Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Мінагрополіт - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Програма І робоча програма навчальної дисципліни 1 15.89kb.
Програма з навчальної дисципліни статистика для підготовки фахівців... 1 110.11kb.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 13.62kb.
Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів... 2 622.72kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму... 1 267.08kb.
Міністерство охорони здоров’я україни 4 1170.91kb.
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжних політичних... 3 627.17kb.
Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної... 2 517.94kb.
Робоча програма французька мова (назва навчальної дисципліни) 4 581.85kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 567.55kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 147.8kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів 1 392.01kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів у вищих навчальних - страница №1/1Міністерство аграрної політики України

Вінницький державний аграрний університет

Кафедра аграрного менеджменту

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректором з науково-педагогічної

та навчальної роботи

________________І.В. Гунько

“____” ___________2008 року


ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”
Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки

бакалаврів у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

Мінагрополітики з напряму 0502 «Менеджмент»
Вінниця - 2008

Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Мінагрополітики з напряму 0502 «Менеджмент» з дисципліни „Операційний менеджмент” / Мазур А.Г., Козловський С.В., Колесов О.С. — Вінниця ОЦ ВДАУ, 2008. – 16 с.

Програму підготували: д.е.н., професор Мазур А.Г.,

к.е.н., доцент Козловський С.В.,

к.е.н., доцент Колесов О.С.

Рецензенти: д.е.н., професор Мороз О.В. (Вінницький національний технічний університет);

к.е.н., ст.. викладач Лисюк О.М. (Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету)

Розглянуто та затверджено засіданням кафедри аграрного менеджменту, протокол № 10 від 07 травня 2008 року.


Розглянуто та затверджено засіданням методичної комісії факультету менеджменту, протокол № 12 від 19 травня 2008 року.
Розгянуто та затверджено науково-методичною радою Вінницького державного аграрного університету, протокол № 9 від 26 травня 2008 року.

© Мазур А.Г., Козловський С.В., Колесов О.С., 2008Рецензія

на тимчасову програму

навчальної дисципліни

«Операційний менеджмент» для підготовки бакалаврів

у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

Мінагрополітики з напряму 0502 «Менеджмент»

авторів Мазура А.Г., Козловського С.В., Колесова О.С.

Метою вивчення дисципліни «Операційний (виробничий) менеджмент» є ознайомлення студентів економічних спеціальностей з фундаментальними концепціями і методами, що використовуються для досягнення інтенсивності виробничих і сервісних операцій, базуючись на набутому світовому досвіді.

Знання й уміння в області операційного менеджменту, що забезпечують, у часі й просторі, про склад і можливості раціонального з'єднання в процесі створення організації (підрозділу) і її функціонування необхідних ресурсів і складових операційну систему елементів необхідні менеджерам у практичній діяльності для створення організацій, експлуатації і їхнього розвитку. Базою для вивчення даної дисципліни є знання, отримані студентами при вивченні дисциплін: теорія організацій, економіка, статистика, розробка управлінських рішень, керування якістю, керування проектами й інших. У свою чергу, операційний менеджмент дає знання, необхідні для вивчення курсів логістика, внутріфірмове планування й стратегічний менеджмент. Основними видами занять при вивченні даної дисципліни є лекції, практичні заняття, й інтенсивна самостійна робота.

Наведена авторами тимчасова програма з курсу „Операційний менеджмент» відповідає вимогам вищої школи та може бути використана в навчальному процесі.


Д.е.н., професор,

кафедри економічної теорії

Вінницького інституту економіки

Тернопільського національного

економічного університету Сірко А.В.

РЕЦЕНЗІЯ

на тимчасову програму

навчальної дисципліни

«Операційний менеджмент» для підготовки бакалаврів

у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Мінагрополітики з

напряму 0502 «Менеджмент»

авторів Мазура А.Г., Козловського С.В., Колесова О.С.


У наш час операційний менеджмент глибоко проникнув в усі аспекти бізнесу. Підприємства повинні часто робити зміну продукції, переходити на більше прогресивні технології виготовлення продукції, всі частіше виникають нові види послуг, надаваних організаціям і приватним особам, з'являються нові сфери діяльності людини. Розвиток будь-якої фірми й рівень її конкурентоспроможності у величезному ступені залежать від того, наскільки вдало організовано керування її виробничої підсистемою, від ефективності використання ресурсів.

