Відділ освіти миронівської районної державної адміністрації - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Розпорядження голови районної державної адміністрації № районна цільова... 1 80.51kb.
Відділ освіти катеринопільської районної державної адміністрації. 1 188.89kb.
Положення про архівний відділ Овідіопольської районної державної... 1 62.18kb.
Відділ освіти мелітопольської районної держаної адміністрації запорізької... 4 1020.69kb.
Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Лохвицької районної... 1 228.49kb.
Розпорядження голови Чернігівської районної державної адміністрації... 1 60.01kb.
Відділ освіти Шполянської районної державної адміністрації Районний... 3 549.25kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 1 103.81kb.
Відділ освіти Кіровоградської районної державної адміністрації 1 276.68kb.
Довідка Про підсумки роботи відділу освіти Якимівської районної державної... 1 259.51kb.
Звіт про результати проведення відкритих торгів від 09. 03. 1 76.27kb.
Шостого скликання 1 18.29kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Відділ освіти миронівської районної державної адміністрації - страница №1/13ВІДДІЛ ОСВІТИ

Миронівської районної державної адміністрації

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Голова педагогічної ради

_____ О.Л.Дубровін29.08.2013 р.

Р І Ч Н И Й

ПЛАН РОБОТИ

МИРОНІВСЬКОГО НВК

на 2013-2014 н.р.

Укладачі: Майсус Л.Г, заступник директора

з науково-методичної роботи, учитель-методист;

Лепестій Л.В., заступник директора

з виховної роботи, учитель-методист

Розглянуто і затверджено

на засіданні педагогічної ради НВК

«29» серпня 2013 року, протокол №10

м. Миронівка

2013р.

Аналіз роботи Миронівського НВК за 2012/2013 н.р.

Виразною ознакою розвитку національної системи освіти є розбудова її на компетентнісно зорієнтованій основі, що зумовлено кількома причинами.По-перше, переходом світової спільноти до інформаційного суспільства, де пріоритетним вважається не просте накопичення знань, умінь і навичок, а й формування уміння вчитися, оволодіння навичками пошуку інформації, здатності до самонавчання упродовж життя.

Друга причина суголосна першій. Модель особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу передбачає визнання учня суб’єктом цього процесу, носієм двох груп якостей – уміння навчатися та бажання вчитися, що можливе за умови, з одного боку, оволодіння продуктивними (загальнонавчальними) уміннями і навичками та розгорнутою рефлексією, а з іншого – сформованості позитивного емоційно-ціннісного ставлення як до процесу діяльності, так і до її результату.

По-третє. Виходячи з того, що до основних тенденцій сучасного світу відносять глобалізацію всіх сфер життєдіяльності особистості і суспільства, актуалізується проблема надання молодій людині елементарних можливостей інтегруватися в різні соціуми, самовизначатися в житті, активно діяти, бути конкурентоспроможною на світовому ринку праці. Щоб гідно жити в сучасному суспільстві, особистість повинна бути компетентною в різних сферах діяльності.

Тому педагогічний колектив Миронівського НВК у 2012-2013 навчальному році відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, «Про охорону дитинства», інших основоположних освітянських документів забезпечував всебічний розвиток особистості, формування ключових життєвих компетентностей учнів шляхом навчання та виховання, які грунтувалися на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

На початку навчального року вся робота НВК була спланована, так як річний план роботи – важлива організаційно-управлінська ланка діяльності педагогічного колективу. Від наукової обґрунтованості планування залежать результати діяльності колективу. Робота проводилася згідно з планом (тижневі плани). Були видані накази з основної діяльності закладу на 1 вересня 2012 року.

Організаційні питання навчального року

Завдання, які стоять перед школою на даному етапі, директивні та нормативні державницькі документи щодо розвитку освіти, сучасні науково-методичні ідеї, передовий педагогічний досвід з організації навчально-виховного процесу та індивідуальні психолого-педагогічні запити вчителів НВК обумовили вибір науково-методичної проблеми закладу. У вересні 2010 року педагогічний колектив Миронівського НВК розпочав роботу над методичною проблемою «Формування компетентної особистості для життя в інформаційному  суспільстві". Вона затверджена наказом по НВК № 95 від 07.09.2010 «Про структуру та організацію науково-методичної роботи в НВК у 2010/2011 н.р.» та спрямована на формування професійно-педагогічної культури вчителів, підвищення знань, поширення перспективного педагогічного досвіду, покликана задовольнити інтереси педагогічного колективу в постійному підвищенні фaхового рівня.

2012-2013 н.р. – це ІІ рік етапу впровадження у практику вищезазначеної проблеми, на якому відбувається застосування нових освітніх технологій у навчально-виховний процес, розробка практичних рекомендацій, перспективного педагогічного досвіду на основі педагогічних ідей проблемної теми. 26 серпня 2012 року було проведено засідання педагогічної ради «Аналіз результатів роботи НВК за 2011-2012 н.р. та пріоритетні напрями розвитку закладу на ІІ етапі роботи над науково-методичною проблемою». У процесі аналізу було з’ясовано, що члени педагогічного колективу здійснили ґрунтовну роботу щодо впровадження прогресивних педагогічних технологій у практику, розробки практичних рекомендацій, та перспективного педагогічного досвіду. Було визначено позитивні та негативні сторони роботи педагогічного колективу над реалізацією науково-методичної проблеми.

Робота над проблемою на 2012-2013 н.р. була спланована і затверджена наказом по НВК №106 від 14.08.2012р. «Про структуру і організацію методичної та наукової роботи у 2012-2013 н.р.». План роботи над проблемною темою включає всі аспекти діяльності педагогічного колективу щодо її реалізації, його було розглянуто й затверджено на засіданні методичної ради НВК від 22.08.2012р.

Протягом навчального року було проведено 7 засідань педагогічної ради, на яких розглядалися наступні питання:Зміст

Термін

1.

1.Аналіз результатів роботи НВК за 2011-2012 н.р. та пріоритетні напрями розвитку закладу на ІІ етапі роботи над науково-методичною проблемою.

2.Затвердження плану роботи НВК, структури 2012 /2013н.р. та режиму роботи закладу.


3.Аналіз результатів ДПА-2012.

4.Про оцінювання учнів 2-х класів. (Словесно).

5. Про записи у класних журналах.


Серпень

2.

1.Про використання годин варіативної складової навчального плану.


2.Про оцінювання курсів варіативної складової навчального плану.

3.Затвердження планів роботи всіх підрозділів НВК.Серпень

3.

1. Інноваційні процеси у створенні сучасного уроку.

2. Стан викладання географії та природознавства. Інноваційні освітні технології у НВП.

3. Стан викладання економіки. Впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу.

4. Роль шкільної бібліотеки у підвищенні творчого рівня педагогів з урахуванням їх індивідуальних запитів.

5. Виконання рішень попередньої педради.


Жовтень

4.

1.Успіх як життєвий пріоритет особистості.

2.Стан викладання основ філософії та правознавства. Активне навчання для виховання грома­дянської позиції та правової культури.

3.Про учнів, які претендують на одержання документів про освіту з відзнакою.

