Від "08" листопада 2010 року голова комітету з конкурсних торгів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішенням комітету з конкурсних торгів від " 29 " червня 2011 р. 1 473.9kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів Від "05" листопада 2010 року 1 516.42kb.
Голова комітету з конкурсних торгів 1 261.06kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від " " 2011 року 9 3025.98kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від "26 " квітня 2011 року 1 302.32kb.
Рішенням Центрального комітету з конкурсних торгів 2 363.13kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів Господарсько-експлуатаційного... 1 538.07kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів Господарсько-експлуатаційного... 3 617.64kb.
Голова комітету з конкурсних торгів 4 899.21kb.
Документація конкурсних торгів 1 363.07kb.
Затверджую голова комітету з конкурсних торгів дк "Укргазвидобування" 2 539.37kb.
Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для... 3 542.57kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Від "08" листопада 2010 року голова комітету з конкурсних торгів - страница №1/1

Державне підприємство

«Брошнівське лісове господарство»

ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ВІД "08" листопада 2010 року


ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


Мицак С.В.________________

м.п.


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на закупівлю послуг
послуги в лісовому господарстві
( редакція згідно ЗУ «Про здійснення державних закупівель»)

Процедура закупівлі: відкриті торги


смт. Брошнів - 2010

ЗМІСТ
І. Загальні положення

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.

VI. Укладання договору про закупівлю.

VII. Порядок оскарження процедури закупівлі.

VIII. Додаткові умови.

Додаток 1. Анкета учасника торгів

Додаток 2. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника.

Додаток 3. Форма: "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"

Проект договору про закупівлю товару

Технічне завдання

І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

1.1. Акцепт пропозиції конкурсних торгів - прийняття замовником пропозиції конкурсних торгів, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, та надання згоди на взяття зобов'язань на оплату предмета закупівлі.

договір про закупівлю - договір, який укладається між замовником і учасником за результатами процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари за державні кошти;
1.2. документація конкурсних торгів - документація, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам;
1.3. змова - домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника;
1.4. найбільш економічно вигідна пропозиція - пропозиція, що відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та визнана найкращою за результатами оцінки конкурсних пропозицій;

1.5. орган оскарження - Антимонопольний комітет України;

1.6. пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі, або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;
фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;
службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової (посадової) особи;
члени сім'ї посадової (службової) особи замовника, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.
Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу учасника процедури закупівлі, або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу учасника процедури закупівлі (голосів в органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.
Для цілей цього Закону членами сім'ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом із пов'язаною особою і ведення з нею спільного господарства;
1.7. пропозиція конкурсних торгів - пропозиція щодо предмета закупівлі , яку учасник подає замовнику відповідно до вимог документації конкурсних торгів;

1.8. послуги - будь – яка закупівля(крім товарів та робіт) включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування, поточний ремонт, лізинг, найм(оренда), а також фінансові, банківські послуги;
1.9. учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних торгів;

2. Інформація про замовника торгів.

,

2.1.Найменування:

Державне підприємство «Брошнівське лісове господарство»


2.2.Місцезнаходження:

Україна, 77611, Івано – Франківська обл., смт. Брошнів, вул. Січових Стрільців, 54

2.3. Посадова особа, яка уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:

начальник відділу збуту Мицак Святослав Васильович, тел. 8(03474)20946


3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі:

Послуги в лісовому господарстві

3.2. Вид предмета закупівлі:

Послуги

3.3. Місце, кількість, обсяг поставки:

Івано - Франківська область, лісництва Замовника


3.4. Строк поставки товару:

Січень - березень 2011 року

4. Процедура закупівлі:

відкриті торги

5. Недискримінація учасників:

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів:

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня

7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів:

під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником та учасником викладаються українською мовою.


ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів.


1.1. Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник протягом трьох днів повинен дати роз’яснення всім особам, які отримали документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів учасників внести зміни до документації конкурсних торгів продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на 7 днів та повідомити протягом 1 робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб , яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на 7 днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів.


