В доповнення до утворення постановою Кабінету Міністрів України від 29. 03 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Загальний порядок 1 91.48kb.
Наказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 1 72.46kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 21 листопада 2012 р 1 305.62kb.
1. Затвердити Положення про організацію професійного навчання незайнятого... 1 156.56kb.
Інформаційний матеріал щодо економічного обґрунтування коефіцієнту... 1 70.89kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 29 листопада 2006 р 1 257.37kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 28 грудня 2011 р. N 1363... 1 58.95kb.
Повідомлення на публічне обговорення виноситься проект постанови... 1 170.89kb.
Рішення ХLІV сесії VІ скликання від 27 грудня 2012 року №724-vі 1 67.5kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2006 р 1 258.02kb.
Відповідно до пункту 8 Загального положення про колегію центрального... 1 46.31kb.
Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка 12 4998.3kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

В доповнення до утворення постановою Кабінету Міністрів України від 29. 03 - страница №1/1Додаток 1

до концепції державної програми

підвищення безпеки дорожнього

руху в Україні


ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ

до концепції державної програми підвищення безпеки дорожнього руху в Україні
п/п

Зміст заходу

Мета заходу

Дата виконання

Виконавці

Примітка

1

2

3

4

5

6

1. Реформування системи управління безпекою дорожнього руху

1.1.

В доповнення до утворення постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 388 Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху необхідно передбачити створення при ній Робочого органу за зразками європейського вирішення проблем безпеки дорожнього руху.

Підвищення ефективності системи БДР, забезпечення об’єктивності та неупередженості рішень.

2008


Мінтрансзв’язку,

МВС, МОЗ, МНС,МОН

України, Укравтодор

1.2.

Перерозподілити між центральними органами виконавчої влади обов’язки щодо виконання функцій з убезпечення дорожнього руху і функції нагляду та контролю згідно з додатком 2.

Створення ефективної, гармонізованої з європейськими зразками, системи управління БДР

2008

Мінтрансзв’язку,

МВС, МОЗ, МНС,МОН

України, Укравтодор

1.3.

Розробити та закріпити у законодавстві вичерпний перелік функцій, що покладаються на державний орган регулювання і управління рухом на дорогах та вулицях, визначити законом усі права, обов’язки, відповідальність та вимірні показники ефективності діяльності цього органу.


Підвищення ефективності діяльності системи БДР, зменшення проявів зловживань та підвищення авторитету органу у суспільстві.

2008

Мінюст, МВС,

Мінтрансзв’язку України1.4.


Визначити відповідальність та завдання, у вигляді вимірних цілей, щодо удосконалення системи управління БДР та зменшення рівня аварійності для кожного центрального та місцевого органу влади.


Встановлення конкретних завдань та відповідальності за убезпечення дорожнього руху виконавцям системи БДР на усіх її рівнях.

2008

Мінтрансзв’язку,

МВС, МОЗ, МНС, МОН, Мінстат

України, Укравтодор

1.5.

Внести пропозиції (проекти) змін і доповнень до законодавства України з метою удосконалення системи управління безпекою дорожнього руху.


Нормативне удосконалення системи БДР.

2008

Мінтрансзв’язку,

МВС, МОЗ, МНС, МОН, України, Укравтодор


2. Удосконалення системи аналізування ДТП та їх статистичного обліку.

2.1.

Удосконалити та закріпити у законодавстві правила та порядок розслідування, збору інформації та аналізування ДТП, їх статистичного дослідження, обробки, зберігання та використання. Створити єдину методологія експертно-аналітичного аналізу ДТП.

Встановлення причин та умов виникнення ДТП, а також підвищення рівня достовірності державної статистики ДТП.

2008МВС, МНС,

Мінтрансзв’язку,

Держкомстат

України

2.2.

