову частину, має бути пронумерована та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*, крім оригіналів документів, виданих іншими установами та підприємствами. Крім того, копії документів мають містити напис «Копія. Згідно з оригіналом».

Повноваження щодо підпису документів цінової пропозиції Учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів.

Цінова пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження Замовника;

- назва предмета закупівлі: мило, чистильні препарати (мило туалетне);

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів та e-mail (за наявністю);

- маркування: «Цінова пропозиція»;

- позначка: «Не відкривати до початку процедури розкриття, а саме до 1500 год. за київським часом 11.04.2011».

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття цінової пропозиції.

У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи.

Всі сторінки цінової пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують цінову пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до Комітету з конкурсних торгів та підписаних невідповідним чином, несе Учасник.

Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визначається Учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам зазначеним у запиті цінових пропозицій та має найнижчу ціну.*Примітки:

- *цінові пропозиції Учасників мають подаватися у запечатаному конверті, оформленому відповідно до вимог запиту цінових пропозицій. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції;

- *документи, які не передбачені Цивільним та Господарським кодексами для суб’єктів підприємницької діяльності або фізичних осіб, не подаються в складі їх  цінових пропозицій, про що такий Учасник повинен зазначити у довідці про підприємство, поданій, в складі своєї цінової пропозиції;

- *ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами);

- *вся інформація та документи, повинні бути засвідчені відповідно до вимог цього запиту цінових пропозицій.

Додатки:
1. Додаток № 1 - «Форма цінової пропозиції».

2. Додаток № 2 - Технічні вимоги (ТВ).

3. Додаток № 3 - Проект договору.ДОДАТОК № 1
Форма «Цінової пропозиції» обов’язково

подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ (заповнюється учасником)

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

(форма, яка подається на фірмовому бланку)Уважно вивчивши Ваш запит цінових пропозицій, цим подаємо нашу пропозицію на участь у торгах :

 1. Предмет закупівлі:___________________________________________________________.

 2. Повне найменування учасника: ________________________________________________.

 3. Адреса (офіційне та фактичне місцезнаходження):________________________________.

 4. Телефон/факс: ______________________________________________________________.

 5. Керівництво (посада, прізвище, ім’я по батькові): ________________________________.

 6. Код ЄДРПОУ/ДРФО: ________________________________________________________.

 7. Розрахункові реквізити: пр ___________________________в________________________ ___________________________________________________________________________.

МФО: ______________________.

 1. Форма власності та юридичний статус Учасника, дата утворення (дата народження для фізичної особи), місце реєстрації, спеціалізація: __________________________________.

 2. Коротка довідка про діяльність: _______________________________________________.

 3. Цінова пропозиція:

Розрахунок цінової пропозиції

з/п

Наймену-вання

Найменування документу, підтверджуючого якість


Технічна

характеристика

Кіль-кість

кусків

Ціна за кусок без ПДВ,

грн.

Сума без ПДВ, грн.

1

Мило туалетне, 200гр.

ДСТУ 4537:2006 «Мило туалетне тверде»;

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

1. Відвантаження мила туалетного повинне здійснюватися споживачу після вистоювання його на підприємстві – виробника не менше 24 годин.

2. Зовнішній вигляд:

- в розрізі однорідне, не допускаються на поверхні тріщини, смуги.

3. Форма:

- куски прямокутної форми, 200 гр., тверді на дотик, не допускається деформація форми.

4. Колір:

- від білого до світло-бежевого.

5. Запах:

- не повинен бути неприємним, містити запаху продуктів розкладання органічних речовин.

6. Обгортка:

- одношарова, матеріал – поліпропілен, на поверхні повинно бути позначено:

- найменування і група мила;

- маса куска;

- штрих код;

- інформація про виробника;

- дата виготовлення і номер партії;

- відповідність технічній документації.

31000


Всього:ПДВ:Разом з ПДВ: 1. Строк поставки (календарні дні): поставка товару здійснюється Учасником за його рахунок протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання письмової заявки-специфікації.

 2. Умови та порядок здійснення розрахунків: розрахунок за поставлений Товар виконується Замовником протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту поставки кожної партії Товару у відповідності до письмової заявки-специфікації на підставі наданих рахунків - фактур, підтверджених видатковими накладними, підписаними обома сторонами.

 3. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі:________________________________________________________.

 4. Додаткові відомості:________________________________________________________.

До акцепту нашої цінової пропозиції Ваше Запрошення разом з нашою ціновою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам Запрошення) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї цінової пропозиції протягом 120 (ста двадцяти) днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша цінова пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами Запрошення, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої цінової пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша цінова пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Якщо наша цінова пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником у строк не раніше ніж через 5 (п'ять) робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дня визначення переможця.

