„укрзалізничпостач” - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
„укрзалізничпостач” - страница №1/4ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
У К Р З А Л І З Н И Ц Я
Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення

Залізничного транспорту України


„УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ”


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ

ВІДКРИТИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ

СПОРУД ТА КАРКАСІВ МЕТАЛЕВИХ (МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ ПРОЛІТНИХ БУДІВЕЛЬ МОСТІВ В КОМПЛЕКТІ З ОПОРНИМИ ЧАСТИНАМИ І ВИСОКОМІЦНИМИ БОЛТАМИ З ГАЙКАМИ І ШАЙБАМИ, ОПОРНИМИ ЧАСТИНАМИ І ВИСОКОМІЦНИМИ БОЛТАМИ З ГАЙКАМИ І ШАЙБАМИ, ОПОРНИХ ЧАСТИНДО МЕТАЛЕВИХ ПРОЛІТНИХ БУДІВЕЛЬ МОСТІВ, ОПОРНИХ ЧАСТИН ТАНГЕНЦІАЛЬНИХ ЗВАРНИХ ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПРОЛІТНИХ БУДІВЕЛЬ МОСТІВ)


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова комітету з конкурсних торгів-

Заступник директора -


Відповідальний за проведення торгів:

заступник директора -_________________Ю.В. Грищенко
____”___________________ 2011р._________________О.М. Онисимюк
____”___________________ 2011р.

м. Київ

ЗМІСТ

Розділ І Загальні положення
1.1 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

1.2 Інформація про замовника торгів

1.2.1. повне найменування

1.2.2. місцезнаходження

1.2.3. посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

1.3 Інформація про предмет закупівлі

1.3.1. найменування предмета закупівлі

1.3.2. вид предмета закупівлі

1.3.3. місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

1.3.4. строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)1.4 Процедура закупівлі

1.5 Недискримінація учасників

1.6 Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

1.7 Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів
Розділ 2 Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
2.1 Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

2.2 Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 
Розділ 3 Підготовка пропозицій конкурсних торгів
3.1 Оформлення пропозиції конкурсних торгів

3.2 Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3.3 Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.4 Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.5 Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

3.6 Кваліфікаційні критерії до учасників

3.7 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

3.8 Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

3.9 Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
Розділ 4 Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
4.1 Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів

4.1.1 спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

4.1.2 місце подання пропозицій конкурсних торгів

4.1.3 кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)4.2 Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.2.1 місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.2.2 дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
Розділ 5 Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
5.1 Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

5.2 Виправлення арифметичних помилок

5.3 Інша інформація 

5.4 Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5.5 Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 
Розділ 6 Укладання договору про закупівлю
6.1 Терміни укладання договору

6.2 Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

6.3 Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

6.4 Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додаток 1 Довіреність

Додаток 2 Заявка-пропозиція конкурсних торгів

Додаток 3 Вимоги до гарантії (забезпечення конкурсних торгів)

Додаток 4 Дані про продукцію

Додаток 5 Декларація про відповідність

Додаток 6 Основні умови до договору поставкиРозділ 1 Загальні положення

1

2

1.1 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289-VI. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених статтею 1 Розділу І Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289-VI

1.2 Інформація про замовника торгів:

 

 

1.2.1 Повне найменування:

Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України „Укрзалізничпостач”.

1.2.2 Місцезнаход

ження:


03049 м. Київ, Повітрофлотський проспект, 11/15

1.2.3 Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Відповідальний за проведення конкурсних торгів:

Тарасенко Тетяна Вікторівна,

Карлов Руслан Олександрович

З організаційних питань: тел. +38 (044) 465 08 82Чернишук Кирило Михайлович

З технічних питань: тел. +38 (044) 465 08 30

Усі відповіді на запити щодо роз’яснення положень документації конкурсних торгів надсилаються поштою або надаються по телефону.


1.3 Інформація про предмет закупівлі
1.3.1 Найменуван

ня предмета закупівлі:Код ДК 28.11.2 Споруди та каркаси металеві

1.3.2 Вид предмета закупівлі:

(металоконструкції пролітних будівель мостів в комплекті з опорними частинами і високоміцними болтами з гайками і шайбами, опорні частини до металевих пролітних будівель мостів, опорні частини тангенціальні зварні для залізобетонних пролітних будівель мостів)

1.3.3 Місце, умови, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Місце поставки товару згідно рознарядки замовника

Умови поставки товару – автомобільним або залізничним транспортом на умовах поставки: СРТ (Перевезення сплачено до...) (для товарів, що поставляються в межах України – для резидента України) або DDU (поставка без сплати мита…) (для товарів, що поставляються з-за кордону – для нерезидента України) пункт призначення – згідно рознарядки замовника (відповідно до вимог “ІНКОТЕРМС” ред. 2000р.).

