Вдз №33 №28443 Міністерство вугільної промисловості України - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Вдз №33 №28443 Міністерство вугільної промисловості України - страница №1/1

ВДЗ №33 №28443

Міністерство вугільної промисловості України

Державне підприємство “Луганська обласна дирекція з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств ”

(ДП “Обласна дирекція “Луганськвуглереструктуризація”)
Затверджено:

Рішенням комітету з конкурсних торгів

від 05.08.2010р протокол№7

________________Е.В. Кукуяшний

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

«Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів» (Ремонт насосів) (ДК 016-97 29.12.9)

“Процедура закупівлі – відкриті торги”


 

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель». Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів:

 

- повне найменування:

Державне підприємство “Луганська обласна дирекція з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств ”

(скорочено: ДП “ Обласна дирекція “Луганськвуглереструктуризація”).
- місцезнаходження:

м. Стаханов, Луганської обл., вул. Дзержинського, буд.14, 94005

тел./ факс 8(06444)46224, e-mail:restructuring@ukr.net
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Відповідальний за проведення конкурсних торгів:

Кукуяшний Едуард Вікторович – в. о. технічного директора, голова комітету з конкурсних торгів, тел. (06444) 41272

Особи уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками

Козіс Наталія Іванівна - начальник відділу держзакупівель, тел./факс. (06444) 46224, кімната №230.

Ващенко Ангеліна Вікторівна начальник кошторисно-договірного відділу (тел. 4-10-75 питати 117);

Вениченко Петро Віталійович – головний механік (тел. 4-10-75 питати 104);

Шахов Валерій Васильович – начальник юридичного відділу (тел. 4-10-75 питати 109);


3. Інформація про предмет закупівлі:

 

- найменування предмета закупівлі:

«Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів» (Ремонт насосів) (ДК 016-97 29.12.9)

- вид предмета закупівлі:

Ремонт насосів марки : ЦНС :300*600, 300*640, 300*480, 300*360, 300*240, 180*340, насос 1В-20/10

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

У заводських умовах учасника, ремонт насосів у кількості – 16 штук.

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

4-й квартал 2010 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.

.


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи викладаються українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Надання учасником пропозиції конкурсних торгів щодо окремої частини предмету закупівлі (лот) документацією конкурсних торгів не передбачається.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується довіреністю (Зразок додається),, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів

Зразок доручення на право участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів що повинен мати при собі представник учасника прибув ший на розкриття пропозицій, якщо такий представник не є першим керівником

ДОРУЧЕННЯ*


м. ____________ “____” ____________ 2010р.
Дійсним дорученням _______________________________________________________ в

(повне найменування організації - учасника)

особі _____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові (повністю) керівника організації - учасника )

діючого на підставі Статуту, доручає __________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові (повністю) особи, якій

____________________________________________ , паспорт____________________________________ ,

доручається представляти організацію – учасника) (серія, номер паспорту)

виданий ____________________________________________________ , представляти__________

(найменування органу, яким виданий паспорт та дата його видачі )

___________________________________________________ на процедурі розкриття тендерних пропозицій

(повне найменування організації - учасника)

на закупівлю ______________________________________________________________________

(найменування предмету закупівлі)


Доручення дійсне до “___” _______________ 2010р.
Зразок підпису ____________________________________________________________ засвідчую

(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, якій доручається

представляти організацію – учасника)
Керівник ___________ _______________________________

МП (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові

керівника організації учасника)

Головний бухгалтер ___________ ______________________________ (прізвище, ім’я та по батькові ) (підпис )

головного бухгалтера організації учасника)


  • - доручення повинне бути оформлене на бланку організації – учасника

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;- маркування: „Не відкривати до 16.09.2010 - 15 15.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
Перелік документів пропозиції конкурсних торгів (вміст конверту)


№№ п/п

Найменування документа, що входить до складу пропозиції конкурсних торгів

Кількість примірників

1

Пропозиція учасника конкурсних торгів (Додаток №2)


2

2

Документи про підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та документи про відсутність причин для відхилення пропозиції учасника згідно ч.2.ст. 16 Закону

1

3

Специфікація (Додаток №5)

2

4

Розрахунок договірної ціни (одаток №5)

1

5

Графік виконання послуг одаток №6)

2

6

Довідка учасника про його реквізити (Додаток №9)

1

7

Документація конкурсних торгів замовника (документація придбана учасником або її ксерокопія повертається ним у складі його пропозиції без будь-яких заповнень, однак з підписом і печаткою учасника на кожній сторінці)


