Відділу освіти Первомайської міськради - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення 21. 09. 2012 м. Дніпропетровськ №225 Про погодження функціонування... 1 32.52kb.
Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової... 1 19.49kb.
Повідомлення Про акцепт цінової пропозиції Замовник: Найменування... 1 17.78kb.
Відділу освіти Нововодолазької рда 1 567.19kb.
Додаток1 до наказу відділу освіти райдержадміністрації 1 281.19kb.
Додаток 3 до наказу відділу освіти райдержадміністрації 1 27.63kb.
Відділ освіти мелітопольської районної держаної адміністрації запорізької... 4 1020.69kb.
Порядок денний 1 9.29kb.
Рішення від 30 листопада 2012 року №1487 Про затвердження Міської... 1 316.21kb.
Доповідь начальника відділу освіти лопатнюка олександра миколайовича... 1 181.93kb.
Вчитель фізики Біловізької зош І-ІІІ ступенів, спеціаліст 2 417.71kb.
Реферат з історії України на тему "богдан хмельницький та оцінка... 2 221.09kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Відділу освіти Первомайської міськради - страница №1/1

Відділу освіти

Первомайської міськради


Д О В І Д К А

про стан викладання історії, предмету «Людина і світ» в

загальноосвітніх школах міста
Відповідно до плану роботи міського відділу освіти на 2013рік, перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів в загальноосвітніх школах міста, наказу міськво від 01.02.2013 № 55 «Про вивчення стану викладання історії та предмету «Людина і світ» в ЗНЗ міста» у лютому – березні 2013 року було здійснено вивчення стану викладання історії та предмету «Людина і світ» в ЗОШ № 1,2,4,5,6,7, гімназії № 3.

Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з вище вказаних предметів здійснювалось шляхом:

1. Перевірки шкільної документації: класних журналів, календарних та поурочних планів вчителів, розкладу уроків, протоколів засідань педагогічних рад шкіл та нарад при директорові, методичного забезпечення вчителів тощо.

2. Відвідування уроків, проведення контрольних робіт і історичних анкет.

3.Проведення бесід з учителями, директорами шкіл та їх заступниками,проведення моніторингу кількісного і якісного складу учителів історії, аналітичного аналізу науково-методичного забезпечення учителів, стану забезпечення учнів підручниками, стану матеріальної бази навчальних кабінетів, позаурочної роботи.

І. Кадрове забезпечення.

Станом на 25.03.2013 року історію в школах міста викладали 16 учителів (п’ять років назад, тобто у 2008 р., було 19 чол.). Із 16 учителів основних працівників 15, сумісників – 1 (Мартиненко О.І. – гімназія № 3), жінок – 11.

Всі учителі, які викладають історію та предмет «Людина і світ», мають повну вищу освіту, в т.ч. 15 – вищу історичну освіту, 1 – закінчив Харківську державну академію культури (Тригубляк Я.М. – ЗОШ № 4) за спеціальністю «культуролог» з правом викладання історії. Переважна більшість учителів закінчили історичний факультет Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразіна (7 чол.) або Харківського національного педагогічного університету ім.. Г.С. Сковороди(6 чол.).

Розподіл учителів історії за стажем педагогічної роботи:Стаж

Кількість учителів

% від загальної кількості

до 3-х років

2

12,5%

від 3 до 10 років

-

-

від 10 до 20 років

7

43,7%

більше 20 років

7

43,7%

Таким чином, переважна більшість учителів (87,4%) мають стаж роботи понад 10 років.

За кваліфікаційним рівнем:Кваліфікаційна категорія

Кількість учителів

% від загальної кількості

Спеціаліст

2

12,5%

ІІ категорія

-

-

І категорія

8

50%

Вища категорія

6

37,5%

Таким чином, переважна більшість учителів, які викладають історію в школах міста – це досвідчені, кваліфіковані спеціалісти, які мають великий педагогічний стаж і досвід викладання предмета.

Віковий склад учителів:

Розподіл за віком

Кількість учителів

% від загальної кількості

До 30 років включно

3

18,7%

31-40 років

6

37,5%

41-50 років

1

6,3 %

51-55 років

3

18,7 %

Понад 55 років

3

18,7%

Аналіз свідчить, що переважна більшість учителів – 10 мають вік від 31 до 55 років; разом з тим молодих учителів у віці до 30 років включно всього 3 чол. (18,7%).

Серед учителів історії:

- мають педагогічне звання «вчитель-методист» - 1;

- мають педагогічне звання «старший учитель» - 5:

- нагороджені знаком «Відмінник освіти України» - 3 (Коваленко О.О., Мартиненко Н.Г., Мартиненко О.І.);

- нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України – 4.

Всі учителі згідно перспективних і річних планів-графіків проходять курсову перепідготовку і чергову атестацію.

