Транскордонне співробітництво вінницької області: можливості розвитку територіальних громад - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Про затвердження «Цільової програми передачі гуртожитків у власність... 7 1535.72kb.
Про передачу цілісних майнових комплексів установ ветеринарної медицини... 1 50.76kb.
Постанова іменем україни 1 107.88kb.
Рішення міської ради від 2013р.№ Перелік 1 41.8kb.
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних... 3 694.25kb.
Додаток №1 до листа Вінницького міського суду Вінницької області 1 58.88kb.
2. Скасувати рішення обласної ради від 5 грудня 2006 року 1 27.94kb.
Вінницький апеляційний адміністративний суд справа №2а-4518/11/0217 1 37.25kb.
Х міжнародний економічний форум 1 106.17kb.
Вська районна рада розпорядження 1 44.44kb.
Головуючий у 1-й інстанції: Богоніс М. Б 1 74.49kb.
Рішення 11 вересня 2012 року 16 сесія 6 скликання Про затвердження... 1 47.12kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Транскордонне співробітництво вінницької області: можливості розвитку територіальних - страница №1/1

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Вінницька область займає активну позицію в питаннях розвитку міжнародного й міжрегіонального співробітництва. Окрім сусідніх областей Вінниччина також межує з декількома районами Республіки Молдова, що надає їй статусу прикордонної області. Безпосередній кордон з Молдовою мають три райони області. Саме тому, окремим пунктом в міжрегіональній співпраці є участь територіальних громад області в транскордонному співробітництві.

Державною програмою розвитку транскордонного співробітництва на 2011 – 2015 роки (затверджена постановою КМУ від 01.12.2010 року № 1088) передбачається створення комплексної системи розвитку транскордонного співробітництва, з урахуванням якої здійснюватиметься державна підтримка реалізації проектів транскордонного співробітництва. Метою цієї Програми є активізація соціально-економічного, науково-технічного, екологічного, культурного розвитку суб'єктів транскордонного співробітництва.
Основними завданнями Програми є:


 • сприяння економічному, соціальному, культурному розвитку прикордонних регіонів та активізація всебічного транскордонного співробітництва із сусідніми країнами на державному, регіональному та місцевому рівні;

 • забезпечення підвищення рівня життя населення та розвитку соціальної сфери прикордонних регіонів;

 • поглиблення співпраці в рамках наявних єврорегіонів та створення нових;

 • активізація зовнішньоекономічної діяльності регіонів;

 • створення умов для заснування і функціонування спільних підприємств та утворення транскордонних економічних кластерів;

 • сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;

 • забезпечення охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

 • розвиток інфраструктури прикордонних регіонів та створення умов для залучення інвестицій.

Програма виконується шляхом здійснення заходів щодо забезпечення розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки та реалізації проектів транскордонного співробітництва.

Проекти транскордонного співробітництва розробляються суб'єктами і учасниками такого співробітництва та подаються в установленому порядку на розгляд конкурсної комісії, що утворюється обласною державною адміністрацією.

Варто наголосити, що вся територія Вінницької області, без виключення, бере участь у Програмі, а не тільки прикордонні райони.

З метою стимулювання та поліпшення соціального та економічного розвитку прикордонних територій Вінницька область бере участь у Спільній Операційній Програмі прикордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства „Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007-2013”, яка є одним з дієвих механізмів активізації процесів транскордонного співробітництва у області. Програма дає можливість області долучитися в транскордонній співпраці безпосередньо з країною Європейського Союзу – Румунією.

Спільна операційна програма Румунія-Україна-Молдова – один з нових інструментів фінансування ППС ЄІСП ЄС (Європейський інструмент сусідства і партнерства), який буде здійснюватись на зовнішніх кордонах ЄС протягом 2007–2013 років.

Мета програми – створення “зв'язків” між цими трьома країнами, для допомоги прикордонним областям у подоланні спільних проблем розвитку, співробітництва і пошуку спільних рішень. Відтепер, кордони об'єднуватимуть прикордонні області замість того щоб їх розділяти.

Операційна програма надає підтримку людям, які проживають на прикордонних територіях для розвитку економіки прикордонної території, для протистояння екологічним проблемам і підвищення їх готовності до надзвичайних ситуацій. Програма також сприятиме взаємодії між людьми і громадами, що проживають на прикордонних територіях.