Курс «Операційний (виробничий) менеджмент» вивчає діяльність, яка пов’язана із розробкою, використанням і удосконаленням виробничих систем, на основі яких виготовляється основна продукція або послуги організації. Операційний менеджмент являє собою сферу діяльності, в якій наука управління людьми поєднується з різними способами використання найновіших технологій. Він дозволяє визначити найбільш раціональну структуру побудови і забезпечення операційних процесів і управління ними, розробляє стратегічні напрямки організації з самого початку операційного процесу. Він вирішує які технології мають використовуватись у виробництві, як потрібно розмістити виробничі потужності для виготовлення товарів або надання послуг, а також розробляє стратегію управління цими виробничими потужностями.

Основне завдання дисципліни «Операційний (виробничий) менеджмент» полягає у розробці і використанні максимально ефективних методів і інструментів створення благ для забезпечення споживачів якісною продукцією і послугами.

Метою вивчення дисципліни «Операційний (виробничий) менеджмент» є ознайомлення студентів економічних спеціальностей з фундаментальними концепціями і методами, що використовуються для досягнення інтенсивності виробничих і сервісних операцій, базуючись на набутому світовому досвіді.

Наведена авторами Мазуром А.Г., Козловським С.В., Колесовим О.С. тимчасова програма з курсу „Операційний менеджмент» відповідає вимогам вищої школи та може бути використана в навчальному процесі.
Завідувач кафедри менеджменту

та моделювання в економіці Вінницького

національного технічного університету,

д.е.н., професор О.В. Мороз
ЗМІСТПЕРЕДМОВА 3

I. ЗМІСТ Теоретичної частини курсу 7

II. тематика практичних занять 12

IІІ. Орієнтовний розподіл навчального часу, % 13

Список рекомендованої літератури 14

ПЕРЕДМОВА


У наш час операційний менеджмент глибоко проникнув в усі аспекти бізнесу. Підприємства повинні часто робити зміну продукції, переходити на більше прогресивні технології виготовлення продукції, всі частіше виникають нові види послуг, надаваних організаціям і приватним особам, з'являються нові сфери діяльності людини. Розвиток будь-якої фірми й рівень її конкурентоспроможності у величезному ступені залежать від того, наскільки вдало організовано керування її виробничої (основний перетворюючої) підсистемою, від ефективності використання ресурсів.

У сучасних умовах розвитку техніки й технології, коли велика пропозиція товарів і послуг на ринках, коли інформація про новітній досягненнях моментально стає доступної всім, коли великі швидкості й можливості проектування нових товарів, послуг і технологій, величезне значення здобуває конкуренція фірм в області розробки операційних систем, застосування ефективних методів використання ресурсів організації, правильного управління операціями. Це стає причиною того, що операційний менеджмент важливий для менеджерів всіх рівнів керування. Крім того, функціонування практично будь-якого підрозділу будь-який організації пов'язане зі здійсненням певної діяльності, виконанняоперацій. Керування ними - це той же операційний менеджмент.

Курс «Операційний (виробничий) менеджмент» вивчає діяльність, яка пов’язана із розробкою, використанням і удосконаленням виробничих систем, на основі яких виготовляється основна продукція або послуги організації. Операційний менеджмент являє собою сферу діяльності, в якій наука управління людьми поєднується з різними способами використання найновіших технологій. Він дозволяє визначити найбільш раціональну структуру побудови і забезпечення операційних процесів і управління ними, розробляє стратегічні напрямки організації з самого початку операційного процесу. Він вирішує які технології мають використовуватись у виробництві, як потрібно розмістити виробничі потужності для виготовлення товарів або надання послуг, а також розробляє стратегію управління цими виробничими потужностями.

Основне завдання дисципліни «Операційний (виробничий) менеджмент» полягає у розробці і використанні максимально ефективних методів і інструментів створення благ для забезпечення споживачів якісною продукцією і послугами.

Метою вивчення дисципліни «Операційний (виробничий) менеджмент» є ознайомлення студентів економічних спеціальностей з фундаментальними концепціями і методами, що використовуються для досягнення інтенсивності виробничих і сервісних операцій, базуючись на набутому світовому досвіді, а також формування умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

Предмет вивчення дисципліни – закономірності планування, створення та ефективного використання операційної системи організації.