Запровадити згармонізований із законодавством ЄС порядок щодо дослідження статистичних даних, що характеризують ДТП. Створити систему стандартизованого оформлення матеріалів ДТП, запровадити порядок надходження цих матеріалів для експертного аналізу, ведення державного реєстру ДТП із зазначенням причин їх виникнення.

Встановлення та попередження причин та умов виникнення ДТП. Використання позитивного міжнародного досвіду.

2008

МВС, МНС,

Мінтрансзв’язку,

Держкомстат

України


2.3.

Створити державний реєстр ДТП з метою: контролю за системою управління безпекою; аналізування та попередження; коригування правил, вимог, стандартів, програм; отримання інформації про ДТП від діяльності страховиків.

Удосконалення профілактики ДТП та зменшення тяжкості їх наслідків.

2008

МВС, МНС,

Мінтрансзв’язку,

Держкомстат

України2.4.

Забезпечити участь у проведенні розслідування причин ДТП, у яких постраждали люди, фахівців автомобільного транспорту, експертів з безпеки КТЗ.

Підвищення об’єктивності і достовірності встановлення причин виникнення ДТП, та його попередження.

Постійно


МОЗ, МВС, Мінтрансзв’язку,

МНС України2.5.

Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України щодо наукового забезпечення БДР та закріплення за провідними науково-дослідними інститутами, функцій та обов’язків провідних науково-методичних організацій з проблем безпеки дорожнього руху за напрямками.

Вдосконалення науково-технічного забезпечення БДР.

2008

Мінтрансзв’язку,

МВС України2.6.

Розробити і затвердити на Координаційній раді з БДР плани наукових досліджень з БДР за напрямками та забезпечити їхнє виконання.

Забезпечення наукової обґрунтованості та ефективності перспективних заходів з БДР.

2008

Мінтрансзв’язку,

МВС, МОЗ, МНС, МОН України, Укравтодор


2.7.


Забезпечити систематично збір, аналіз та узагальнення результатів науково-дослідних робіт щодо проблем безпеки дорожнього руху провідних спеціалізованих наукових закладів інших країн, рекомендацій та резолюцій міжнародних організацій, а також проведення глибоких національних наукових досліджень.


Створення сучасного банку інформації та позитивних рішень щодо БДР країн світу.

2008

Мінтрансзв’язку,

МВС, МОЗ, МНС України, Укравтодор


2.8.

Забезпечити систематичну участь фахівців представників України в роботі міжнародних організацій з БДР

Активізація участі України у міжнародній співпраці та підвищення ефективності діяльності з БДР.

2008

МЗС, Мінтрансзв’язку,

МВС України, Укравтодор


3. Удосконалення системи підготовки водіїв

3.1.

Розробити Державнi стандарти професійно-технiчної освiти водiїв, підвищити якiсть робочих навчальних планiв i програм підготовки, перепiдготовки, підвищення кваліфікації водiїв відповідно до вимог безпеки дорожнього руху.

Посилення якості підготовки водіїв та сприяння спроможності їх керувати транспортним засобом найбільш безпечно.

2008


Мінтрансзв’язку, МОН,

МВС України


3.2.

Розробити та затвердити „Положення про підготовку (перепідготовку) та допуск до участі у дорожньому русі водіїв КТЗ”.

Удосконалення системи підготовки водіїв

2008


Мінтрансзв’язку, МОН,

МВС України


3.3.

Провести державну акредитацію автошкіл по підготовці водіїв за удосконаленими вимогами.

Приведення автошкіл, підготовки інструкторів та викладачів у відповідність до потреб якості навчання та необхідного, з точки зору безпеки, рівня підготовки водіїв.

2008


Мінтрансзв’язку, МОН,

МВС України


3.4.

Посилити вимоги до порядку проведення іспитів на право одержання посвідчення водія та створити систему незалежної кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації водiям, удосконалити порядок проведення квалiфiкацiйних iспитiв.

Підвищення якості підготовки водіїв та контролю за об’єктивністю іспитів

2008


Мінтрансзв’язку, МОН,

МВС України


3.5.