4.Виконання рішень попередньої педради.Січень

5.

1. Оцінювання знань учнів - теорія, психологія, практика.

2.Про стан реалізації наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. №1243 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

3. Ефективність використання традиційних та інноваційних методів для формування читацьких навичок

4.Про виконання рішень попередньої педради.Березень

6.

1. Підбиття підсумків роботи закладу за навчальний рік.

2. Навчально – виховний процес у класах з поглибленим вивченням предметів та профільних класах. Вибір профілів на наступний навчальний рік.

3. Про допуск випускників до ДПА та звільнення від ДПА.

4. Про перевід учнів 1-х-4-х класів.

5. Про учнів 10-х класів, які претендують на одержання документів про освіту з відзнакою.


Травень

7.

1. Про випуск учнів 9 та 11 класів

Червень

Діяльність НВК відбувалася в межах нормативно-правового поля, вдосконалювалася інтеграція всіх структур закладу, проводилася цілеспрямована робота щодо підвищення культури управління, зміцнення виконавської дисципліни всіх учасників навчально-виховного процесу. Значна увага приділялася контрольно-аналітичній діяльності. З 20.05.13р. по 26.05.13р. було проаналізовано виконання навчальних програм із предметів. Наслідки перевірки свідчать про те, що програми виконані, дотримані норми і терміни всіх обов’язковіих видів робіт та контролю. Протягом перевірки було проаналізовано ведення класних журналів, відповідність записів у журналах календарно-тематичному плануванню учителів, зведені звіти вчителів про виконання навчальних програм. З’ясовано, що проведено заплановані, відповідно до навчальних програм, види робіт (практична частина програми): практичні та лабораторні роботи, уроки розвитку зв’язного мовлення, уроки позакласного читання, літератури рідного краю, обов’язкові види роботи з української мови (перевірка мовних знань та вмінь учнів, аудіювання, читання вголос/ мовчки, усний переказ/ твір, письмові роботи – диктант/ переказ/ твір), екскурсії, тематичні перевірки знань учнів, контрольні твори з української та зарубіжної літератур.

Але поряд із цим є недоліки у виконанні як теоретичної, так і практичної частини програми. Протягом 2012-2013 навчального року 24 вчителі закладу певний час були відсутні на роботі у зв’язку з хворобою, навчанням, серед них 11 вчителів - по 3 і більше разів, а троє вчителів були відсутні тривалий час. Адміністрацією НВК по можливості здійснювалася рівноцінна заміна уроків під час хвороби вчителів, перебування педагогів на курсах підвищення кваліфікації чи на екзаменаційній сесії. Всього протягом року замінено 987 уроки. Враховуючи вище зазначені причини, станом на кінець навчального року з деяких предметів фактично проведено меншу кількість годин, ніж заплановано на початку навчального року, а навчальні програми виконано за рахунок ущільнення навчального матеріалу. (Детальна інформація з даного питання міститься в наказі № 49 від 24 травня 2013р. «Про виконання навчальних планів і програм»).

У зв’язку з цим заступникам директора з навчально-виховної роботи, керівникам методичних об’єднань на першому засіданні слід глибоко проаналізувати стан виконання навчальних програм за 2012-2013 навчальний рік та опрацювати практичну частину змісту навчальних програм. А всім учителям початкових класів та вчителям-предметникам розробляти календарно-тематичне планування із запасом годин на повторення на випадок карантину, святкових днів та інших непередбачуваних ситуацій. У зв’язку з цим заступникам директора з навчально-виховної роботи, керівникам методичних об’єднань слід глибоко проаналізувати стан виконання навчальних программ для оптимізації цього процесу, а вчителям розробляти календарно-тематичне планування із запасом годин на повторення на випадок карантину, святкових днів та інших непередбачуваних ситуацій. При відсутності на роботі кожен учитель повинен в обов’язковому порядку надати власні календарні плани, матеріали для проведення уроків та чіткі інструкції вчителям, які здійснюватимуть заміну занять. Учителі, які ці заміни проводитимуть, повинні забезпечити повноцінні заняття та своєчасні записи у класних журналах, для недопущення нарікань з боку учнів та батьків на неякісну роботу педагогічного колективу.

З метою реалізації науково-методичної проблеми НВК за рахунок варіативної складової робочого навчального плану закладу було введено курси за вибором та факультативи з математики, української мови, світової літератури, правознавства, історії, англійської мови, креслення тощо. Організовано поглиблене вивчення української мови у 8-А та 9-А класах, продовжено роботу МАН (секції української мови, географії, біології), гуртків, до участі в яких залучено здібних школярів. На заняттях учні поглиблено опрацьовували навчальний матеріал із предметів, розв’язували творчі завдання, писали науково-дослідницькі роботи, що забезпечило високі результати учням НВК під час їх участі в різного роду конкурсах та олімпіадах.

Аналіз роботи з обдарованими дітьми та результативності участі учнів НВК

в олімпіадах із навчальних предметів та конкурсах

Основою роботи з обдарованими дітьми повинно стати реальнее знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості. Саме тому важливим є визначення пріоритетів у цьому аспекті діяльності навчального закладу, створення чіткої системи роботи з названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, спорту, створення сприятливих умов для реалізації потенціальних можливостей дітей.

На виконання наказу по НВК № 158 від 04.09.12 р. “Про організацію роботи з обдарованими учнями, талановитою молоддю і шкільної МАН та підготовки до І етапу олімпіад з базових дисциплін” та з метою створення умов для пошуку, підтримки і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей в закладі була налагоджена система роботи з обдарованими учнями, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, виявлення та діагностування типів обдарованості, самореалізації особистості з сучасному суспільстві, моральне та матеріальне (визначення стипендії голови районної державної адміністрації) стимулювання обдарованої учнівської молоді. Це питання весь час на контролі в адміністрації НВК: розглядається на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорові, оперативно-методичних нарадах.  Згідно з річним планом проведені методичні заходи для вчителів щодо навчання, виховання і розвитку здібних учнів протягом року: майстер – класи вчителів-методистів «Впровадження особистісно зорієнтованого навчання при роботі з обдарованими дітьми» (листопад 2012р.); семінари: «Психологічні і соціальні особливості обдарованих дітей» (грудень 2012р.); «Творчі завдання як засіб формування інтелектуальних компетентностей школяра» (лютий 2013р.), «Формування позитивного мислення учнів: як навчити учнів вчитися» ( квітень 2013р.),

У роботі з обдарованими дітьми в НВК упроваджуються різні форми і методи роботи для визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з ними (анкетування, опитування, спостереження співбесіди, індивідуальні бесіди, збори різного характеру, в тому числі і батьківські). У зв’язку з переглядом і оновлення банку даних про обдарованих дітей було проведено додаткове діагностування з вивчення особливостей особистісного розвитку обдарованих учнів, їхніх нахилів та інтересів у різних видах діяльності. Виходячи із результатів анкетування, було створено банк даних обдарованих дітей, на яких були заповнені індивідуальні карти. Ця інформація була розміщена на сайті закладу.

