Тема. Загальна характеристика господарського права. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо... 1 282.01kb.
Київ Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику... 1 36.06kb.
Рефераты, курсовые, дипломные работы Тема реферату: "загальна характеристика... 1 125.43kb.
Урок №1 Тема: Земноводні. Загальна характеристика класу. Спосіб життя... 2 549.41kb.
1. Поняття і загальна характеристика конституційного права. 3 409.65kb.
У платника єдиного податку виникають зміни. Коли подавати заяву 1 25.41kb.
Загальна характеристика роботи 1 326.71kb.
Урок №9 клас Дата Тема уроку 1 199.4kb.
Наказ Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства... 10 869.3kb.
Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдiяльності... 1 110.73kb.
Рішення Загальних зборів напрн україни від 24. 09. 2010 р 1 34.12kb.
Підприємство придбало комп’ютер, факс, фотоапарат і телефон за суму... 1 19.79kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Тема. Загальна характеристика господарського права. Підприємництво як спосіб здійснення - страница №1/1

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1

( 4 години)

ТЕМА . ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

 1. Господарська діяльність: поняття та ознаки. Господарська комерційна діяльність (підприємництво): поняття, принципи, обмеження свободи здійснення.

 2. Господарська некомерційна діяльність.

 3. Господарські правовідносини: поняття, ознаки, класифікація.

 4. Господарське право як галузь права. Предмет господарського права.

 5. Господарське законодавство: поняття, характерні риси.

 6. Господарський кодекс України як стрижневий акт господарського законодавства.

Завдання для самолстіної роботи:

Наведіть визначення поняття "правове регулювання господарської діяльності". Чи відрізняється воно від поняття "державне регулювання господарської діяльності"?

За якими принципами діє система господарювання в Україні?

Засоби правового регулювання господарської діяльності.

Що таке типи правового регулювання господарської діяльності? Перелічіть їх.

Методи правового регулювання господарської діяльності.

Що таке механізм правового регулювання господарської діяльності? Перелічіть його складові.

Яку роль відіграє держава в механізмі правового регулювання господарської діяльності?

За якими принципами держава регулює господарську діяльність?

Теми рефератів, доповідей

1. Поняття та види господарської діяльності.

2. Поняття господарського законодавства, його ознаки.

3. Система господарського законодавства.

4. Господарсько-правові норми: поняття та види.

5. Поняття підприємницького права, його предмет і метод.

6. Принципи і види підприємницької діяльності.

7. Господарські правовідносини.Перелік ключових термінів та понять

Господарське право (як галузь права) - це система правових норм, що регулюють відносини з приводу безпосереднього здійснення господарської діяльності та/або керівництва нею (такою діяльністю) із застосуванням різних методів правового регулювання.

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Семінарське заняття №2

Тема: Правові основи державного регулювання господарської діяльності

 1. Об’єктивні підстави державного регулювання економіки. Форми та основні напрями державної економічної політики.

 2. Економічні та адміністративні методи регулювання господарської діяльності.

 3. Система засобів державного регулювання господарської діяльності. Державне замовлення.

Ліцензування господарської діяльності. Патентування підприємницької діяльності.

Завдання для самостійної роботи:

Голландська компанія "Nidera" закупила ячмінь в ТОВ "Арма" (Україна) на умовах CPT Odessa згідно з правилами Інкотермс 2000. Вагон з ячменем був підданий митним процедурам, завантажений та відправлений до станції призначення, проте навіть через 40 діб на станції Одеса-порт не з’явився. Компанія "Nidera" звернулася до ТОВ "Арма" з вимогою повернути попередню оплату та відшкодувати збитки у зв’язку з прострочкою поставки. ТОВ "Арма" порекомендувала звертатися з вимогами до Укрзалізниці. Вирішіть спір.Задача 2.

