Тема: Вступ - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Грабко В. В. Вінницький національний технічний університет Вступ 1 65.4kb.
План Вступ становлення лисенківщина арешт подорожі висновок список... 1 204.86kb.
План Вступ Організація як соціальне утворення Висновки Список використаної... 1 121.6kb.
Уроків трудового навчання у 2 класі № Тема уроку Дата Вступ. 1 23.45kb.
План Вступ початки української соціології розвиток вітчизняної соціології... 1 187.18kb.
Вступ. Методи цитології. Клітина елементарна одиниця живого, одиниця... 1 25.52kb.
Зміст Вступ Поняття договору фінансового лізингу Права та обов'язки... 1 138.65kb.
Картки-завдання для використання на уроках історії України (Вступ... 3 402.93kb.
План Вступ Земля як об’єкт правової охорони Організаційно-правові... 1 214.93kb.
Тема №1: вступ. Періодизація історії української літературної мови 1 217.98kb.
Рефераты, курсовые, дипломные работы Лекція Тема: Австрійська імперія... 1 165.74kb.
Садівництва та виноградарства, можливостями виробництва високоякісної... 1 75.07kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Тема: Вступ - страница №1/1

ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема: Вступ.

 1. Вступ. Зміст та мета курсу „Латинська мова”. Специфіка методів вивчення латинської мови як неживої.

 2. Основні періоди розвитку латини:

  • латинська мова в античну епоху;

  • латина у середні віки;

  • епоха Відродження;

  • функціонування латини у ХVІІ-ХVІІІ ст.

 1. Народна латина і виникнення романських мов.

 2. Вплив латинської мови на українську та германські (англійську, німецьку) мови.

 3. Загальноосвітнє значення латини на сучасному етапі.Тема: Фонетика.

 1. Латинський алфавіт.

 2. Правила вимови.

 3. Довгота і короткість складу.

 4. Правила наголосу.


Тема: Дієслово. Активний стан.

 1. Граматичні категорії дієслова.

 2. Система інфекта. Теперішній час.Praesens

 3. Наказовий спосіб.Imperativus

 4. Допоміжне дієслово sum, esse.

 5. Imperfectum ind.act.

 6. Futurum I ind.act.


Тема: Дієслово. Пасивний стан.

 1. Пасивний стан системи інфекта.

 2. Praesens ind.pass.

 3. Imperfectum ind.pass.

 4. Futurum I ind.pass.

 5. Синтаксис відмінків пасивної конструкції. Методика перекладу речення із присудком у пасивному стані.


Тема: Іменник

 1. Граматичні категорії іменника.

 2. Закономірності відмінкових форм.

 3. Парадигми відмін.


Тема:Займенник.

 1. Класифікація займенників.

 2. Парадигми відмінювання займенників.

 3. Займенникові прикметники.


Тема: Прикметник. Прислівник.

 1. Класифікація прикметників за відмінами. Кількість родових закінчень та їхні морфологічні ознаки.

 2. Узгодження прикметників з іменниками.

 3. Класифікація прислівників.

 4. Утворення прислівників.

 5. Ступені порівняння прикметників.

 6. Суплетивні ступені порівняння.

 7. Ступені порівняння прислівників


Тема:Дієслово. Система перфекта.

 1. Система перфекта.

 2. Супін та дієприкметник минулого часу пасивного стану.

 3. Основи перфекта та основні форми дієслова.

 4. Утворення часових форм перфекта активного та пасивного станів.

 5. Синтаксис пасивної конструкції системи перфекта.


Тема:Числівник.

 1. Класифікація числівників.

 2. Утворення числівників.

 3. Відмінювання числівників.

 4. Атрибутивне узгодження числівників з іменниками.СТУДЕНТСЬКИЙ ГІМН «GAUDEAMUS»

Вивчити напам’ять латинський та український варіанти.

Студентський гімн Gaudeamus був створений у Гейдельберзькому університеті у середні віки (приблизно у ХІV столітті). Ця пісня прославляла життя, радість, молодість, кохання, прагнення до знань та науку.