Ввести, як обов’язкові, теоретичні та практичні навчальні курси контраварійної підготовки водіїв.

Вироблення у водіїв навичок найбільш безпечного керування КТЗ при виникнення аварійних ситуацій.

2008-2009Мінтрансзв’язку, МОН,

МВС України


3.6.

Удосконалити підготовку викладачів автошкіл та екзаменаторів з тематики дорожньої безпеки. Передбачити курси та семінари підвищення кваліфікації для викладачів та екзаменаторів.

Підвищення якості підготовки водіїв.

2008

МОН,

Мінтрансзв’язкуУкраїни
3.7.

Створити на сучасному рівні із застосуванням персональних комп’ютерів та електронних тренажерів учбові курси та засоби навчання, а також учбові програми практичного оволодіння умінням та навичкам безаварійного керування автомобілем.

Підвищення теоретичної та практичної підготовки водіїв КТЗ.

2008

Мінтрансзв’язку, МОН,

МВС України
3.8.

Запровадити спеціальні програми навчання та тестування для осіб, які складно піддаються навчанню, для водіїв, які систематично порушують ПДР, для водіїв, яких тимчасово позбавили права керувати КТЗ внаслідок скоєння ними ДТП, чи з інших причин, передбачених законодавством

Підвищення якості підготовки окремих категорій водіїв

2008

Мінтрансзв’язку, МОН,

МВС України
3.9.

Запровадити для водіїв-початківців систему подальшого навчання, після одержання тимчасового посвідчення, для викорінення найбільш серйозних помилок у керування транспортними засобами та підвищення дисципліни.

Підвищення якості підготовки водіїв та дисципліни на дорозі.

2008

Мінтрансзв’язку, МОН,

МВС України


3.10.

Створити мережу учбових центрів для формування навичок безпечного керування автотранспортом в екстремальних умовах.

Вироблення у водіїв навичок найбільш безпечного керування КТЗ при виникнення аварійних ситуацій.

2008-2009МОН, МВС, ВСА, Мінтрансзв’язку
4. Удосконалення системи організації і управління дорожнім рухом та контролю за виконанням вимог Правил дорожнього руху

4.1.

Розробити стандарти, технічні регламенти щодо обов’язкових вимог до регуляторного та інформаційного забезпечення управління дорожнім рухом.

Сприяння безпечним умовам дорожнього руху

2008

МВС України, Укравтодор
4.2.

Розробити державну та регіональні програми з будівництва шляхопроводів у місцях перехрещення магістральних доріг, вулиць з другорядними та залізничними переїздами на 2008-2012 роки.


Створення безпечних умов проїзду перехресть та залізничних переїздів.

Зменшення кількості ДТП та загиблих.


2008


Мінекономіки, Мінтрансзв’язку,

МВС України, Укравтодор,

Обласні, міські держадміністрації

4.3.

Привести у відповідність до законодавства та безпечних умов функціонування зупинки громадського транспорту, відвести смуги для руху пасажирського громадського транспорту на магістральних вулицях з багаторядним рухом.

Покращення умов дорожнього руху. Посилення ролі громадського транспорту та зменшення інтенсивності руху.

2008


МВС ,

Обласні, міські держадміністрації,

Укравтодор,

Мінтрансзв’язку України4.4.

Розробити та впровадити систему автоматизованого контролю та фіксації допущених водіями порушень ПДР: перевищення швидкості руху, проїзд на червоне світло світлофора у місцях концентрації ДТП на магістральних дорогах та у великих містах.

Підвищення дисципліни водіїв та невідворотності покарання за допущені порушення ПДР, забезпечення виховної функції щодо постійного дотримання вимог ПДР

2008-2009МВС України,

Обласні, міські держадміністрації


4.5.

Удосконалити систему обліку попереджень водіїв про порушення, документування порушень, занесення порушення і інформації про порушників до єдиного реєстру, сплата штрафу або застави, судовий захист інтересів водія.


