Урок №1 Тема: Множення. Переставна властивість множення. Мета - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Дія множення. Закони множення. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. 1 55.72kb.
Тема: Повторення вивченого матеріалу. Розв'язування задач. Геометричний... 1 138.98kb.
Тема: закріплення знань таблиці множення та ділення. Мета 1 51.93kb.
Формули скороченого множення. Ділова гра «Компетентність» у 7 класі 1 146.3kb.
Б. Паскаль Тема: Паралельність прямих. Властивість кутів, утворених... 1 64.53kb.
Для яких визначені операції додавання і множення на число 1 55.05kb.
Бібліотечний урок у 6 класі Тема: історія створення книги. Мета 1 62kb.
Ця властивість випливає із властивості границь границя суми дорівнює... 1 57.59kb.
Урок 6 Тема: Види сучасних персональних комп’ютерів (стаціонарні... 1 48.26kb.
Програма з математики для вступних випробувань на основі повної загальної... 1 44.74kb.
Коли я прийшла працювати в школу ще молодим вчителем, мої колеги... 1 145.32kb.
Постанова від 28 березня 2002 р. N 379 1 114.73kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Урок №1 Тема: Множення. Переставна властивість множення. Мета - страница №1/1

Розробки уроків по темі: "Множення і ділення натуральних чисел"

5 клас

Урок № 1

Тема: Множення. Переставна властивість множення.

Мета: Узагальнити і систематизувати знання учнів про зміст дії множення натуральних чисел, про переставну властивість множення; властивості нуля і одиниці під час множення; формування навичок множення багатоцифрових чисел.

Розвивати вміння аналізувати, порівнювати і узагальнювати, сприяти розвитку інтересу учнів до теми, що вивчається.

Виховати охайність запису.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань. Обладнання: мультимедія.

План уроку 1. Аналіз контрольної роботи №3.

 2. Мотивація навчання.

 3. Актуалізація знань.

 4. Вивчення нового матеріалу.

 5. Підсумок уроку.

 6. Домашнє завдання

Хід уроку

 1. Аналіз контрольної роботи №3.

Учням роздаються перевірені контрольні роботи, після чого пропоную виконати завдання, аналогічні тим, з якими не впоралися більшість учнів.

 1. Мотивація навчання

Перед початком вивчення нового матеріалу я доцільно розповідаю про історію виникнення дії множення: За всю історію людства було придумано багато способів множення. Уже в кінці 15 - на початку 16 століття італійський математик Лука Пачіолі у своєму трактаті про арифметику наводи вісім різних способів множення.

Знак множення «» як символ дії множення зустрічається в друкованих працях з 17 століття, проте його використовували і раніше. Вперше знак множення застосував англійський математик Вільям Оутред (1575 -1660) у 1631 році, а пізніше, у 1698 році видатний німецький математик Готфрід Лейбніц (1646 - 1716) ввів знак множення «». У 17 столітті саме цей знак став загальноприйнятим для позначення дії множення. До речі, Г. Лебницем був запропонований і знак «:» як символ ділення.

У школі дію множення починають вивчати на І ступені. Тому для вивчення нового матеріалу згадаємо те, що ви вчили раніше.


 1. Актуалізація знань

Проводжу бліцопитування, в результаті якого отримую інформацію про стан засвоєння відповідної теми на І ступені навчання.

Бліцопитування  1. Для проведення бліцопитування я готуюся в кількості, яка дорівнює числу учнів у класі, аркуші з питаннями і пропусками для внесення відповідей (зразок наведено нижче).

  2. Після того як відповіді будуть надані, проводжу взаємоперевірку, в ході якої самі учні коментують розв'язки та відповідають на запитання однокласників.

  3. Підсумок роботи підводжу одразу.

Питання для бліцопитування

Призвіще Ім'я Клас_____________   1. Чи правильно, що 2+2+2=23 ?

   2. Чи правильно, що 4+4=24 ?

   3. Чи правильно, що а+а+а+а+а= а5 ?

   4. Результат множення називається _________________

   5. Числа, які перемножуються, називаються

   6. Якщо один із множників збільшити в 3 рази, то добуток__________в рази.

   7. Якщо кожен із множників зменшити у 5 разів, а другий зменшити у 2 рази, то добуток в рази.

   8. Якщо один із множників збільшити у 2 рази, а другий зменшити у 2 рази, то добуток в разів.