Клопітка робота також була проведена по здійсненню психологічного моніторингу з метою виявлення інтересів та нахилів обдарованих та здібних дітей: вивчення їх пізнавальних, комунікативних, творчих, художньо-естетичних інтересів і нахилів учнів потреб у фізичній активності й розвитку через спеціальні психологічні тести. Отримані результати дали можливість переглянути та оновити інформаційний банк даних, який був даний на розгляд класним керівникам, учителям-предметникам, батькам для з’ясування правильності визначення психолого-педагогічної діагностики, можливостей та подальшої роботи з дітьми, виходячи з потреб батьків.

Організація навчально-виховного процесу в НВК спрямована не на максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а на розвиток їх здібностей. Творчість учнів, новизна та оригінальність їхньої навчальної діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її вирішення. При цьому ми намагаємося створити умови для постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, знаходити оптимальні співвідношення всіх видів їх діяльності, щоб одержати найкращі результати.

На засіданнях предметних МО були обговоренні питання роботи зі здібними та обдарованими учнями та підготовки їх до різного роду інтелектуальних та творчих змагань. На нарадах при директорові розглядалися підсумки участі учнів НВК в олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах районного та обласного рівнів. Соціальним педагогом проведена діагностика і моніторинг розвитку здібностей учнів та оновлена база даних обдарованості. Результати проведеної роботи узагальнюються в наказах про підсумки роботи з обдарованими учнями в начальному році. Класні керівники визначають найбільш здібних учнів  із різних сфер діяльності, створюється банк даних таких учнів. Вони є членами предметних та творчих гуртків, спортивних секцій, систематично беруть участь у проведенні позакласних заходів, постійні учасники предметних олімпіад різних рівнів, конкурсів, турнірів, змагань тощо.

І (шкільний) етап тривав з 10.10.2012 р. по 24.10.212 р, за завданнями, підготовленими вчителями. У І етапі взяли участь 241 учень, що складає 83% від загальної кількості учнів 5-11 класів. У цілому І етап пройшов організовано. Заздалегідь було складено графік олімпіад, створено журі для перевірки олімпіадних робіт та визначення переможців і призерів І етапу. Кількість учасників шкільних олімпіад дещо збільшилася порівняно з попередніми навчальними роками. Адміністрацією НВК було узагальнено матеріали, вчасно подано заявки на участь у ІІ (районному) етапі учнівських олімпіад із базових дисциплін.

ІІ (районний) етап учнівських олімпіад проходив із 03.11.2012 р. по 23.12.2012 р. на базі Миронівської ЗОШ № 3. Вчителі НВК, які були залучені до роботи у складі журі районних предметних олімпіад, своєчасно з’являлися, об’єктивно підходили до оцінювання робіт учнів. У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін, ХІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика та мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка взяли участь 90 учнів НВК. Результати олімпіад та конкурсів показали, що педагогічним колективом проводиться робота з розвитку інтересів учнів до знань. Із завданнями 74 % учасників олімпіад та конкурсів справилися відмінно. Глибокі знання показали учні на олімпіадах з історії, правознавства, світової літератури, математики, біології, хімії, образотворчого мистецтва, української мови та літератури, трудового навчання, англійської мови, у конкурсах імені П.Яцика та Т.Шевченка. Поряд із цим низькими є результати виступу учнів на олімпіадах із географії, обслуговуючої праці та астрономії.

Усього учні НВК у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика та мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка вибороли 67 призових місць, серед них : І – 34 місць, ІІ – 17 місця, ІІІ – 16 місць.

Високі результати на ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад та конкурсів продемонстрували такі учні:


 • Жельніо Діана (7-Б клас) – перемогла у трьох олімпіадах (з української мови, математики та образотворчого мистецтва) і двох конкурсах: імені Т.Шевченка та П.Яцика;

 • Рябець Катерина (8-Б клас) – стала переможцем двох олімпіад (з української мови та інформаційних технологій) і призером двох конкурсів: імені Т.Шевченка та П.Яцика;

 • Супрун Анна (11-А клас) – посіла І місце в олімпіаді з української мови, в конкурсі ім. Т. Шевченка та ІІ місце в конкурсі ім.. П. Яцика.;

 • Кондратюк Дарина (11-А клас) – перемогла в олімпіадах з екології та світової літератури, стала призером олімпіади з педагогіки та психології;

 • Дмитрук Богдан (10-В клас) – став переможцем олімпіади з історії, призером – з математики та біології;

 • Лагода Владислав (10-Б клас) – посів І місце в олімпіаді з англійської мови і став призером олімпіад з економіки та образотворчого мистецтва.

По два призових місця принесли нашій команді учні: Пасюк Т. (10-А), Ільїчов А. (8-А), Некращук О. (10-А), Мамро Я. (11-Б), Глоба Б. (10-В), Левко Н. (10-В), Зозуля І. (11-Б), Бочок М. (11-Б), Мосорук Ю. (9-А), Адамчук В, (5-А), Севрук Ю. (9-А).

26 учителів НВК підготували переможців та призерів ІІ етапу олімпіад та конкурсів. Серед них найбільших успіхів досягли: Ковалишина О.В., Гулігас О.В., Ткаченко О.М., Левко В.М., Тонковид Ф.С., Панченко Л.В.

Відповідно до “Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових та спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18.08.1998р. № 305 та з метою стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, виявлення й розвитку обдарованих учнів, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів у січні-лютому 2013 р. було проведено ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін.

24 учні НВК брали участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад, конкурсів з української мови ім. П. Яцика і мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка та вибороли 14 призових місць. Це: • Жельніо Діана (7-Б клас) – стала призером олімпіади з образотворчого мистецтва, переможцем Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та учасником ІV етапу конкурсу;

 • Некращук Олена (10-А клас) – посіла ІІ місця із світової літератури та правознавства;

 • Адамчук Вадим (5-А клас) – став призером Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.. Т. Шевченка та учасником ІV етапу конкурсу;

 • Мамро Ярослав (11-Б клас) – став призером олімпіади з історії;

 • Дмитрук Богдан (10-В клас) – став призером олімпіади з історії;

 • Супрун Анна (11-А клас) – стала призером олімпіади з української мови та літератури;

 • Кондратюк Дарина (11-А клас) – стала призером олімпіади з екології;

 • Пасюк Тетяна (10-А клас) - стала призером олімпіади з української мови та літератури;

 • Ільїчов Антон (8-А клас) – став призером олімпіади із світової літератури;

 • Биченко Катерина (9-А клас) – стала призером олімпіади з англійської мови;

 • Мосорук Юлія (9-А клас) – стала призером олімпіади з біології;

 • Кулакова Тетяна (9-А клас) – стала призером олімпіади з образотворчого мистецтва.

Призерів ІІІ етапу олімпіад та конкурсів підготували вчителі: ТонковидФ.С. (3 призери), Ткаченко О.М. (2 призери), Гулігас О.В. (2 призери), Майсус Л.Г. (2 призери), Левко В.М. (2 призери), Лепестій Л.В., Дубровіна В.М., Костенко І.В.