Підвищення дисципліни водіїв та невідворотності покарання за допущені порушення ПДР, забезпечення виховної функції щодо постійного дотримання вимог ПДР

2008

Мінюст, МВС,

Мінтрансзв’язку України4.6.

Класифікувати порушення ПДР залежно від їх потенціальної небезпеки і встановити за які порушення передбачається усне попередження, за які – нарахування штрафних балів і в якій кількості, за які штраф, за які повторне навчання правилам дорожнього руху, за яких умов, скасування права на керування автомобілем на один місяць.


Забезпечення справедливості системи покарань та її ефективності.

2008

Мінюст, МВС,

Мінтрансзв’язку України4.7.

Розробити та впровадити науково обґрунтовану систему штрафів за порушення Правил дорожнього руху (ПДР) з урахуванням факторів статистичної тяжкості порушення, ступінню ризику скоєння ДТП, виховного ефекту штрафу, рівня доходів порушника.

Забезпечення ефективності системи покарань щодо зменшення тяжких наслідків ДТП а також зменшення штрафів за незначні порушення водіями ПДР, та сприяння виконанню виховних функцій попереджувальної системи

2008

МВС,

Мінтрансзв’язкуУкраїни
4.8.

Підготувати пропозиції щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності водіїв за допущені порушення ПДР за новою системою штрафів.

Посилення відповідальності порушників ПДР.


2008

МВС,

Мінтрансзв’язкуУкраїни

4.9.

З метою удосконалення управління дорожнім рухом, посилення виховної роботи та відповідальності серед водіїв, органам самоврядування та ДАІ запровадити постійний вихід в ефір на доступній для учасників дорожнього руху радіочастоті радіопередач з інформацією та рекомендаціями щодо аварійності, завантаженості магістралей, „заторів”, маршрутів можливого об’їзду, викрадення автомобілів, вчинення злочинів на дорозі, про зникнення та пошук порушників ПДР, злочинців і т. ін.


Інформаційне та виховне забезпечення БДР.

2008

МВС України,

Обласні, міські держадміністрації


4.10.

Створення на всіх рівнях влади ефективної системи проектування організації дорожнього руху.

Створення безпечних умов дорожнього руху

2008-2012

Органи місцевої влади
4.11.

Запровадження автоматизованих систем регулювання дорожнім рухом.

Створення безпечних умов дорожнього руху

2008-2009

Органи місцевої влади
4.12.

Впровадження засобів примусового зниження швидкості та шумових смуг.

Створення безпечних умов дорожнього руху

2008-2012

Органи місцевої влади, власники автомобільних доріг
4.13.

Запровадження в містах односторонніх схем руху транспорту.

Створення безпечних умов дорожнього руху

2008-2012

Органи місцевої влади
4.14.

Запровадження дорожньої розмітки та дорожніх знаків із світлоповертаючими плівками 5-го покоління.

Створення безпечних умов дорожнього руху

2008-2012Органи місцевої влади, власники автомобільних доріг
4.15.

Запровадження ефективної системи контролю за дотриманням учасниками дорожнього руху вимог ПДР (впровадження експрес-тестів, контролю за використанням пасів безпеки і мотошоломів, проведення спільних операцій по контролю за технічним станои ТЗ, проведення інтенсивних перевірок водіїв на стан сп’яніння, тощо).

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху

2008

МВС, МІнтрансзв’язку
4.16.

Внести зміни до Правил дорожнього руху стосовно:

  • зниження максимально дозволеної швидкості руху в населених пунктах до 50 км/год;

  • сезонного обмеження швидкості руху поза населеними пунктами до 80 км/год (грудень-лютий) ;

  • обов’язкового використання на ТЗ зимових шин (грудень-лютий);

  • обов’язкового використання ТЗ ближнього світла фар в період листопад-березень;

  • обов’язкового обладнання мокіків, мопедів, велосипедів, гужових возів світлоповертаючими елементами;

  • обов’язкового перевезення дітей до 5-ти річного віку з використанням спеціальних дитячих сидінь;

  • рекомендацій водіям приватного транспорту щодо обов’язкового відпочинку після певного періоду керування ТЗ.