В порівнянні з попередньою перевіркою за вище зазначеними показниками у складі учителів історії відбулися такі зміни:

Показники/критерії

Рік

2008

2013

Всього учителів

19

16

Мають повну вищу освіту

19(100%)

16 (100%)

Мають категорію:

вищу

8 (42%)

6 (37,5%)першу

3 (16%)

8 (50%)

другу

5(26%)

-

спеціаліст

3(16%)

2(12,5%)

Мають педагогічне звання:

вчитель-методист2 (10,5%)1 (6,3%)


старший учитель

2 (10,5%)

5 (31,2%)

Мають педагогічний стаж:

до 3-х років1 (5,2%)


2 (12,5%)понад 20 років

8(42%)

7 (43,7%)

За віком:

до 30 років включно


3 (16%)

3 (18,7)


51-60 років

5 (26%)

5 (31,2%)

понад 60 років

2 (10,5%)

1 (6,3%)

В школах міста працюють 2 молоді спеціалісти: Чернега І.В. (ЗОШ № 5) і Кожухівська А.М. (ЗОШ № 6).

Практично усі учителі історії мають достатнє тижневе навантаження: якщо виключити керівників шкіл, сумісника і пенсіонера Гусак В.І., то навантаження складає від 18 до 27 год., тобто в середньому 22,5 год. (Жовновацький С.В. – 25 год., Чубукін Ю.О. – 27 год.).

ІІ. Навчально-методичне забезпечення.

Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (додаток 1 до листа від 01.06.2012 № 1/9-426) у 2012/2013 навчальному році викладання історії у 5-9 класах ведеться за програмою «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»; у 10-11 класах академічного рівня та рівня стандарту – за програмою «Історія України. 10-11 класи» авторів Пометун О.І., Гупана Н.М., Фреймана Г.О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень) та за програмою «Всесвітня історія. 10-11 класи (рівень стандарту/академічний рівень)» колективу авторів Ладиченко Т.В. та ін.. (35 годин на рік, 1 година на тиждень).

Предмет «Людина і світ» з 2011/2012 навчального року став обов’язковим для учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів і вивчається за програмою «Людина і світ». 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень) – 17 годин на рік, 0,5 години на тиждень.

Класів історичного профілю в ЗНЗ міста немає, тому інші програми не використовуються.

Всі учителі забезпечені навчальними програмами, методичними рекомендаціями МОНМС України та ХАНО щодо викладання у 2012/2013 навчальному році навчальних дисциплін суспільно-гуманітарного спрямування, різноманітними методичними посібниками з поурочним плануванням, методичними матеріалами для підготовки учнів до ДПА та ЗНО, збірниками тестових завдань для проведення тематичних атестацій, іншою літературою.

У кожного учителя таких посібників, збірників багато по кожному класу і предмету (історія України, всесвітня історія , предмет «Людина і світ») і ця навчально-методична база в основному використовується творчо для підготовки і проведення навчальних занять.Забезпеченість учнів підручниками.

Станом на 25.03.2013 року забезпеченість учнів підручниками складає:Школа

Відсоток забезпеченості

ЗОШ № 1

Історія України, всесвітня історія

Учні 5-11 (12)-х класів забезпечені підручниками на 100%ЗОШ № 2

Забезпеченість підручниками складає 100%

Гімназія № 3

Забезпеченість учнів підручниками складає 100%

ЗОШ № 4

Забезпеченість учнів підручниками складає 100%

ЗОШ № 5

Забезпеченість підручниками учнів 5-11 класів складає 100%

ЗОШ № 6

Забезпеченість учнів 5-11 класів підручниками складає 100%

ЗОШ № 7

Всі учні (100%) забезпечені підручниками
«Людина і світ»

ЗОШ № 1,2,4,5,6,7,

гімназія № 3Забезпеченість учнів 11-х класів підручниками складає 100%

Таким чином, у поточному навчальному році забезпеченість учнів 5-11 класів підручниками з історії України та всесвітньої історії складає 100%.

Забезпеченість підручниками з предмету «Людина і світ» - 100%.

В усіх школах міста є навчальні кабінети історії ( в окремих по 2 такі кабінети – ЗОШ № 2, № 4, № 7 і ін..). Матеріальна база кабінетів в цілому сприяє викладанню історії на належному рівні.

Але начально-матеріальна база кабінетів значною мірою застаріла, особливо із всесвітньої історії: відсутні історичні карти, таблиці, наочність, недостатньо довідкової, енциклопедичної літератури, новітніх технічних засобів навчання.

Адміністрації шкіл, учителям історії необхідно активніше залучати позабюджетні кошти для оновлення та поповнення навчально-матеріальної бази кабінетів історії.ІІІ. Стан викладання предметів та рівень навчальних досягнень учнів.

