V міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія І практика” - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Теорія І практика фізичного виховання. Науково-методичний журнал... 1 91.58kb.
Рішення ІХ міжнародної науково-практичної конференції 1 98.92kb.
Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у... 9 3419.43kb.
Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем 1 39.01kb.
Повідомлення про проведення міжнародної науково-практичної конференції... 1 44.35kb.
Програма міжнародної науково-практичної конференції регіон 2007:... 1 191.04kb.
Видається за рішенням організаційного комітету науково-практичної... 3 1419.85kb.
X Шановні колеги! 1 54.04kb.
Шановні колеги! 1 88.65kb.
Міжнародна науковО-практична конференція «педагогіка та психологія... 1 35.4kb.
Резолюція (проект) Міжнародної науково-практичної конференції 1 50.24kb.
Календарний план 1 332.86kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

V міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології - страница №1/1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Факультет філології та журналістики

Кафедра англійської філології
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі V Міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”, яка відбудеться 16-17 лютого 2012 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

Співорганізатори конференції:

 Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (м. Харків)

 Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету (м. Запоріжжя)

 Кафедра зарубіжної літератури Мінського державного лінгвістичного університету (м. Мінськ, Білорусь)

 Кафедра англійської філології Університету Комплутенсе (м. Мадрид, Іспанія)

 Кафедра англійської філології Казахського університету міжнародних відносин та світових мов імені Абилай хана (м. Алмати, Казахстан)

 Кафедра американістики Егейського університету (м. Ізмір, Туреччина)
Секції:

1. Традиційне англійське мовознавство в сучасному висвітленні.

2. Когнітивна й дискурсивна лінгвістика.

3. Перекладознавство.

4. Лінгводидактика: теорія і практика.

5. Підсумки й перспективи вивчення класичної англомовної літератури.

6. Дискусійні проблеми осмислення англомовної літератури ХХ-ХХІ століття.

7. Методика викладання англомовної літератури.


Увага! У 2012 р. тематика конференції обмежується проблемами англійського мовознавства, англомовної літератури та методики їх викладання!

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Тези доповідей буде опубліковано окремою збіркою до початку роботи конференції.

Поселення в гуртожитку та харчування у студентській їдальні за рахунок учасників конференції (ціни помірні).
Для участі в конференції просимо до 10 січня 2012 року надіслати організаційному комітетові електронною поштою на адресу larissa.taran@mail.ru (Таран Лариса Анатоліївна):

1) електронний варіант тез (файл із тезами називати прізвищем автора кирилицею за зразком Коваленко_тези), збережений у програмі Word 2003;

2) електронний варіант заявки (заповнити таблицю в електронному вигляді у Word 2003). Файл із заявкою (інформація про автора) називати прізвищем автора, наприклад: Коваленко_інфо;

3) підписану студентом і науковим керівником заявку на участь у конференції (текст заявки роздруковується, підписується, сканується та зберігається в електронному вигляді за зразком Коваленко_заявка);

4) тези доповіді з анотацією, підписані студентом і науковим керівником на кожній сторінці (текст доповіді роздруковується, підписується, сканується та зберігається в електронному вигляді за зразком Коваленко_текст);

5) скановану копію документа (квитанції) про сплату оргвнеску.Оргвнесок: 90 гривень – для іногородніх учасників, 60 гривень – для студентів полтавських вишів (до оргвнеску входить, зокрема, плата за друк статті та 1 примірник збірника конференції).

Поштові перекази (сума оргвнеску) надсилати на адресу:

Черненко Вікторії Олександрівні, викладачеві кафедри англійської філології

кафедра англійської філології,

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка,

вул. Остроградського, 2,

м. Полтава, 36003.

УВАГА: за умови неможливості надіслати заявку, тези, копію квитанції (п. 3–5) у сканованому вигляді, зазначені матеріали можуть бути надіслані звичайною поштою на вказану вище адресу на ім’я Черненко Вікторії Олександрівни, із попереднім повідомленням про пересилку на її електронну адресу lady7fan7@rambler.ru.

Вимоги щодо оформлення текстів тез


Електронний носій повинен бути перевірений на відсутність вірусів та механічних пошкоджень. Обсяг тексту – 3-5 сторінок.

Параметри сторінки: усі береги – 2 см. Тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1; абзац – 1,25 см. (увага! Виставляйте абзац в “Формат – Абзац”, а не табуляцією)Увага! Обов’язково розрізняти дефіс (-) і тире (–). Лапки ставити такі: “ ”. Апостроф ставити такий: ’ (наприклад, п’ять). Не допускається: по два пробіли між словами, наявність таких знаків, як “розрив рядка”, “почати нову сторінку”, “почати новий розділ”.