1

8

Ксерокопія оголошення у ВДЗ (ця ксерокопія оголошення про закупівлю з «Вісника державних закупівель» надається з метою уникнення непорозумінь між учасником і замовником стосовно предмета закупівлі


1


1. Зразок форми пропозиції конкурсних торгів
Пропозиція конкурсних торгів

1. Предмет закупівлі: «Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів» (Ремонт насосів) (ДК 016-97 29.12.9)

2. Замовник :Державне підприємство «Луганська обласна дирекція з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств»

3. Учасник ______________________________________________________________________________________

(Повне найменування учасника)

(Місцезнаходження, адреса) __________________________________________________________________________


(Телефон, (факс), е-mail)

4. Цінова пропозиція: Загальна вартість послуг______________________________

__________________________________________________________________ грн. (Цифрами та прописом)

5.Строк виконання послуг згідно графіку.

6. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідальності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором та цією пропозицією конкурсних торгів.

7. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь – який час до закінчення зазначеного терміну.

8. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання:

8.1.Виконати всі умови передбачені документацією та цією пропозицією конкурсних торгів.

8.2. Для забезпечення виконання договору про закупівлю ми згодні внести забезпечення виконання договору у розмірі 5% його кошторисної вартості згідно основних умов договору

8.3.Договір про закупівлю підписати протягом не пізніше ніж через30 днів з дати акцепту нашої пропозиції.

8.4.Невиконання цих зобов’язань , вважати як відмову нами підписати договір, та надає право замовнику застосування ч.3 статті 31 Закону.
Ми згодні з умовою, що письмовий акцепт про прийняття пропозиції конкурсних торгів означає домовленість між нами про укладання договору.
Уповноважена особа ____________ __________________
. М.П. (підпис) (ініціали та прізвище)

2. Документи про підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріямта документи про відсутність причин для відхилення пропозиції учасника

згідно ч.2.ст. 16 Закону.Найменування документів, що обов’язково повинні бути надані учасником у складі пропозиції конкурсних торгів

1

Довідка про наявність обладнання та матеріально - технічної бази (таблиця №1)


2

Довідка про кваліфікацію і досвід керівників та ІТР підприємства працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (таблиця №2)

3

Довідка про обсяг робіт, аналогічних за характером і складністю замовленню, виконаних за останні 2 роки (таблиця №3).

4.

Наявність фінансової спроможності:

4.1

- баланс на останню дату звітного періоду;

4.2

- звіт про фінансові результати на останню дату звітного періоду;

4.3

- звіт про рух грошових коштів за останній звітний рік;

4.4

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

5

Нотаріально посвідчена ксерокопія статуту підприємства (підприємці не надають).


6

Ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) учасника, як суб’єкта підприємницької діяльності (завіряється підписом і печаткою учасника, учасник що не має печатки тільки підписом).

7

Довідка (не більш, як місячної давнини) обласного відділення Департаменту з питань банкрутства (оригінал або нотаріально посвідчена ксерокопія), про те що відносно учасника не порушено справу про банкрутство.

4.СПЕЦИФІКАЦІЯ

«Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів (Ремонт насосів)

ДП “ОД "Луганськвуглереструктуризація” на 2010 рік


№ п/п

Найменування обладнання

К-ть од. шт

Ціна за одиницю з ПДВ, грн

шахти

 

Сума з ПДВ грн

Строк гарантії, місяців

Войкова

Ворошиловська

Голубівська

Слов'яносербська (ш/д Романівська)

Родіна

1

Насос ЦНС 300х600


3
 

 

3

 

 
6

2

Насос ЦНС 300х540


2
2

 

 

 

 
6

3

Насос ЦНС 300х480


6
 

3

 

3

 
6

4

Насос ЦНС 300х360


2
 

1

 

1

 
6

5

Насос ЦНС 300х240


1
1

 

 

 

 
6

6

Насос ЦНС 180х340


1
 

 

 

 

1
6

7

Насос 1В-20/10


1
1

 

 

 

 
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

РАЗОМ

16

 

 

 

 

 

 
 

4

.


5.ГРАФІК
«Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів (Ремонт насосів)
ДП “ОД "Луганськвуглереструктуризація” на 2010 рік
№ п/п

Найменування обладнання

К-сть шт

шахти 

Строк гарантії, місяців
Войкова

Вороши-ловська

Голубівська

Слов'яно-сербська

Родіна
IVкв

IVкв

IVкв

IVкв

IVквн
1

Насос ЦНС 300х600

33


6
2

Насос ЦНС 300х540

2

2
6
3

Насос ЦНС 300х480

6
336
4

Насос ЦНС 300х360

2
116
5

Насос ЦНС 300х240

1

16

6

Насос ЦНС 180х340

1


1

6
7

Насос 1В-20/10

1

1


6

 

РАЗОМ

 166. Довідка учасника про його реквізити (ЗРАЗОК)УЧАСНИК

Повне найменування:

Посада П.І.Б. першого керівника


1. Місцезнаходження

Поштовий індекс, місто, область, вулиця, № будинку:

Тел. №, Факс №:

e-mail:

2. Платіжні реквізити

Код по ЄДРПОУ (для приватного підприємця – ідентифікаційний №):

Поточний рахунок №:

Назва банку і місто його розташування:

МФО:


3. Інше

Восьмизначний № свідоцтва платника ПДВ:

12ти значний індивідуальний податковий № (для юридичної особи)(ФОП - 10ти значний):Уповноважена особа ________________ __________________

М.П. (підпис) (ініціали та прізвище)

Таблиця №1


Довідка (ЗРАЗОК)

про наявність обладнання та матеріально - технічної бази

№ п/ч

Машини та механізми, які будуть безпосередньо задіяні на виконанні робіт

Власні, машини та механізми

Орендовані машини та механізми

(у кого)

1

2

3

4

Уповноважена посадова особа _____________ ________________________

М.П. (підпис) (ініціали та прізвище)


Таблиця №2

Довідка (ЗРАЗОК)


про кваліфікацію і досвід керівників та ІТР підприємства

(від першого керівника до начальника ділянки)

Посада

ПІБ

Стаж роботи

Освіта та спеціальність

на посаді

на підприємстві

1

2

3

4

5

6

Уповноважена посадова особа _____________ ________________________

М.П. (підпис) (ініціали та прізвище)

Таблиця №3


Довідка (ЗРАЗОК)

про обсяг робіт, аналогічних за характером і складністю замовленню, виконаних за останні 2 роки .

№ з/п

Найменування

договоруНайменування замовника

Найменування, робі, дата початку і завершення робіт

Вартість робіт тис. грн.

1

2

3

4

5

Уповноважена посадова особа _____________ ________________________

М.П. (підпис) (ініціали та прізвище)3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається 

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

 

 

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів). До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Щоб пройти кваліфікаційний відбір, учасники відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель” повинні надати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

- Наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- . Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід ;

- Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- Наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами);

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилиті пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:

- учасник має заборгованість по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) передбачених законодавством України;

- не впроваджує учасник господарську діяльності до положень статуту, а саме:

а) – наявність статуту, а в ньому відповідного предмету діяльності;

Наявність вичерпних відомостей про те, що учасник не визнаний банкрутом або стосовно нього не порушено справу про банкрутство,

Документи що підтверджують відповідність учасника висунутим кваліфікаційним критеріям подаються відповідно до п.2. Розділу №3 (п.2 Замовника)

 Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:


 • Замовник має незаперечні докази того, що учасник, дає або погоджується дати прямо і опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

 • Учасника було притягнуто згідно із Законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

 • Виявлено факт участі учасника у змові;

 • Фізична особа, яка є учасником була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 • Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

Пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

Учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю; Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

7.1. Ремонт насосів повинен бути виконаний згідно технічних умов заводу – виробника, чинних нормативних документів.

7.2.Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна охоплювати виконання послуг по ремонту насосів відповідно документації конкурсних торгів із зазначенням вартості усіх позицій включених у специфікацію.


7.3.Учасник повинен скласти кошториси (договірні ціни) на надання послуг з ремонту на кожний тип насосу згідно прейскуранту цін.

7.4. Сума витрат за зведеним кошторисом (договірна ціна) складає ціну пропозиції конкурсних торгів учасника.

7.5. Прямі витрати ураховують у своєму складі заробітну плату робочих, вартість експлуатації машин і механізмів, вартість матеріалів, виробів, конструкцій.

7.6.Підсумки прямих витрат по послугах, загально виробничі і адміністративні витрати, прибуток та інші супутні витрати включаються в зведений розрахунок ціни тендерної пропозиції.

Розрахунок вартості послуг, що не задовольняє умовам документації конкурсних торгів, не буде розглядатися, а пропозиція буде відхилена замовником.


8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Надання учасником пропозиції конкурсних торгів щодо окремої частини предмету закупівлі (лот) документацією конкурсних торгів не передбачається.


