Тестові і творчі завдання з слюсарної справи - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Тестові контрольні завдання для проведення поточного контролю практичного... 1 32.02kb.
Дистанційне навчання І тур 2011 рік тестові завдання з історії для... 1 51.38kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних істориків / 8 клас... 1 142.22kb.
1. поняття І завдання стадії порушення кримінальної справи є першою... 1 140.12kb.
З метою удосконалення нормативної бази у документноінформаційній... 1 399.91kb.
Тестові завдання з української мови 1 62.61kb.
Тестові завдання з курсу “Історія української культури” 5 947.8kb.
Модуль Травматологія Текстові тестові завдання 10 2002.2kb.
Модуль Симптоми та синдроми в хірургії Текстові тестові завдання 33 8309.12kb.
Японія Країна Ранкового Сонця 1 89.72kb.
Макіївський економіко-гуманітарний інститут тестові завдання вступних... 2 356.11kb.
Ти І конфлікт Відомий французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері... 1 40.85kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Тестові і творчі завдання з слюсарної справи - страница №1/2


Кросворди.

Тестові і творчі завдання

з слюсарної справи.


http://www.krisla.info/images/_-__1831641144.jpg

м. Жовті Води

Дніпропетровської області

2011рік


Укладач:

Стукало Микола Григорович , вчитель трудового навчання вищої кваліфікаційної категорії комунального закладу освіти спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з вадами розумового розвитку м. Жовті Води Дніпропетровської області.Рецензенти:

Федорченко Л.Х. – завідуюча відділом корекційної педагогіки ДОІППО.

Ковальчук І.М. – завідуюча відділом охорони праці та трудового навчання ДОІППО.

Сухих О.В.- заступник директора з навчальної роботи спеціальної школи – інтернату №1 м. Дніпропетровська.


Посібник рекомендовано вчителям для використання на уроках трудового навчання в 4 – 9 класах, вихователям спеціальних

шкіл – інтернатів для дітей з особливими потребами.


2

Передмова

На заняттях з слюсарної справи , поряд із здобуттям практичних навиків роботи з інструментами , учні оволодівають необхідним об’ємом технічних знань, ознайомлюються з великою кількістю нових понять і термінів. Засвоєнню технічної термінології на уроках трудового навчання слід приділяти особливу увагу. Це пов’язано із затрудненнями в запам’ятовуванні, вимовлянні, вживанні незвичних для них слів. Учнів необхідно навчати не тільки правильно вимовляти , але й правильно записувати назви інструментів, обладнання і пристосувань. Завдання вчителя – за допомогою спеціальних прийомів, надавати допомогу учням в запам’ятовуванні технічної термінології. Запам’ятовування здійснюється непримусово, в результаті вольової і свідомої діяльності школярів. Одним з таких прийомів є застосування кросвордів. На уроках трудового навчання використовуються кросворди, складені довільної і комбінованої форми за окремими темами програмового матеріалу, також використовуються їх при вивченні будови окремих слюсарних інструментів, обладнання, пристосувань, при засвоєнні слюсарних операцій. В загальному вигляді роботу при засвоєнні слюсарної термінології з використанням кросвордів слід будувати наступним чином: виготовляти дидактичний матеріал – картки з питаннями для кросворду, планшет, на якому розкреслена форма кросворду, і перевірочні картки з розв’язаним кросвордом. Учні заповнюють кросворд простим олівцем, який потім легко стирається. Таким чином, планшет можна використовувати протягом декількох років .

Використовувати кросворди можна також при повторенні і закріпленні навчального матеріалу, в фронтальній і індивідуальній роботі з учнями для активізації процесу запам’ятовування технічної термінології. Об’єм теоретичного матеріалу включає необхідні відомості про різні слюсарні операції: розмічання матеріалу, рубання, обпилювання металу, свердління отворів. Для пояснення теоретичного матеріалу, пов’язаного з певною слюсарною операцією, на етапі закріплення, можна пропонувати учням розв’язати кросворд до відповідної теми.

3

Використання таких кросвордів особливо корисне на етапі початкового знайомства і засвоєння учнями будови інструментів, обладнання і пристосувань. Коли запас знань в учнів значно збільшився, пропонувати їм комбіновані кросворди, які включають питання з різних розділів програмового матеріалу. Наприклад, розв’язати кросворд, в якому учні повинні записати 6 слів на букву Н, з однаковою кількістю букв. За допомогою такого кросворда можна перевірити наскільки учні засвоїли раніше пройдений матеріал, пов’язаний з наступним поясненням нового. Завдання з кросвордами можна використовувати під час тематичного оцінювання, фронтального й індивідуального опитування, відпочинку учнів, а також під час проведення позаурочних заходів з трудового навчання, де учні можуть позмагатися в тому, хто швидше і точніше розв’яже кросворд.Дидактичний матеріал, запропонований у вигляді кросвордів, надає змогу вчителю в активізації запам’ятовування учнями допоміжної школи технічної термінології і може використовуватися на різних етапах уроку.