Договір міни від 06.09.2004 р., укладений між Міністерством оборони України та ТОВ "Хрещатик " передбачав передачу незастосовуваного у повсякденній діяльності військ надлишкового майна (нежитловий будинок – пам’ятка архітектури національного значення) в обмін на житло для військовослужбовців. Договір було нотаріально посвідчено та зареєстровано у встановленому порядку, супроводжувався листом-погодженням Державної служба охорони культурної спадщини Міністерства культури і мистецтв України. Прокурор в інтересах держави звернувся до суду з позовом про визнання недійсним відповідного договору, посилаючись на порушення законодавства при його укладанні. Визначте, які підстави для задоволення позову можуть існувати у відповідній справі.Завдання 1.

Складіть акт з прийняття продукції за кількістю.Завдання 2.

Складіть зразок договору зберігання на елеваторі 150 тон зерна із використанням подвійного складського свідоцтва.Теми рефератів:

 1. Господарсько-правові норми: поняття та види.

 2. Поняття підприємницького права, його предмет і метод.

 3. Принципи і види підприємницької діяльності.

 4. Господарські правовідносини

Література:

 1. Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 3. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.1995// ВВР. – 1995. - №493.

 4. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1.06.2010 // № 2462-VI

 5. Про товарну біржу: Закон України від 10. 12.1991//ВВР. – 1992. - №10. – Ст. 139.

 6. Інструкції П-6 від 15.06.1965 Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va006400-65

 7. Інструкція П-7 від 25.04.66 Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va007400-66.

 8. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.1998// ВВР. – 1999. - № 5- 6. – Ст. 44.

 9. Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

 10. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

 11. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №3

Суб’єкти господарських правовідносин

1.Учасники у сфері господарювання. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарювання.

2. Правове становище підприємств. Види та організаційно-правові форми підприємств.

3. Правове становище господарських товариств. Класифікація господарських товариств. Акціонерне товариство.

4. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб’єктів господарювання.

5. Поняття об’єднань підприємств. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни).Завдання для самостійної роботи:

 1. Дайте характеристику основних прав та обов’язків засновників та учасників господарських товариств.

 2. Визначте відмінні риси правового статусу товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.

 3. Визначте відмінні риси правового статусу командитного товариства та повного товариства.

 4. Визначте порядок припинення діяльності некомерційних суб’єктів господарського права.

 5. Дайте характеристику основних прав та обов’язків некомерційних суб’єктів господарського права.

 6. Визначте особливості правового статусу кредитних союзів як некомерційних суб’єктів господарського права.

 7. Визначте особливості правового статусу благодійних організацій як некомерційних суб’єктів господарського права.

Теми рефератів, доповідей

1. Порівняльна характеристика приватного та публічного акціонерного товариства.

2. Проблеми державної реєстрації юридичних осіб

3. Банкрутство містоутворюючих підприємств.

4. Порядок проведення санації підприємств

5. Особливості правового статусу фізичної особи - підприємця

6. Припинення діяльності акціонерних товариств

7. Припинення діяльності фермерських господарств

8. Припинення діяльності банків

9. Припинення діяльності господарської діяльності фізичної особи -підприємця

10. Реорганізація ТОВ в AT

Література:


 1. Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 2. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від21.09.2006 // ВВР 2006, N 46, ст.456

 3. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010

 4. Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст.. 348.

 5. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст. 350.

 6. Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 07.07.1999 № 847-XIV

 7. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 // ВВР. – 1992. - №30. – Ст. 416.

 8. Про концесії: Закон України від 16.07.1999 // ВВР. – 1999. - №41. – Ст.. 372.

 9. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14.12.1999 // ВВР. – 2000. - №3. – Ст. 21.

 10. Про господарську діяльність у Збройних силах України: Закон України від 21.09.1999 // ВВР. – 1999. - №48. – Ст. 408.

 11. Господарське право: Підручник За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

 12. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

 13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №4

ТЕМА. ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.Утворення суб’єкта господарювання: загальний та спеціальний порядок.

2.Реєстрація суб’єктів господарювання (підприємницької діяльності) у державних органах.

3. Установчі документи суб’єкта господарювання.

4. Порядок державної реєстрації суб’єкта господарювання.

Завдання для самостійної роботи:

1. Охарактеризуйте правовий режим майна суб’єктів господарювання.