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху

2008

МВС

5. Удосконалення системи надання допомоги при ДТП та медичного забезпечення дорожнього руху.

5.1.

Розробити та закріпити у законодавстві завдання, функції, вимоги і відповідальність у системі забезпечення медичної допомоги потерпілим у ДТП, що гарантувала б надання необхідної, спеціалізованої медичної допомоги у будь-якій точці території України не пізніше 60 хвилин після ДТП.


Зменшення смертельних випадків та зниження рівня тяжкості наслідків ДТП

2008

МОЗ, МНС, МВС України

5.2.

Удосконалити медичну підготовку водіїв для надання після аварійної допомоги постраждалим у ДТП. Підготувати програму підготовки водіїв, працівників ДАІ і МНС, що приймають участь у рятувальних роботах, щодо надання першої медичної допомоги постраждалим у ДТП.

Зменшення кількості загиблих у ДТП та тяжких наслідків травмування.

2008

МОЗ, МОН,

Мінтрансзв’язку

МНС, МВС України

5.3.

Визначити у законодавстві норми гарантованого забезпечення необхідної медичної допомоги після ДТП – за обсягами, часом, видом, місцем скоєння ДТП, кваліфікацією персоналу, наявністю медичних та транспортних засобів, з урахуванням евакуації, а також вимог до найближчого закладу стаціонарної медичної допомоги.

Зменшення кількості загиблих у ДТП та наслідків травмування.

2008-2009МОЗ, МНС, МВС України
5.4.

Удосконалити порядок визначення придатностi кандидатiв у водії i водіїв до безпечного керування транспортними засобами

Зниження рівня тяжкості наслідків ДТП

2008

МОЗ

України

5.5.

Розробити та видати окремим виданням популярну медичну літературу про надання першої медичної допомоги постраждалим.

Зниження рівня тяжкості наслідків ДТП

2008

МОЗ

України


5.6.

Проаналізувати медичні аспекти тяжкості наслідків ДТП в результаті несвоєчасного надання допомоги постраждалим та розробити заходи зменшення впливу медичної бездіяльності на кількість смертельних наслідків та тяжких травмувань у ДТП.

Зменшення кількості загиблих у ДТП.

2008

МОЗ

України5.7.

Закріпити в законодавстві вимоги щодо унеможливлення допуску до дорожнього руху КТЗ, що не укомплектовані медичною аптечкою. Затвердити норми щодо комплектації медичних аптечок для різних типів КТЗ, в залежності від виду перевезень, патрульних автомобілів, КТЗ аварійно-рятувальних служб.

Зниження рівня тяжкості наслідків ДТП

2008

Мінтрансзв’язку, МОЗ, МНС, МВС України

5.8.

Поліпшення ефективності роботи рятувальних служб щодо потерпілих у ДТП

Зниження рівня тяжкості наслідків ДТП

2008

МНС, МОЗ, МВС України

5.9.

Комплектація патрульних автомобілів МВС необхідними засобами надання допомоги тяжко травмованим (як медичними так і інструментальними).

Зменшення тяжкості наслідків ДТП

2008-2009


МВС

5.10.

Створення служби порятунку для термінового виїзду на місце пригоди з відповідним оснащенням (аж до гелікоптера).

Зменшення тяжкості наслідків ДТП

2008-2009


МНС, МОЗ, МВС


6. Удосконалення безпечності конструкції та технічного стану КТЗ.

6.1.

Запровадити відповідний Женевській Угоді 1958 року і Директиві 70/156/ЕЕС Технічний регламент щодо затвердження конструкції, допуску до експлуатації та використання КТЗ, предметів обладнання та частин до них.