Жельніо Діана в заключному ІV (загальнонаціональному) етапі ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика посіла ІІІ місце. 15 травня 2013р. семикласниця та її вчитель Лепестій Л.В. були запрошені до столичного театру імені Івана Франка, де вшановували найкращих знавців української мови серед учнів країни - призерів та переможців конкурсу імені Петра Яцика, та вчителів, які підготували їх до таких високих результатів.

Аналіз результативності виступу учнівської команди Миронівського НВК на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, порівняльні результати виступу команди у попередні роки свідчать про те, що педколективом проводиться ґрунтовна робота щодо розвитку інтересів учнів до поглиблення знань із базових дисциплін, на рівні організована робота з обдарованими дітьми. Цьому, зокрема, сприяє створення класів із поглибленим вивченням предметів, профільних класів, введення курсів за вибором, факультативів, гурткова робота, індивідуальні та групові заняття, інтелектуальні ігри та конкурси. Та головне – систематична сумлінна робота вчителів-предметників із талановитими та обдарованими учнями, яка проводиться в позаурочний час, з урахуванням особливостей дитини, з індивідуальним підходом. Це клопітка, непроста праця, яка забирає багато сил та особистого часу, але дає високі результати.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.08.2012 №916 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2012/2013 навчальному році» та відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056, з метою виявлення, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві 29 листопада 2012 р. у Миронівському НВК було прове­дено шкільний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів у секціях : «Українська мова», «Біологія» та «Географія». У конкурсі взяли участь 6 учасників. Захист науково-дослідницьких робіт проводився в присутності учнів та керівників секцій об’єднання. Під час захисту науково-дослідницьких робіт учасники конкурсу чітко, логічно викладали матеріал, доцільно і уміло використовували наочність, давали вичерпні відповіді на поставлені запитання, брали активну участь у веденні дискусій, дотримуючись культури мовлення та спілкування. Журі конкурсу відзначило актуальність переважної більшості науково-дослідницьких робіт. Разом із тим журі відзначає, що частина робіт носила реферативний характер.

За результатами оцінки науково-дослідницьких робіт та їх захисту переможцями шкільного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 2012-2013н.р. визнано:


 • Фалат Катерину – секція «Українська мова»;

 • Глобу Богдана – секція «Біологія».

Вищезазначені учні під керівництвом наставників (Дубровіної В.М. та Панченко Л.В.) підготувалися та представили заклад на районному етапі конкурсу.

Робота учениці 8-А класу Фалат Катерини в номінації «Українська мова» на тему: «Особливості використання каузальних прислівників в українській мові» була високо оцінена журі конкурсу та рекомендована до подальшого опрацювання і представлення її наступного року, коли учениця буде навчатися в 9 класі та братиме участь у конкурсі в рівних умовах з іншими конкурсантами.

Учень 10-В класу Глоба Богдан в номінації «Біологія» на тему: «Закономірності синантропізації рудеральних та сегетальних рослин на обезліснених ділянках Маслівського лісництва» була визнана кращою, учень посів І місце на районному етапі. У січні-березні 2013 року на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів та навчальних закладів м. Білої Церкви проходив ІІ (обласний) конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН, у якому Глоба Богдан посів друге місце.

Кожна держава зацікавлена у вихованні такого могутнього інтелектуального потенціалу, як обдаровані, талановиті діти.  У всіх дітях закладені здібності, тільки в одних вони виявляються дуже яскраво й виразно, а в інших залишаються дрімати всередині. Педколектив НВК сформував власну систему пошуку, відбору та розвитку обдарованих і здібних учнів, активно та результативно з ними працює, для чого в закладі розроблена і впроваджується програма «Обдарована дитина».

З багаторічного досвіду можна зробити висновок: ті учні досягають найкращих результатів, чиї батьки постійно і активно цьому сприяють. Такі батьки слідкують за читанням дитини, її захопленнями, виховують її самостійність, здатність вирішувати проблеми, вчать керувати своїм емоційним станом, організовувати продуктивну роботу, вони підтримують тісний зв’язок зі школою. Батьки повинні бути прикладом, вірити в дитину, допомогти їй самореалізуватися, тоді ця дитина виросте хорошою творчою людиною. 

Усе це з упевненістю можна сказати про батьків усіх наших обдарованих та талановитих школярів, які стали призерами і переможцями інтелектуальних, творчих та спортивних змагань районного, обласного і навіть Всеукраїнського рівнів. Успіхи цих дітей – значною мірою заслуга і їхніх батьків, яким учителі НВК вдячні за допомогу в непростій, але захоплюючій роботі – розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів. Особливо хочеться виділити у цьому плані батьків учня 5-А класу Адамчука Вадима та учениці 7-Б Жельніо Діани. Наслідком їхньої діяльністі є активна та результативна участь дітей у олімпіадах та конкурсах, зокрема й у ІV (загальнодержавному) етапі.

Успішним був минулий навчальний рік і для наших спортсменів. Команди учнів перемогли в районних змаганнях з волейболу та шашок, стали призерами з шахів, ручного м’яча, баскетболу, футболу, кросового бігу тощо. Вже доброю традицією стала перемога команди нашого закладу у районному фізкультурно-патріотичному фестивалі «Нащадки козацької слави». Вже вкотре перемогою для команди НВК закінчилася і районна спартакіада допризовної молоді з включенням елементів Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Зірниця». Зараз наші учні готуються гідно представити Миронівський район на обласному етапі спартакіади.

У закладі систематично проходять спортивні змагання та свята, активно працюють спортивні гуртки та секції, проводяться заняття лікувальної фізкультури. Вагомих спортивних здобутків досягли такі учні: Лисенко Анастасія (7-А), Ленець Карина (8-Б), Шупик Владислав, Кулакова Тетяна, Гончар Юлія, Захарова Яна, Бутко Марія та Темрюк Віталій (9 клас), Хачатурян Ішхан, Данішевський Андрій, Дяченко Станіслав, Марченко Марія, Марусенко Олег (10 клас), Бочок Максим, Дрига Артем та Серапіонов Вадим (11 клас). Вони - активні учасники районної спартакіади, переможці та призери районних, обласних і навіть усеукраїнських змагань, це їх портрети можна побачити в галереї кращих спортсменів закладу. Учні НВК Лінська Валерія та Лінський Богдан у квітні 2013р. стали переможцями чемпіонату України з панкратіону у Севастополі, завоювавши перші місця у своїх вікових категоріях.Відповідно до Закону України «Про освіту», Київської обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням сесії Київської обласної ради від 06.03.2012 №301-16-VІ, Регламенту проведення Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гарт - 2013» та з метою популяризації серед дітей і молоді спорту та здорового способу життя учителям фізичної культури Діденко Т.М. та Рябченком В.П. було підготовлено спортивну команду з учнів 5-10 класів у кількості 12 осіб для участі у ІІІ (обласному) турі Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гарт». Під час проведення естафети «Стрибки з місця» ІІІ місце посіли Лисіков Євгеній (10-Б) та Кулакова Тетяна (9-А).

