Відбивання світла. Закони відбивання світла - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Геометрична оптика: основні поняття, закони відбивання та заломлення. 1 32.34kb.
Контрольна робота №3 на тему: «Відбивання І заломлення світла» І... 1 21.37kb.
Черняхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 1 33.57kb.
Лабораторна робота №4-4 дослідження поляризованого світла та перевірка... 1 52.25kb.
10 денний археологічний тур в Грузію 1 47.69kb.
Світла Баржин вмикати не став. Звичним рухом повісив плащ, пройшов... 1 198kb.
Частина перша 38 5275.31kb.
У статті описані особливості світосприйняття нашими предками. 1 140.27kb.
Аудиторні години 96 лекції 64, лаб роб 16, практ зан. 16, курсова... 1 15.08kb.
Завдання ІІ етапу всеукраїнської олімпіади з фізики 1 53.98kb.
1-й. Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі... 1 8.19kb.
Контрольна робота №3 на тему: «Відбивання І заломлення світла» І... 1 21.37kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Відбивання світла. Закони відбивання світла - страница №1/2Клас: 7

Тема: Відбивання світла. Закони відбивання світла
Методичне обґрунтування

 1. Програма : Фізика. Астрономія. 7-12 класів. Програма для загальноосвітніх закладів навчальних закладів. Міністерство освіти і науки України, 2005
 1. Підручник: Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна «Фізика 7»,

Ранок, 2007


 1. Програмні вимоги до вивчення теми: Світлові явища (щодо теми «Відбивання світла. Закони відбивання світла»)
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Відбивання світла. Закони відбивання.

Демонстрації

Закони відбивання світлаУчень :

називає основні оптичні явища;

розрізняє падаючий і відбитий промінь, кут падіння і відбивання;

формулює означення світлового променя, закони відбивання світла;

може описати хід променів при дзеркальному відбиванні світла;

здатний спостерігати відбивання світла 1. Які програмні завдання курсу фізики основної школи розкриває урок:

 1. сформувати і учнів базові знання про явища природи (явище відбивання світла)

 2. розкрити історичний шлях розвитку фізики, ознайомити учнів з внеском відомих зарубіжних і вітчизняних фізиків (Короткий історичний нарис. Евклід як засновник геометричної оптики)

 3. розкрити суть законів фізики (закон відбивання світла як один з фундаментальних законів фізики)

 4. розкрити роль фізичного знання в житті людини ( пояснення причин того, що ми бачимо предмети, які є джерелами світла і які не є джерелами світла)

 5. спонукати учнів до критичного мислення
 1. Базові компетентності, які формуються на уроці
Компетентність

Шляхи формування

Соціальна

  1. Вибір учителем завдань, які передбачають для учнів самостійний пошук їх розв’язання.

  2. Використання самооцінки та взаємооцінки.

  3. Надання учням можливості виявлення ініціативи.Полікультурна

 1. Використання інформації з історії фізичних відкриттів

 2. Характеристика значення фізичних явищ у повсякденному житті.

Комунікативна

 1. Стимулювання вміння учнів висловлювати власну точку зору.

 2. Сприяння удосконаленню вмінь вести навчальний діалог.

 3. Удосконалення вмінь дітей формулювати цілі власної навчальної діяльності

 4. Забезпечення толерантного спілкування.

Інформаційна


1.Використання малюнків, таблиць, схем, опорних конспектів як результату роботи учнів з інформацією

Самоосвіти і саморозвитку

1. Використання завдань, які передбачають пояснення учнями певних питань.
 1. Обґрунтування вибору типу уроку.