2. Назвіть джерела формування майна суб’єктів господарювання.

3. Дайте характеристику організаційно-установчим повноваженням власника.

4. Розкрийте зміст права власності, як основного речового права господарювання.

5. Розкрийте зміст права господарського відання на засоби виробництва, як речового права у сфері господарювання.

6. Розкрийте зміст права оперативного управління на засоби виробництва як речового права у сфері господарювання.

Теми рефератів, доповідей

1.Форми реалізації державою економічної політики.

2. Державна підтримка малого підприємництва

3. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку

4. Приватизація державних і комунальних підприємств

5. Поняття і форми, види конкуренції.

6. 7. Наслідки здійснення монопольної діяльності.

8. Правові форми податкового впливу на господарську діяльність

9. Державне регулювання ринку цінних паперів

10.Патентування та ліцензування господарської діяльності.Література:

 1. Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 3. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

 4. Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996.

 5. Мамутов В. К. Экономика и право. – К, Ірінком Інтер, 2003.

 6. Васьковський Е.В. Руководство к толкованию и применению законов. Для начинающих юристов. 1913 р.» // http://pravoznavec.com.ua/books/28/17/

 7. Подцерковний О.П. Проблеми методології тлумачення в контексті галузевих, зокрема й господарсько-правових, досліджень // Актуальні проблеми держави і права: Збірник науковий праць. Вип. 50. / Ред. кол.: С.В.Ківалов (голова ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юрид. літ., 2009. – С. 243-250

 8. Подцерковний О.П. Про необхідність підвищення уваги до методології тлумачення господарського законодавства // Право України. // Право України. – 2010. – № 4. – С. 265-274.

 9. Подцерковний О.П. Загальні та спеціальні норми: проблеми виявлення та вирішення конкуренції // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 6. – С. 34-43

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №5

ТЕМА: ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 1. Припинення суб’єкта господарювання: загальний та спеціальний порядок.

 2. Добровільне та примусове припинення суб’єкта господарювання.

 3. Способи припинення суб’єкта господарювання (реорганізація, ліквідація).

 4. Банкрутство як правовий інститут.

 5. Державна реєстрація припинення суб’єкта господарювання

Завдання для самостійної роботи

Задача 1. Одеського морський торгівельний порт звернувся до суду з вимогою про дострокове розірвання договору оренди, укладеного з ТОВ "Мрія" стосовно окремої будівлі. Вимоги ОМТП ґрунтуються на тому, що (1) ТОВ "Мрія" передало частину будівлі в суборенду без згоди ОМТП (2) ТОВ "Мрія" не здійснило поточний ремонт будівлі, хоча обов’язок щодо здійснення такого ремонту орендаря передбачений в договорі. Вирішіть спір.

Задача 2.

Державна фінансова академія за тиждень до закінчення строку дії договору оренди державного майна повідомила орендаря щодо відсутності наміру продовжувати дію договору оренди з Підприємством А та необхідність припинення договору. За півтора місяці Підприємство відмовилося звільняти приміщення, посилаючись на те, що Академія попередила Товариство про припинення з ним орендних відносин із порушенням порядку та строків, передбачених статтею 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна". Академія звернулась до суду з вимогою про виселення Підприємства. Вирішіть спір.Теми рефератів, доповідей

1. Особливості виконання попередніх договорів.

2. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів.

3. Особливості виконання господарських договорів за державним замовленням.

4. Особливості виконання господарських договорів укладених на біржах, ярмарках та публічних торгах.

5. Розірвання господарських зобов'язань або визнання недійсним господарських зобов'язань за рішенням суду.Література .

 1. Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 3. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 // ВВР. – 1992. - № 30. – Ст. 416.

 4. Про концесії: Закон України від 16.07.1999 // ВВР. – 1999. - № 41. – Ст.. 372.

 5. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14.12.1999 // ВВР. – 2000. - №3. – Ст. 21.

 6. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 // ВВР. – 1998. - № 16. – Ст.. 68.

 7. Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

 8. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

 9. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №6

ТЕМА: МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ

 1. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.