Фінансування ЄК Операційної програми складає 126,72 мільйонів євро на період 2007–2013 роки. Програма фінансується Європейським інструментом сусідства і партнерства (ППС ЄІСП) і національними фондами.

Перший пріоритет: формування конкурентоздатної економіки на прикордонній території (має на меті поліпшення економічної ситуації прикордонних територій шляхом підтримки диверсифікації і модернізації економіки):


 • поліпшення продуктивності і конкурентоспроможності в міських і сільських регіонах;

 • ініціативи співробітництва в сфері транспорту та енергетичної інфраструктури.

Другий пріоритет: екологічні виклики і готовність до надзвичайних ситуацій (має на меті розробку довгострокових рішень екологічних проблем, з якими стикаються прикордонні області, особливо ті які пов'язані з надзвичайними екологічними ситуаціями, коли скоординований підхід є надзвичайно важливим):

 • спільне вирішення екологічних проблем, зокрема готовність до надзвичайних ситуацій;

 • водопостачання, управління стічними водами.

Третій пріоритет: співпраця „Людина до людини” (має на меті сприяння більшій взаємодії між людьми і громадами, що живуть в прикордонних областях):

 • місцеві та регіональні адміністрації, підтримка організацій громадянського суспільства і місцевих громад;

 • освітній, соціальний і культурний обмін.

Варто відзначити, що в першому конкурсному відборі проектів область виступала в ролі додаткового регіону, що не давало можливості організаціям з регіону подавати проекти на фінансування в якості головних аплікантів. Але, після тривалих обговорень та аналізу клопотань, які надходили від української сторони, Європейським Союзом було схвалено рішення щодо надання додатковим регіонам вищевказаної Програми статусу основних регіонів у другому конкурсному відборі з можливістю виступати в ролі головного партнера. Як результат, організації з Вінниччини подали декілька власних проектів та виступили в ролі партнерів в більш, ніж 10 проектах молдовських та румунських організацій.

Також варто відзначити, що в Програмі бере участь вся територія області.

Одним з перспективних напрямків транскордонного співробітництва в області є створення Єврорегіону «Дністер». Проаналізувавши діяльність єврорегіонів, які успішно функціонують в Європі, а також для вирішення ряду спільних проблемних питань, Вінницькою обласною державною адміністрацією було ініційовано створення вищезазначеного Єврорегіону.

2 лютого 2012 року в м. Київ в рамках офіційного візиту в Україну делегації Республіки Молдова на чолі з Прем’єр-міністром В. Філатом, відбулось підписання статутних документів Єврорегіону «Дністер».Серед основних завдань Єврорегіону «Дністер» виділяють наступні:

 • організація, координація та поглиблення зв’язків в сфері економіки, науки, освіти, культури, туризму, спорту;

 • реалізація спільних проектів з охорони навколишнього середовища, екологічного оздоровлення басейну ріки Дністер;

 • участь в розбудові міжнародних транспортних коридорів та реконструкція діючих автомобільних автомагістралей;

 • організація контактів з міжнародними організаціями, фондами, інститутами, агенціями та іншими організаціями.

Досягнення вищезазначених завдань передбачається шляхом реалізації проектів транскордонного співробітництва, які подаватимуть місцеві громади на розгляд вищих органів Єврорегіону.

Співробітництво між прикордонними регіонами у рамках Єврорегіону дозволить сконсолідувати спільні зусилля на подолання спільних проблем, що в свою чергу призведе до поглиблення існуючого міжрегіонального співробітництва та партнерських контактів між територіальними громадами регіонів, зокрема, шляхом активізації господарської діяльності на прикордонних територіях.Спільний кордон передбачає набагато більшу відповідальність місцевих громад прикордонних територіальних одиниць у вирішенні спільних проблем, адже їх вирішення також має бути спільним і узгодженим з іншою стороною. Існують об’єктивні проблеми, які вирішити в односторонньому порядку не можливо, на зразок, оздоровлення ріки Дністер, яка слугує спільним природним кордоном між країнами. На сьогоднішній день існує ряд проблемних питань, які необхідно вирішувати територіальним громадам обох країн, зокрема, проблеми економічно-соціального, екологічного, гуманітарного та культурного характеру.