Даний урок є четвертим уроком в темі світлові явища. Згідно програмних вимог, до інструктивно-методичного листа МОН України «Про вивчення фізики та астрономії в новому 2008/2009 навчальному році» та методичних рекомендацій щодо викладання фізики в 7-му класі, розроблених ХОНМІБО, одним з головних питань теми «Світлові явища» є питання відбивання світла на межі розподілу двох середовищ. Тому вважаю, що даний урок повинен мати за мету формування нових знань про явище відбивання світла та основні фізичні закони, які його описують – закони відбивання світла
7. Міжпредметні зв’язки: зв'язок фізики з математикою ( поняття променя, кута
Клас 7

Тема : Відбивання світла. Закони відбивання світла.
Мета: засвоєння знань про явище відбивання світла та основні фізичні закони, які його описують – закони відбивання світла
Очікувані результати

Після даного уроку учні зможуть:

бути здатними спостерігати відбивання світла; формулювати означення світлового променя; розрізняти падаючий і відбитий промінь, кут падіння і відбивання; формулювати закони відбивання світла; описати хід променів при дзеркальному відбиванні світла.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань
Орієнтовний план уроку та методи , які будуть використані:

 1. Організаційно –психологічний етап. Методи: словесні (бесіда), метод критичного мислення «Розминка» ( Розминка «Розсипані слова»)
 1. Етап підготовки учнів до активного, свідомого засвоєння знань. Методи: словесні (пояснення, евристична бесіда, створення проблемної ситуації), логічні ( цілепокладання, висновки)
 1. Етап засвоєння нових знань. Методи: словесні (пояснення , евристична бесіда), наочні ( демонстрація, робота з текстом підручника, опорним конспектом), логічні ( висновки, підсумки), метод ключових слів.
 1. Етап закріплення знань. Методи: словесні ( бесіда, пояснення), метод технології критичного мислення «ТАК - НІ», практичні ( розв’язування задач), самоперевірки і самооцінки.
 1. Етап задання домашнього завдання, інструктаж щодо його виконання. Методи: словесні (пояснення, інструктаж), наочні ( картка)
 1. Етап підбиття підсумків уроку. Методи: словесні (бесіда), метод технології критичного мислення «Рінокольорові капелюшки»


Оцінюється : діяльність учнів (критерій - якості відповідей)

Наочність: оптична шайба, дзеркала, лазерна указка, дзеркало, Плакат «Що нам дарує зір», «Відбивання світла», картки для учнів : «розсипані слова», опорний конспект, експрес-тест, картка з домашнім завданням, сигнальні інтерактивні картки «так-ні», «смайл», картки самооцінки «Червоний капелюшок», «Чорний капелюшок».
І. Організаційно-психологічний етап

Мета: забезпечити робочу обстановку на уроці, створення сприятливого психологічного клімату

Зміст

 • привітання

 • перевірка готовності учнів до уроку

 • організація уваги

Метод «Розминка». Розминка: «Розсипані слова»

На дошці написано слова «ФОРМУЛА» «ЗНАННЯ ТА МИСЛЕННЯ» «УСПІХУ»«НАЙГОЛОВНІША» «ЦЕ»

С них необхідно скласти фразу, яка є гаслом уроку

«Найголовніша формула успіху – знання і мислення» Теодор Рузвельт.

Учитель бажає учням завжди бути успішними як у навчанні, так і у житті , а основа цього – знання і уміння мислити.


ІІ. Етап підготовки учнів до активного, свідомого засвоєння знань
Мета: організувати та спрямувати пізнавальну діяльність учнів, підготувати їх до засвоєння нових знань. Формувати цілеспрямований характер навчальної діяльності. Навчити формулювати їх мету й конкретні засоби для її досягнення

Зміст

 • доведення до учнів теми навчального матеріалу,

 • формування разом з учнями мети і завдань вивчення нового матеріалу;

 • показ практичної спрямованості вивчає мого матеріалу;

 • мотивація;

 • постановка навчальної проблеми.

 • актуалізація знань

Не плануючи свою діяльність,

ми плануємо власну поразку

Б. Франклін

Учитель доводить тему уроку: «Відбивання світла. Закони відбивання світла» та план її вивчення, який записано на дошці.

Учням пропонується самостійно визначити мету уроку.

Учитель пропонує учням подумки поставити ВЛАСНУ мету!