2.1. Якщо замовник проводить збори з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів, він повинен забезпечити ведення протоколу цих зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів.


1.Оформлення пропозицій конкурсних торгів:


Пропозиція конкурсних торгів подається в письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується довіреністю, дорученням або копією наказу про призначення. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який в місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. На конверті повинно бути зазначено: найменування та місцезнаходження замовника, назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування «Не відкривати до ___________(дата і час розкриття пропозицій конкурсних торгів)». Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції конкурсних торгів. Подання альтернативної тендерної пропозиції не передбачається

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника.

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- комерційної частини пропозиції конкурсних торгів

- технічної частини пропозиції конкурсних торгів.

Зміст комерційної частини пропозиції:

1. Цінова інформація (вказати вартість пропозиції відповідно до форми, що визначена у Додатку 3) Цінова пропозиція оформлюється згідно переліку послуг , запропонованих Замовником в технічному завданні.В ціновій пропозиції ціну за послуги потрібно вказувати за одиницю виміру, яка вказана в технічному завданні.

Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням ПДВ, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат .В пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру послуг , який пропонується для виконання, та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів. Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, для надання послуг, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). До ціни пропозиції не включаються витрати, які учасники понесли при підготовці пропозиції та проведені процедури закупівлі. Учасник самостійно несе усі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням його пропозиції, і не може вимагати від Замовника їх повернення чи включення цих витрат до вартості товару, який буде ним запропонований. 1. Підтвердження кваліфікаційним вимогам відповідно до Додатку 2 до документації конкурсних торгів .

 2. Проект договору

Зміст Технічної частини пропозиції конкурсних торгів

1. Документи відповідно до п. 7 Розділу ІІІ Даної документації на підтвердження технічних можливостей учасника торгів3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Не вимагається.


4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

-----

5. Строк протягом, якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними.


Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам тендерної документації. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу або погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії для учасників.


6.1. Згідно з цією документацією та Додатком 2 Учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам, якими є:

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

6.2. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі у разі, коли:

1) він має незаперечні докази того, що:

учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція про найм на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або на застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено в установленому порядку;

5) службова(посадова) особа учасника, яку призначено уповноваженою учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено в установленому порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури.

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

6.3. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів(обов’язкових платежів)

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Учасник повинен подати як частину пропозиції документи, які підтверджують відповідність послуг, які Учасник пропонує надавати за Договором, вимогам тендерної документації та технічного завдання .

Документальне підтвердження відповідності товару вимогам тендерної документації повинно мати: 1. Детальний опис послуг, що пропонуються;

 2. інформація про наявність обладнання та механізмів, що будуть використовуватись для надавання послуг.

8. Опис окремої частини предмета закупівлі(лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

------

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів.

Спосіб: Особисто або поштою.

Місце: 77611, Івано – Франківська обл., смт. Брошнів, вул. Січових Стрільців, 54, каб. Начальника відділу збуту

Кінцевий строк: 08.12.2010р. до 09.30 год.

Пропозиції конкурсних торгів отримані замовником після закінчення строку їх подання не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів, місце розкриття пропозицій

Місце: 77611, Івано – Франківська обл., смт. Брошнів, вул. Січових Стрільців, 54,, зал засідань

Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: 08.12.2010р. о 10.00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозицій конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджуються довіреністю, дорученням або копією наказу про призначення , що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозицій конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь – якому учаснику на його запит протягом 1 робочого дня з дня отримання такого запиту.V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.


1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

1 Ціна;

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів по критерію Ціна - 100 балів.


Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. За основу при визначенні значення показника за критерієм «Ціна» замовник визначає суму балів за одиницю товару Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".


2. Виправлення арифметичних помилок:

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. В разі арифметичної помилки в ціні за одиницю виправлена ціна за одиницю перемножується на кількість і виводиться загальна вартість пропозиції. В разі арифметичної помилки в кількості виправлена кількість перемножується на ціну за одиницю і виводиться загальна вартість пропозиції. В разі арифметичної помилки в загальній вартості ціна за одиницю перемножується на кількість і виводиться нова загальна вартість пропозиції. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється

3. Інша інформація.