«Операційний (виробничий) менеджмент» - економічна дисципліна яка пов’язана з рядом суміжних дисциплін: • з бухгалтерським обліком. Для вивчення даної дисципліни у курсі операційний менеджмент необхідно ознайомитись з основами управління товарно-матеріальними запасами, вміти оцінювати використання виробничих потужностей і виконання норм праці. Ці знання необхідні для того, щоб максимально точно визначати собівартість продукції або послуг, проводити аудиторські перевірки і готувати фінансові звіти;

 • з фінансовим менеджментом. Дана дисципліна може використовувати із операційного менеджменту концепції товарно – матеріальних запасів і виробничих потужностей для оцінки необхідних сум капіталовкладень, при прогнозуванні майбутніх потоків грошових коштів і в процесі управління оборотними активами організації. Сфери операційного менеджменту і фінансів поєднуються також рядом специфічних рішень, зокрема відносно того, чи слід організації придбавати або самостійно виготовляти ті чи інші комплектуючі вироби, а також питання, що пов’язані з розширенням виробництва і/або зміною місця його розташування;

 • з маркетингом. При вивченні дисципліни необхідно знати, як можна використовувати операційні процеси для того, щоб уникати порушень встановлених термінів виконання замовлень, забезпечувати максимальну відповідність товарів і послуг потребам конкретних клієнтів і найбільш ефективно виводити на ринок збуту нові види продукції і послуг;

 • з програмуванням. Часто доводиться встановлювати інформаційні системи для управління операціями, які або розробляються самостійно, або створюються на основі комп’ютерних програм, що постачаються іншими комп’ютерними компаніями. Найбільш широкого розповсюдження комп’ютерні системи набули при контролі якості, обліку наявності та руху товарно – матеріальних цінностей, праці та її оплати тощо.

Студенти повинні знати сутність і зміст операційного (виробничого) менеджменту, розуміти методи прийняття рішень (зміст процесу прийняття рішень і моделі прийняття рішень) та вміти їх застосовувати на практиці, вміти приймати вірні стратегічні рішення на рівні стратегії товару і стратегії процесу, аналізувати та приймати тактичні рішення стосовно тактики агрегатного планування, управління запасами, техніки управління „точно вчасно”, планування потреб в матеріалах, деталях і вузлах, тактики короткострокового планування, оперативно-виробничого планування дискретного виробництва і управління проектами. Студенти повинні отримати навики застосування системного підходу до вирішення задач операційного (виробничого) (О/В) менеджменту та оволодіти методикою організаційних розрахунків. Набуті знання з дисципліни необхідні для формування системи знань з теорії та методології пізнання операціних систем, а також кращої організації підготовки та підвищення якісного наукового рівня.

Курс розраховано на 46 годин лекційних і 32 години практичних занять. Вивчення курсу передбачає написання курсового проекту і завершується екзаменом. Програма складена на основі ГСВО МОН України.


I. ЗМІСТ Теоретичної частини курсу

Тема 1. СУТНІСТЬ І ЗМІСТОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (4 год)

 1. Ціль операційного менеджменту.

 2. Сутність операційного менеджменту.

 3. Операції у сфері послуг.

 4. Історія розвитку операційного менеджменту.

 5. Основні задачі операційного менеджменту.

Тема 2. ОПЕРАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ІКОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ (2 год)

 1. Операційна стратегія і операційна система.

 2. Пріоритети та конкурентні переваги.

 3. Робочі рамки операційної формування стратегії у виробництві.

 4. Операційна стратегія в сфері обслуговування.

 5. Рішення проблеми конкурентоспроможності.

 6. Вимірювання продуктивності.

Тема 3. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ (МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТУ)(2 год)

 1. Суть і основи теорії управління проектами.

 2. Організаційні структури, типи операцій, операційний цикл.

 3. Сітковий графік ї його значення в операційному менеджменті.

 4. Часові моделі ї їх значення в операційному менеджменті.

 5. Моделі типу "час-витрати".

 6. Управління ресурсами.

 7. Відстеження ходу виконання проекту.