Дата заповнення цінової пропозиції: ______________________________.(посада)

(підпис)

(ім'я, П.І.Б., прізвище)
М. П.
*Примітки:

- * заповнення усіх пунктів даного додатку, за винятком останнього, є обов’язковим.

Звертаємо увагу, що кожна сторінка цінової пропозиції (окрім оригіналів документів, наданих сторонніми організаціями, та нотаріально посвідчених копій) має бути скріплена печаткою Учасника.
ДОДАТОК № 2
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ТВ)
1. Предметом закупівлі згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016- 97 - 24.51.3 є мило, чистильні препарати (мило туалетне). Мило видається працівникам при виконанні робіт, пов’язаних із забрудненням та таких, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин.

Для задоволення потреб Донецької філії ВАТ «Укртелеком» необхідне мило, яке відповідає наступним вимогам:
з/п

Найменуван-ня

Найменування документу, підтверджуючого якість


Технічна

характеристика

Кіль-кість

кусків

Ціна за кусок без ПДВ,

грн.

Сума без ПДВ, грн.

1

Мило туалетне, 200гр.

ДСТУ 4537:2006 «Мило туалетне тверде»;

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

1. Відвантаження мила туалетного повинне здійснюватися споживачу після вистоювання його на підприємстві – виробника не менше 24 годин.

2. Зовнішній вигляд:

- в розрізі однорідне, не допускаються на поверхні тріщини, смуги.

3. Форма:

- куски прямокутної форми, 200 гр., тверді на дотик, не допускається деформація форми.

4. Колір:

- від білого до світло-бежевого.

5. Запах:

- не повинен бути неприємним, містити запаху продуктів розкладання органічних речовин.

6. Обгортка:

- одношарова, матеріал – поліпропілен, на поверхні повинно бути позначено:

- найменування і група мила;

- маса куска;

- штрих код;

- інформація про виробника;

- дата виготовлення і номер партії;

- відповідність технічній документації.

31000


Всього:ПДВ:Разом з ПДВ:
2. Місце поставки: 83009, місто Донецьк, вулиця Новоросійська, 5 а.

( центральний склад Донецької філії ВАТ «Укртелеком»)

3. Додаткові умови:

3.1. У вартість мила туалетного включаються всі витрати, у тому числі витрати на транспортування, податки, обов’язкові збори і платежі, тощо.

3.2 Ціна мила туалетного повинна надаватись з ПДВ та включати вартість доставки.

3.3. Якість мила туалетного повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації та підтверджуватися сертифікатами відповідності та висновками санітарно-епідеміологічної експертизи які мають бути надані Замовнику.

3.4. У випадку поставки мила туалетного неналежної якості Учасник забезпечує за свій рахунок заміну на якісне протягом 15-ти днів з моменту пред’явлення рекламації.

3.5. Гарантійний строк – 3 місяці.

3.6. Мило туалетне повинне бути упаковане в ящики з гофрованого картону з вказівкою:

- найменування і групи мила;

- кількості;

- маси;


- інформації про виробника;

- дати виготовлення і номера партії;

- відповідності технічній документації.

3.7. Поставка мила туалетного здійснюється протягом 10 календарних днів з моменту отримання заявки – специфікації.

3.8. Відтермінування оплати - протягом 15 календарних днів, з моменту поставки мила туалетного.

3.9. Дотримання вимог дії цінової пропозиції протягом 120 (ста двадцяти днів) з дня розкриття цінових пропозицій.

3.10. Мило туалетне повинне відповідати технічним вимогам.

ДОДАТОК № 3
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ № ____

про закупівлю товарів за державні кошти
м. Донецьк «____» _____________ 2011
(місце укладення договору) (дата)

ВАТ «Укртелеком» ________________________

(найменування Замовника)в особі директора Донецької філії Пителя Володимира Петровича ____________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі довіреності 2277 від 12.10.2010 _______
(найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

(далі - Замовник), з однієї сторони, і _____________________________________________

(найменування Учасника)
в особі _______________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ___________ _____ __
(найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)
(далі - Учасник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. Предмет Договору

1.1. Учасник зобов'язується у 2011 році поставити Замовникові товар, зазначений в Додатку 1, а Замовник - прийняти і оплатити такий товар.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару – мило, чистильні препарати (мило туалетне). Кількість товару – 31000 кусків.

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.