Удосконалення безпечності конструкції та технічного стану КТЗ.

2008

Мінтрансзв’язку,

Мінпромполітики,

Держспоживстандарт

України

6.2.

Забезпечити інструментальний контроль технічного стану КТЗ (в т.ч. і під час проведення державного технічного огляду) із застосуванням сучасних методів і обладнання та об’єктивні і достовірні результати перевірки.

Підвищення технічного стану КТЗ.


2008 -2010


Мінтрансзв’язку,

МВС України


6.2.1.

Забезпечити визнання результатів контролю технічного стану колісних транспортних засобів, проведеного атестованими Міністерством транспорту та зв’язку України підприємствами:

- колісних транспортних засобів, що приймають участь у міжнародному русі ;

- автобусів і вантажних автомобілів

- усіх інших  колісних транспортних засобів .
Забезпечення об’єктивності проведення технічного контролю та вилучення технічно не відповідних КТЗ

2008-2010


Мінтрансзв’язку,

МВС України


6.2.2.

Розробити та затвердити вимоги до технічного стану колісних транспортних засобів, за якими проводять державний технічний огляд та допускають до експлуатації колісні транспортні засоби.Підвищення технічного стану КТЗ

2008

Мінтрансзв’язку, МВС України
6.2.3.

Удосконалити Правила проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів і внести пропозиції щодо відповідних змін у законодавстві;


Підвищення якості проведення технічного огляду та залучення до проведення суб’єктів господарювання

2008

Мінтрансзв’язку, МВС України
6.3.

Впровадити Правила ЄЕК ООН щодо пасивної безпеки КТЗ, та ввести їх до законодавчо регульованої сфери

Удосконалення безпечності конструкції КТЗ.

2008

Мінтрансзв’язку

України

6.4.

Запровадити в Україні положення міжнародних „Конвенції про дорожній рух”, „Європейської Угоди 1968 року, що доповнює Конвенцію про дорожній рух”, „Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів” та „Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів”.

Удосконалення безпечності конструкції та технічного стану КТЗ.

2008-2009

Мінтрансзв’язку, МВС України
6.5.

Розробити та запровадити спеціальні вимоги безпеки до автобусів, що експлуатуються у гірських умовах.

Зменшення кількості аварій на гірських дільницях доріг, зменшення кількості вбитих та поранених.

2008


Мінтрансзв’язку

України

6.6.

Провести дослідження, визначити ознаки втрати придатності автобуса до виконання перевезень пасажирів - за віком, станом кузова, пробігом для різних умов експлуатації.

Виведення із експлуатації невідповідних, потенційно небезпечних автобусів.

2008


Мінтрансзв’язку

України

6.7.

Розробити стандарт за ознаками придатності автобуса, що знаходиться в експлуатації, до перевезення пасажирів

Виведення із експлуатації невідповідних, потенційно небезпечних автобусів.

2008

Мінтрансзв’язку

України

6.8.

Розробити та впровадити систему допуску до участі у дорожньому русі переобладнаних автобусів (порядок погодження документації, сертифікація, контроль за виробництвом, використання).

Підвищення безпеки конструкції, технічного стану та умов використання автобусів.

2008

Мінтрансзв’язку

України

7. Удосконалення системи допуску до діяльності з перевезень автомобільним транспортом.

7.1.

Запровадити до порядку ліцензування надання послуг з перевезення пасажирів автобусами вимоги щодо обов’язкової наявності на борту КТЗ засобів мобільного зв’язку.

Зменшення кількості загиблих та тяжкості наслідків ДТП. Сприяння реалізації „правила золотої години” при скоєнні ДТП

2008

Мінтрансзв’язку

України

7.2.

