Тематика курсових робіт - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт 2 687.25kb.
Національна юридична академія україни 1 374.11kb.
Положення про попередній захист бакалаврських робіт на кафедрі телебачення... 1 76.85kb.
Тематика науково-дослідницьких робіт учасників ІІІ етапу Всеукраїнського... 6 664.53kb.
Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів зі всіх... 3 400.49kb.
Додаток Варіанти завдань для виконання курсових робіт з дисципліни... 1 51.33kb.
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з теорії держави... 6 858.84kb.
Інформація по місцям прибирання оболонському району 13. 04. 1 76.12kb.
Тематика курсовых работ по курсу «история средних веков» 1 25.25kb.
Про визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт і об’єктів... 1 39.2kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі від 29. 1 27.54kb.
Христос воскрес! Воістину воскрес! 1 80.89kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Тематика курсових робіт - страница №1/1

Тематика курсових робіт


 1. Творча діяльність учнів середніх класів як засіб підвищення ефективності вивчення світової літератури

 2. Формування активної читацької діяльності на уроках світової літератури як методична проблема

 3. Сприймання художнього твору учнями як методична проблема

 4. Використання ігрових форм як засіб підвищення інтересу до вивчення світової літератури в основній школі

 5. Організація дослідницької діяльності школярів на уроках світової літератури в старших класах

 6. Діалог культур у процесі викладання світової літератури в загальноосвітній школі

 7. Шкільна лекція як інтерактивна форма вивчення світової літератури в старших класах

 8. Методика підготовки та проведення дискусії на уроках світової літератури

 9. Методика підготовки та проведення підсумкового етапу вивчення художнього твору

 10. Система розвитку усного мовлення школярів на уроках світової літератури в середніх класах

 11. Система розвитку усного мовлення школярів на уроках світової літератури в старших класах

 12. Проблемність у викладанні світової літератури в основній та старшій школі

 13. Особливості підготовки та проведення евристичної бесіди в середніх класах

 14. Методика підготовки та проведення уроків позакласного читання

 15. .Методика підготовки та проведення уроків компаративного аналізу

 16. Особливості вивчення біографії письменника на уроках світової літератури в середніх класах

 17. Вивчення біографії письменника на уроках світової літератури у старших класах

 18. Вивчення мови художнього твору на уроках світової літератури в старших класах

 19. Методика підготовки та вивчення оглядових тем з курсу «Світова література» в середніх класах

 20. Методика підготовки та вивчення оглядових тем з курсу «Світова література» в старших класах

 21. Філологічний аналіз на уроках світової літератури: теорія та практика проведення

 22. Система письмових робіт зі світової літератури в старших класах

 23. Методика підготовки та проведення уроку творчого читання в середніх класах

 24. Методика підготовки та проведення інтегрованого уроку з вивчення творів світової літератури

 25. Методика підготовки та проведення уроку виразного читання

 26. Технологія інтерактивного навчання на уроках світової літератури

 27. «Сучасне прочитання класики» на уроках світової літератури

 28. Методика роботи з текстом-оригіналом і з текстом-перекладом на уроках світової літератури

 29. Формування глядацької культури учнів на уроках світової літератури та в позаурочний час

 30. Система позакласної роботи зі світової літератури у школі

 31. Театрально-творчий розвиток учнів на уроках світової літератури та в позаурочний час

 32. Система роботи з літературно обдарованими учнями на уроках світової літератури і в позакласній роботі

 33. Розвиток культури мовлення школярів на уроках світової літератури та в позаурочний час

 34. Роль знань з теорії літератури в літературному та загальнокультурному розвитку школярів

 35. Роль Інтернету, кіно, телебачення в літературному розвитку сучасних школярів