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ УЧНІВ МИРОНІВСЬКОГО НВК

У РАЙОННИХ СПОРТИВНИХ ЗМАГАННЯХ

Види змагань

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Футбол (осінь)

1

2

3
2

Гандбол (хлопці)

2

2

2

3

2

Гандбол (дівчата)

1

1

3

2

4

Шашки

1

3

2

4

1

Шахи

3

1
1

2

Баскетбол (хлопці)

2

3

2

3

2

Баскетбол (дівчата)
3

2

1

3

Волейбол (хлопці)

3

2

3

3

1

Волейбол (дівчата)

2

1

1

2

4

Легкоатлетичний крос

53

3

Легка атлетика
2


Футбол (весна)
1

3Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний фестиваль школярів України «Козацький гарт»1

1

1

1

Аналіз результативності виступу учнівської команди Миронівського НВК на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, порівняльні результати виступу команди у попередні роки свідчать про те, що педколективом проводиться ґрунтовна робота щодо розвитку інтересів учнів до поглиблення знань з базових дисциплін, на рівні організована робота з обдарованими дітьми. Цьому, зокрема, сприяє створення класів з поглибленим вивченням предметів, профільних класів, гурткова робота, факультативні, індивідуальні та групові заняття, інтелектуальні ігри та конкурси.

Проте в роботі з обдарованим школярами виявлено певні недоліки. Мало школярів і педагогів займається науково-дослідницькою діяльністю, слабо використовуються можливості інформаційно-бібліотечного центру. Потребує удосконалення система творчих зв’язків із вузами та науково-методичними центрами. У зв'язку з цим з метою залучення обдарованих  дітей до безперервного  процесу самовдосконалення через збільшення  операційного  поля учнів, з метою  удосконалення  навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми, озброєння їх практичним розумінням основ наук, розвитку здібностей, творчої активності, системного  використання різних видів урочної та позаурочної діяльності педагогам необхідно чітко продумувати систему позаурочної роботи з обдарованими учнями з окремих предметів навчального плану, враховуючи результати виступу учнів закладу на Всеукраїнських олімпіадах та активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи. Заступникам директора Котилевській Г.П. та Майсус Л.Г. слід посилити контроль за позакласною роботою вчителів і особисту відповідальність за її стан.

Забезпечення обов’язкової освіти

Кількісний склад учнів 2012/2013 н.р. порівняно із минулим навчальним роком майже не змінився порівняно з попереднім навчальним роком – 449 учнів, укомплектовано 24 класи із середньою наповнюваністю 19 учнів. Охоплено навчанням 100% учнів.

З 1 вересня минулого року до 14 червня 2013 року із закладу вибуло 7 учнів і прибуло 7 учнів. На всіх дітей, які з різних причин продовжать навчання за межами нашого закладу, своєчасно оформлені документи. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів, необхідно відзначити, що його причинами була зміна місця проживання. Плинність учнів становить менше 2%.

Основними заходами колективу НВК щодо збереження контингенту учнів були: роз’яснювальна робота серед дев’ятикласників та їхніх батьків, вивчення та врахування їх запитів при плануванні профілізації старшої школи.

До 1 класу станом на 14.06.2013 р. подано 50 заяв, що дає можливість сформувати два повноцінні класи, вчителями в яких будуть Близнюк Т.О. та Приймаченко Т.Г.

Учні пільгового контингенту перебувають на обліку особливого контролю педагогічного колективу. У минулому навчальному році в закладі навчалося: • напівсиріт – 11;

 • дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування – 3;

 • постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 425;

 • дітей-інвалідів – 6;

 • дітей із багатодітних сімей – 25;

 • дітей із неповних родин – 79;

 • дітей із малозабезпечених родин – 4.

Колектив закладу цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини згідно річного плану роботи.

Наш заклад закінчило 21 випускник школи ІІІ ступеня. Серед них 2 випускники – Супрун Анна та Зозуля Інна- нагороджені Срібними медалями за успіхи у навчанні.Організація навчально-виховного процесу

Навчально-виховний процес у закладі здійснювався з дотриманням пріоритетних реформ: демократизації, гуманізації, гуманітаризації, диференціації, інтеграції навчання. Структура навчального року була відповідною до наказу МОН України. Закон України «Про мови» виконувався всіма учасниками навчально-виховного процесу. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося згідно Загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН України Наказ МОНмолодьспорт №329 від 13.04. 2011 року. Адміністрація НВК здійснювала постійний контроль за їх дотриманням. Документація закладу ведеться згідно вимог нормативних документів.


Навчально-виховний процес забезпечений програмами на 100%, періодичними педагогічними та методичними виданнями на 45% (у зв’язку із недостатнім фінансуванням передплати фахових видань).

Забезпеченість чинними підручниками і посібниками для виконання навчальних програм із предметів робочого навчального плану:

у1-х класах – 100% ;

у 2-4 класах - 97 %,

у 7-9 класах - 100%,

у 10 класах – 76%;

у 11-х класах – 97%.

Протягом 2012-2013 н.р. було вивчено стан викладання предметів та рівень навчальних досягнень учнів з української мови, правознавства, курсу «Людина і суспільство», географії, природознавства та економіки, охорони праці та техніки безпеки на уроках фізичної культури, техніки читання молодших школярів. Усі матеріали контролю узагальнено в довідках і наказах по НВК, обговорено на засіданнях педагогічної ради, зауваження та пропозиції виконані та взяті до уваги. Систематично перевірялося ведення шкільної документації, результативність навчальних досягнень учнів, об’єктивність оцінювання.Результативність навчально-виховного процесу

З метою перевірки рівня підготовленості учнів, рівня знань із базових навчальних предметів у грудні 2012 року та наприкінці 2012/2013 навчального року були проведені контрольні зрізи досягнень учнів із основ наук. Аналіз перевірки результатів контрольних робіт показав, що більшість учнів класу мають високий та достатній рівень знавчальних досягнень із таких предметів:Українська мова

67-А – 71%

11-Б – 63%

5-Б – 78%

6-Б – 76%

9-А 80%


7-Б – 53%

10-Б – 77%

10-А – 62%

11-А – 100%

6-А – 63%

8-А 69%


Учитель

Поліщук Г.В.


Харченко Г.О.

Лепестій Л.В.


Ткаченко О.М.
Дубровіна В.М.

Англійська мова

5-А – 53%

7-Б – 53%

8-Б – 54%

9-А – 80%

10-Б -100%

11-А -100%

11-Б -100%

5-Б -56%


6-Б – 54%

7-А – 67%

8-А – 63%

10-В – 67%Костенко І.В.

Василенко І.В.Математика

7-А (Г) – 76%

7-А (А) – 67%

7-Б (А)- 53%

10-В (А) – 55%

10-В (Г) – 64%

5-Б – 56%

6-Б – 58%

10-Б (А) – 100%

10-Б (Г) – 77%


Зозуля В.І.

Ковалишина О.В.

Пастушенко Т.Ю.Географія

7-Б – 60%

9-А – 58%

10-Б – 92%

10-В – 100%Кузьменко Н.М.

Фізика

11-А – 75%

11-Б – 91%

7-А – 94%

7-Б – 57%

10-В – 54%


Левіт А.Я.
Гедзун М.В.