Визначити і довести до перевізників та водіїв телефони виклику допомоги на маршрутах руху КТЗ. Забезпечити визначення єдиного телефонного номеру виклику допомоги

Зменшення кількості загиблих та тяжкості наслідків ДТП. Сприяння реалізації „правила золотої години” при скоєнні ДТП

2008


МВС, МНС, МОЗ

Мінтрансзв’язку,

України

Регіональні державні адміністрації


7.3.

Розробити та затвердити Правила експлуатації автобусів, що використовуються на гірських ділянках доріг.

Зменшення кількості аварій на гірських дільницях доріг, зменшення кількості вбитих та поранених.

2008

Мінтрансзв’язку

України

7.4.

Сприяти підписанню перевізниками Європейської хартії БДР.


Покращення профілактичної роботи з БДР

2008

Мінтрансзв’язку

України

8. Підвищення безпеки руху за рахунок запровадження системи об’єктивного контролю за режимом руху транспортних засобів

8.1.

Розробити та актуалізувати чинні нормативно-правові акти щодо застосування систем об’єктивного інструментального контролю за режимом руху транспортних засобів, використанням робочого часу та часу відпочинку водіїв.


Нормативне забезпечення введення системи контролю швидкісного режиму КТЗ та режиму роботи водіїв.

2008

Мінтрансзв’язку

України

8.2.

Створити систему контролю швидкісного режиму КТЗ та режиму роботи водіїв (робочий (адміністративний) орган Компетентного органу, органи контролю, технічні служби, повірочні та калібрувальні пункти) у відповідності до Угоди ЄУТР.


Організаційне забезпечення системи

2008

Мінтрансзв’язку

України

8.3.

Запровадити інструментальний контроль за режимом руху транспортних засобів в сфері міжнародних і внутрішніх комерційних перевезень:

1-й етап - підготовка нормативно-правової бази з впровадження ЄУТР у частині міжнародних перевезень;

2-й етап - створення системи управління – активізація її елементів, удосконалення нормативно-правової бази

3-й етап - підготовка до розповсюдження дії системи управління на внутрішні комерційні міжміські перевезення пасажирів;

4-й етап - перехід до роботи системи щодо всіх комерційних перевезень автомобільним транспортом – відповідність сучасним вимогам ЄС.


Зменшення кількості загиблих у ДТП та тяжких наслідків травмування.

2009
2008

2008-2009

2008-2009

2008-2009


Мінтрансзв’язку

України

8.4.

Передбачити вимоги щодо наявності пристроїв інструментального контролю за режимом руху КТЗ та режимом роботи водіїв, при ввезенні автобусів і вантажних автомобілів в Україну та при їх виробництві в Україні.

Зменшення кількості загиблих у ДТП та тяжких наслідків травмування.

2008

Мінтрансзв’язку

України

9. Профілактична робота з пішоходами та дітьми.

9.1.

Розробити і впровадити комплексну програму вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах правил безпечної поведінки на вулицях та автошляхах, яка б передбачала можливість здачі іспитів для отримання посвідчення водія категорії „А” і „В”, а також внести зміни у програми дошкільного та шкільного навчання дітей з питань дорожньої безпеки.

Підвищення безпеки дітей у дорожньому русі.

2008

МОН, МВС України

9.2.

Розробити і видати посібники та інші ілюстративні матеріали щодо основ безпеки дорожнього руху, норм поведінки на дорозі пішоходів та водіїв двоколісних транспортних засобів.

Прищеплення дітям початкового уявлення про норми їх поведінки на дорогах щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

2008

МОН, МВС України

9.3.

Видати окремим виданням „Норми і правила поведінки пішоходів (в т.ч. дітей) у дорожньому русі”.

Підвищення безпеки пішоходів у дорожньому русі.

2008

МВС України

9.4.

Відновлення діяльності спеціалізованих народних дружин, розвиток діяльності загонів юних інспекторів дорожнього руху.

Сприяння підвищення рівня безпеки дорожнього руху

2008

МВС, МОН

9.5.