Протягом 2012/2013 рр. у учителів історії шкіл міста було відвідано 19 уроків, проведені бесіди, контрольні роботи, перевірено ведення документації, здійснено моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр 2012/2013 навчального року. Аналіз вище зазначених питань свідчить, що більшість учителів історії є кваліфікованими спеціалістами, сумлінно відносяться до своїх обов’язків, володіють методикою викладання предмета і відповідною професійною майстерністю.

Учителі використовують в своїй роботі різні прийоми, форми і методи навчання учнів, проводять уроки різних типів, використовують наочність, історичні карти, схеми, таблиці, тести для перевірки рівня навчальних досягнень учнів (тематичні і узагальнюючі атестації), додаткову літературу, історичні документи, хрестоматії, періодичні фахові видання, довідкову літературу. В практику вчителів ввійшло проведення нестандартних типів уроків, таких форм роботи з учнями, як урок - КВК, урок – змагання, урок – гра, урок – мандрівка,урок – екскурсія, урок – конференція,широко практикуються робота в групах, рольові ігри, робота з підручником, атласом, контурною картою, такі форми роботи, як «займи позицію», «мозковий штурм», «коло ідей», складання таблиць, «мікрофон», історичний диктант тощо. Вчителі історії ЗОШ міста вчать учнів працювати з підручником, історичним джерелом, картою, довідковою та енциклопедичною літературою; навчають учнів вмінням висловлювати свою думку, давати свою оцінку подіям, фактам, історичним діячам (особам), робити висновки, готувати реферати та повідомлення, готувати презентації.

На уроках історії та предмету «Людина і світ» використовуються проблемні завдання, опорні конспекти, тестові завдання, аналітично-репродуктивні бесіди тощо, що можна побачити на уроках історії, предмету «Людина і світ» в ЗОШ № 1,2,4,5,6,7, гімназії № 3. Вчителі цих навчальних закладів залучають учнів до полемічних спорів, диспутів, вчать учнів порівнювати, виділяти головне, висловлювати власну точку зору, яка іноді не співпадає з точкою зору вчителя або позицією авторів діючих шкільних підручників з історії.

Практично всі вчителі шкіл міста придбали чимало різної методичної літератури, посібників, збірників тестових завдань, в т.ч. і для підготовки до ДПА та ЗНО, науково-популярної літератури. Це можна побачити в кабінетах історії ЗОШ № 4 (Тригубляк Я.М.), ЗОШ № 7 (Коваленко О.О.), ЗОШ № 5 (Мартиненко Н.Г.) та інших шкіл.

Кращі учителі історії практикують також такі форми роботи, як випереджувальні завдання, написання учнями рефератів, повідомлень, залучають їх до пошукової, науково-дослідницької роботи.

Програма з історії виконується в усіх школах міста, проводиться тематичне оцінювання знань учнів, виставляються поточні оцінки. Виконується програма з предмета «Людина і світ».

Сумлінно працюють учителі історії ЗОШ № 1 Свиридова Н.В., Бабіна В.М. , Чубукін Ю.О.. Рівень навчальних досягнень учнів з історії складає:Учитель

Рівень (в %)

початковий

середній

достатній

високий

Свиридова Н.В.

0

47,4%

52,6%

0

Бабіна В.М.

0

48,8%

37,2%

14%

Чубукін Ю.О.

(заочні класи)0

68,6%

31,4%

0

Бабіна В.М.

«Людина і Світ»0

50%

50%

0

В середньому приблизно 50% учнів школи навчаються на високому і достатньому рівнях, 50% - на середньому. Але в класах з заочною формою навчання переважна більшість учнів навчаються на середньому рівні.

На достатньому рівні забезпечують викладання історії України, всесвітньої історії та предмету «Людина і світ» учителі ЗОШ № 2 Барабан Ю.В., Гусак В.І. та Жовновацький С.В. . Під час державної атестації закладу учні 11 класу виконували контрольну роботу з історії України. Результати контрольної роботи: високий рівень – 33,3%, достатній – 40,7%, середній – 25,9%, початковий – 0%; якість знань складає 74%.

Високий науковий та методичний рівень викладання історії забезпечує учитель гімназії № 3 Семихат Я.М., зо підтвердили результати контрольної роботи, проведеної в 11-А класі: початковий рівень – 0%, середній – 15%, достатній – 40%, високий – 35%; якість знань – 83%. В 11-Б класі результати контрольної робот наступні: початковий рівень – 0%, середній – 17,6%, достатній – 35,4%, високий – 47,0%; якість знань – 82%.

В цілому якість знань в 11-х класах складає 82,5%.

Контрольну роботу з предмета «Людина і світ» (учитель Мартиненко О.І.) виконали на високому рівні 35,7% учнів 11-А та 11-Б класів гімназії № 3, на достатньому рівні – 53,5%, на середньому – 10,7%, на початковому – 0; якість знань складає 89,2%.