 2. Види майна суб’єктів господарювання та джерела його формування.

 3. Право власності як основне речове право у сфері господарювання.

 4. Похідні речові права (право господарського відання, право оперативного управління).

 5. Корпоративні права: поняття, правова природа, суб’єкти.

Завдання для самостійної роботи:

Задача 1. Державне підприємство "Вікторія" відмовилося від укладання державного контракту на постачання матраців на тій підставі, що ціна, яку пропонувало Міністерство надзвичайних ситуацій України, не гарантує середньогалузеву 20% прибутковість виробництва матраців. МНС звернулося до господарського суду з позовом про спонукання ДП "Вікторія" до укладання держконтракту. 1. Вирішить спір. 2. Визначте підсудність господарської справи.

Задача 2.

За результатами проведеного аукціону з купівлі-продажу туристичної бази вона була відчужена Підприємству А за 1000000 грн. Члени трудового колективу турбази звернулися до суду з вимогою визнати угоду приватизації недійсною у зв’язку із тим, що трудовий колектив не приймав участі у проведенні аукціону. Регіональне відділення ФДМУ надало суду докази, що затвердило план приватизації, розроблений комісією з приватизації, але протягом двадцяти днів після затвердження плану приватизації скарг на це рішення не поступало. Одеське регіональне відділення ФГУ просило суд відмовити у позові. Вирішіть спір.1.Складіть проект інформаційного повідомлення щодо проведення державної закупівлі.

Теми рефератів, доповідей

1. Відмінність права оперативного управління від права господарського відання.

2. Порядок формування статутного капіталу.

3. Особливості реалізації права власності в господарському обігу.

4. Особливості правого режиму нерухомого майна в господарському праві.

5. Цілісний майновий комплекс - майно чи підприємство?Література

 1. Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 2. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від21.09.2006 // ВВР 2006, N 46, ст.456

 3. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010

 4. Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст.. 348.

 5. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст. 350.

 6. Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 07.07.1999 № 847-XIV

 7. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 // ВВР. – 1992. - №30. – Ст. 416.

 8. Про концесії: Закон України від 16.07.1999 // ВВР. – 1999. - №41. – Ст.. 372.

 9. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14.12.1999 // ВВР. – 2000. - №3. – Ст. 21.

 10. Про господарську діяльність у Збройних силах України: Закон України від 21.09.1999 // ВВР. – 1999. - №48. – Ст. 408.

 11. Господарське право: Підручник За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

 12. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

 13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 7

(4 години)

ТЕМА: ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ

 1. Поняття та ознаки господарського договору. Функції господарського договору.

 2. Види господарських договорів. Умови дійсності господарських договорів.

 3. Зміст господарського договору. Істотні умови господарського договору.

 4. Форма господарського договору.

 5. Конкурентні способи укладення господарського договору.

 6. Порядок укладення господарського договору у неконкурентний спосіб.

 7. Зміна та розірвання господарського договору.

Завдання для самостійної роботи:

1.Наведіть приклади, визначте основні види та проблематику роз`яснень Вищого господарського суду в сфері господарського договірного права.

2. Складіть господарський договір та протокол розбіжностей до нього із модулюванням усіх реквізитів цих документів.

Задача 1. Позивач ТОВ „Н” звернулося з позовом до господарського суду з вимогою стягнути з ПП «К» 10000 грн. за поставлену сільгосппродукцію. ПП «К» заперечило проти позову, зазначаючи, що між сторонами відсутні договірні відносини – замість договору позивач надав суду товарно-транспортну накладну – єдиний письмовий документ, що був підписаний сторонами. Як має поставитися суд до поданих документів та вирішити справу?

Задача 2. Між Одеською обласною державною адміністрацією та АТ «Трансзерно» було укладено договір концесії про будівництво та управління зерновим елеватором на строк 49 років. Одеська обласна державна адміністрація протягом року не повідомила Фонд державного майна про укладання відповідного договору. На цій підставі АТ «Трансзерно» звернулася до суду із позовом про визнання договору концесії недійсним. Вирішіть спір.