Гімн належить до жанру застольних пісень вагантів (від лат. Vagari блукати, мандрувати) – середньовічних мандрівних поетів та піснярів. Вони складали веселі пісні, що розвінчували аскетизм та лицемірство католицької церкви того часу.

Мелодія пісні була затверджена голандським композитором Жаном Окенгеймом. Сучасного вигляду надав їй мандрівний поет К.В.Кіндерлебен .

http://www.youtube.com/watch?v=Gh0PWfPE7YQ


 1. Gaudeamus igitur

Juvenes dum sumus!

Post jucundam juventutem,

Post molestam senectutem,

Nos habebit humus. 1. Ubi sunt?qui ante nos

In mundo fuere?

Transeas ad superos,

Transeas ad inferos,

Hos si vis videre. 1. Vita nostra brevis est,

Brevi finietur.

Venit mors velociter,

Rapit nos atrociter,

Nemani parcetur. 1. Vivat academia,

Vivant professores,

Vivat membrum quodlibet,

Vivant membra quaelibet,

Semper sint in flore! 1. Vivant omnes virgines,

Faciles, formosae!

Vivant et mulieres,

Tenerae, amabiles,

Bonae, laboriosae. 1. Vivat et res publica,

Et qui illam regunt!

Vivat nostra civitas,

Maecenatum caritas,

Quae nos hic protegit. 1. Pereat tristitia,

Pereant dolores,

Pereat diabolus,

Quivis antiburschius

Atque irrisores!Український переклад з латини був зроблений М. Біликом:

1. Погуляймо, юнаки,

Поки в нас є сила.

Мине молодість щаслива,

Мине старість докучлива,

Вкриє нас могила.

2. Ми не довго живемо,

Швидко вік минає.

Смерть, не гаючись, прилине,

Без розбору всіх поглине –

Смерть жалю не знає.

3. Хай живуть нам вузи всі,

Вся наша еліта.

Професори й доценти,

Аспіранти і студенти, -

Многая їм літа!

4. Хай дівчата всі живуть,

Негорді, красиві,

Хай живуть нам молодиці,

Наші любі, ніжнолиці,

Добрі, неліниві!

5. Хай живе республіка

Й той, хто управляє.

Хай живе наша спільнота

Й благодійників щедрота,

Що про нас всіх дбає.

6. Всякий смуток геть від нас,

Песимізму досить,

Всякий біс нехай сконає,

Що студентам не сприяє,

На глум їх підносить.
Вивчити напам’ять поетичний твір Горація Ad Chloem [4, c.82 ]
AD CHLOEM (I, 23)

Vitas inuleo me similis, Chloe,

Quaerenti pravidam montibus aviis

Matrem non sine vano

Aurarum et siluae metu.

Nam seu mobilibus veris inhorruit

Adventus foliis seu virides rubum

Dimovere lacertae,

Et corde et genibus tremit.

Atqui non ergo te tigris ut aspera

Gaetulusve leo frangere persequor:

Tandem desine matrem

Tempestiva sequi viro.

Вивчити напам’ять переклад або переспів (за Вашим вибором) цього послання.

ДО ХЛОЇ (І, 23)

Ти втікаєш від нас, Хлоє, мов юна лань,

Що, ляклива, шука в горах глухих свою

Матір. Навіть легенький

Лісу подих її страшить.

Вітерець весняний, листячком граючись,

Зашумить, ящірки часом ожини кущ

Сколихнуть ледь помітно –

Затремтить вона тілом всім.

Я ж не мчусь тобі вслід, щоб розірвати враз,

Мов зажерливий тигр чи мов гетульський лев.

Не тримайся ж матусі –

Вже для шлюбу дозріла ти!

(Переклад М.Борецького)
ДО ХЛОЇ (І, 23)

Чому від мене так ти утікаєш, Хлоє,

Мов сарна молода, що в горах – боязка –

Страшиться вітерця і тиші лісової

І матері шука ?