 8. Що варто враховувати при використанні методів PERT і СРМ

Тема 4. РОЗРОБКА ПРОДУКТУ І ВИБІРТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ (2 год)

 1. Проектування продукції для споживання.

 2. Проектування зі сторони споживача.

 3. Конструкторський аналіз процесу зборки.

 4. Вибір технологічного процесу.

 5. Проектування виробничого потоку.

 6. Аналіз процесу розробки продукту.

 7. Проектування й виробництво глобального продукту.

 8. Критерії досконалості процесу створення продукту.

Тема 5. ПРОЕКТУВАННЯ ПОСЛУГ І ВИБІРПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ (2 год)

 1. Сутність послуг в операційному менеджменті.

 2. Операційна класифікація послуг.

 3. Проектування сервісних організацій.

 4. Структуризація сервісних контактів: сервіс-системна матриця.

 5. Сервісний план.

 6. Три типи сервісних систем.

 7. Сервісні гарантії як основа для проектування.

Тема 6. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (2 год) 1. Основи управління якістю, інструменти контролю якості.

 2. Вимоги до якості й витрати на забезпечення якості

 3. Безперервність поліпшень.

 4. Система Шинго.

 5. ISO 9000.

Тема 7. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯПОТУЖНОСТЕЙ (2 год)

 1. Управління виробничими потужностями на підприємствах: стратегічне, тактичне та оперативне.

 2. Концепції планування потужностей та диспетчерування виробництва.

 3. Планування завантаження потужностей.

 4. Планування пропускної здатності сервісного підприємства.

 5. Фази росту пропускної здатності сервісних підприємств.

Тема 8. ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ"ТОЧНО В СТРОК" (JIT) (2 год)

 1. Логіка системи точно в строк JIT.

 2. Японський підхід до продуктивності.

 3. Північноамериканські варіанти JIT.

 4. Вимоги до системи JIT.

 5. JIT у сфері обслуговування.

Тема 9. РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ИСЕРВІСНИХ ОБ'ЄКТІВ (2 год)

 1. Критерії розміщення виробничих об'єктів та потужностей. Просторова організація діяльності.

 2. Методи розміщення промислових підприємств.

 3. Розміщення об'єктів сервісу.

Тема 10. РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ІПЛАНУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ (2 год)

 1. Основні способи розміщення обладнання.

 2. Розміщення обладнання по технологічному принципу.

 3. Розміщення виробництва по предметному принципу.

 4. Розміщення обладнання за принципом групової технології.

 5. Розміщення обладнання за принципом обслуговування нерухомого об'єкта.

 6. Розміщення приміщень сервісних підприємств.

 7. Планування офісу.

Тема 11. ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУІ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ (4 год)

 1. Рішення, прийняті при плануванні трудового процесу.

 2. Поведінкові аспекти в плануванні трудового процесу.

 3. Фізіологічні аспекти в плануванні трудового процесу.

 4. Методи праці, класифікація робочих місць, режими праці.

 5. Вимірювання і нормування праці.

 6. Системи фінансового стимулювання праці, соціотехнічний підхід.

Тема 12. УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ (2 год)

 1. Управління ланцюгом поставок.

 2. Суть поняття закупівлі.

 3. Закупівлі "точно в строк".

 4. Глобальні джерела поставок.

 5. Потоки електронної інформації в постачанні.

Тема 13. ПРОГНОЗУВАННЯ (2 год)

 1. Управління попитом.

 2. Види прогнозування.

 3. Компоненти попиту.

 4. Якісні методи прогнозування.

 5. Аналіз часових рядів.

 6. Каузальне (причинне) прогнозування.

 7. Вибір методу прогнозування.

 8. Фокусующе прогнозування.

 9. Комп'ютерне прогнозування.

Тема 14. СОВОКУПНЕ ПЛАНУВАННЯ (2 год)

 1. Види планування.

 2. Ієрархічне планування виробництва.

 3. Сукупне планування виробництва.

 4. Методи сукупного планування.

Тема 15. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИМИ

ЗАПАСАМИ ПРИ НЕЗАЛЕЖНОМУ ПОПИТІ (2 год)

 1. Сутність товарно-матеріальних запасів.

 2. Цілі створення товарно-матеріальних запасів.