Учителі історії ЗОШ № 4 Грицюк О.С. та Тригубляк Я.М. уроки проводять на високому та середньому (окремі уроки) рівні. Рівень навчальних досягнень учнів з історії України у 5-11 класах за І семестр 2012/2013 навчального року: початковий рівень – 0%, середній - 32,7%, достатній – 36,7%, високий – 30,5%; якість знань – 67,2%.

З всесвітньої історії в 7-11 класах: початковий рівень – 0%, середній – 34%, достатній – 44,4%, високий – 21,6%; якість знань – 66%.

З курсу «Людина і світ» у 11-х класах якість знань складає 77,5% (учитель Тригубляк Я.М.).

Якість знань учнів в ЗОШ № 5 за І семестр 2012/2013 навчального року складає:Учитель

Історія України

Всесвітня історія

Чернега І.В.

81,4%

72,5%

Мартиненко Н.Г.

85,8%

78,3%

По школі

83%

75,4%

По предмету «Людина і світ» якість знань складає 84,8% (учитель Мартиненко Н.Г.).

Контрольна робота, проведена з предмету «Людина і світ» в 11-х класах, дала наступні результати:

- початковий рівень – 0%

- середній – 15,1%

- достатній – 44,9%

- високий 40%.

Якість знань – 84,9%, тобто відсоток такий же, як і за І семестр.

За І семестр 2012/2013 навчального року якість знань учнів з історії в ЗОШ № 6 складає:

Учитель

Історія України

Всесвітня історія

Працюк А.Л.

75,4%

82,2%

Кожухівська А.М.

83,5%

81%

По школі

79,4%

81,6%

Контрольну роботу з історії України учні 11 класу виконали з такими результатами:

- початковий рівень – 0%

- середній – 15%

- достатній – 60%

- високий - 25%.

Якість знань – 85%, тобто на 5% вище, ніж за результатами І семестру.

В ЗОШ № 7 за І семестр 2012/2013 навчального року середній показник якості знань складає:

Білаш Т.О. – історія України - 59,2%

всесвітня історія - 55%

Коваленко О.О. – історія України – 53%

всесвітня історія - 48%

По школі – історія України - 56,1%

всесвітня історія - 51,5%

По предмету «Людина і світ» (учитель Коваленко О.О.) - 72%.

Якість знань з історії України за результатами контрольної роботи в 11 класі (учитель Коваленко О.О.) – 59%, що на 2% менше, ніж цей показник за І семестр.

В цілому по місту якість знань з історії складає 69,3%, за результатами контрольних робіт – 70,2%. Найвищою вона є в гімназії № 3, ЗОШ № 6, № 5, найнижчою – в ЗОШ № 7 та № 1. Цей показник не враховує якість знань учнів заочної форми навчання, де цей показник в середньому дорівнює 31%.

З предмету «Людина і світ» середній показник якості знань по місту складає 78,6%, за результатами вибіркових контрольних робіт – 81,2%.

Висновок: рівень навчальних досягнень учнів з історії України, всесвітньої історії та предмету «Людина і світ» є досить високим.

Разом з тим, результати ЗНО-2012 свідчать, що у викладанні історії є ще значні проблеми і недоліки, зокрема і в якості знань випускників практично всіх шкіл міста.

Відвідані уроки свідчать, що на високому рівні проводять уроки учителі Семихат Я.М. (гімназія № 3), Мартиненко Н.Г. (ЗОШ № 5), Гусак В.І., Барабан Ю.В. (ЗОШ № 2), Коваленко О.О., Білаш Т.О. (ЗОШ № 7), на високому та середньому рівнях – Грицюк О.С., Тригубляк Я.М. (ЗОШ № 4), Жовновацький С.В. (ЗОШ № 2), Працюк А.Л. (ЗОШ № 6), в цілому на середньому рівні – молоді учителі Чернега І.В. та Кожухівська А.М..

Найбільш типовими недоліками у викладанні історії України та всесвітньої історії є те, що не всі учні уміють працювати з текстом підручника, стисло розповідати про історичних осіб, складати простий план перебігу історичних подій та кількома реченнями розповісти про ту чи іншу подію. Частина учнів не вміють висловлювати власну думку, не беруть активної участі в обговоренні питань, які вивчаються на уроці (при груповій формі роботи). Учителям необхідно звернути увагу на формування у учнів таких умінь і навичок, як користування науковою термінологією, поняттями, складання конспекту, тези, повідомлення тощо, вчити учнів умінню самостійно працювати з різними джерелами інформації, історичними документами, довідковою та науково-популярною літературою, зіставляти і порівнювати інформацію, одержану з різних джерел.

Учителям, які викладають історію та предмет «Людина і світ» в 11-х класах необхідно більше уваги приділяти діяльності видатних історичних осіб світової і вітчизняної історії, а також питанням політики, економіки, соціального та духовного життя, ролі об’єктивних та суб’єктивних чинників в історії, закономірностей історичного процесу.

