Угода між Урядом України І Урядом Республіки Куба про створення міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-тех - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Ірак про торговельне... 1 51.67kb.
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про сприяння... 1 106.73kb.
Угода між Урядом України та Урядом Грецької Республіки про сприяння... 1 106.68kb.
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки... 1 59.34kb.
Угода між Урядом України І Урядом Перехідної Ісламської Держави Афганістан... 1 43.57kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 18 жовтня 2006 р 1 58.41kb.
Розпорядження голови райдержадміністрації " Про створення комісії... 1 19.24kb.
Загальна характеристика роботи 1 332.85kb.
Державна служба україни: підсумки роботи та завдання на майбутнє 1 52.48kb.
І. Ю.Єгоров, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії... 1 128.07kb.
Рішення №19 / 42 " 25 " січня 2012 р м. Кремінна Про призупинення... 1 28.58kb.
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Ірак про торговельне... 1 51.67kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Угода між Урядом України І Урядом Республіки Куба про створення міжурядової комісії - страница №1/1

УГОДА
між Урядом України і Урядом Республіки Куба про створення міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва


ДАТА ПІДПИСАННЯ: 27.06.94 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 27.06.94 р.

Уряд України і Уряд Республіки Куба (далі "Договірні Сторони"),

в інтересах розвитку своїх національних економік та поліпшення життєвого рівня своїх народів,

з метою забезпечення оперативного вирішення питань, що випливають з торговельно-економічних та науково-технічних угод, укладених між ними,

прагнучи до подальшого створення умов для розвитку двосторонніх торговельно-економічних та науково-технічних відносин,

базуючись на принципах поваги до суверенітету, невтручання у внутрішні справи, рівноправності та взаємної вигоди,

домовилися про наступне:

Стаття 1


Договірні Сторони створюють міжурядову українсько-кубинську Комісію з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва (далі "Комісія").

Стаття 2


Комісія виконуватиме такі функції:

- сприятиме всіма можливими засобами розвиткові всебічного торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та Кубою;

- аналізуватиме стан торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва відповідно до угод, укладених у цих сферах, здійснюватиме нагляд та контроль за виконанням цих угод і розроблятиме необхідні заходи для їх виконання;

- вивчатиме перспективи подальшого розвитку торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва і розроблятиме відповідні пропозиції;

- надаватиме допомогу зацікавленим організаціям, фірмам та діловим колам з метою розвитку та диверсифікації напрямів співробітництва і зміцнення двосторонніх відносин у сфері торговельно-економічних та науково-технічних зв'язків;

- надаватиме взаємну допомогу в поширенні обміну інформацією з аспектів, що можуть бути предметом взаємного співробітництва в торговельно-економічній та науково-технічній галузях;

- готуватиме пропозиції для розвитку співробітництва між зацікавленими установами Договірних Сторін, як з метою збільшення двостороннього обміну товарами, розширення їх асортименту та поліпшення їх якості, так і поліпшення транспортування вантажів між обома країнами.

Стаття 3


Комісія є постійним органом, який створюється українською та кубинською Сторонами. Кожна Договірна Сторона призначає Голову, Заступника Голови, Секретаря та членів Комісії.

Стаття 4


Комісія збирається на свої засідання почергово в Україні і в Республіці Куба, як правило, один раз на рік у термін, який погоджується по дипломатичних каналах.

Комісія може збиратися на позачергові засідання на пропозицію однієї з Договірних Сторін, дата і місце яких визначаються за обопільною згодою.

На засіданні Комісії головує представник Сторони, в країні якого відбувається це засідання.

В засіданнях Комісії, за бажанням кожної з Договірних Сторін, може брати участь необхідна кількість спеціалістів та експертів.


Стаття 5


Попередній порядок денний засідань Комісії узгоджується шляхом консультацій за 30 днів до початку чергового засідання.

Порядок денний кожного засідання затверджується Комісією на її першій пленарній сесії.


Стаття 6


З метою кращого здійснення своїх функцій Комісія може створювати робочі групи або постійні чи тимчасові підкомісії з питань, що входять до їх компетенції.

Стаття 7


Комісія приймає рішення за наявності згоди Договірних Сторін. Ці рішення відображаються у протоколі, який підписують Голови кожної з Сторін Комісії.

Рішення Комісії мають обов'язковий характер для аспектів, пов'язаних з діяльністю Комісії та робочих органів, і рекомендаційний для компетентних органів Договірних Сторін.


Стаття 8


Для вирішення питань організаційного та адміністративного характеру, що відносяться до компетенції Комісії, в період між її засіданнями діють постійні секретаріати, створені кожною Договірною Стороною.

До функцій секретаріатів входить також постійний нагляд за розвитком співробітництва між Договірними Сторонами в рамках цієї Угоди.


Стаття 9


Витрати, пов'язані з організацією роботи засідання Комісії та її постійних чи тимчасових робочих органів, бере на себе Сторона, де проводиться засідання.

Країна, яка направляє своїх представників для участі в засіданнях Комісії або її постійних чи тимчасових органів, бере на себе всі витрати, пов'язані з їх відрядженням та перебуванням в іншій країні.


Стаття 10


Ця Угода набуває чинності з дати її підписання і діє на протязі 4 років. Її дія автоматично продовжуватиметься кожного наступного року, якщо жодна з Договірних Сторін не повідомить по дипломатичних каналах за 6 місяців до закінчення відповідного періоду іншу Договірну Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди.

Вчинено в м. Києві 27 червня 1994 року в двох примірниках, кожний українською та іспанською мовами, причому обидва тексти є автентичними. 

За Уряд
України 

За Уряд
Республіки Куба 

(підпис) 

(підпис)