 3. Витрати, пов'язані з підтримкою запасу.

 4. Залежний і незалежний попит.

 5. Системи керування запасами.

 6. Моделі з фіксованим об'ємом.

 7. Моделі з фіксованим періодом.

 8. Спеціальні моделі.

Тема 16. УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПРИ ЗАЛЕЖНОМУПОПИТІ. MRP-СИСТЕМИ (2 год)

 1. Де може використовуватися MRP і її приклад

 2. Основний план виробництва

 3. Система планування матеріальних потреб (MRP)

 4. Структура системи планування матеріальних потреб

 5. Розвинені MRP-системи

 6. Сумісність JIT з MRP

 7. Визначення розміру партії в MRP-системах

 8. Удосконалені MRP-системи

Тема 17. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ (2 год)

 1. Сутність і призначення робочих центрів.

 2. Правила й методи формування пріоритетів.

 3. Цехове управління.

 4. Приклад системи цехового управління.

 5. Календарне планування роботи персоналу в сфері послуг.

Тема 18. ОПЕРАЦІЙНИЙ КОНСАЛТИНГ (2 год) 1. Що таке операційний консалтинг.

 2. Сутність консалтингу менеджменту.

 3. Економіка консалтингових компаній.

 4. Коли потрібний операційний консалтинг.

 5. Процес операційного консалтингу.

 6. Інструментарій операційного консалтингу.

Тема 19. ОНОВЛЕННЯ БІЗНЕСУ-ПРОЦЕСУ (2 год) 1. Сутність оновлення бізнесу-процесу.

 2. Принципи оновлення бізнес-процесу.

 3. Етапи оновлення процесу.

 4. Методи й інструменти оновлення процесу.

 5. Оновлення процесу й загальне управління якістю.

 6. Інтеграція відновлення й безперервного поліпшення процесу.

Тема 20. СИНХРОННЕ ВИРОБНИЦТВО ІТЕОРИЯ ОБМЕЖЕНЬ (4 год)

 1. Феномен "хокейної ключки".

 2. Основна мета фірми.

 3. Критерії ефективності.

 4. Незбалансовані виробничі потужності.

 5. "Вузькі місця" і ресурси обмеженої потужності.

 6. Основні блоки побудови виробництва.

 7. Методи керування ресурсами.

 8. Зіставлення синхронного виробництва з МRP- і JIT-системами.

 9. VAT-класифікація.

 10. Взаємозв'язок виробництва з бухгалтерським обліком і маркетингом.


II. тематика практичних занятьПобудова та оцінювання діяльності виробничих систем.

Визначення типу та організаційно-технічного рівня виробництва

Розрахунок тривалості виробничого циклу простого

виробничого процесу. Розрахунок тривалості технологічного циклу

виготовлення виробів за груповою технологією
Розрахунок тривалості виробничого циклу складного

процесу в умовах одиничного виробництва

Розрахунок тривалості виробничого циклу складного

процесу в умовах серійного виробництва

Визначення рівня прогресивності й оптимальності

виробничої структури підприємства

Розрахунок оптимального варіанта розміщення обладнанняРозрахунок основних параметрів безперервно-потокових лінійРозрахунок безперервно-потокових ліній з робочим та з

розподільчим конвеєром

Розрахунок основних параметрів прямотокових лінійРозрахунок основних параметрів багатопредметних

потокових ліній

Розрахунок основних параметрів автоматичних потокових лінійРозрахунок основних параметрів робототехнічного комплексуВимірювання якості продукціїАналіз якості продукції за допомогою діаграм Парето

Здійснення статистичного контролю якості продукції методом

середньоарифметичних значень та розмахів.
Здійснення статистичного контролю якості продукції методом

індивідуальних значень та медіан.