У зв’язку з можливими технічними труднощами при верстці збірника наполегливо рекомендуємо не використовувати схеми, таблиці та рисунки.

У правову верхньому кутку напівжирним курсивом записують прізвище та ініціали автора, у наступному рядку – курсивом назва навчального закладу, третій рядок – напівжирним курсивом науковий ступінь, учене звання, прізвище та ініціали наукового керівника; далі – назва доповіді напівжирними літерами, далі подають текст. Увага! Вирівнювати НЕ ПРОБІЛАМИ!
Наприклад:

Коваленко М.А.

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Петрова Н.Ф.

Мовні засоби втілення концепту РАДІСТЬ

Слова, речення, текстові фрагменти, що аналізуються в тезах, подаються курсивом; поняття беруться в лапки (наприклад: для вираження поняття “гостинний” в англійській мові існує слово hospitable); концепти пишуться великими літерами (наприклад: концепт ЛЮБОВ вербалізується в сучасній англійській мові за допомогою цілого спектра слів: love, passion …). Потрібні фрагменти підкреслюються.

Покликання оформлюються так: [1, с. 3], [5, с. 4-7; 8, с. 17-21], де перша цифра – номер джерела в списку літератури, цифра після с. – номер сторінки. (увага (!): після с. перед номером сторінки є пробіл). Покликання є обов’язковими.

Література оформлюється згідно з вимогами ВАК України (див. Бюлетень ВАК України №3, 2008) і подається в алфавітному порядку після заголовку Література. Окремо (за потребою) подається Список джерел фактичного матеріалу.УВАГА!

Через один пробіл після літератури або списку джерел фактичного матеріалу подається анотація тез англійською мовою з ключовими словами (до 5 рядків). Тип шрифту – Times New Roman; кегль – 12; міжрядковий інтервал – 1; абзац – 1,25 см.

Наприклад:

The article deals with structural and semantic properties of verbal deriving stems and derivational suffixes in the process of forming semantic structures of deverbal nouns and the productive models of their making in Modern English.

Key words: deriving stem, derived stem, deverbal noun, derivational suffix, derivational model, semantic structure, valency.

Тези обов’язково повинні містити результати власного дослідження та бути позбавлені логічних, стилістичних та друкарських помилок. За зміст тез та коректність посилань відповідальність несуть автор та науковий керівник.До друку не приймаються роботи, які хибують на: 1) плагіат; 2) відсутність власного дослідження; 3) переклад тексту за допомогою електронних перекладачів; 4) некоректність посилань; 5) технічну невідповідність вимогам.

Крім того, матеріали, що будуть відіслані пізніше 10 січня 2012 р., не друкуватимуться. У цьому випадку оргвнесок повертається за вирахуванням оплати поштових послуг.

Учасникам, чиї роботи будуть прийняті оргкомітетом, буде надіслано запрошення електронною поштою на вказані в заявці адреси.Увага! Розсилка запрошень факсом не здійснюється!

Телефон для довідок: (05322) 2-08-54 (кафедра англійської філології, контактна особа – Таран Лариса Анатоліївна)

Електронні адреси для довідок: lady7fan7@rambler.ru, nataliakrin@rambler.ru, larissa.taran@mail.ru.

Заявка

на участь у V Міжнародній студентській науково-практичній конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”


(!!!усі графи заповнювати обов’язково!!!)

Прізвище, ім’я, по батькові студента українською мовою (повністю)
Прізвище, ім’я, по батькові студента російською мовою (повністю)
Прізвище, ім’я, по батькові студента англійською мовою (повністю)
Курс
Повна назва вишу українською мовою (не абревіатура)
Повна назва вишу російською мовою (не абревіатура)
Повна назва вишу англійською мовою (не абревіатура)
Назва доповіді українською мовою
Назва доповіді російською мовою
Назва доповіді англійською мовою
Секція (номер та назва)
Поштова адреса для листування (дійсна)
Електронна адреса (має перевірятися регулярно)
Контактні телефони:

мобільний (має бути діючим)

домашній

Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (повністю), учене звання, науковий ступінь, посада (українською мовою)
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (повністю), учене звання, науковий ступінь, посада (російською мовою)
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (повністю), учене звання, науковий ступінь, посада (англійською мовою)
Електронна адреса наукового керівника

(має перевірятися регулярно)
Контактні телефони наукового керівника:

домашній


мобільний (має бути діючим)
Форма участі

(планується приїзд чи заочна участь)
Необхідність використання комп’ютерного обладнання для презентації доповіді в PowerPoint
Необхідність поселення в гуртожиток:

вказати приблизні (плановані) дати і час приїзду та від’їздуizumzum.ru