II. Якість товарів

2.1. Учасник повинен передати (поставити) Замовнику товар, якість якого відповідає вимогам стандартів, технічних умов, іншої технічної документації, що звичайно пред’являються для даного виду товару, підтверджується сертифікатами відповідності та висновками санітарно – епідеміологічної експертизи, які належать до передачі разом з товаром відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Номери та індекси стандартів безпеки та іншої документації про якість товару зазначаються Учасником у специфікації (Додаток 1) до цього договору, виходячи з асортименту, погодженого сторонами у заявці-специфікації (Додаток 2). Вказаний додаток укладається до початку поставки товару і погоджується з Замовником. Після підписання сторонами додатку він стає невід'ємною частиною цього договору.

2.3. Оригінали, завірені належним чином, або копії документів, що підтверджують якість товару, повинні надаватися Учасником на вимогу Замовника. Якщо разом з Товаром документи не передані, то Учасник зобов’язаний не пізніше 10-денного строку з дати передачі товару Замовнику надати останньому вказані документи. В протилежному випадку Замовник має право відмовитися від придбання товару та повернути товар Учаснику.

2.4. Відповідність товару вимогам законодавства підтверджується способом і в порядку, встановленому законом та іншими нормативно-правовими актами.

2.5. Товар приймається у присутності представників обох сторін.

2.6. У випадку поставки товару неналежної якості або некомплектного товару Учасник забезпечує за свій рахунок доукомплектування або заміну неякісного товару на якісний протягом 15-ти (п’ятнадцяти) днів з моменту пред’явлення рекламації.

2.7. Рекламація з якості товару повинна бути заявлена на протязі одного місяця з моменту поставки товару.

2.8. Гарантійний строк (строк, на протязі якого Учасник гарантує якість товару) – 3 (три) місяці.

2.9. Гарантійний строк починає перебіг з моменту передачі товару Замовнику по накладній.

2.10. Мило туалетне повинне бути упаковане в ящики з гофрованого картону з належним маркуванням.

2.11. Кожен кусок мила туалетного повинен бути упакований в одношарову обгортку з поліпропіленового матеріалу, на поверхні якої повинно бути позначено:

- найменування і група мила;

- маса куска;

- штрих код;

- інформація про виробника;

- дата виготовлення і номер партії;

- відповідність технічній документації.


III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить __________ грн. (прописом), у тому числі ПДВ грн. ( грн. 00 коп.).

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, з урахуванням п. 1.3. договору , що оформлюється шляхом складання додаткової угоди.
IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплаті Замовником після пред’явлення Учасником рахунка на оплату товару протягом 15 календарних днів з моменту поставки кожної партії Товару у відповідності до письмової заявки-специфікації на підставі наданих рахунків-фактур, підтверджених видатковими накладними, підписаними з обох сторін.V. Поставка товарів

   5.1. Строк (термін) поставки товару: поставка товару здійснюється Учасником за його рахунок протягом 10 календарних днів з моменту отримання письмової заявки - специфікації.

   5.2. Місце поставки (передачі) товару – склад Замовника, розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Новоросійська, 5-А, поштовий індекс 83009.

VI. Права та обов’язки сторін

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;

6.1.2. Приймати поставлений товар відповідної якості згідно зі своєю письмовою заявкою-специфікацією;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником, повідомивши про це його у строк не менше ніж за 30 (тридцять) діб;

6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та відповідно загальну вартість цього Договору залежного від фінансування видатків.

6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. Учасник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

6.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Замовника;

6.4.3. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Замовником, повідомивши про це його у строк не менше ніж за 30 (тридцять) діб.


VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товарів за державні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі облікової ставки НБУ, діючої в період прострочення, а у разі здійснення попередньої оплати Учасник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

- у випадку поставки товару неналежної якості, або некомплектного товару Учасник забезпечує за свій рахунок доукомплектування або заміну неякісного товару на якісний протягом 15-ти днів з моменту пред’явлення рекламації;

- у разі невиконання зобов’язань Учасником, Замовник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Учасника у строк не менше ніж за 30 (тридцять) діб.


VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмової формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку її дії є відповідні документи, які видаються відповідними компетентними державними органами влади.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору

10.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання Замовником та Учасником та діє до 31.12.2011.XI. Інші умови

11.1. Сторони негайно інформують одна одну про можливість будь-яких обставин, які не являють собою обставини непереборної сили, але можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно з даним Договором.

11.2. Передбачені цим Договором права та обов’язки Замовника, в т.ч. проведення розрахунків, реалізуються Донецькою філією ВАТ «Укртелеком».

11.3. Додатки, зміни і доповнення до цього договору будуть дійсні, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані Сторонами.

11.4. Сторони повідомляють про зміни реквізитів або організаційно-правові форми протягом 7 днів з моменту їх зміни.