Кількість – повний перелік, кількість, обсяг поставки товарів наведено в п.3.8 «Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів» Розділу 3 «Підготовка пропозицій конкурсних торгів».


1.3.4 Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Протягом 2011 року

1.4 Процедура закупівлі

Відкриті торги


1.5 Недискримі

нація учасниківВітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.


1.6 Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів зазначається: для резидента України – національна валюта замовника – гривня, для нерезидента – ЄВРО.

Розрахунки за продукцію здійснюватимуться: резидентами України у національній валюті України – гривні, нерезидентом – в ЄВРО, відповідно до умов Договору.

При розкритті пропозицій конкурсних торгів, ціна пропозиції в євро перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до ЄВРО, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Формула перерахунку:(ціна + 3)х 7 х ПДВ 20% + 1+ 2+ 4 + 5* + 6


 1. комісія банка при закупівлі валюти;

 2. комісія банка за переказ валюти;

 3. імпортне мито (в залежності від коду ТНЗЕД у розмірі від 0%-10% від вартості партії вантажу);

 4. догляд транспортних засобів;

 5. проходження контролів та отримання дозволів державних контролюючих органів (сертифікація, висновок
  ДП «Укрметстандарт», експертний висновок ДП «УНДУЗ», санітарно-гігієнічний висновок інституту гігієни праці, оформлення документів ДП «Укрекокомресурси», фітосанітарний контроль, оформлення документів Укрчастотнагляду, висновок Держпаної інспекції з енергозбереження)*;

 6. сплата обов’язкових платежів по вантажній митній декларації
  (ІМ 74 – режим митного ліцензійного складу);

 7. офіційний курс НБУ на на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів

Примітки: *у залежності від коду продукції.

1.7 Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів та всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються резидентом України українською мовою, нерезидентом – українською/ російською. Документи, які надаються в копіях (окрім нотаріально засвідчених) завіряються підписом уповноваженої особи та завіряється печаткою підприємства, якщо інше не передбачено додатками до цієї документації (у випадку, якщо учасником торгів є фізична особа печатка не потребується).

Найменування товару, що пропонується до постачання може бути подано лише українською мовою.

Усі документи, подані мовами іншими, ніж українською або російською, повинні бути з перекладом на українську або російську мови, виконаним офіційним перекладачем.

Розділ 2 Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів2.1 Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

Учасник має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дати його одержання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів учасників внести зміни до документації конкурсних торгів, при цьому продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на 7 (сім) днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було надано документацію конкурсних торгів.

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів, замовник повинен забезпечити ведення протоколу цих зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім учасникам, яким було надано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.


2.2 Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Розділ 3 Підготовка пропозицій конкурсних торгів

3.1 Оформлен

ня пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).


Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів)).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Зразок підпису уповноваженої особи підтверджується відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів.

Оригінал забезпечення пропозиції конкурсних торгів не прошиваючись прикладається до Кваліфікаційної частини документації конкурсних торгів з обов’язковим внесенням до реєстру документів.

Пропозиція конкурсних торгів складається з комерційної та кваліфікаційної частин, кожна з яких повинна бути запечатана в окремі конверти з написами «Комерційна частина» та «Кваліфікаційна частина» відповідно. Обидва ці конверти запечатуються в один зовнішній конверт, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: "Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів")

Пропозиції повинні бути подані за адресою та не пізніше часу та дати, зазначених в Оголошенні про проведення торгів (конкурсних торгів) та документації конкурсних торгів.


3.2 Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

Комерційної частин, що повинна містити:

- заявку-пропозицію на участь та документи згідно Додатку № 2;Кваліфікаційної частини, що повинна містити:

- документи, визначені пунктом 3.6 та пунктом 3.7 цієї документації конкурсних торгів та іншими додатками до документації конкурсних торгів;

- забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке вимагається документацією конкурсних торгів.

Заявка-пропозиція на участь подається за підписом уповноваженої особи Учасника, завіреним печаткою Учасника. В разі, якщо заявка подається більш ніж на одній сторінці, всі сторінки повинні бути затверджені підписом уповноваженої особи та печаткою (для юридичних осіб).

Кожний Учасник подає свої пропозиції у належно оформленому вигляді згідно з вказаними вимогами.