Відновлена весна прогомонить гаями,

Зелена ящірка в кущах зашелестить, –

Вона жахається і дивиться без тями,

І все вона тремтить.

Та ж я не лютий тигр і вийшов не на згубу,

Я не гетульський лев, щоб сарни розривать...

Пора вже дівчині, що виросла для шлюбу,

Від нені відставать.

(Переспів М.Зерова)
Крилаті латинські вислови
1. A casu ad casum – Від випадку до випадку

2. Ab ovo, usque ad mala – Від яйця до яблук (Від початку до кінця)

3. Ad delectandum – Для задоволення

4. Ad Kalendas graecas – До грецьких Календ (ніколи)

5. Alter ego – Друге я.

6. Amantium irae amoris integratio est – Гнів закоханих – поновлення кохання

7. Amicus Plato sed magis amica veritas (Aristoteles) – Платон – мій друг, але істина дорожча

8. Amor, ut lacrima, ab ocubo oritur, in pectus cadit (Syrus) – Кохання, як сльоза, з’являється в оці,а западає в серце

9. Apud novercam quaeri – Жалітися мачусі (даремно)

10. Aqua et panis – vita canis – Вода та хліб – собаче життя

11. Aquila non captat muscas – Орел не ловить мух

12. Arbor mala, mala mala – Погане дерево, погані плоди

13. Ars longa vita brevis (Hippocrates) – Мистецтво вічне, життя коротке

14. Aut Caesar, aut nihil – Або Цезар, або ніщо (Або пан, або пропав)

15. Aut odit, aut amat milier, nihil tertium – Жінка або кохає, або ненавидить, нічого третього

16. Bis dat, qui cito dat (Syrus) - Двічі дає той, хто дає швидко

17. Charta non erubescit (Epistula non erubescit) – Папір не червоніє (Лист не червоніє)

18. Citius, altius, fortius ! - Швидше, вище, сильніше!

19. Cogito, ergo sum (Carthesius) – Я мислю, отже я існую (Р. Декарт)

20. Consuetudo est altera natura (Cicero) – Звичка – друга натура

21. Contra spem spero – Без надії сподіваюсь

22. Cum grano salis – З дрібкою солі

23. De gustibus et coloribus non est disputandum – Про смаки та кольори не сперечаються

24. De jure. De facto – Де юре. Де факто (Юридично. Фактично)

25. Diabolus non est tam ater, ac pingitur – Чорт не такий страшний, як його малюють

26. Dum spiro, spero – Поки дихаю, сподіваюсь

27. E cantu dignoscitur avis – По співу птаха пізнають

28. Equi donati dentes non sunt inspiciendi – Дарованому коневі у зуби не дивляться

29. Errando discimus – Помиляючись, навчаємось

30. Errare humanum est – Людині властиво помилятися

31. Est modus in rebus ( Horatius)– Усе добре в міру

32. Exegi monumentum (Horatius) – Я створив пам’ятник

33. Ferro ignique – Вогнем та мечем (з Біблії)

34. Festina lente ! – Поспішай повільно!

35. Finis coronat opus – Кінець увінчує справу

36. Fit fabricando faber – Майстра видно по справі

37. Fortuna variabilis – Щастя перемінливе

38. Gutta cavat lapidem (Ovidius) – Крапля точить камінь

39. Historia est magistra vitae (Cicero) – Історія – наставниця життя

40. Homo sapiens – Людина розумна

41. Homo sum: humani nihil a me alienum puto (Terentius) – Я – людина, і ніщо людське мені не чуже

42. Ibi victоria, ubi concordia – Там перемога, де злагода

43. Ignorantia non est argumentum – Невігластво – не доказ

44. Imago animi vultus est – Обличчя – дзеркало душі

45. In medias res – У середину справ

46. In vino veritas – Істина у вині

47. Injuria solvit amorem – Недовіра губить кохання

48. Ira furor brevis est – Гнів – короткочасний шал

49. Labor et patientia omnia vincunt – Праця і терпіння все переможуть