11.5. Сторони домовляються про дотримання вимог умов запиту цінових пропозицій та цінової пропозиції Учасником протягом дії цього Договору.

11.6. Договір не втрачає сили при зміні форми власності будь якою із Сторін.

11.7. З питань, не врегульованих даним договором, Сторони керуються діючим законодавством України.

11.8. Цей договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.
XII. Додатки до договору

12.1. Невід’ємною частиною цього договору є:

12.1.1. Додаток № 1. Специфікація товару.

12.1.2. Додаток № 2. Заявка – специфікація.
XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін


Замовник:
01030 м. Київ, бульвар Шевченко, 18

Код ЄДРПОУ 21560766

Донецька філія ВАТ «Укртелеком»

83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

п/р 260011298 в ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Донецьк

МФО 335076 Код ЄДРПОУ 01183764

Свідоцтво № 35478958 ІПН 21560762665

Платник податку на прибуток на загальних умовах.Директор ____________ В. П. Питель

Учасник:Додаток № 1

До договору поставки № ___________

укладеного «___» ____________ 2011
Місце укладання додатку: м. Донецьк

Дата укладання додатку:________________________________ в особі ______________________________________, що діє на підставі _________________, надалі «Учасник», з одного боку, та __________________________________, що діє на підставі __________________________, надалі «Замовник», з іншого боку, а разом «Сторони», _____________________________________, уклали даний Договір про нижчевикладене:


 1. Специфікація товару, що поставляється за цим договором:


з/п

Найменування


Найменування документу, підтверджуючого якість

Одиниці виміру

Кіль-кість

Ціна за одиницю без ПДВ, грн.

Сума без ПДВ,

грн.

1.

Мило туалетне, 200гр.ДСТУ 4537:2006

«Мило туалетне тверде»

Висновок державної

санітарно-епідеміологічної

експертизи


кусок

31000

Всього:ПДВ:Разом з ПДВ:
2. Мило туалетне поставляється в ящиках по _____(прописом) кусків в одному.

Для поставки 31000 кусків мила туалетного загальна кількість ящиків складатиме:

- повних ящиків - _____(прописом) шт. (кількість кусків______(прописом);

- неповних ящиків - ____ (прописом) шт. (кількість кусків______(прописом).

3. Цей Додаток є невід’ємною частиною даного Договору.


Замовник:

01030 м. Київ, бульвар Шевченко, 18

Код ЄДРПОУ 21560766

Донецька філія ВАТ «Укртелеком»

83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

п/р 260011298 в ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Донецьк

МФО 335076 Код ЄДРПОУ 01183764

Свідоцтво № 35478958 ІПН 21560762665

Платник податку на прибуток на загальних умовах

Директор ____________ В. П. Питель


Учасник:


Додаток № 2

До договору поставки № _____________

укладеного «___» ______________ 2011

Місце укладання додатку: м. Донецьк

Дата укладання додатку:

ЗАЯВКА-СПЕЦИФІКАЦІЯ
_________________________________ в особі _____________________________________, що діє на підставі ________________, надалі «Учасник», з одного боку, та ___________________________________, що діє на підставі _________________________, надалі «Замовник», з іншого боку, а разом «Сторони», ______________________________, уклали даний Договір про нижчевикладене:
1. Сторони договору погоджують асортимент, ціни та кількість товару, що постачається по договору у заявці-специфікації:
з/п

Найменування


Одиниці виміру

Кількість

Ціна за од. виміру в грн., без ПДВ

Сума,

грн., без ПДВ


1.


Мило туалетне, 200гр.


кусок


Всього: ___________ грн. ____коп.
ПДВ: ___________ грн. ____коп.
Загальна вартість товару з ПДВ: ________ грн. ____коп.

2. Цей Додаток є невід’ємною частиною даного Договору.
Замовник:

01030 м. Київ, бульвар Шевченко, 18

Код ЄДРПОУ 21560766

Донецька філія ВАТ «Укртелеком»

83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

п/р 260011298 в ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Донецьк

МФО 335076 Код ЄДРПОУ 01183764

Свідоцтво № 35478958 ІПН 21560762665

Платник податку на прибуток на загальних умовах
Директор ____________ В. П. Питель


Учасник:
Відкрите акціонерне товариство просп. Комсомольський, 22, м. Донецьк, 83001, Україна

«Укртелеком» п/р 260011298 в ДОД ВАТ«Райффайзен Банк Аваль» м. Донецька,

МФО 335076, код ЗКПО 01183764,індивідуальний податковий номер 215607626656,свідоцтво №35478958 видане 19.03.02 р. СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП