В. О. Сухомлинського Інститут управління економіки і прикладної математики Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Інститут економіки і управління Донецького національного університету... 1 46.04kb.
Метою економічної освіти в системі загальної середньої освіти є така... 1 82.76kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницька міська... 1 74.53kb.
Орієнтири та наявні ризики посткризової динаміки української економіки 1 117.38kb.
Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки. 1 68.1kb.
Науковий семінар кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки 1 61.78kb.
Диплом для швидкого опанування компетенції державного службовця Інститут... 1 75.68kb.
Київський національний економічний університет давидович оксана ігорівна 3 462.41kb.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 1 18.07kb.
Кременчуцька міська рада полтавської області виконавчий комітет управління... 1 27.09kb.
Київський університет туризму, економіки І права Кафедра філософії... 2 668.2kb.
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Г. Ю. Каніщев, Ю. 10 3244.2kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

В. О. Сухомлинського Інститут управління економіки і прикладної математики Кафедра - страница №1/1Міністерство освіти і науки України

Миколаївський державний університет

імені В.О.Сухомлинського
Інститут управління економіки і прикладної математики Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки

Затверджую

Проректор

з науково-педагогічної роботи

Рехтета М.О.

„___” _____________ 2009 р.


Методичний посібник для

індивідуальної роботи

з дисципліни

Фінансовий менеджмент”


для студентів денної форми навчання

для спеціальності 7.0501012009


Вступ

Студенти, долаючи навчальний процес за спеціальністю „Економічна теорія та міжнародна економіка”, на підгрунті дисциплін фахового спрямування об”єктивно мають усвідомлювати зміст майбутньої діяльності, а також виробничо-комерційне середовище в якому здійснюватиметься їх професійна діяльність.

Світова наука і практика розрізняє три стани розвитку суспільства; індустріальний, постіндустріальний, інформаційний. Доля України так розпорядилась, що в українській економіці присутні ознаки усіх трьох станів.

Для фахівців з вищою освітою то є завдання чіткого визначення особистої товарної ніши на ринку праці і гнучкості в конкурентній боротьбі за ефективне робоче місце.

Одночасно відбувається залучення України до європейського освітніх стандартів, основна вимога яких - підвищення рівня компетентності .

Компетентність набувається в формі утворення і представленням на торги авторських інтелектуальних продуктів.

В посібнику і пропонується утворити авторський проект особистого робочого місця і довести його ефективність.

Постановка задачі проектування

Дисципліна «Фінансовий менеджмент» посідає важливе місце в усвідомлені місця майбутнього фахівця на ринку праці.

Без перебільшення можливо стверджувати, що в межах саме цієї дисципліни формується психологічна установка на професіонала. Прикро, але вже з перших кроків студентський «контингент» розшаровується на «економістів-менеджерів – лідерів» і «економістів-менеджерів - клерків».

Запрошуємо визначитися.Примітка. Класифікування себе «лідером» або «клерком» треба сприймати спокійно, як певну спеціалізацію за природнім уподобанням.

Більше того, проектування робочих місць можливо здійснювати командами, яка визначить реального лідера і співвиконавців бізнес проекту.

Презентація авторських заявок на проектування особистих ефективних робочих місць здійснено в межах модульно-трансферної моделі навчального процесу.

Одночасно це елемент експериментального випробування принципово нової освітньої технології з умовню назвою «Plug and Play».

Конструктивна ідея технології полягає в упорядкуванні особистих знань (баз даних) студентів на вже готових програмованих сценаріях. Конструкція сценаріїв за принципом «Plug and Play» в межах чинного законодавства має на меті визначити віртуально комерційний інтерес студента.

Технологія процесу містить 3 мотиви:


 • усі мають рівні шанси, регламентовані навчальної програмою;

 • виконання регламентованих (шаблонних) кроків утворює ілюзію легкості бізнесової діяльності, привчання до спеціальної темінології, вільного спілкування і співпраці із чіткою регламентацією календарного графіку виконання робіт;

 • поступове усвідомлення менеджменту, як надзвичайно багатої науки і заохочення через несилову особисту інтелектуальну конкуренцію в формі торгів до поглиблення знань.

Проект «Plug and Play» орієнтований на персоніфікацію навчального процесу протягом 10 років. Тобто охоплює період становлення професійного рівня «бакалавра», «спеціаліста», «магістра» і подальший консалтинговий супровід.

В межах дисципліни студенти долають 5 елементів в статусі «Plug and Play», які утворили персоніфіковану базу даних; • визначення поточного курсу валют за структурою споживчого кошику;

 • персоніфікація посади і класифікація виду економічної діяльності для укладення контракту;

 • визначення особистого інтелектуального продукту;

 • делегування повноважень з метою оптимізації організаційної структури фірми за формулою Грайкунаса;

 • обґрунтування рентабельності господарюючого суб’єкта;

 • здійснення SWOT–аналізу віртуальної фірми;

 • визначення ресурсних резервів методом мережевого моделювання;

Утворені віртуальні ефективні робочі місця наповнюючись з наступних дисциплін новими елементами перетворюють віртуальні робочі місця на тренінгові моделі представлені на торги, як інтелектуальні продукти .

Загальна формула реалізації проекту - «ВЧИСЬ- ТОРГУЮЧИ»


Персоніфіковані завдання

Електронну форму посібника скопіювати в особисту папку, змінити реквізити титульного листа, привласнити оригінальне найменування, як авторського проекту робочого місця.
Крок перший.

Здійснюється розрахунок вартості реального споживчого кошику за наданою програмою (Див. Excel "Кошик_09_1").

Одночасно за результатами розрахунку утворюється діаграма, яка „підказує” напрямки інвестування власного інтелекту та доцільність розвитку бізнесу в конкретній галузі. Правова підстава розрахунку - Закон України "Про мінімальний споживчий бюджет" Таким чином визначається структура особистих готівкових "гаманців" і ринкова логіка скеровує майбутнього фахівця на ті види товарів та послуг які в особистому бюджеті людини представлені максимально.

Доцільні два варіанти розрахунків. В одному варіанті розрахунку проставити ціни всіх товарів та послуг, які людина мусить отримувати. В другому варіанті розрахунку проставляються ціни товарів та послуг, фактичного споживання.

На підставі розрахованого річного споживчого бюджету визначається місячна вартість робочої сили в регіоні. Саме ця вартість є підставою для визначення рівня ефективності майбутнього робочого місця менеджера.

Увага! Результати розрахунку споживчого кошику з Файлу Excel "Кошик_09_1". Скопіювати діаграму і місячну, добову і годинну вартість робочої сили в проект.

Крок другий.

З переліку посад (Освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки спеціаліста, файл –«ОКХ» та файл «Класифікатор посад ДК-93») обирається за власними уподобаннями професійна група та професійна назва майбутньої професійної діяльності.Увага! Обрану посаду і професійну назву роботи скопіювати і дописати особисту мотивацію або коментарі.
З переліку функцій або компетентностей файл «Компетентності» обирається перелік робіт та операцій, які відомі і можуть бути вдосконалені. Визначається робочий варіант кваліфікованого випробування (тема дослідницької роботи, дипломного проекту, тема презентації робочого місця з обраної професійної спеціалізації)

Складається прелік робіт, операцій, процедур, з яких студент має відповідну практику відповідно класифікації функцій (Додаток 2).Увага! З переліку обраних функцій або компетентностей визначити персоніфіковану, тобто ту, яка відповідає особистій місії, а решту залишити для делегування найманим працівникам.
Окремо визначається галузь професійної діяльності згідно з Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) (Додаток 3 електронна версія).

Увага! Доцільно обрати декілька видів діяльності технологічно споріднених або функціонально спеціалізованих. Саме до обраного виду діяльності належить скерувати кваліфікаційну роботу.

Крок третій.

Результатом подолання першого і другого кроку є Контракт укладений за типовою формою №23 (Див. Додаток). В контракті принципова вимога викладена в п.п. 9, 10, 15. Саме розділі 10 записуються персональні інтелектуальні продукти і закладається основа капіталізації авторських нематеріальних активів і майбутньої міри грошової одиниці!


Оплата вартості інтелектуальних продуктів залучених до п.10 здійснюється за механізмом амортизації.
Крок четвертий.

Відкрити типову форму 6-НТ і визначити найменування особистого інтелектуального продукту.Увага! Найменування інтелектуального продукту записаного в п.10 Контракту і в формі 6-НТ мають бути ідентичні!

Написати анотацію майбутнього інтелектуального результату.

Накреслити організаційну структуру підприємства, фірми роботодавця.

Увага! Відкрити файл Excel "Грайчунас_Експертиза". Скопіювати, як аналог, організаційну структуру, переробити оргструктуру відповідно обраної класифікації за КВЕД, виконати розрахунки керованості фірмою і клавішею Print Screen результат розрахунку перенести в проект.

Крок п’ятий.

Підставляючи в цифрову модель господарюючого суб’єкта Excel «Обгрунтування_Бізнесу» кількість запланованих підприємством до випуску товарів, включно із Вашим особистим проектом, орієнтовну ринкову вартість товарів, заявлену вартість особистої робочої сили і найманих працівників (Кошик), потребу в засобах виробництва і матеріалах довести рівень рентабельності не менше чинної депозитної ставки комерційних банків.Увага! Піля розрахунку рівня рентабельності не менше чинної депозитної ставки Excel «Обгрунтування Бізнесу», клавішею Print Screen;

- перенести в проект частину файлу із визначеною відпускною ціною товару і кількістю;

- перенести в проект частину файлу із результативною рентабельністю;

- перенести в проект частину файлу із розрахунком фонду заробітної плати;

- перенести в проект частину файлу із розрахунком амортизації авторського проект, як нематеріального активу.

До кожного рисунку додати коментарі і пояснення.
Презентувати модель, як аналітичну базу для реального бізнес-плану.
Крок шостий

На підставі стандарт-моделі виробничого процесу (Таблиця 1) і програми Excel «Ст_модель_мережа_норм» розробляється мережевий графік та розраховуються його параметри. Наведений перелік етапів, робіт, операцій не є мінімальний і може бути збільшений, деталізований.

Логіка складання мережевого графіку грунтується на технологічній послідовності робіт. Приймається за основу повний перелік робіт.

Роботи, операції, процедури, які відсутні в конкретному (авторському) бізнес-проекті вважаються чинними але з нульовими витратами ресурсів

Таблиця 1

Стандарт-модель утворення ефективного робочого місця
Код

Технічне завдання (1)

Т

Технічна пропозиія (2)

Т

Техноробочий проект, (3)

Т

1

Вивчення ринку попиту
Визначення варіантів
Виконання розрахунків, обгрунтувань, заготівельні роботи
2

Вивчення ринку пропозицій
Перевірка рішень на патентну чистоту
Розробка та випробування моделей, макетів, комплектація
3

Розробка концепції товару
Подання заявок на винахід
Виготовлення деталей. Складання виробів.
4

Розробка гіпотези товару
Оформлення нематеріальних активів
Доопрацювання технології, серійне виробництво
5

Огляд теорій, нових технологій
Перевірка вимог ТБ та ВС
Перевірка експлуатаційних можливостей Експертиза технічного рівня проекту
6

Підготовка специфікацій, пояснювальної записки до ТЗ
Порівняльна характеристика варіантів
Обгрунтування обсягів реалізації виробів та рівня беззбитковості.
7
Увага! Результати розрахунку стандарт моделі з Файлу Excel «Ст_модель_мережа_норм) клавішею Print Screen перенести на місце таблиці 1

Індексація (кодування робіт) здійснюється за наведеною формою, але можливі авторські варіанти.

Схема індексації робіт «0», «0», «

Перший знак - код стадії, другий знак - код операції, троетій знак - “0” код кінця роботи. Якщо не “0” номер (код) суміжної операції.


Специфікація робіт мережевого графіку

Таблиця 2Позначка (коди робіт)

Найменування робіт


Кільк.


ТПочаток Кінець


000-110

Вивчення ринку попиту
0


000-120

Вивчення ринку пропозиції
0


000-130

Розробка концепції проекту
0


000-140

Розробка гіпотези проекту
0


140-150

Огляд теорій придатних для проектування
0


140-160

Підготовка специфікацій та пояснювальної записки до ТЗ
0


130-150

Залежність
0


000-210

Визначення варіантів започаткуваня виробництва
0


160-210

Залежність
0


150-210

Залежність
0


210-220

Перевірка варіантів рішень на патентну чистоту
0


210-230

Подання заявок на винахід
0


210-240

Оформлення нематеріальних активів
0


210-250

Перевірка вимог Техніки безпеки та санітарних норм
0


210-260

Порівняльна характеристика варіантів
0


240-310

Виконання розрахунків та обгрунтувань
0


230-320

Розробка та випробування моделей схем макетів, комплектація
0


260-320

Залежність
0


220-330

Виготовлення деталей. Складання виробу. Оцінка експлуатаційних можливостей
0


210-340

Оформлення заявок на матеріали та комплектуючі вироби
0


340-350

Експертиза технічного рівня виробу
350-360

Обгрунтування обсягів реалізації рівня беззбитковості
310-350

Залежність
0


320-360

Залежність
0


330-360

Залежність
0


250-360

Залежність
0


110-120

Залежність
0


Увага! Результати розрахунку стандарт моделі з Файлу Excel «Ст_модель_мережа_норм) клавішею Print Screen перенести на місце таблиці 2
Розрахунок критичного шляху

За визначенням “критичний шлях” мережевого графіку то є послідовність виконання робіт з врахуванням максимальної їх кількості.

Серед шляхів мережевого графіку які містять найбільшу кількість робіт обирається шлях, який містить роботи максимальної тривалісті.

Розрахунок рангів подій мережевого графіку

Під впорядкованою системою подій мережевого графу розуміється така система індексації в якій для будь якої роботи

i - Р j) буде виконуватися умова і< j,

де і – код події попередньоїj – код події наступної.

Для розробки впорядкованої системи кодів подій вводиться поняття ранг події.

Ранг події визначається максимальною кількістю робіт які лежать на одному шляху та поєднують початкову подію їз подією начасі
Алгоритм визначення рангів

Кожній події ij) приписуєм число ij) = 0, а роботі i - Р j) число Р iij = 1.Крок 4.2. Продивляючись (перебираючи) події замінюєм “0” на нові значення за формулою

Р ij = max (Р ij ; Рj + 1) N разів

Таблиця визначення рангів подійТаблиця 3

Рі

Р ij

Р ij

Р ij

Р ij

Р ij

Р ij

000

0

0

0

0

0

0

110

0

1

1

1

1

1

120

0

1

2

2

2

2

130

0

1

1

1

1

1

140

0

1

1

1

1

1

150

0

1

2

2

2

2

160

0

1

2

2

2

2

150

0

1

2

2

2

2

210

0

1

3

3

3

3

210

0

1

3

3

3

3

210

0

1

3

3

3

3

220

0

1

4

4

4

4

230

0

1

4

4

4

4

240

0

1

4

4

4

4

250

0

1

4

4

4

4

260

0

1

4

4

4

4

310

0

1

5

5

5

5

320

0

1

5

5

5

5

320

0

1

5

5

5

5

330

0

1

5

5

5

5

340

0

1

5

5

5

5

350

0

1

6

6

6

6

360

0

1

7

7

7

7

350

0

1

6

6

6

6

360

0

1

7

7

7

7

360

0

1

7

7

7

7

360

0

1

7

7

7

7

120

0

1

2

2

2

2

Попередні умови визначення критичного шляху:

 1. Дві події одного рангу не можуть бути поєднані між собою

 2. Найраніший строк події визначється найдовшим шляхом (рангом) від “0” до Р j


Алгоритм визначення критичного шляху

1. Кожній події приписується число Р ij = 0 , а кожній роботі – тривалість t ij (Таблиця 2, Таблиця 3)

2. Продивляючись (перебираючи) події в порядку зростання рангів вираховується найбільш ранній термін здійснення початкової події за формулою,

Р ij = макс (Р ij + t ij ї)

Зразок розрахунку критичного шляху наведений в таблиці 5.


Таблиця 4


Pj

000

110

130

140

120

150

250

260

340


310

320

330

350

360

λj
Pi

1

1

1

1

2

2

4

4

4

5

5

5

6

7

 
000

 

14

2

3

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

000

110

 

 0
14

110

130

 
 0

2

130

140

  
12

3

140

120

 


 
14

120

150

 

 

15

150

160

 
10

160

210

 
4

3

2
15

210

220

 729

220

230

 
7


18

230

240

 

6

20

240

250

 
 0

19

250

260

  0


18

260

340

 


 


7
17

340

310

 

 0
26

310

320

 
 0

25

320

330

  
0

36

330

350

 


 

21

26

350

360

 

 

47

360

µj

47

0

32

44

0

32

0

0

28

21

0

0

21

0

 

µj
000

110

130

140

120

150

250

260

340

310

320

330

350

360

λj
Критичний шлях Tn = 47 діб
Увага! Результати розрахунку стандарт моделі з Файлу Excel «Ст_модель_мережа_норм) клавішею Print Screen перенести на місце таблиці 4
Примітки.

Матриця розрахунку критичного шляху квадратна, порядок запису кодів початку робіт та кодів закінчення робіт мусить бути однаковим.

Міняти місцями коди робіт з однаковими рангами дозволяється.

Значущі елементи матриці розташовуються над діагоналлю.

Ранній час початку роботи визначається раннім часом здійснення початкової події будь-якої роботи Т i*

Ранній час закінчення роботи визначається Т i* + t ij t ij - тривалість роботи

Піздній час закінчення робіт визначається терміном здійснення кінцевої події роботи T j

Піздній час початку роботи (Т j*) визначаєтьсяТ j* = Tn - j

де Tn – тривалість критичного шляху

Для робіт, які не лежать на критичному шляху вираховуються резерви часу. Ці резерви в процесі реалізації бізнес-проектів використовуються в плануванні поточних графіків поставок ресурсів та в оперативному управлінні .

Повний резерв - то є запас часу (ресурсів), яким можна розпряджатися в процесі виконання конкретної роботи, якщо попередня подія відбулася в максимально ранню дату, і можливо здійснити наступну подію в максимально піздню дату .

Повний резерв часу є максимально можливий термін для виконання роботи. Іншими словами повний резерв часу визначає на скількі часу можливо пересунути початок виконання роботи, або збільшити термін її виконання без порушення дати здійснення всього бізнес-проекту.

Розраховується повний резерв за формулою

Tj*- t ij-Ti*

Де Tj* піздній час здійснення подіїt ij - тривалість роботи

Ti* - ранній час здійснення події

Для того щоб запобігти випадковостям у виконанні бізнес-проекту, як правило проектування в часі відбувається по раннім датам початку та закінчення робіт.

Таким чином створюється ще однин резервний варіант. У надзвичайних обставинах можливо перейти на виконання робіт за піздніми датами початку та закінчення.

Таблиця 5

Робота


t ij

Ранній час робіт

jПіздній час робіт

Повний

резер

i


Вільний

резервPi


Pj

Початок

Закінчен-ня

Закінчення

Початку

Т i*=j

Т i*+ t ij

Т j*=Tn-j

Т j*- t ij

Tj*- t ij-Ti*

i- t ij-Ti*

000

110

14

0

14

45

15

1

1

14

0

000

120

14

0

14

45

15

1

1

14

0

000

130

2

0

2

45

15

13

13

2

0

000

140

3

0

3

57

3

0

0

3

0

110

120

0

14

14

45

15

15

1

14

0

130

150

0

2

2

45

15

15

13

15

13

140

150

12

3

15

45

15

3

0

15

0

140

160

10

3

13

45

15

5

2

13

0

140

210

5

3

8

45

15

10

7

15

7

120

210

0

14

14

45

15

15

1

15

1

150

210

0

15

15

45

15

15

0

15

0

160

210

0

13

13

45

15

15

2

15

2

210

220

14

15

29

4

56

42

27

29

0

210

230

5

15

20

7

53

48

33

20

0

210

240

5

15

20

40

20

15

0

20

0

210

250

4

15

19

0

60

56

41

19

0

210

260

3

15

18

0

60

57

42

18

0

220

330

4

29

33

0

60

56

27

33

0

230

320

7

20

27

0

60

53

33

27

0

240

310

5

20

25

26

34

29

9

25

0

240

340

8

20

28

32

28

20

0

28

0

250

360

0

19

19

0

60

60

41

60

41

260

320

0

18

18

0

60

60

42

27

9

310

350

0

25

25

26

34

34

9

34

9

320

360

0

27

27

0

60

60

33

60

33

330

360

0

33

33

0

60

60

27

60

27

340

350

6

28

34

26

34

28

0

34

0

350

360

26

34

60

0

60

34

0

60

0


Увага! Результати розрахунку стандарт моделі з Файлу Excel «Ст_модель_мережа_норм. клавішею Print Screen перенести на місце таблиці 5

Тоб-то, кожна наступна робота мусить починатися, а попередня закінчуватися на саму ранню припустиму дату. Відтинок часу між цими датами і створює вільний резерв, який розраховується за формулою

Вільний резерв часу Т j’ - Т i* - t ij

Вільний резерв часу свідчить про те наскільки може бути “розтягнуто” виконання роботи без порушення дати початку виконання наступної за нею роботи.

Скорочення тривалісті критичного шляху, а ьакож ресурсів можливо тіьки за умов максимального завантаження обладнання та робочої сили.

Резюме.


Події критичного шляху не мають резерву часу, тому вся увага і ресурси скеровуються на здійснення заходів критичного шляху. Події підкритичних шляхів мають резерви. Визначення цих резервів дозволяє виборчому штабу опимально використовувати наявні ресурси.

Крок сьомий.

Скласти особисте резюме Додаток 1.

Звіт з дисципліни (контрольна робота) подається в формі «Проекту ефективного персонального робочого місця».

Підставою для оцінки робочого місця, як ефективного є рівень рентабельності, який не може бути менше ніж чинна депозитна ставка банків.

Додаток 1

Р Е З Ю М Е


 1. _____________________________________________________

Прізвище, ім”я, по батькові

________________________________________________________

День, місяць, рік народження


 1. Освіта ________________________________________________________

Коледж, школа, спеціальні курси, сертифікати, номер, дата отримання

 1. Спеціальність ________________________________________________________

Яку маєте, якої вчимось, за якою фактично працюю

___________________________________________________________________________________ 1. Професійна робота ________________________________________________________

Вид діяльності (студент, стажер, консультант, практикант тощо)


 1. Інтелектуальна діяльність _______________________________________________________ Публікації в засобах масової інформації, презентації, реальні розрахунки, курсові роботи, реферати

________________________________________________________________________________________________________________
12. Мови спілкування

Мова

Вільно

Пасивно

Із словником

Особистий підпис _________________

Підпис керівника від підприємства ____________________

Підпис керівника від університету ____________________


Література

10. Модернізація вищої освіти і Болонський процес. МОН НМЦВО. К., 2004, с.12]

11. Тлумачний словник української мови. А.Івченко. Харків, «ФОЛІО», 2006, с.350].


izumzum.ru