Застосування приймального статистичного контролю.
Організація інструментального господарстваIІІ. Орієнтовний розподіл навчального часу, %

Назва темиТривалість занять, % до загальної кількості аудиторних годин

лекції


практичні (семінарські) заняття

Сутність і зміст операційного менеджменту

Операційна стратегія і

конкурентоспроможність

Управління проектами

Розробка продукту і вибір технологічного процесу у виробничій сфері

Проектування послуг і вибір процесу обслуговування

Управління якістю

Стратегічне планування

потужностей

Виробничі системи

"точно в строк" (jit)

Розміщення виробничих і сервісних об'єктів

Розміщення обладнання і планування

приміщень

Планування трудового процесу і нормування праці

Управління закупівлями

Прогнозування

Совокупне планування

Системи управління товарно-матеріальними

запасами при незалежному попиті

Управління запасами при залежному

попиті. mrp-системи

Календарне планування

Операційний консалтинг

Оновлення бізнесу-процесу

Синхронне виробництво і

теория обмежень


4
2

2

2


2
2

2
2
2

2
4
2

2

22
2
2

2

24

1
1

2

2


2
2

2
2
1

1
2
2

2

21
1
2

2

11

Всього

46

32Список рекомендованої літератури
 1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Б. Основи менеджменту. — Львів: вид-во Світ, 1995.

 2. Бабанский А.В. Системы непрерывного улучшения продук­тов и процессов. — Мн.: «Экоперспектива», 1999. — 237 с.

 3. Бреддик У. Менеджмент в организации. М.: ИНФРА-М, 1997. – 341с.

 4. Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень. Навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2002. — 420 с.

 5. Василенко В.А., Мельник И.Е. Операционное и ситуацион­ное управление в системе менеджмента: Учебное посо­бие. — М.: МГИУ, 2002. - 530 с.

 6. Василенко В.А., Мельник И.Е. Стратегии и инновации в системе менеджмента: Учебное пособие. — М.: МГИУ, 2001. — 41Ус.

 7. Веснин В.Р. Менеджмент для всех. М.: Юрист, 1994.

 8. Виханский О.С., Наумов Л.И. Менеджмент, 2-е изд. - М.: Фирма Гагарина, 1996. - 528с.

 9. Воропаев Ю.Н. Управление проектами. – М., 1995.

 10. Гэлловэй Лес. Операционный менеджмент. — СПб: Питер. 2001. — 320 с. (серия «Теория и практика менеджмента»).

 11. Дилфорт Д. Производственный и операционный менеджмент. – Минск, 1995

 12. Козловський С.В., Козловський В.О. Виробничий менеджмент. Практикум. Навчальний посібник. – Вінниця: „Глобус-Прес”, 2006. – 344 с.

 13. Козловський С.В. Фінансова математика. К.: Знання України, 2006. – 308 с.

 14. Козловский В., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производствен­ный и операционный менеджмент. Учебник - СПб.: Специ­альная литература, 1999. - 366 с.

 15. Лещишин М. Научная организация подготовки производст­ва. — Киев: Техника, 1989.

 16. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. (пер. с англ.) - М.: Дело, 1994.

 17. Минаев Э.С., Агеева И.Г., Аббата Дага А. Управление про­изводством и операциями: 17-модулъная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 15. — М - ИНФРА-М, 2000. - 256 с.

 18. Производственный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, А-В. Бандурин, Г.Я-Горбовцев и др. Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 583 с.

 19. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов- — М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1997. — 447 с.

 20. Фоков Р.И. Выбор оптимальной организации и технологии при планировании работы предприятия. — К., 1989.

 21. Ховард К., Коротков Э. Принципы менеджмента: Управле­ние в системе цивилизованного предпринимательства: Учеб­ное пособие. — М.: ИНФРА-М, 1996.

 22. Чсйз Ричард Б., Эквилайн Николае Дж-, Якобе Роберт, Ф. Производственный и операционный менеджмент, 8-е изда­ние. Пер. англ. — М.: Издательский дом «Вильяме» 2001. - 704с.

 23. Bernstein, "Quality Is Becoming Job One in the Office, Too", Business Week, April 29, 1991.

 24. Bernstein, "The Goods Life Isn't Only in America", Business Week, November 2, 1992, p. 34.

 25. Joseph D. Blackburn, Time-Based Competition: The Next Battleground in American Manufacturing (Homewood, IL: Business One Irwin, 1991).

 26. B. Bremmer and M. Ivey, "Tough Times, Tough Bosses, Corporate America Calls In New, Cold-Eyed Breed of CEOs", Business Week, November 25, 1991, p. 174-179.

 27. Christopher W.L. Hart, James L. Heskett and W. Earl Sassar, Service Breakthroughs: Changing the Rules of the Game (New York: Free Press, 1990).