В 5-11 класах недостатня увага приділяється вивченню регіональної історії, використанню краєзнавчого матеріалу - на це, як правило, на уроках не вистачає часу.

Хвилює і те, що частина уроків, зокрема і молодих учителів, проводиться на середньому рівні, не завжди раціонально розподіляється час уроку, слабкі знання частини учнів, оцінки нерідко не оголошуються і не коментуються, мало часу відводиться на вивчення нового матеріалу, нечітко ставиться завдання при самостійній роботі учнів з підручником і не завжди

визначається час цієї роботи або визначений час не дотримується, іноді багато часу витрачається на записи учнів в зошити під диктовку учителя, нерідко на уроці працюють лише кілька учнів,не підводяться підсумки уроку і не робляться висновки тощо. Є випадки коли на уроках не використовуються навіть карти, що взагалі недопустимо для уроків історії.

Крім того, сьогодні вже є багато електронних педагогічних програмних засобів навчання: розробки уроків, конспекти та презентації уроків, ще починаючи з 2004 року всі школи міста (крім ЗОШ № 1) одержали електронні атласи з історії України та всесвітньої історії для 5,8,9,10 класів, дистанційний курс з історії України для 7-11 класів, але ці засоби учителями історії не використовуються,зокрема і тому, що учителі не мають доступу до комп’ютерної техніки, на що треба звернути увагу керівникам шкіл.

Мультимедійне обладнання (ноутбук, проектор) використовують тільки окремі учителі: Білаш Т.О. (ЗОШ № 7), Тригубляк Я.М. (ЗОШ № 4), Працюк А.Л. (ЗОШ № 6), деякі інші, але поки що рідко, несистематично.


ІУ. Керівництво і контроль.

В школах міста здійснюється контроль за станом викладання історії, предмета «Людина і світ» та рівнем навчальних досягнень учнів з цих предметів. Ці питання вивчаються, аналізуються, розглядаються на педрадах, нарадах при директорові, видаються відповідні накази, відвідуються уроки, проводяться контрольні зрізи знань, здійснюється моніторинг навчальних досягнень учнів за семестр, за навчальний рік.

Так, в ЗОШ № 1 стан викладання історії вивчався в 2008 р., питання розглядалося на засіданні педради (протокол № 2 від 23.03.2008), є наказ по школі. Згідно перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів стан викладання історії вивчався у лютому 2013 року. На час перевірки директором відвідано 15 уроків історії, заступником директора – 10.

В гімназії № 3 стан викладання історії вивчався в лютому-березні 2013 року, відвідувались уроки, проведені директорські контрольні роботи.

В ЗОШ № 5 стан викладання історії вивчався в 2010 році, підсумки вивчення відображені в наказі по школі, були заслухані на нараді при директорові. У поточному навчальному році адміністрацією школи відвідано 12 уроків історії та 5 уроків з предмету «Людина і світ». Надається допомога молодому учителю Чернезі І.В.

Відповідно до перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів, плану роботи на 2012/2013 навчальний рік в ЗОШ № 6 стан викладання історії вивчався в листопаді-грудні 2012 року. Адміністрацією школи організована методична і практична допомога молодому учителю Кожухівській А.М.В школі № 7 стан викладання історії вивчався у 2009 році, розглядався на нараді при директорові, видано наказ по школі від 25.11.2009 р. № 280. У 2012/2013 навчальному році директором школи відвідано 7 уроків, заступником директора – 8 уроків.

Таким чином, стан викладання історії та предмета «Людина і світ» керівниками ЗНЗ контролюється. Здійснюється як поточний контроль шляхом відвідування уроків, проведення контрольних робіт, так і детальне, поглиблене вивчення раз на 5 років (терміни витримуються).

Директори та їх заступники відвідують та аналізують уроки учителів, надають їм методичну та практичну допомогу, консультації, рекомендації по покращенню викладання історії та предмету «Людина і світ».

Разом з тим, бесіди з директорами шкіл та їх заступниками свідчить, що деякими питаннями частина керівників не володіють або володіють не в повній мірі. Це такі питання, як забезпеченість учнів підручниками, навчально-матеріальна база кабінетів історії, позаурочна робота з історії, навчально-методичне забезпечення учителів, зокрема з предмета «Людина і світ» тощо.У. Позакласна робота з історії. Учнівська олімпіада з історії.

Щорічно в місті проводяться І та ІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, команда учнів-переможців ІІ етапу бере участь у ІІІ (обласному) етапі олімпіади.

У 2012/2013 навчальному році в ІІ (міському) етапі олімпіади взяли участь 26 учнів 8-11 класів шкіл міста. Переможцями стали учні ЗОШ № 4 (8 клас), ЗОШ № 2 (9клас), ЗОШ № 6 (10 клас), ЗОШ № 5 (11 клас)- учителі Грицюк О.С., Барабан Ю.В., Працюк А.Л., Мартиненко Н.Г.; призерами – учні гімназії № 3, ЗОШ № 2, ЗОШ № 7,ЗОШ № 6, ЗОШ № 5, ЗОШ № 4.