Біологія

7-А – 82%

7-Б – 78%

8-А – 83%

8-Б – 71%

9-А – 100%

10-Б – 85%

10-В – 64%

11-А – 63%

11-Б – 100%


Левко В.М.

Хімія

7-А – 59%

8-А – 71%

9-А – 67%

10-Б – 58

11-А – 100%

11-Б – 92%Панченко Л.В.

Більшість учнів класу мають середній та початковий рівень сформованості вмінь та практичних навичок (низький показник коефіцієнта результативності та якості знань) із таких предметів:Українська мова

8-Б – 47%

9-Б - 47%


Учитель

Поліщук Г.В.Англійська мова

9-Б – 47%

10-А – 38%


Учитель

Василенко І.В.Математика

7-Б (Г) – 42%

10-А (АіГ) – 38%

11-А (Г) – 33%

5-А – 42%

6-А -36%


8-Б (Г) – 30%

8-Б (А) – 26%

9-Б (Г) – 35%

9-Б (А) – 41%Учитель

Зозуля В.І.

Ковалишина О.В.
Пастушенко Т.Ю.


Географія

8-Б – 33%

Кузьменко Н.М.

Біологія

10-А – 43%

Левко В.М.

Хімія

7-Б – 36%

8-Б – 22%

9-Б – 36%

10-А – 36%

10-В – 27%


Панченко Л.В.

Фізика

10-А – 40%

8-Б – 37%

10-Б – 23%


Левіт А.Я.

Гедзун М.В.


У зв’язку з цим керівникам предметних методичних об’єднань потрібно глибоко проаналізувати результати контрольних робіт, розробити комплекс заходів щодо підвищення якості знань учнів із навчальних предметів відповідно до рекомендацій, поданих у наказах за наслідками адміністративних контрольних робіт та опрацювати на засіданнях ШМО методику аналізу контрольних робіт.

Порівняльний аналіз річного оцінювання та результатів ДПА у 4-х класах свідчить про вцілому об’єктивний підхід учителів Близнюк Т.О. та Приймаченко Т.Г. до цього процесу, викликає занепокоєння лише розбіжність у річному оцінюванні та оцінюванні з ДПА у 4-Б класі з математики:

Українська мова


Річні бали

ДПА

Роз-біж-ність

Клас

ВР

ДР

СР

ПР

Якісн.

ВР

ДР

СР

ПР

Якісн.

4-А

5

16

2

-

91%

7

13

3

-

87%

-4%

4-Б

7

14

2

-

91%

9

11

3

-

87%

-4%

Українське читання
Річні бали

ДПА

Роз-біж-ність

Клас

ВР

ДР

СР

ПР

Якісн.

ВР

ДР

СР

ПР

Якісн.

4-А

20

3

-

-

100%

17

5

1

-

96%

-4%

4-Б

12

11

-

-

100%

11

10

2

-

91%

-9%

Математика
Річні бали

ДПА

Роз-біж-ність

Клас

ВР

ДР

СР

ПР

Якісн.

ВР

ДР

СР

ПР

Якісн.

4-А

7

11

5

-

78%

6

13

4

-

83%

+5%

4-Б

7

10

6

-

74%

10

11

2

-

91%

+17%

За проведеним аналізом результатів ДПА встановлено, що більшість учнів 9-х класів закладу володіють навчальним матеріалом на високому та достатньому рівні, хоча учні 9-Б класу одержали гірші бали при проходженні ДПА. Про недотримання критеріїв оцінювання свідчить розбіжність 13% між річним оцінюванням та результатами ДПА учнів 9-Б класу з географії (учитель Кузьменко Н.М.) та 10% з правознавства (учитель – Глоба В.В.).


Географія
Річні бали

ДПА

Роз-біж-ність

Клас

ВР

ДР

СР

ПР

Якісн.

ВР

ДР

СР

ПР

Якісн.

9-А

5

13

2

-

90%

5

12

3

-

85%

-5%

9-Б

-

11

5

-

69%

-

9

7

-

56%

-13%

Правознавство
Річні бали

ДПА

Роз-біж-ність

Клас

ВР

ДР

СР

ПР

Якісн.

ВР

ДР

СР

ПР

Якісн.

9-А

6

12

2

-

90%

7

9

4

-

80%

-10%

За підсумками державної підсумкової атестації випускників 11-х класів порівняно з минулим навчальним роком спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості учнів, які володіють навчальним матеріалом на високому та достатньому рівні. Розбіжність між річним оцінюванням та результатами ДПА відсутня чи незначна, що свідчить про об’єктивне оцінювання учнів 11-х класів учителями-предметниками.

Результати успішності учнів 5-х класів в порівнянні її з рівнем навчальних досягнень у початковій школі певною мірою відрізняються, що викликано зміною кількості контингенту учнів, і свідчить про об’єктивність оцінювання вчителями.

За наслідками аналізу рівня навчальних досягнень учнівських колективів найвищий рівень успішності показали учні таких класів: 11-Б та 10-Б. Найнижчі результати успішності мають учнівські колективи 8-Б, 9-Б та 10-А класів.

Навчальні досягнення початкового рівня має 1 учень - Козярівський К. (5-А) – з природознавства. Проводячи тематичні оцінювання з основ наук, учителям закладу варто дотримуватися вимог програм та методичних рекомендацій МОН України щодо їх кількості, обсягу та складності.

Аналіз якості навчальних досягнень учнів за останні 5 років свідчить про стабільну роботу вчителів закладу з формування компетентностей учнів, розвитку їхніх здібностей та інтересів.

Показники

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Високий і достатній рівень НД

52%

53%

53%

60,5 %

58%

Відмінники

39

37

27

29

34

Медалісти

4

4

--

1

2

Свідоцтва з відзнакою

--

1

--

5

3

Призери ІІ етапу олімпіад, конкурсів

58

49

61

61

66

Призери ІІІ етапу олімпіад, конкурсів

10

8

12

11

15

І – призер ІV етапу


Успішність та якість знань учнів пов’язана з відвідуванням уроків. У закладі протягом декількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Усі класні керівники організовують щоденні звіти про відсутність учнів із зазначенням прізвищ у спеціальному журналі. Заступник директора з виховної роботи Лепестій Л.В. відслідковує надання довідок із лікарні, пояснювальних записок від батьків та інших документів, що свідчать про причину відсутності. Стан відвідування учнів НВК узагальнюється наказом. Завдяки роботі класних керівників та адміністрації закладу пропуски учнями занять без поважних причин зведені до мінімуму.Робота з педагогічними кадрами

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року можна охарактеризувати як задовільну.

Якісний склад педагогічних кадрів НВК - високий. Серед 44 працівників 7 учителів мають звання «Вчитель-методист», 9 - «Старший вчитель»; 24- вчителі вищої кваліфікаційної категорії, 7 – першої, 5 - другої та 8 – спеціалістів. 6 учителів НВК очолюють районні методичні об’єднання та творчі групи. Протягом року проводилась цілеспрямована робота щодо покращення показників якісного складу педагогічних кадрів. За поточний навчальний рік було атестовано 8 педагогічних працівників, серед них 5 підтвердили вищу кваліфікаційну категорію та педагогічні звання, один – першу; одному була встановлена вища категорія, одному – друга. Протягом року вчителі НВК підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також у рамках атестації.