Кінцевий підсумок ціле покладання підводить учитель

Показ практичного спрямування навчального матеріалу

Світло «годує» і розум і серце. 90% інформації, яку ми здобуваємо про світ за допомогою відчуттів, ми отримуємо за допомогою зору. Ми можемо спостерігати красу природи, читати, милуватися шедеврами мистецтва-картинами, скульптурами, кінофільмами, розглядати зоряне небо завдяки тому що ми БАЧИМО предмети. Але ж далеко не всі фізичні тіла є джерелами світла.Постановка проблеми: ЧОМУ МИ БАЧИМО ТІЛА?

Головний мотив: інтерес та зацікавленість учнів до вивчення матеріалу з метою вирішення проблемної задачі.
Актуалізація опорних знань

Даний урок є четвертим в темі світлові явища. Учитель пропонує, звернувшись до теми та плану, визначити, які знання, набуті на попередніх уроках допоможуть нам досягти мети уроку ( можна виділити в плані ключові слова: промінь, кут)


Питання для актуалізації

 1. Світло, його джерела.

 2. Світловий промінь.

 3. Закон прямолінійного поширення світла в однорідному середовищі.

Учитель підкреслює фразу «світловий промінь». Чому? Ключове поняття, яке допоможе нам зрозуміти нові поняття.

Висновок: учні підвели підґрунтя для отримання нових знань: сформулювали мету, поставили навчальну проблему, повторили знання, які необхідні для усвідомлення нової інформації
ІІІ. Етап засвоєння нових знань
Мета: дати учням конкретні уявлення щодо вивчаємих фактів, явищ, про основну ідею вивчаємого питання. Добиватися засвоєння учнями метода відтворення вивчаємого матеріалу. На підставі отриманих знань оволодіти навичками і уміннями раціональної праці
Зміст

 • Організація уваги

 • Організація процесу сприйняття, осмислення, первинного узагальнення та систематизації нового матеріалу

 • Навчити учнів особистій діяльності щодо вивчення й оволодіння матеріалом, навичками й уміннями раціонально навчатися.Сутність етапу

Робота учнів з учителем по оволодінню ними ЗУНПлан вивчення нової теми

1. Явище відбиття світла

2. Поняття падаючого і відбитого променя

3. Поняття кута падіння і кута відбивання

4. Закони відбивання світла.

5. Оборотність світлового променя

6. Дзеркальне та розсіяне (дифузне) відбиття


Те, що я почув, я забуваю.

Те, що я побачив, я запам’ятовую

Конфуцій
Демонстрація: за допомогою оптичної шайби продемонструвати відбивання світла від плоского дзеркала.

Завдання учням:

- уважно переглянути демонстрацію

- прокоментувати: що створює оптична пушка?

яке явище ми спостерігаємо?

Відбивання світла - це зміна напрямку розповсюдження світлового променя на межі розділу середовищ

Вперше це явище було описано давньогрецьким вченим Евклідом. Він заклав основи геометричної оптики. Явище відбивання світла описано ним понад 300 років до н.е. в творах «Оптика» і «Катоптрика» ( в перекладі з грецької «катоптрика» - система дзеркал)Учитель :Ми побачили з вами під час демонстрації два променя.

Як бив и назвали промінь, який задає напрям пучка світла, що падає?

(ПАДАЮЧИЙ ПРОМІНЬ)

Як би ви назвали промінь, який задає напрям пучка світла, що відбивається?

(ВІДБИТИЙ ПРОМІНЬ)

Учитель: але для того, щоб встановити закони відбивання світла та здійснити математичний запис закону, нам необхідно з’ясувати, що таке кут падіння і кут відбивання, пов’язані безпосереднього з поняттям променів.

(Кут – математичне поняття. Кут - фігура, що утворена точкою і двома різними променями, які виходять з цієї точки)

Учитель пропонує учням самостійно знайти визначення кутів за підручником. Прочитати.

Учитель: Чи важко було знайти означення кутів в тексті? Чому?

Отже, працюючи з інформацією, необхідно пам’ятати, що в ній є головне і другорядне. Одним з головних понять даної теми є поняття кутів падіння і відбивання.

Демонстрація відбивання світла

Питання:


Що можна сказати про кути падіння і відбивання?