Результати олімпіади детально проаналізовані в наказі міськвно від 11.12.2012 № 554 «Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії та про участь у ІІІ етапі в м. Харкові».

Учень 11 класу ЗОШ № 5 Мельничук Дмитро (учитель Мартиненко Н.Г.) посів ІІІ призове місце в ІІІ (обласному) етапі олімпіади.

Рейтинг шкіл за результатами участі команд у ІІ

етапі олімпіади з історії за останні 2 роки

Назва ЗНЗ

2011/2012 н.р.

2012/2013 н.р.
Загальна сума балів

рейтинг

Загальна сума балів

рейтинг

ЗОШ № 1

14,5

УІІ

3

УІІ

ЗОШ № 2

116

І

111,5

І

Гімназія № 3 

111,5

ІІІ

102,5

ІІІ

ЗОШ № 4

60,5

УІ

100

ІУ

ЗОШ № 5

115

ІІ

96

У

ЗОШ № 6

104

ІУ

64

УІ

ЗОШ № 7

88

У

106

ІІ

Аналіз свідчить, що найбільш стабільно виступають в міському етапі олімпіади з історії учні ЗОШ № 2 та гімназії № 3, погіршили свої результати ЗОШ № 5 і ЗОШ № 6 за рахунок того, що учні молодих учителів Чернеги І.В. та Кожухівської А.М. в міській олімпіади не посіли жодного призового місця.

Результати міської олімпіади свідчать, що більшість її учасників впорались із запропонованими завданнями. Але окремі учні показали низький рівень знань, одержали мінімальну кількість балів. Наприклад, вся команда ЗОШ № 1 в сумі набрала лише 3 бали, відповідно 2 і 4 бали набрали учні 8 класу ЗОШ № 6 та 9 класу ЗОШ № 5 із 73 можливих (учителі Кожухівська А.М. і Чернега І.В.). Низькі знання на міській олімпіаді з історії щорічно показують учні ЗОШ № 1.

В ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської олімпіади з історії команда учнів міста за останні 5 років посідала: 2009 р. – 23 місце

2010 р. – 19 місце

2011 р. – 19 місце

2012 р. – 38 місце

2013 р . - місце

В школах міста проводиться індивідуальна робота з учнями, консультації, робота з обдарованими дітьми, позакласні заходи: конкурси, вікторини, конференції, круглі столи і ін..

Так, у 2012 році 17 учнів ЗОШ № 5 брали участь у Всеукраїнському інтерактивному історичному конкурсі «Лелека» і здобули 1 золотий і 6 срібних сертифікатів. Учні Калінкіна К. і Мельничук Д. (учитель Мартиненко Н.Г.) впродовж останніх трьох років стають призерами міського етапу олімпіади з історії. У 2011/2012 навчальному році команда учнів школи № 5 посіла перше місце в турнірі юних істориків; учні школи постійні учасники Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості "Історія України і державотворення», учасники міського і обласного етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

В гімназії № 3, школах № 4,5,6,7 певну роль у викладанні історії відіграють шкільні музеї. В ЗОШ № 6 експозиції музею «Побут Слобожанщини», «Первомайщина в полум’ї війни», «Пам’яті жертв Голодомору», «Козацька слава», «Алея героїв», «К.І. Паюк – в’язень концтабору «Лібенау» використовуються при проведенні уроків історії, зокрема тем, присвячених нашому краю. Музей очолює учитель історії Працюк А.Л., яка узагальнила досвід роботи у посібнику «Формування патріотичних почуттів та основних виховних орієнтирів учнів загальноосвітньої школи засобами шкільного краєзнавчого музею», який був удостоєний у 2011 році диплома оргкомітету обласної виставки – презентації педагогічних ідей та технологій.

Учні ЗОШ № 7 протягом останніх трьох років брали участь у експедиції «Моя Батьківщина – Україна», конкурсі творчих робіт учнів «Слобожанські дзвони перемоги», конкурсах «Лелека» і «Кришталева сова», турнірі юних істориків, всеукраїнському конкурсі учнівської творчості (номінація «Історія

України і державотворення», всеукраїнському конкурсі дослідницьких і творчих робіт «Історія і уроки Голокосту» і ін..

Заходів в усіх школах проводиться чимало, але ще потребує покращення краєзнавча, пошуково-дослідницька робота по лінії МАН України (особливо на ІІ (обласному) етапі); необхідно активізувати просвітницьку роботу шкільних музеїв, груп екскурсоводів, дообладнати куточки бойової слави, адже у наступному 2014 році відзначатиметься 70-річчя з дня визволення України від німецько-фашистських загарбників.