Адміністрація закладу регулярно проводила виробничі наради, наради при директору, оперативні методичні зустрічі, співбесіди з окремими вчителями з питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів МОН України, що дало змогу оптимально організувати навчально-виховний процес.Організаційно-методична робота

Упродовж 2012-2013 навчального року методична робота в НВК здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, концепції 12-річної загальноосвітньої школи, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по НВК №106 від 14.08.2012р. «Про структуру і організацію методичної та наукової роботи в НВК у 2012-2013 н.р».

Колектив Миронівського НВК, розпочавши роботу над методичною проблемою «Формування компетентної особистості для життя в інформаційному  суспільстві", поставив собі за мету:

- реалізацію нових підходів до особистісного розвитку учнів в сучасній школі;

- розвиток в учнів життєвих компетентностей;

- створення бази даних методик формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві;

- вдосконалення професійної майстерності вчителів щодо використання активних методів навчання і виховання.

Були поставлені такі завдання:

1. Проаналізувати науково-методичну літературу з даного питання.

2. Встановити особливості інформаційного суспільства та вимоги до майбутніх фахівців, які житимуть та працюватимуть у цьому суспільстві.

3. Сформувати модель випускника сучасної школи.

4. Визначити психолого-педагогічні та фізіологічні особливості розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві.

5. Організувати роботу науково-практичного семінару «Організація розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві».

6. Проаналізувати нові інформаційні та педагогічні технології та розробити методичні рекомендації щодо використання активних методів у навчанні.

7. Створити електронний каталог методик розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві.

8. Опис методик розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві для впровадження їх у закладі.

Для координації роботи протягом 2012-2013 н.р. було сформовано творчу групу, яка розробила план роботи над проблемною темою. Із планом роботи, розробленим творчою групою, було ознайомлено весь педагогічний колектив, обговорено і внесено у план відповідні корективи.

Упродовж 2012/2013 н.р. було реалізовано наступні заходи плану роботи над науково-методичною проблемою: • проходження групою педагогічних працівників курсів «Intel».

 • Засідання методичної ради: ««Шляхи реалізації науково-методичної проблеми у 2012-2013 н.р.»; «Організація роботи ШМО та творчих груп над науково-методичною проблемою у 2012-2013 н.р.»; «Від творчого пошуку до формування дослідницьких компетенцій»; «Аналіз процесу використання педагогами педагогічних програмних засобів навчального призначення»; «Розкриття основних положень перспективного педагогічного досвіду вчителів-методистів та вчителів вищої категорії, які атестуються»; «Самоосвіта педагога - найважливіший шлях підвищення педагогічної майстерності»; «Творчий  звіт  діяльності  вчителів, які атестуються,  у  світлі  реалізації  науково-методичної   проблеми  НВК»; «Створення членами педагогічного колективу методичних рекомендацій щодо використання компетентісно спрямованих освітніх технологій».

 • Педагогічна рада на тему: «Інноваційні процеси у створенні сучасного уроку. Стан викладання економіки. Впровадження компетентністно зорієнтованого підходу» (жовтень 2010 р.). «Успіх як життєвий пріоритет особистості» (січень 2013р.).

 • Діяльність творчої групи, яка працює за темою: «Компетентісно спрямований педагогічний процес» .

 • Психолого-педагогічні семінари: «Формування компетентностей - досвід, пошуки, проблеми»; «Розвиток професійної компетентності вчителя - можливості, механізми, проблеми»; «Психологічні і соціальні особливості обдарованих дітей»; «Компетенція учня – компетенція вчителя», «Формування позитивного мислення учнів: як навчити учнів вчитися»,

 • Практичний семінар «Інноваційні підходи до формування духовності дітей і підлітків».

 • Майстер – класи «Впровадження особистісно зорієнтованого навчання».

 • Моніторинг «Використання педагогічних програмних засобів навчального призначення».

 • Засідання МО «Розвиток життєвої компетентності засобами особистісно зорієнтованого навчання».

 • Відкриті уроки з використанням ІКТ учителів-методистів та старших учи­телів.

 • Поповнення інформаційної бази «Висвітлення проблеми компетентності та ІКТ у психолого-педагогічній літературі».

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в закладі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор НВК, заступники директора з навчально-виховної, науково-методичної та виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань. Головні зусилля членів науково – методичної ради та керівників шкільних методичних об’єднань були зосереджені на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створення творчої атмосфери, такого морально – психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, що сприятиме оптимізації навчально – виховного процесу в НВК. Протягом року на засіданнях методичної ради серед інших обговорювалися такі питання:

 • шляхи реалізації науково-методичної проблеми «Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві» у 2012-2013 н.р.

 • Освітні стандарти - орієнтир у роботі вчителів.

 • Організація профільного навчання і допрофільної підготовки.

 • Продуктивне навчання. Портфоліо учителя та учня як показник ефективності навчально-виховного процесу.

 • Від творчого пошуку до формування дослідницьких компетентностей.

 • Аналіз процесу використання педагогами педагогічних програмних засобів навчального призначення.

 • Система роботи НВК з обдарованими дітьми. Досвід та проблеми.

 • Розкриття основних положень перспективного педагогічного досвіду вчителів-методистів та вчителів вищої категорії, які атестуються.

 • Самоосвіта педагога - найважливіший шлях підвищення педагогічної майстерності.

 • Ефективність використання навчальних кабінетів для підвищення якісного потенціалу уроку.

Слід відзначити, що всі засідання науково – методичної ради пройшли на високому рівні: доповіді були змістовними і цікавими.

Методичний кабінет НВК поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, матеріалами, зібраними вчителями протягом року, оновлено теки самоосвіти учителів. Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів. Робота методичного кабінету НВК здійснювалася відповідно до Положення про методичний кабінет Миронівського НВК. Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. На базі методичного кабінету проходили стажування молоді спеціалісти, було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету. Вивчалися такі питання: адаптація учнів 1-х, 4-х, 5-х, 8-х, 10-х класів, перевірка стану ведення гурткової роботи, моніторинг викладання предметів варіативної частини. За результатами вивчення узагальнені матеріали, розроблені рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Працював психолого-педагогічний семінар, протягом року були проведені заняття з учителями щодо використання мультимедійних презентацій на уроках та роботи організації роботи з обдарованими дітьми.

З боку методичного кабінету надавалася допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації, проводилося індивідуальне консультування педагогів.

Протягом 2012-2013 н.р. виконувалася дослідно-експериментальна робота за напрямами: • Програма Іntel® «Навчання для майбутнього»;

 • Апробація навчальних підручників для 10 класу;

 • Апробація курсів: «Громадянська освіта», «Практичне право», «Уроки для стійкого розвитку»;

 • Програма превентивного виховання «Майбутнє починається сьогодні» (міжнародний шкільний проект);

 • Програма МОН України, АПН України/ Програми розвитку ООН/ ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».