   9. Запишіть у вигляді добутку:

    1. 42 + 42 + 42 + 42 + 42 + 42 + 42 =_____

    2. 31 + 31 =_____

    3. 207 + 207 + 207=_____

    4. 13 + 13 + 13+13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 =_____

    5. x + х + х + х + х =_____

    6. (а + b)+(а + b) + (а + b) + (а + b)= _____

   10. Запишіть у вигляді суми:

 1. 145 =______________

 2. 314 3 = ______________

 3. c 7 =______________

 4. ( х-у ) 4 =______________

  1. Знайдіть помилки та виправте їх, записавши рівності правильно:

1) 6 = 222______________

   1. 444 = 64______________

   2. 66 = 12______________

   3. 15 = 555______________

   4. 27 = 333______________

   5. 77 = 49______________

  1. Складіть вираз для розв'язування такої задачі: У двох кошиках лежать яблука, причому в одному з них у 2 рази більше яблук, ніж у другому. Скільки яблук в обох кошиках, якщо в меншому лежить 15 яблук?

IV. Повторення і систематизація знань учнів.

 1. Означення добутку числа а та натурального числа b, яке не дорівнює 1. Оскільки дане означення знайоме учням з початкової школи, слід тільки домогтися засвоєння учнями двох пунктів:

  • Число a може бути не тільки натуральним [ ]

  • В означені b1 тому, що суму, яка складається з одного доданка, розглядати не конкретно.

 2. Властивості множення ( учні записують в зошит)

зразок1.jpg

Наприклад: 1) 126 * 1 = 126; 35*0 = 0; (321 * 124 + 136 * 4)* 0 = 0

Слід також звернути увагу на властивість, яка є основною для розв'язання рівнянь а * b = 0, а саме:

Добуток двох чисел дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю.


 1. Переставний закон множення учні добре засвоїли в початковій школі, як він формулюється і зробити запис його у вигляді формули: а * Ь = Ь * а.

 2. Множення багатоцифрових чисел. Нагадую, що в початковій школі діти навчилися виконувати множення багатоцифрового числа на двоцифрове

Завдання 1. Виконайте множення: 516 * 32; 418 * 46; 4509 * 52.

Після цього пояснюю, як виконувати множення «у стовпчик» багатоцифрових чисел і учні роблять відповідні записи в зошитах. 1. Застосування дії множення натуральних чисел.

Нагадую учням, що дуже багато задач, які вони розв'язували раніше і які будуть розв'язувати в майбутньому, пов'язані саме з множенням чисел. Тому на цьому уроці учні повинні навчитися виконувати множення натуральних чисел окремо і в сукупності з іншими арифметичними діями, щоб наступного уроку розглянути задачі в яких необхідно виконувати множення.

Виконання вправ

1. Пропоную письмово розв'язати задачі, які придумав для дітей Г. Остер, склавши відповідні вирази (текст задач проектується на екрані).

- У пошуках Царівни Жабки Іван Царевич обстежив 4 болота. На кожному болоті по 357 кочок, а на кожній кочці сиділо по 9 жабок. Скільки жабок перецілував Іван Царевич у пошуках своєї нареченої?

- Коли Коля прийшов на день народження до свого товариша Толика, він разом з подарунком важив 26 кг 110 г. На дні по 100 г, 12 бутербродів по 110 г, 1 торт масою 2 кг 500г у цілому. Скільки важив Коля, коли виходив з дня народження Толі, якщо відомо, що свій подарунок він забрав із собою?

- Із тераріуму збігли 3 гадюки, 5 кобр і 10 гюрз. Довжина кожної гадюки 1 м, кожної кобри - їм 30 см, а гюрзи - 1 м 15 см. Скільки метрів отруйних змій збігло з тераріуму?

2. Якщо не бракує часу пропоную письмові вправи (відповіді на завдання усних вправ учні надають з місць; а для розв'язування письмових викликаю до дошки одного за одним декількох учнів).

Усно: № 395, 396, 419, 420.

Письмово: № 403, 405, 397 (1 - 4), 424.  1. Підсумок уроку. Фронтальне опитування

   1. Подайте числа 8,12,15, 32 у вигляді суми однакових доданків.

   2. Подайте у вигляді добутку:

    1. 29 + 29 + 29 + 29+29;

    2. m + m + m + m + m + m;

    3. (х + 1) + (х + 1) + (х + 1);

    4. (р - 2) + (р - 2) + (р - 2) + (р - 2) + (р - 2).

   3. Подайте у вигляді суми.

    1. 45*3

    2. X * 4

    3. 1*3

    4. 0 * 11

    5. (4+у)* 4

   4. При яких значеннях змінної є правильними рівності?

    1. x * 5 = 5;

    2. x * 7 = 0;

    3. x * 1 = 1;

    4. x * 1 = х;

    5. x * х = х;

    6. x + х = х * х.

     1. Домашнє завдання.

[1]: № 398, 400, 402, 404, 406.

[2]: № 241, 243, 244, 251, 158.