В структурі міської методичної роботи працює міське методичне об’єднання учителів галузі «Суспільствознавство» і предмету «Харківщинознавство». Всі учителі історії міста працюють над власною методичною темою, беруть участь у методичній роботі, частина учителів є учасниками фахових конкурсів, мають методичні посібники.

Учитель ЗОШ № 4 Грицюк О.С. працює над методичною темою «Формування громадянської компетентності шляхом підвищення національної свідомості на уроках історії та правознавства». З методичним посібником «Формування громадянської компетентності у позакласній роботі з історії та правознавства» брала участь у виставці – презентації педагогічних ідей 2011 р. Її учні є переможцями та призерами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії та правознавства, беруть участь у обласній олімпіаді з цих предметів (2012,2013 рр.), у Всеукраїнському турнірі юних істориків та юних правознавців, у Всеукраїнському конкурсі «Лелека». У 2011 р. Олена Сергіївна була лауреатом міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».

Учитель ЗОШ № 4 Тригубляк Я.М. працює над методичною темою «Пошуково-дослідницька діяльність як засіб формування інформаційної компетентності учнів», є автором методичного посібника «Формування життєвої компетентності на уроках курсу «Людина і суспільство» (2011 р.), переможцем міського та учасником обласного конкурсу «Учитель року – 2008» у номінації «Історія». Учителька майже щорічно має призерів ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Учитель ЗОШ № 5 Мартиненко Н.Г. працює над темою «Проблемне навчання на уроках історії», є керівником міського методичного об’єднання

учителів галузі «Суспільствознавство», очолює тимчасовий творчий колектив вчителів факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини», бере участь у виставці-презентації педагогічних ідей. Учні Н.Г. Мартиненко щорічно стають призерами міського етапу учнівської олімпіади з історії, а у 2013 р. її учень Мельничук Дмитро посів ІІІ місце в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської олімпіади з історії і І місце в міському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Учитель ЗОШ № 6 Працюк А.Л. працює над методичною темою «Активізація навчальної діяльності учнів за допомогою інтерактивних технологій на уроках історії та правознавства», у 2011 р. була лауреатом міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», Анжеліка Липівна є керівником шкільного краєзнавчого музею, досвід роботи якого учителька узагальнила в посібнику «Формування патріотичних почуттів та основних виховних орієнтирів учнів загальноосвітньої школи засобами шкільного краєзнавства», який у 2011 р. був удостоєний диплома ІІІ ступеня оргкомітету обласної виставки-презентації педагогічних ідей.

Учитель ЗОШ № 7 Коваленко О.О. працює над методичною темою «Використання проблемно-пошукового методу на сучасному уроці історії з метою активізації пізнавальної діяльності учнів». Учителька накопичила значні матеріали з питань самоосвітньої діяльності, викладання історії та предмета «Людина і світ», підготовки до ЗНО, роботи з обдарованими учнями, ілюстративні та дидактичні матеріали до уроків історії, презентації уроків, електронні технічні засоби щодо викладання історії тощо.

Аналогічні матеріали накопичені учителем історії ЗОШ № 7 Білаш Т.О.


УІ. Проблеми, невирішені питання у викладанні історії та предмета «Людина та світ».

1. Як свідчать відвідані уроки, проведені анкети і контрольні роботи, аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр 2012/2013 навчального року, перевірка класних журналів, частина учнів засвоює програмний навчальний матеріал в основному на репродуктивному рівні, слабо співставляють історичні факти, події,явища, не вміють творчо думати, розмірковувати, висловлювати власну думку, свою точку зору. На уроках у окремих учителів активність учнів невисока, знання часом примітивні, уроки не завжди організаційно закінчені, оцінки не виставляються і не коментуються, частина нового матеріалу залишається нерозглянутою за браком часу, неефективно проводиться робота з підручником, багато часу витрачається на іноді зайві записи в зошити, відсутня індивідуалізація і диференціація.

Результати І семестру, контрольних робіт свідчать, що ще значна частина учнів навчаються на середньому та початковому рівні. Так, в денних класах ЗОШ № 1 таких нараховується 41,5 %, в класах з вечірньою (заочною) формою навчання – 72,1%; в ЗОШ № 4 з історії України – майже 33%, з всесвітньої історії – 41%; в ЗОШ № 5 з історії України – 24,6%, з всесвітньої історії – 25,1%; ЗОШ № 6 з історії України – 23,1%, з всесвітньої історії – 17,6%; в ЗОШ № 7 учні 7 – Б класу мають якість знань 45% (всесвітня історія), з історії України показник якості знань нижче 50% мають учні 7-Б і 10 класу тощо. Подібні приклади можна продовжити.

2. Потребує оновлення і зміцнення навчально-матеріальна база кабінетів історії.