Упродовж 2012-2013 н.р. було організовано роботу 5 методичних об’єднань вчителів-предметників, затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників із числа досвідчених педагогів. Систематично вивчалися й аналізувалися навчальні плани, програми, підручники, посібники, інструктивні матеріали, методичні рекомендації щодо змісту, форми методів проведення уроку, факультативних та інших занять, позакласної і позашкільної роботи та навчально – виховного процесу в цілому. У планах ШМО визначений обліковий склад, графік проведення відкритих уроків, розроблені методичні заходи, складені методичні карти на кожного вчителя, у яких зазначені післякурсові завдання та проблеми, над якими працюють учителі. Графік взаємовідвідування уроків виконаний, що підтверджується аналізами уроків. Проте в роботі методичних кафедр є певні недоліки: недостатньо уваги приділялося вивченню нормативних вимог щодо ведення шкільної документації, особливо класних журналів як класними керівниками, так і вчителями - предметниками.

Педагоги знаходять час навчатись самим, аби йти в ногу з інноваційними педагогічними технологіями, вони беруть активну участь у професійних конкурсах різних рівнів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Протягом року вчителі закладу проводили позакласні заходи в межах загальноміських, загальношкільних місячників, декад, тижнів.

Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні декади, тижні. Було складено план, вчителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями, переважно інтелектуально-розважальні ігри. На належному науково-методичному рівні пройшли тижні української мови й літератури, хімії, англійської мови, біології. У цілому роботу ШМО протягом 2012-2013 н.р. можна оцінювати як задовільну.

Упродовж 2013-2014 н.р. ШМО, творчим групам учителів необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад із фізики та інформатики, активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем.

Одним із напрямків методичної роботи НВК була організація занять із різними категоріями педагогічних працівників. Протягом року працювала школа молодого вчителя, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. У 2012-2013 н.р. обговорювалися такі питання на заняттях з членами ШМУ:

• Вимоги до ведення шкільної документації;

• Урок – основна форма навчання: типи, структура, форми проведення уроків;

• Формування предметних та загальних компетентностей;

• Сучасні освітні технології у навчальному процесі;

• Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності школярів.

Протягом 2012/2013 н.р. чергову атестацію пройшли 8 працівників.

Вивчено досвіди, розроблено методичні рекомендації та матеріали для вчителів: 1. Мокрієнко О.Г. «Методичні рекомендації щодо активізації розумової діяльності учнів на уроках математики».

 2. Харченко Г.О. «Використання інтерактивних методів навчання на заняттях з української мови та літератури».

 3. Ткаченко О.М. «Методичні матеріали для вчителя української мови»

 4. Пастушенко Т.Ю. «Розвиток інтуїції на уроках математики».

 5. Глоба С.М. «Використання мультимедійних технологій у шкільній бібліотеці».

 6. Левко В.М. «Формування компетентностей учнів засобами особистісно зорієнтованого навчання»,

 7. Левіт А.Я. «Реалізація особистісно зорієнтованого підходу до учнів шляхом організації роботи в малих групах»

 8. Басай М.О. «Розвиток креативної особистості засобами інноваційних технологій».

Районна атестаційна комісія відділу освіти 4 вчителям підтвердила вищу кваліфікаційну категорію, 1- встановила. Одному вчителю було підтверджено звання «Вчитель-методист», 2 - «Старший вчитель». Одному вчителю встановлено вищу кваліфікаційну категорію. Шкільна атестаційна комісія одному вчителю встановила ІІ кваліфікаційну категорію, а одному – підтвердила першу. Районна атестаційна комісія підтвердила категорію «Провідний бібліотекар» завідувачу бібліотекою НВК. Підвищення кваліфікації при КОІПОПК пройшло 8 учителів закладу.

Педагоги НВК брали участь у конкурсі «Учитель року – 2013». Учитель інформатики Ковалишина О.В. перемогла у районному його етапі, представляла Миронівський район на рівні області, увійшла у п’ятірку кращих учителів Київщини та стала лауреатом конкурсу. Відділ освіти Миронівської РДА нагородив її за перемогу грамотою та премією, а Головне управління освіти та науки Київської обласної державної адміністрації – дипломом та цінним подарунком. Глибокі знання, сумлінність та творчість Ольги Вікторівни допомагають їй і як розробнику та адміністратору web-сайту НВК. Сайт відображає всі аспекти життя нашого закладу, у ньому є велика кількість різних сторінок, де можна знайти цікаву і корисну інформацію, яка постійно оновлюється.

Протягом минулого навчального року члени педагогічного колективу НВК брали активну участь у роботі шкільних, районних та обласних семінарів та районних предметних методичних об’єднань.

Значну увагу впродовж року приділяли впровадженню інноваційних технологій. Оскільки на початку XXI століття людство вступило в нову стадію свого розвитку - інформаційну еру, і в Україні упровадження інформаційних технологій набуває все більш масштабного і комплексного характеру, не стоїть осторонь цього процесу і наш заклад. Кожен учитель Миронівського НВК у більшій чи меншій мірі використовує у своїй практичній діяльності інформаційно-комунікаційні технології для формування знань, умінь та навичок учнів, для розвитку творчих здібностей та життєвих компетентностей. Активно використовується у цьому плані потенціал двох комп’ютерних класів та відеопроектор. У 2012/2013 н.р. 2 вчителі завершили навчання на курсах за програмою Іntel® «Навчання для майбутнього» і одержали відповідні сертифікати. Таким чином, усі вчителі пройшли підготовку для ефективного використання сучасних освітніх технологій, зокрема ІКТ.

У закладі постійно впроваджуються інформаційні ресурси навчання, активно застосовуються інформаційні та телекомунікаційні технології, організована самостійна робота учнів (для самоосвіти) з пошуку необхідної інформації з різноманітних джерел знань Інтернет, а також спрямована самостійна робота. Для учнів та вчителів створені умови для доступу до світових культурно – історичних досягнень людства та реалізації права кожного учня на однакові можливості для здобуття освіти незалежно від місця проживання, стану здоров’я тощо. Школярі активно працюють за напрямками МАН. Свої проекти вони представляють в електронному вигляді.

У ході експериментальної роботи продовжують апробуватися нові підходи до уроку – використання комп’ютерної техніки для проведення нестандартних уроків із окремих тем у старшій та молодшій ланці. Апробуються та впроваджуються новітні методики організації навчального процесу за дистанційною формою або з використанням комп’ютерних технологій.

Ведеться робота зі створення банку інформаційних ресурсів: бази даних і знань, комп’ютерні, у тому числі мультимедіа, навчальні та контролюючі системи, електронні бібліотеки разом із традиційними підручниками та методичними посібниками. Створюється банк педагогічних програмних засобів для забезпечення освітніх потреб навчального закладу. Навчальні розробки вчителів школи систематизуються та зберігаються в електронному вигляді. Створюється банк презентацій. Усі вчителі НВК після семінару щодо використання мультимедійних презентацій у навчально-виховному процесі отримали завдання розробити урок чи виховний захід з мультимедійним супроводом для банку презентацій НВК та педагогічної виставки на серпневій педагогічній конференції у 2013р.

Значну увагу впродовж року приділяли упровадженню інноваційних технологій.


следующая страница >>