 28. Robert H. Hays, and Gary P. Pisano, "Beyond World Class: The New Manufacturing Strategy", Harvard Business Review, January—February 1994, p. 77—86.

 29. Robert H. Hays, Steven Wheelwright and Kim B. Clark, Dynamic Manufacturing Creating the Learning Organization (New-York: Free Press, 1988).

 30. T.J. Hill, Manufacturing Strategy — Text and Cases (Burr Ridge IL: Richard D. Irwin, Inc. 1994); David A. Gawin, Operations Strategy — Text and Cases (Englwood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1992).

 31. Wallace Hopp and Mark Spearman, Factory Physics: A New Approach to Manufacturing Management (Burr Ridge IL: Rich­ard D. Irwin, 1996).

 32. M.K. Malhotra, D.C. Steel and V. Grover, "Important Strategic and Manufacturing Issues in the 1990s", Decision Sciences, March-April 1994, p. 189-214.

 33. Maruchek, R. Pannesi and S. Anderson, "An Explora­tory Study of the Manufacturing Strategy Process in Practice",

 34. Journal of Operations Management, January 1990, p. 109—118.

 35. Aleda V. Roth, "Neo-Operations Strategy", Handbook of Technology Management, ed. G. H. Gaynor (New York: McGraw-Hill, 1996), p. 38.1-38.44.

 36. Wickham C. Skinner, Manufacturing: The Formidable Competitive Weapon (New York: John Wiley & Sons, 1985).

 37. Wickham C. Skinner, "Manufacturing — The Missing Link in Corporate Strategy", Harvard Business Review, May—June 1974, p. 136-145.

 38. Wickham C. Skinner, The Focused Factory", Harvard Business Review, May—June 1974, p. 113—122.

 39. Wickham C. Skinner, "The Productivity Paradox", Harvard Business Review, July—August 1986, p. 55—59.

 40. Wickham C. Skinner, "Three Yards and a Cloud of Dust: Industrial Management at Century End", Production and Operations Management, Spring 1996.

 41. Nigel Slack, The Manufacturing Advantage (London: Man­agement Books 2000 Ltd., 1991).

 42. S. Solo, "Stop Whining and get Back to Work", Fortune, March 12, 1991, p. 49-50.

 43. G. Stalk, Jr., "Time — The Next Source of Competitive Advantage", Harvard Business Review, July—August 1988.

 44. Martin K. Starr, Global Competitiveness: Getting the U.S. Back On Track (New York: W. W. Norton. 1988).

 45. Martin K.Starr, "Global Production and Operations Strategy", Columbia Journal of World Business, Winter 1984, p. 17-32.

 46. Jeffrey C. Swaim and D. Scott Sink, "Current Develop­ments in Firms or Corporate Level Productivity Measurements and Evaluation", Issues in White Collar Productivity (Atlanta, GA: Institute of Industrial Engineering, 1984), p. 8—17.

 47. D.R. Thomas, "Strategy Is Different in a Service Business", Harvard Business Review, July—August 1978, p. 158—165.

 48. Steven C. Wheelwright and Robert H. Hayes, "Competing Through Manufacturing", Harvard Business Review, January-February 1985.

 49. James R. Womack and Daniel T. Jones, Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation (New York: Simon and Shuster, 1996).

 50. James R. Womack, Daniel T. Jones, David Ross, The Machine That Changed the World (New York: Rawson Associ­ates, 1990).


Навчальне видання
Мазур Анатолій Григорович

Козловський Сергій Володимирович

Колесов Олександр Станіславович
ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки

бакалаврів у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

Мінагрополітики з напряму 0502 «Менеджмент»


Оригінал-макет підготовлений авторами

Видавництво ________________

21010, Вінниця, _______________.

Реєстраційне свідоцтво

Серія ДК № ____ від _________ р.

Підписано до друку 21.05.2008 р.

Формат 60×84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Друк різографічний. Ум.-друк. арк. 1,05. Обл.-вид. арк. 0,95.

Наклад 100 прим. Зам. № ___.

Обчислювальний центр

Вінницького державного аграрного університету

21008, Вінницький р-н, с. Агрономічне, вул. Сонячна, 3izumzum.ru