Теми рефератів, доповідей

1. Майново-господарські зобов'язання та організаційно-господарські зобов'язання.

2 Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання.

3 Господарські договори: види, зміст, форма та порядок укладення.

4. Істотні умови господарського договору: предмет, ціна та строк дії

5. Особливості укладання попередніх договорів.

6. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів.

7. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням.

8. Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах.

9. Укладання господарських договорів за рішенням суду.

10. Укладання організаційно-господарських договорів.

11. Розірвання господарських зобов'язань або визнання недійсним господарських зобов'язань за рішенням суду.Література

 1. Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 3. Про концесії: Закон України вiд 16.07.1999 // ВВР, 1999, N 41, ст.372.

 4. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Верховного суду України від 06.11.2009 N 9 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0009700-09

 5. Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

 6. Беляневич О.А. Господарське договірне право (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

 7. Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.

 8. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

 9. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №8

ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Поняття, види, форми господарсько-торговельної діяльності.

2. Договори, що укладаються при господарсько-торговельній діяльності.

3. Торговельно-біржова діяльність, як різновид господарсько-торговельної діяльності.Завдання для самосьійної роботи:

 1. Складіть акт з прийняття продукції за кількістю.

 2. Складіть зразок договору зберігання на елеваторі 150 тон зерна із використанням подвійного складського свідоцтва.

Задача 1.

Голландська компанія "Nidera" закупила ячмінь в ТОВ "Арма" (Україна) на умовах CPT Odessa згідно з правилами Інкотермс 2000. Вагон з ячменем був підданий митним процедурам, завантажений та відправлений до станції призначення, проте навіть через 40 діб на станції Одеса-порт не з’явився. Компанія "Nidera" звернулася до ТОВ "Арма" з вимогою повернути попередню оплату та відшкодувати збитки у зв’язку з прострочкою поставки. ТОВ "Арма" порекомендувала звертатися з вимогами до Укрзалізниці. Вирішіть спір.Задача 2.

Договір міни від 06.09.2004 р., укладений між Міністерством оборони України та ТОВ "Хрещатик " передбачав передачу незастосовуваного у повсякденній діяльності військ надлишкового майна (нежитловий будинок – пам’ятка архітектури національного значення) в обмін на житло для військовослужбовців. Договір було нотаріально посвідчено та зареєстровано у встановленому порядку, супроводжувався листом-погодженням Державної служба охорони культурної спадщини Міністерства культури і мистецтв України. Прокурор в інтересах держави звернувся до суду з позовом про визнання недійсним відповідного договору, посилаючись на порушення законодавства при його укладанні. Визначте, які підстави для задоволення позову можуть існувати у відповідній справі.Теми рефератів, доповідей

1. Поняття господарсько-торговельної діяльності, її види

2. Форми здійснення господарсько-торговельної діяльності

3. Договори, що укладаються при господарсько-торговельній діяльності

4. Поняття, види та юридичні ознаки біржі

5. Види біржових угод.

6. Правила біржової торгівлі.

7. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.Література

 1. Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 3. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.1995// ВВР. – 1995. - №493.

 4. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1.06.2010 // № 2462-VI

 5. Про товарну біржу: Закон України від 10. 12.1991//ВВР. – 1992. - №10. – Ст. 139.

 6. Інструкції П-6 від 15.06.1965 Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va006400-65

 7. Інструкція П-7 від 25.04.66 Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va007400-66.

 8. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.1998// ВВР. – 1999. - № 5- 6. – Ст. 44.

 9. Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

 10. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

 11. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНТТЯ №9

ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Правові засади і напрями правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Зовнішньоекономічні договори (контракти).

 4. Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності.

Завдання для самостійної роботи:

1. Складіть заяву про реєстрацію представництва нерезидента із моделюванням усіх її реквізитів.Задача 1.

