Тема. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Мета - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники 1 354.66kb.
Урок №1 т е м а. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне... 2 359.1kb.
Написання власних назв. Велика буква і лапки в них. Мета 1 43.13kb.
Стан душі виховний захід про емоційне здоров'я Мета 1 59.89kb.
Захід Ллється піснею мова материнська Мета 1 161.6kb.
Тема №1: вступ. Періодизація історії української літературної мови 1 217.98kb.
За підручником Т.І. Базанової, Ю. В. Павіченко Підготувала Аристенко Л. 2 291.37kb.
Урок позакласного читання 1 198.91kb.
Тема: Прямокутник, його властивості та ознаки 1 77.7kb.
Вересня 2012 року Тема: Київщина – територія успіху Мета 1 105.87kb.
Мацуо Басьо. Хоку. Характерні ознаки хоку Мета 1 120.44kb.
Інформація про хід виконання рішення 3 сесії районної ради шостого... 1 55.91kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Тема. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична - страница №1/1

Тема. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Мета: поглибити знання про прикметник, його загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль; розвивати вміння правильно визначати рід, число, відмінок, початкову форму, синтаксичну роль у реченні, розрізняти ознаки прикметника, пряме й переносне значення у словосполученні чи реченні, стилістичну роль у мовленні; виховувати творчу особистість, повагу до фольклору, любов до природи.

Соціокультурна лінія: я і ми. Я як особистість.

Міжпредметні зв’язки: географія, історія, ботаніка, література.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: засвоєння прикметників-означень, фразеологізмів із прикметниками. Прикметники-синоніми та антоніми.

Граматика: запобігання помилкам у творенні прикметників.

Культура мовлення: вимова і наголошення прикметників, використання прикметників-синонімів, антонімів.

Текст (риторичний аспект): роль прикметників-епітетів у розкритті задуму висловлювання.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу (особистісно зорієнтований за системою розвивального навчання).

Обладнання: словники, підручник (О.Глазова, Ю.Кузнецов), навчальний посібник із орфографії, довідник для 6 класу, посібник «Мовний розбір», словники, схеми, картки.

Форми, прийоми, методи роботи: «Асоціації», гра «Хто більше», «Атака на учня», «Незакінчене речення», проблемні питання, мовознавче повідомлення, робота в групах, індивідуальна робота, «Влови помилку», розподільний диктант, фразеологічна хвилинка, пояснювальний диктант, гра «Лото синонімів і антонімів», «Мікрофон», самооцінювання.


Перебіг уроку

1.Організаційний етап


ІІ. Установчо-мотиваційний етап

 1. «Асоціації»

Який сьогодні настрій? Поділися ним із товаришем!(учні називають прикметники один одному)

Наприклад: чудовий, позитивний, веселий, творчий…

ІІІ. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань

 1. Гра «Хто більше?». Пригадати прислів’я, приказки, фразеологізми із прикметниками

 2. «Атака на учня».Дати відповіді на питання

 1. Яка частина мови називається прикметником?

 2. На які питання відповідає?

 3. Які ознаки називає?

 4. Як змінюється?

 5. Чи потрібний йому іменник для визначення роду, числа, відмінка?


ІV. Цілевизначення й планування

1. Повідомлення теми й завдань уроку

2. Узгодження цілей уроку з учнями

* «Незакінчене речення»

– На уроці хочу почути про… • Мені цікаво було б з’ясувати…

 • Хочу навчитися правильно визначати…

 • Хочу поглибити знання з…

 • Сподіваюся відкрити для себе щось нове…

 • Маю наміри поліпшити знання, досягнути успіхів у…


V. Опрацювання навчального матеріалу

1. Проблемні питання (записані на дошці, учні шукають відповіді на них у підручнику, с. 182-184)

1) Яка роль прикметників у мовленні?

2) Як визначити рід, число, відмінок прикметника?

3)Яка форма є початковою?

4) Яким членом речення найчастіше виступає прикметник?

2. Мовознавче повідомлення про прикметник за допомогою схеми (записана на дошці)

П самостійна ч.м.

Р який? чий?

И п.ф. – н.в., однина, ч.р.

К рід, число, відмінок

М означення, присудок

Е

Т

Н

И

К
VІ. Виконання вправ на закріплення засвоєного, формування умінь і навичок

 1. Робота в групах із підручником (індивідуальні завдання)

1 – вправа 370

*Індивідуальна робота. Виконати синтаксичний розбір словосполучень (на вибір)
2 – вправа 371

*Індивідуальна робота. Виконати синтаксичний розбір останнього речення вправи
3 – вправа 372

*Індивідуальна робота. Виконати морфологічний розбір іменника (на вибір)
2. «Влови помилку». Взаємоперевірка виконаних робіт
VІІ. Закріплення практичних умінь, навичок

1. Розподільний диктант. Словосполучення прикметник+іменник записати у три колонки за родами. Усно поставити кожне словосполучення у формі множини. Пояснити, від чого залежить рід та число прикметника. Два-три словосполучення ввести до самостійно складених речень (усно)

Український народ, героїчна історія; славетне місто; звитяжний гетьман; запорозьке військо; мудрий політичний діяч; рідна земля; волелюбний дух; щасливе майбуття.