3. Ще не у всіх школах і не всі вчителі використовують всі можливі резерви для підвищення якості знань учнів, а також індивідуальної роботи з учнями, зокрема і з обдарованими дітьми. Яскравий приклад цього – результати виступів окремих учасників міського і обласного етапів Всеукраїнської олімпіади з історії.

4. Ще недостатньо частина вчителів впроваджують в практику своєї роботи передовий педагогічний досвід і прогресивні педагогічні технології, нестандартні форми уроків, різноманітні методи роботи з учнями на уроках.

5. Необхідно посилити і покращити керівництво і контроль за станом викладання і рівнем навчальних досягнень учнів з історії, предмета «Людина і світ» з боку директорів шкіл та їх заступників, здійснювати відповідний моніторинг.

6. Потребують урізноманітнення форми позакласної роботи з історії.

7. Проблемою залишаються результати ЗНО з історії України учнів шкіл міста. У 2012 році ці результати в розрізі шкіл складали:


Школа

Середній бал

Гімназія № 3

156,95

ЗОШ № 5

145,73

ЗОШ № 2

144,74

ЗОШ № 7

142,63

ЗОШ № 6

136,91

ЗОШ № 4

135,02

ЗОШ № 1

127,38

Тільки в гімназії № 3 середній бал становить більше 150.

Є і інші проблеми, невирішені питання.

В цілому можна зробити висновок, що стан викладання історії та предмету «Людина і світ» в загальноосвітніх навчальних закладах міста здійснюється на належному рівні.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Учителям історії шкіл міста

1.1. На уроках постійно використовувати наочні посібники, карти, електронні посібники, історичні джерела.

1.2. При оцінюванні навчальних досягнень враховувати виконання учнями будь-яких навчальних завдань, під час роботи над якими учні демонструють власне історичне мислення, враховувати їх розуміння взаємозв’язків між історичними подіями, вміння порівнювати, пояснювати, аналізувати.

1.3. Навчати учнів використовувати різні джерела історичних знань з розумінням їх особливостей, умінню критично оцінювати історичні факти та діяльність історичних діячів.

1.4. Вести роботу над поняттями, запровадити на уроках хвилини «Словника – довідника».

1.5. Розробити цикли уроків для учнів 11 класу з предмету «Людина і світ».

1.6. Формувати духовний світ учнів, цілісні світоглядні уявлення,загальнолюдські моральні орієнтири.

17. Систематично працювати над підвищенням результативності своєї роботи та рівня знань учнів, покращити підготовку учнів щодо участі у інтелектуальних змаганнях, зокрема у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з історії та підготовку учнів до якісного складання ЗНО.

1.8. Проводити індивідуальну роботу як з обдарованими учнями, так і з учнями, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень.

1.9. Удосконалювати форми та методи роботи, враховуючи вікові особливості учнів та рівень підготовки класів.

1.10. Сприяти формуванню й розвитку пізнавальних інтересів учнів шляхом урізноманітнення позакласної роботи з історії.

Постійно


2. Керівникам ЗНЗ міста:

2.1. Ознайомити учителів історії та предмета «Людна і світ» з довідкою про стан викладання цих предметів в ЗНЗ міста.

До 05.04.2013

2.2. З метою постійного удосконалення фахової майстерності учителів:

2.2.1. Забезпечити своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації.

Постійно


2.2.2. Створити відповідну матеріально-технічну базу для якісного виконання нових програм з історії, поступове запровадження яких розпочнеться з 01.09.2013 р.

2.3.Сприяти ефективній роботі учителів через систематичне вивчення стану викладання історії та предмету «Людина і світ» та вироблення конкретних рекомендацій.

Постійно

2.4. Забезпечити роботу по усуненню зауважень, які одержали учителі під час перевірки.

До 25.05.2013 р.

2.5.Провести цикли консультацій для молодих та малодосвідчених учителів історії щодо впровадження активних форм і методів навчання на уроках.

Квітень-травень 2013р.

3. Методичному кабінету відділу освіти:

3.1. Створити організаційні умови для безперервного фахового вдосконалення кваліфікації учителів історії.

Постійно

3.2. Надавати постійну допомогу учителям з метою підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу на уроках історії та предмету «Людина і світ».

Постійно

3.3. Розробити разом з учителями історії проблемні питання для підвищення й удосконалення педагогічної майстерності.

До 01.06.2013 р.

3.4. Результати вивчення стану викладання історії та предмета «Людина і світ», рівня навчальних досягнень учнів, викладені в довідці, розглянути на засіданні міського методичного об’єднання учителів галузі «Суспільствознавство».

До 25.05.2013 р.

3.5. Надавати постійну методичну та практичну допомогу молодим учителям історії.

3.6. Інформувати керівників шкіл, учителів історії про нормативні документи щодо вивчення історії та предмету «Людина і світ».

Постійно
Заступник начальникавідділу освіти О.І. Мартиненко
25.03.2013 р.


izumzum.ru