Філія підприємства А звернулося із заявою про акредитацію до Чорноморської регіональної митниці із метою наступного оформлення митної операції в порту Одеси. Чорноморська регіональна митниця відмовилася від оформлення картки акредитації, вказавши на єдину реєстрацію учасників ЗЕД за місцезнаходженням підприємства – у Дніпровській регіональній митниці. Підприємство через свою філію звернулося до суду із позовом про спонукання до вчинення реєстраційних дій Чорноморською регіональною митницею. Визначте юридичну перспективу розгляду справи.Задача 2.

Підприємство – резидент здійснило експорт сільгосппродукції у Російську Федерацію із терміном розрахунку 90 днів. Натомість за 80 днів в погашення боргу нерезидентом було видано, а резидентом - отримано вексель, терміном платежу 70 днів. Податкова інспекція застосувала санкції до Підприємства - резидента в розмірі 0,3% за кожний день прострочення із моменту звершення 90 денного терміну від дати здійснення експорту. Підприємство звернулося з позовом про визнання рішення ДПІ недійсним, посилаючись на те, що видача векселя припиняє попереднє грошове зобов’язання. Податкова інспекція звернулась із позовом до підприємства про визнання векселю недійсним у зв’язку із тим, що розрахунок векселем в іноземній валюті у ЗЕД заборонено законодавством України, крім того вексель не містить підпису бухгалтеру векселедавця – нерезиденту та не легалізовано у встановленому порядку. Оцініть доводи сторін. Яка юридична перспектива позовів.Теми рефератів, доповідей

1. Принципи зовнішньоекономічної діяльності

2. Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

3. Гарантії та компенсації іноземним інвесторам

4. Державна реєстрація іноземних інвестицій.

Перелік ключових термінів та понять

Зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном, зазначеним у ч.і ст. 139 ГК України, та/або робочою силою.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, INCOTERMS, іноземні інвестиції, державна реєстрація іноземних інвестицій.Література

 1. Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 3. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. // ВВР. 1991. – №29. – Ст.377.

 4. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 15.09.1995 (в редакції Закону від 04.10.2001) // ВВР. – 2002. – N 6. –ст.40

 5. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.98 // ВВР. – 1999. - N 5-6. - Ст. 44.

 6. Международные правила по толкованию коммерческих терминов "Інкотермс" (редакция 2000 г.)

 7. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 // ВВР – 1994. – № 40. – ст. 364.

 8. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 06.09.01 N 201 // сайт www.rada.gov.ua

 9. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов Международной торговой палаты, редакция 1993 г., публ. МТП № 500.// Бизнес.- 1997. - № 43, 45.

 10. Унифицированные правила по инкассо международной торговой палаты, редакция 1978г., публ.МТП № 332. // Бизнес. – 1997. – №43

 11. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх; За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

 12. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

 13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНТТЯ №10

ТЕМА: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

 1. Поняття, ознаки та види господарсько-правової відповідальності.

 2. Підстави та функції господарсько-правової відповідальності.

 3. Форми господарсько-правової відповідальності.

Завдання для самостійної роботи.

 1. Види санкцій (відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції)

 2. Підстави відповідальності.

 3. Межі господарсько-правової відповідальності.

 4. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності.

Теми рефератів, доповідей

1.Поняття відповідальності і санкції в господарському праві.

2. Види санкцій в господарському праві.

3. Оперативно-господарські санкції 4.Адміністративно-господарські санкції

5. Межі господарсько-правової відповідальності.

6.Звільнення від відповідальності в господарському праві.Література

Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. // ВВР. 1991. – №29. – Ст.377.

Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 15.09.1995 (в редакції Закону від 04.10.2001) // ВВР. – 2002. – N 6. –ст.40

Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.98 // ВВР. – 1999. - N 5-6. - Ст. 44.

Международные правила по толкованию коммерческих терминов "Інкотермс" (редакция 2000 г.)

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 // ВВР – 1994. – № 40. – ст. 364.

Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 06.09.01 N 201 // сайт www.rada.gov.ua

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов Международной торговой палаты, редакция 1993 г., публ. МТП № 500.// Бизнес.- 1997. - № 43, 45.

Унифицированные правила по инкассо международной торговой палаты, редакция 1978г., публ.МТП № 332. // Бизнес. – 1997. – №43

Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх; За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.