Замовник має право звернутись до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасник не можуть ініціювати будь – які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозицій конкурсних торгів. Замовник має право звернутись за підтвердженням інформації наданої учасником до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав зазначених в ч.1 ст.17 Закону або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь –якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі , замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозиції конкурсних торгів надається виключно Міністерству економіки України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів.

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

 • учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим ст. 16 Закону

 • не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки

 • наявні підстави зазначені у ст..17 та ч.7 ст.28 Закону

 • пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулись

Замовник відміняє торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів;

 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

 • виявлення факту змови учасників;

 • порушення порядку публікації оголошення про проведення закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі;

 • подання для участі у торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

 • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж 2 учасників

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулись у разі, якщо:

 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

 • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулись надсилається замовником уповноваженому органу та усім учасникам протягом 3 робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.

VI. Укладання договору про закупівлю.

1. Терміни укладання договору.

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінками. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів, якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у Віснику державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель» та наказу Міністерства економіки України №925 від 27.07.2010р.

Істотними умовами договору є: • предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент)

 • кількість товару та вимоги щодо його якості

 • порядок здійснення оплати

 • ціна договору

 • термін та місце поставки товару

 • строк дії договору

 • права та обов’язки сторін

 • зазначення умов щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків

 • відповідальність сторін.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятись від змісту пропозиції конкурсних торгів(у тому числі за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватись після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника в строк 30 днів, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

Не вимагається


VII. Порядок оскарження процедури закупівлі.

Оскарження процедури закупівлі здійснюється відповідно до вимог ст. 18 ЗУ «Про здійснення державних закупівель». За подання скарги до органу оскарження справляється плата, яка зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України в розмірі передбаченому ПКМУ №773 від 28.07.2010р.

VIII. Додаткові умови.
Учасник – переможець оплачує вартість юридично – консультаційних послуг наданих Замовнику торгів у розмірі 6000,00 грн.ДОДАТОК 1

АНКЕТА УЧАСНИКА ТОРГІВ:
1. Найменування учасника торгів

2. Місцезнаходження учасника торгів (юридична і фактична адреси)

3. Код за ЄДРПОУ

4. Відомості про керівництво.

5. Контактні особи (телефон, (e-mail за наявності))

6. Форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма

7. Коротка довідка про діяльність фірми.

8. Інші відомості.


ДОДАТОК 2
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ КРИТЕРІЯМ
1.Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб).
2. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на 29.11.2010р. або більш пізню дату.
3. Наявність відповідного Дозволу на початок виконання робіт з джерелом підвищеної небезпеки Держпромгірнагляду дійсного на момент розкриття.
4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).
5. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
6. Копія свідоцтва про платника податку.
7.Виконання аналогічних договорів про надання послуг в лісовому господарстві за 2009 або 2010 рік(подаються завірені копії договорів)


ДОДАТОК 3

Форма „Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.
ФОРМА " ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію конкурсних торгів на закупівлю послуг в лісовому господарстві згідно з технічним завданням та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині пропозиції конкурсних торгів за наступними цінами:


_________________________________________________________________________

1. До акцепту нашої тендерної пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося оплатити юридичний супровід даної процедури у розмірі 6000,00 грн. (шість тисяч грн.) у разі акцепту нашої пропозиції.

3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у Віснику державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
Проект договору про закупівлю подається учасником процедури закупівлі і є невід’ємною частиною пропозиції конкурсних торгів. В проект договору про закупівлю повинні бути включені істотні умови договору згідно вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель» та наказу Міністерства економіки України №925 від 27.07.2010р.

Технічне завдання
Цю документацію пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою _______ (_______________________) арк.

Голова комітету з конкурсних торгів___________________Мицак С.В.