Для виявлення рівня знань учнів з програмового матеріалу слід використовувати тестові та творчі завдання .

Використання кросвордів,тестових і творчих завдань підвищує інтерес учнів до навчальної діяльності і формує в них позитивне відношення до теоретичного засвоєння програмового матеріалу.

4

РОЗДІЛ І. КРОСВОРДИКросворд ‹‹ Розмічання матеріалу ››


1
р2


о3

з


4


м
5

і6


ч


7

а

8н

9
н
я1. Інструмент для кернування центрів отворів.

2. Деталь, розміри і контури якої такі самі, як і потрібного нам виробу.

3. Метал для виготовлення майбутнього виробу.

4. Одиниця виміру.

5. Інструмент для розмічання.

6. Інструмент для відкушування дроту.

7. Інструмент для нанесення розміточних ліній.

8. Інструмент для контролю прямого кута.

9. Графічне зображення предмета.


Відповіді: 1.Кернер. 2.Шаблон. 3.Заготовка. 4.Міліметр.

5.Лінійка. 6. Кусачки. 7.Рисувалка.

8. Кутник. 9.Креслення.

5

Кросворд ‹‹ Типи напилків ››


1
н


2
а


3

п


4и


5


л


6
о

7

кВідповіді: 1. Тригранний. 2. Квадратний. 3. Плоский.

4. Ромбічний. 5. Круглий. 6. Ножівковий.

7. Напівкруглий.
Кросворд ‹‹ Назви інструментів на букву Н ››


Н

1

2

34

5


6

7
1. Інструмент для різання металу.

2. Невеликий напилок з дрібною насічкою для точних

робіт.

3. Інструмент для ущільнення з’єднувальних пластин.4. На поверхні напилка…

5. Рельєфна поверхня середньої частини кернера.

6. Інструмент для обпилювання.

Відповіді: 1.Ножівка. 2.Надфіль. 3.Натягач. 4.Насічка .

5.Накатка. 6.Напилок.

6

Кросворд ‹‹ Обпилювання ››


6

15


2

3

4
7

8

о

б

п

и

л

ю

в

а

н

н

я

1. Напилок з крупною насічкою.

2. Тип напилка.

3. Інструмент для обпилювання.

4. Надлишкова частина матеріалу для точних робіт.

5. Тип напилка.

6. Напилок з дрібною насічкою …

7. Невеликий напилок з дрібною насічкою на заготовці.

8. На поверхні напилка … .

Відповіді: 1.Драчовий. 5.Круглий.

2.Ромбічний. 6.Личкувальний.

3.Напилок. 7.Надфіль.

4.Припуск. 8.Насічка.

7
Кросворд ‹‹ Рубання металу ››


По горизонталі:

1. Інструмент для нанесення ударів.

4. Пристосу-вання, на якому

виконують рубання металу.По вертикалі:

2. Інструмент з вузьким лезом для рубання металу.

3. Пристосування для закріплення заготовки.

5. Інструмент для рубання.


Відповіді на кросворд:

  • По горизонталі:

1.Молоток. 4.Наковальня.

  • По вертикалі: 2.Крейцмейсель. 3.Лещата. 5.Зубило.

1
3

5
2р

у

б

а

н

н

я
4

8

Кросворд ‹‹Будова слюсарних лещат››6
5с

л

ю

с

а

р

н

іе
7

щ

4
а


3
1

т
а

2

Відповіді на кросворд:

  • По горизонталі: 1.Рукоятка. 2.Гвинт. 3. Скоба.

  • По вертикалі: 4.Губки. 5.Основа. 6.Корпус. 7.Пластина.


Кросворд ‹‹ Будова напилка ››


1

н

2

г
ап
3

хи
л


4

р


о

5


к

Відповіді: 1.Носок. 2.Грань. 3.Хвостовик.4.Ребро . 5.Ручка. 9

Кросворд ‹‹Будова штангенциркуля ››

5


2

6

4


1
3


ш

т

а

н

г

е

н

ц

и

р

к

у

л

ь
Відповіді: 1.Штанга. 4.Ноніус.

2.Гвинт. 5.Глибиномір.

3.Губки . 6.Рамка.


Кросворд ‹‹ Будова слюсарного молотка ››
м


1

о


2

л

от3

о

4к


следующая страница >>