Змінюючи кут падіння змінимо кут відбивання. Але вони рівні. Отже, фактично ми встановили другий закон відбивання світла.Кут падіння дорівнює куту відбивання

Перший закон учням пропонується прочитати з підручника і прокоментувати.Учитель: Якщо ми звернемося до плану вивчення , то побачимо, що нам залишилося ще одне питання: оборотність світлового променя.

Демонстрація відбивання світла

Питання: як ви думаєте, що буде, якщо світловий промінь ми пустимо навпаки?

За допомогою демонстрації учні переконуються, що відбитий світловий промінь піде шляхом падаючого. Це називають оборотністю світлового променя.

Відбиття світла
Дзеркальне відбиття Розсіяне (дифузне) відбиття

Дзеркальне відбиття – це відбиття світла від гладких поверхонь

Розсіяне (дифузне) відбиття – це відбиття світла від шорстких поверхонь ( промені розсіюються в різні боки)

Учитель: Отже, ми опрацювали всі питання плану. Давайте знову звернемося до мети, яку ми ставили перед собою на початку уроку. Чи досягли ми її? Чому?

Проблемне питання нашого уроку було таким: чому ми бачимо всі тіла?

Дайте відповідь однією фразою.

Загальний підсумок етапу підводить учитель оцінює діяльність учнівІV. Етап закріплення знань

Мета: закріпити в пам’яті учня ті знання і уміння, які необхідні йому для подальшої самостійної роботи з новим матеріалом. Добитися в ході закріплення підвищення рівня усвідомлення вивченого матеріалу, глибини його розуміння. Вироблення відповідних умінь та навичок

Зміст
- закріплення нових знань та умінь;

 • перевірка розуміння сутності нових понять;

 • закріплення нового матеріалу в нестандартних ситуаціях;

 • відтворення відповідних навичок і умінь


Закцентувати увагу учнів на ключовому слові «мислення»

«Те, щ я бачу, я запам’ятовую,

те що я роблю, я розумію»

Конфуцій


 1. Інтерактивне експрес - опитування . Метод «ТАК - НІ»

Мета: перевірка засвоєння теоретичного матеріалу

Слова «так» і «ні» дуже короткі,

але потребують великих роздумів

Піфагор

 1. Промінь, який задає напрям пучка світла, що падає, називають падаючим (ТАК)

 2. Кут падіння - це кут, утворений поверхнею і падаючим променем (НІ)

 3. Кут відбивання - це кут між відбитим променем та перпендикуляром до поверхні відбиття, поставленим в точку падіння променя (ТАК)

 4. Світловий промінь необоротний(НІ)

 5. Падаючий промінь, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбиття, поставлений в точку падіння, НЕ лежать в одній площині (НІ)

 6. Кут падіння світла дорівнює куту відбивання (ТАК)

 7. Відбивання від гладкої поверхні називають розсіяним (НІ)

 8. Відбивання від шорсткої поверхні називають дзеркальним (НІ)

В кінці тесту слід звернути увагу на питання, які учнями були погано засвоєні.


 1. Розв’язування усних вправ на застосування закону відбивання світла

Тема «Світлові явища» дуже тісно пов’язана з математикою, геометрією. Як і математика, фізика розвиває логічне мислення. Можна вдосконалити знання, отримані на уроці, шляхом розв’язування усних вправ логічного характеру.

Мета: закріплення нового матеріалу шляхом застосування його під час розв’язування задач

Можна обирати варіанти роботи: індивідуальна чи парна!

При відповіді на питання необхідно давати не тільки саму відповідь, а і пояснення її, обґрунтування (ЧОМУ?)

Учень відповідає, називає наступного.
Учень


 1. Кут падіння світлового променя дорівнює 450. Чому дорівнює кут його відбивання ? (450 )

 2. Кут відбивання світлового променя дорівнює 500. Чому дорівнює кут його падіння? (500)

 3. Кут між падаючим променем і поверхнею, яка відбиває, дорівнює 300.