2. Фразеологічна хвилинка. Подані фразеологізми ввести до самостійно складених речень. Визначити вжиті у фразеологізмах прикметники
На яснії зорі, на тихії води1; молочнії ріки, кисільнії береги.
1 Повністю фразеологізм звучить так: на тихії води, на яснії зорі, у край веселий, у мир хрещений.
3. Пояснювальний диктант. Прикметники підкреслити як члени речення, визначити рід, відмінок та число кожного
Коло нас на сторожі лишилось Тарасове слово. Народу пісенну долю нехай обмина біда. (Г.Білоус.) Козацькому роду нема переводу. (Нар.творч.) Сурмачі засурмлять, і ревнуть гармати, кинеться сірома у кривавий вир, на яснії зорі і на тихі води верне із неволі християнський мир. (М.Олійник.)
4. Гра «Лото синонімів і антонімів»

Умови гри

 1. Підготувати перший вид різнокольорових картонок для накривання слів — антонімів, інший — синонімів.

 2. Аркуш паперу (альбомний листок) розкреслити на 30 клітинок, у які вписати антоніми й синоніми. У кожній картці записано від 4 до 6 пар антонімів і синонімів. У вчителя окремий список записаних слів.

 3. На дошці записується слово, до якого учні спочатку добирають синонімічний ряд, а потім слово з протилежним значенням і до нього теж низку синонімів.

 4. Антонімічні пари й синоніми до них учні накривають картонками відповідної форми (квадрати, ромби, трикутники і т. д.) та кольору. А також записують слова в зошити.

 5. На дошці записується слово, до якого учні спочатку добирають синонімічний ряд, а потім слово з протилежним значенням і до нього теж низку синонімів.

6. До кожної картки додається творче завдання за рівнями:
Початковий. У словах першого ряду поставити наголос, позначити всі можливі переноси, скласти із ними словосполучення.

Середній. Над словами першого ряду та другого вказати частини мови, скласти якомога більше словосполучень, деякі з них увести в речення.

Достатній. До трьох слів першого ряду добрати і записати прислів’я та приказки, визначивши рід, число, відмінок прикметників.

Високий. Використовуючи синоніми й антоніми з картки, написати твір-мініатюру на тему: «Які риси характеру я хотів би в собі виховати?».

Картка № 1 (для вчителя)
1. Ввічливий — ґречний, люб’язний, чемний; нечемний, грубий, невихований.
2. Гарний — красивий, чудовий, прекрасний; поганий, потворний, огидний, препоганий.
3. Важливий — значний, істотний; дріб’язковий, малозначний, нікчемний.
4. Добрий — сердечний, душевний; злий, лихий, недобрий, злющий, жорстокий.
VІII. Підсумки уроку
ІХ. Рефлексія. Наші досягнення

1. «Мікрофон». Здійснення самоконтролю роботи за питаннями

– Що ви з’ясували?

– Чи вдалося досягнути мети? Яким чином?

– Виконання яких завдань викликало труднощі?

– Що виявилося найважливішим?

– Над чим варто ще попрацювати?

– Чи справдилися очікування від уроку?
2. Самооцінювання навчальної діяльності за особистою карткою
Особиста картка ---------------------------------

Оцінюю роботу на уроці, підкресливши відповідне слово в дужках


 1. Я (легко, важкувато, важко) визначаю рід, число, відмінок прикметника.

 2. Я (легко, важкувато, важко) виконую мовний розбір.

 3. Я (легко, важкувато, важко) розрізняю пряме й переносне значення слова.

 4. Я (легко, важкувато, важко) добираю приклади синонімів, антонімів, фразеологізмів.

 5. Я (легко, важкувато, важко) пояснюю розділові знаки в реченні.

 6. Я (легко, важкувато, важко)пояснюю орфограми.

 7. Я (легко, важкувато, важко) визначаю синтаксичну роль прикметників.

 8. Я (легко, важкувато, важко) виразно інтоную речення.

 9. Я (легко, важкувато, важко) визначаю початкову форму прикметника.

10.Я (легко, важкувато, важко) складаю речення (міні-текст).

11.Я (легко, важкувато, важко) працюю зі словником.ХІ. Домашнє завдання

1.§ 23, впр.373.

2. Скласти казку про прикметник.

3. Створити презентацію до теми.
1