50. Lupum auribum tenere – Тримати вовка за вуха

51. Lupus in fabula (Terentius) – Вовк у байці (Про вовка промовка)

52. Lupus non mordet lupum – Вовк не кусає вовка

53. Memento mori ! – Пам’ятай про смерть!

54. Mens sana in corpore sano (Juvenalis) – Здоровий дух у здоровому тілі

55. Modus vivendi – Спосіб життя

56. Nemo amat, quos timet (Seneca) – Ніхто не любить тих, кого боїться

57. Noli tacere, si dicere debes – Не мовчи, якщо повинен говорити

58. Non est culpa vini, sed culpa bibentis – Не провина вина, а провина того, хто п’є

59. Non est fumus absque igne – Немає диму без вогню

60. Non multa, sed multum (Plinius Minor) – Не багато (за кількістю), але багато (за сутністю)

61. Non qua itur, sed qua eundum est – Не тією дорогою, що всі йдуть, а тією, якою треба йти.

62. Nota bene (NB) – Добре затям (Зверни увагу)

63. Novos amicos dum paras, veteres cole – Поки знайдеш нових друзів, шануй старих

64. Nulla dies sine linea (Plinius) – Жодного дня без рядка

65. О tempora, o mores! (Cicero) – О часи, о звичаї!

66. Oleo tranquillior (Plautus) – Спокійніше олії

67. Omnia mea mecum porto – Усе своє ношу із собою

68. Omnia mutantur, nihil interit – Все змінюється, нічого не залишається незмінним

69. Par pari refertur - Рівне рівним віддається

70. Periculum in mora – Небезпека у зволіканні

71. Post festum – Після свята (Надто пізно)

72. Potius sero, quam nunquam – Краще пізно, ніж ніколи

73. Prosit ! – Нехай буде корисним!

74. Quia nominor leo! – Тому що я називаюсь левом!

75. Qui habet aures audienti, audiat ! - Хто має вуха, нехай слухає! (з Біблії)

76. Qui non laborat, non manducet – Хто не працює, той не їсть

77. Quod in corde sobrii, id in ore ibrii – Що у тверезого на серці, те у п’яного на вустах

78. Quod licet Jovi, non licet bovi – Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику

79. Repetitio est mater studiorum – Повторення – мати навчання

80. Sanitas per aqua (SPA) – Здоров’я через воду

81. Satur venter non studet libenter – Ситий шлунок неохоче вчиться

82. Si felix esse vis, esto ! – Якщо хочеш бути щасливим, будь!

83. Si vis amari, ama! (Seneca) – Якщо хочеш бути коханим, кохай!

84. Si vivis Romae, Romano vivito more – Якщо живеш у Римі, живи за римськими звичаями

85. Similis simili gaudet – Подібний подібному радіє

86. Sine ira et studio – Без гніву і пристрасті

87. Status quo – Статус кво

88. Sub rosa – Під трояндою (Цілком таємно)

89. Suum сuiquae – Кожному своє

90. Tabula rasa – Чиста дошка

91. Tacent, satis laudant – Мовчать, отже хвалять

92. Tempus vulnera sanat – Час лікує рани

93. Terra incognita – Невідома земля.

94. Unus vir nullus vir – Один лицар – не лицар

95. Usus magister optimus – Досвід – найкращий вчитель

96. Vade mecum! - Іди зі мною! (довідник)

97. Varium et mutabile semper femina ( Vergilius) – Різна й непостійна завжди жінка

98. Veni,vidi,vici (Caesar ) – Прийшов, побачив, переміг

99. Verba et voces – Слова і голоси

100. Veritas odium parit – Правда породжує ненависть

101. Vir bonus semper tiro – Добрий чоловік постійно вчиться

102. Vitae sal – amicitia – Сіль життя - дружба103. Vox clamantis in deserto – Голос волаючого в пустелі (з Біблії)

104. Vulpes pilum mutat, non mores (Suetonius) – Лисиця змінює хутро, але не вдачу


izumzum.ru