Створення ігрових дитячих містечок для вивчення дітьми правил безпечної поведінки на вулицях.

Сприяння підвищення рівня безпечного поводження дітей на вулицях і дорогах.

2008


МВС, МОН, органи місцевої влади
10. Страхове забезпечення дорожнього руху.

10.1.

Внести зміни до Закону України „Про дорожній рух” та до Правил дорожнього руху щодо заборони експлуатації, реєстрації (перереєстрації) та допуску до технічного огляду транспортних засобів, власники яких не мають страхових полісів про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

Забезпечення обов’язковості функціонування механізму відповідальності та відшкодування шкоди потерпілим від ДТП.

2008

МВС,

Мінтрансзв’язку України,Моторне страхове бюро
10.2.

Удосконалити систему страхових тарифів у залежності від кількості допущених порушень ПДР та скоєних ДТП водіями.

Покращення дисципліни водіїв на дорогах, а також технічного стану транспортних засобів.

2008


МВС України,

Моторне страхове бюро


10.3.

Забезпечити участь страхових компаній у фінансуванні наукових досліджень щодо зменшення аварійності на автомобільному транспорті.

Створення умов для зменшення ризиків ДТП.

2008


МВС,

Мінтрансзв’язку України,

Моторне страхове бюро

11. Удосконалення технічного стану вулиць та доріг

11.1.

Забезпечити обладнання охоронюваних залізничних переїздів на дорогах загального користування шлагбаумами для перекриття доріг на всю ширину проїзної частини.

Створення безпечних умов дорожнього руху. Зменшення кількості ДТП та тяжкості їх наслідків

2008-2012Державна служба автомобільних доріг
11.2.

Будівництво підземних, надземних та регульованих пішохідних переходів, островків безпеки, тротуарів, піднятих над рівнем проїзної частини, дорожніх огороджень тощо.

Створення безпечних умов дорожнього руху. Зменшення кількості ДТП та тяжкості їх

Постійно


Державна служба автомобільних доріг
11.3.

Забезпечення нормативного рівня освітленості вулиць і доріг в населених пунктах, відновлення зовнішнього освітлення автомобільних доріг загального користування, що проходять населеними пунктами.

Створення безпечних умов дорожнього руху. Зменшення кількості ДТП та тяжкості їх

Постійно


Державна служба автомобільних доріг
11.4.

Проведення повного комплексу робіт щодо вдосконалення дорожніх умов на дорогах загального користування в місцях (ділянках) концентрації ДТП з метою усунення причин їх виникнення.

Створення безпечних умов дорожнього руху. Зменшення кількості ДТП та тяжкості їх

Постійно


Державна служба автомобільних доріг
11.5.

Встановлення на всіх небезпечних ділянках транспортних бар’єрних огороджень.

Створення безпечних умов дорожнього руху. Зменшення кількості ДТП та тяжкості їх

2008-2012Державна служба автомобільних доріг
11.6.

Розроблення та реалізація програми будівництва обходів населених пунктів по дорогах державного значення.

Створення безпечних умов дорожнього руху. Зменшення кількості ДТП та тяжкості їх

2008


Державна служба автомобільних доріг
11.7.

Приведення у відповідність до європейських вимог дорожньої розмітки.

Створення безпечних умов дорожнього руху. Зменшення кількості ДТП та тяжкості їх

2008


Державна служба автомобільних доріг
11.8.

Розробка типових проектів та внесення до державних будівельних норм вимог щодо обов’язкового влаштування каналізування руху на перехрестях доріг ІІ-ІV технічних категорій.

Створення безпечних умов дорожнього руху. Зменшення кількості ДТП та тяжкості їх

2008


Державна служба автомобільних доріг
11.9.

Забезпечення централізованого фінансування будівництва та ремонту вулиць і доріг.

Створення безпечних умов дорожнього руху. Зменшення кількості ДТП та тяжкості їх

2008-2012Державна служба автомобільних доріг
izumzum.ru