Чому дорівнює кут відбивання променя? (600)

 1. Кут між падаючим і відбитим променем 700. Чому дорівнює кут падіння світового променя? (350)

 2. 2/3 частини кута між падаючим і відбитим променем дорівнює 600. Чому дорівнює кут падіння світового променя? (450 )


3.Експрес –тест

Мета: САМООЦІНКА

Час: 1 хв.

Взаємоперевірка в парах ( варіанти відповіді – на дошці)

1) Кут падіння

А) α

Б) β

В) φ α β

Г) немає вірної відповіді φ


2) Кут відбивання

А) α


Б) β

В) φ


Г) немає вірної відповіді
3) Закон відбивання світла (математичний запис)

А) α ≠ β


Б) α = β

В) α = φ


Г) немає вірної відповіді
4)Кут падіння світлового променя 300. Чому дорівнює кут відбивання?

А) 600

Б) 300

В) 150

Г) немає вірної відповіді
5) Кут між падаючим і відбитим променем 600. Чому дорівнює кут падіння?

А) 300

Б) 600

В) 900

Г) немає вірної відповіді

6) Який з представлених рисунків є правильним?
А) Б) В) Г)
VІ. Етап задання домашнього завдання

Мета: повідомлення учням д/з, роз’яснення методики його виконання, мотивація.

Зміст етапу:

 1. Підведення підсумків уроку.

 2. Мотивація д/з

 3. Інструктаж щодо виконання д/з

 4. Перевірка, як учні зрозуміли зміст роботи і засоби виконання д/з


Шкала успіху

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

«Найголовніша формула успіху – знання і мислення» Теодор Рузвельт.
Шкала успіху Навчаємось не для школи, а для життя
1) зміг (змогла) сформулювати мету уроку

2) зміг (змогла) визначити питання, які слід повторити
3) зрозумів( –ла) в чому полягає явище відбивання світла


4)зрозумів( –ла) поняття падаючого і відбитого променів


5) зрозумів ( –ла) поняття кута падіння та кута відбивання


6) зрозумів ( –ла) зміст законів відбивання світла


7) зрозумів ( –ла) поняття дзеркального і розсіяного відбиття


8) успішно склав (-ла) тест «так» - «ні»


9 ) розв’язав ( –ла) усні задачі


10) впорався (впоралася) з експрес – тестом


В


Експериментальні завдання

1. «Стрільба»

Попадіть в мішень за допомогою лазерною указки, а потім указки та дзеркала, так, щоб влучив в мішень відбитий промінь.

2. Комп’ютерна гра «Фізикус», розділ «Оптика»


СЬОГО:

САМООЦІНКА (за тестом)


Високий рівень

(10 питань)

Середній рівень (1-4 питання)

Достатній рівень (5-8 питань)

Коментар до домашнього завдання

1) Оцінити свою діяльність за шкалою успіху

2) Звернути увагу на самооцінку ( за експрес-тестом)

3) Обрати рівень д/з
V. Етап підбиття підсумків уроку

Мета: Підбиття підсумків уроку. Здійснення зворотного зв’язку між учителем і учнями

1) Учитель оцінює діяльність учнів

2) Підбиття підсумків уроку методом «різнокольорові капелюшки»

А)Статисти (білий колір)

Б) Позитив (червоний)

В) Негатив (чорний)

3) Обговорення : Чи досягли учні власного успіху?


Заключне слово учителя

Експрес –тест
САМООЦІНКА

1) Який з показаних на рисунку кутів є кутом падіння?А) α

Б) β

В) φ

Г) немає вірної відповіді


2)Який з показаних на рисунку кутів є кутом заломлення?

А) α


Б) β

В) φ


Г) немає вірної відповіді
3) Закон відбивання світла (математичний запис)

А) α ≠ β


Б) α = β

В) α = φ


Г) немає вірної відповіді
4)Кут падіння світлового променя 300. Чому дорівнює кут відбивання?

А) 600

Б) 300

В) 150

Г) немає вірної відповіді
5) Кут між падаючим і відбитим променем 600. Чому дорівнює кут падіння?

А) 300

Б) 600

В) 900

Г) немає вірної відповіді

6) Який з представлених рисунків є правильним?

А) Б) В) Г)

следующая страница >>