Учасниками торгів є фізичні чи юридичні особи (резиденти або нерезиденти України), що підтвердили намір взяти участь у процедурі закупівлі і подали пропозицію конкурсних торгів. Філія (представництво) юридичної особи може бути учасником процедури закупівлі лише у разі, коли юридична особа надає їй відповідні повноваження.3.3 Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Цією документацією вимагається забезпечення конкурсних торгів в розмірі:

лот №1 – 1 048 640,18 (один мільйон сорок вісім тисяч шістсот сорок гривень 18 коп.),

лот №2 – 51 106,51 (п’ятдесят одна тисяча сто шість гривень 51 коп.),

лот №3 – 98 406,00 (дев’яносто вісім тисяч чотириста шість гривень 00 коп.)
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів надається Учасниками торгів, за їх вибором, у вигляді оригіналу:

- гарантії виконання зобов’язань Учасника по сплаті забезпечення пропозиції конкурсних торгів, гарантом за якою виступає банківська установа;

або

- договору страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання Учасником вимог документації конкурсних торгів, страховиком за яким виступає страхова компанія, яка має ліцензію на здійснення такого виду страхування (копія ліцензії надається учасником разом із договором) та квитанції (або іншого підтверджуючого документу) про оплату послуг з страхування.


У разі надання Учасником торгів банківської гарантії, в якості забезпечення пропозиції конкурсних торгів, вона повинна відповідати вимогам зазначеним в Додатку № 3.

У разі надання Учасником договору страхування, вигодонабувачем для отримання страхової виплати повинен бути призначений Замовник в розмірі відповідного Забезпечення.

Застрахованими ризиками, відповідно договору страхування повинні, бути ризики:

- відкликання або зміни пропозиції конкурсних торгів Страхувальником після закінчення строку її подання;

- не підписання Страхувальником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

- ненадання Страхувальником, що став переможцем торгів, необхідних гарантій щодо виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції, якщо надання таких гарантій передбачено документацією конкурсних торгів.

Пропозиції конкурсних торгів, що не супроводжуються забезпеченням, або надане учасником забезпечення не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, відхиляються Замовником.


3.4 Умови повернення чи неповернен

ня забезпечен

ня пропозиції конкурсних торгів


Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів на їх письмову вимогу у разі настання однієї з підстав для їх повернення:


 • закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

 • укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

 • відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

 • закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про

закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Залежно від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:


 • відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

 • непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

 • ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів повертається особисто представнику учасника відкритих торгів у разі надання останнім документа, що уповноважує його на отримання.

3.5 Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними


Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
3.6 Кваліфікаційні критерії до учасників

Вимоги до учасника

І. Вимоги до учасника, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі (ст. 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»


п/п

Найменування критерій

Документальне підтвердження

1

Відомості про осіб, які мають право підписання договору

Для юридичних осіб:

 • протокольне рішення учасників (акціонерів, власників), наказ про призначення, довіреність (згідно статутних документів);

 • зразки підпису уповноваженої особи (копія паспорту, банківська карточка із зразком підписів та відбитком печатки);

Для фізичних осіб:

- копія паспорту;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

Для нерезидента відповідні копії документів мають бути перекладені на українську або російську мову, завірені нотаріально або офіційним перекладачем.


2

Провадження учасниками підприємницької діяльності відповідно до Статутів (положення)

Для резидента України:

- копія Статуту, завірена нотаріально;

- копія довідки про включення до ЄДРПОУ, завірена нотаріально;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, завірена нотаріально;Для фізичних осіб:

- копія довідки про включення до ЄДРПОУ, завірена нотаріально;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, завірена нотаріально;

Для нерезидента:

виписка з торгового (банківського) реєстру країни, де учасник має офіційно зареєстроване підприємство з завіреним нотаріально перекладом на українську або російську мову, або інше рівнозначне підтвердження юридичного статусу згідно з законодавством країни походження.3

Сплата податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством України

Для резидента України:

- копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4-ОПП), завірена нотаріально;

- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку в розмірі 10%, завірена нотаріально;

- довідка ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), яка дійсна на період розкриття пропозиції конкурсних торгів. • Для суб’єкта підприємницької діяльності (фізичної особи-підприємця) надати копію свідоцтва про сплату єдиного податку на поточний рік, завірену нотаріально (при наявності) або копію заяви про право застосування спрощенної системи оподаткування, обліку та звітності на наступний рік, завірену підписом та печаткою учасника та гарантійний лист про те, що в разі отримання свідоцтва буде надано до комітету з конкурсних торгів завірену нотаріально його копію протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту його отримання.

Для нерезидента:

 • у випадку розташування в офшорній зоні підтвердити статус легалізованою довідкою.

4

Відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство
следующая страница >>


izumzum.ru