9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її
подання.. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів
.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів: 

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

 

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): 

 

 

  

 

Особисто або поштою

 

 

   

Пропозиції конкурсних торгів приймаються за адресою: м. Стаханов, Луганської обл.., вул. Дзержинського, буд.14, відділ держзакупівель - кімната №230, 94005, щоденно, крім вихідних (субота та неділя) і святкових днів з 9.00 до 16.00, (п’ятниця до 1645).

Кінцевий термін подання пропозицій конкурсних торгів від учасників

16.09.2010р. до 12.00.

  

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються


і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження


пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів: - дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

 

 

 

 


 

м. Стаханов, Луганської обл., вул. Дзержинського, буд.,14, 2-й поверх, кімната .№239., 94005

  

 16.09. 2010 р. о 15-15  

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх


уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури
розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для
відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується дорученням що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів

(Розділ3 Зразок доручення на право участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів що повинен мати при собі представник учасника прибув ший на розкриття, пропозицій, якщо такий представник не є першим керівником)


Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за


формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із
зазначенням питомої ваги критерію  

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з
метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

 Критерій оцінки пропозицій конкурсних торгів один – загальна ціна закупівлі запропонована кожним учасником. (частина 5, статті 28 Закону.)

Методика оцінки -–учасник, який запропонував найменшу загальну ціну закупівлі буде визнаний переможцем торгів


2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 

3. Інша інформація

 

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 

 

    

 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція
якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
Замовник відміняє торги у разі:


 • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

 • виявлення факту змови учасників;

 • порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

 • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

 • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.


Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

 • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно
вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не


пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та
акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому
виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю  

Основні умови до договору про закупівлю.

«Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів (ремонт насосів).1.Предмет Договору.

Визначається на підставі наданої у специфікації послуг з монтажу, технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів (ремонт насосів) для проведення процедури закупівлі – конкурсних торгів.2.Порядок та строк виконання договору

1.Виконавець зобов’язаний виконати послуги з ремонту насосів, зазначених специфікації (Додаток №1 до Договору) та у строк, згідно графіку виконання послуг (Додаток №2 до Договору).

2. Приймання - передача наданих послуг відбувається , шляхом підписання акту приймання - передачі наданих належним чином послуг, який посвідчується підписами та печатками Сторін. В Акті зазначається перелік наданих послуг та їх ціна, перелік та ціна використаних запасних частин, перелік матеріалів та деталей, наданих для здійснення послуг Замовнику.

3. Ціна Договору

1.Ціна Договору може зменшуватися залежно від обсягів фактичного фінансування та обсягу виконаних послуг.

2.Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань.

3.Договірна ціна Договору враховує усі витрати Виконавця , необхідні для виконання послуг з (ремонту насосів),

4. Транспортування насосів, які потребують ремонту, здійснюється Замовником .

4.Строк дії Договору

1.Договір укладається і набирає чинності з моменту його скріплення підписами та печатками Сторін і діє повного виконання Сторонами своїх зобов’язань .5.Права та обов’язки Сторін

1. У випадку порушення зобов’язань, які виникають з умов Договору, Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та статтею 231 Господарського Кодексу України.

2.Виконавець гарантує якість наданих послуг протягом шести календарних місяців з моменту посвідчення Актів наданих послуг підписами та печатками Сторін, у кожному окремому випадку.

3. У зв’язку з тим, що фінансування Замовника здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, Замовник не несе відповідальності за прострочення строків оплати за цим Договором, якщо на момент настання строків оплати за цим Договором таке фінансування було відсутнє. При цьому Замовник зобов’язується відразу ж, після надходження з Державного бюджету України необхідної для оплати наданих Виконавцем послуг суми грошових коштів, оплатити надані послуги.

4. Для забезпечення виконання зобов’язань за Договором, Виконавець надає 5 відсотків вартості Договору. Замовник зобов’язаний у 3-денний термін після виконання послуг, повернути забезпечення виконання договору.
Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України (435-15) та Господарського кодексу України (436-16) з урахуванням особливостей, визначеним Законом.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю  

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Розмір  забезпечення виконання договору про закупівлю: 5 відсотків вартості договору.

Вид надання забезпечення виконання договору про закупівлю визначається під час укладання договору про закупівлю


Забезпечення виконання договору вноситься учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю.

Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору,


а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадках,
передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону, а також згідно з умовами,
зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.

 


 

 

  
 

  


izumzum.ru