Табличні величини та їх опис нам І мовою програмування - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Тематичний залік з теми «Основи алгоритмізації та програмування» 1 47.4kb.
Дати поняття про функції та процедури, оформлення підпрограм (процедур... 1 86.79kb.
План лабораторних робот з дисципліни «Основи програмування мовою... 1 188.05kb.
Скорочений опис Електронного посібника-презентації з хімії з теми... 1 31.09kb.
Зп-02 “Декларативне програмування” 1 71kb.
Урок №20. Тема: Логічні операції: кон’юнкція, диз’юнкція, заперечення. 1 84.03kb.
Тема: Програмування матричного принтера 1 246.81kb.
Що надихає на створення прекрасних композицій? 1 20.55kb.
Програмування. Етапи створення та критерії якості програмного продукту 1 33.29kb.
Лабораторна робота № Тема. Обробка текстових рядків. Мета 1 29.4kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної... 6 848.34kb.
Особливості маркетингу послуг 1 89.98kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Табличні величини та їх опис нам І мовою програмування - страница №1/1


Табличні величиниУрок №1
Тема: Табличні величини та їх опис НАМ і мовою програмування

Мета: Познайомити учнів з табличними величинами та їх описом на НАМ та мові програмування Qbasic. Розвивати логіку мислення, увагу. Виховувати культуру мовлення, поведінки, мислення.

Тип уроку: Засвоєння нових знань.

Література:

1. Е.В.Алтухов, Л.А.Рибалко, В.С.Савченко “Основы информатики и вычислительной техники”,

2. А.В.Авербух «Изучение основ информатики и вычислительной техники»

3. С.Бобровский “Програмирование на языке QBasic”


Хід уроку

І. Вступна частина

Організація роботи групи: привітання, перевірка присутніх, підготовка робочих місць до роботи.ІІ. Актуалізація опорних знань
Фронтальна бесіда з учнями за запитаннями:

 1. За якими правилами записуються імена змінних в НАМ та Qbasic?

 2. Які ви знаєте типи змінних?

 3. Чим відрізняються одні типи змінних від інших?


ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Виступ вчителя:

Масиви одне з найважніших понять в програмуванні. В масивах зберігаються і обробляються (за допомогою циклів) набори однотипної інформації. Масив – це структура даних, що являє собою однорідну (за типом), фіксовану (за розміром і конфігурацією) сукупність елементів, упорядкованих за номерами.

Масив визначається ім’ям (ідентифікатором) і кількістю індексів (номерів), що потрібні для вказівки місцезнаходження необхідного елементу масиву.

Ім’я масиву є єдиним для всіх його елементів!!!

Оскільки конфігурація елементів фіксована, то до окремого елементу можна звертатися за допомогою одного або кількох індексів. У якості індексів можуть використовуватися константи та змінні порядкових типів. Елементи можуть бути як прості змінні будь-яких типів, так і змінні складних типів (масивів, рядків, записів і т.д.). Можете уявити собі шафу, що має багато пронумерованих полиць.

Доступ до вмісту конкретної полиці (елементу даних) здійснюється після вибору полиці за її номером(індексом).

Перевага масиву ще й у тому, що всі його елементи в пам’яті зберігаються по сусідству, в той час як одиничні елементи простого типу не гарантують такого розташування даних у пам’яті.


Алгоритм роботи з масивом


 1. Оголосити масив, вказавши його розмір і тип елементів.

 2. Очистити підготовлене місце в пам’яті.

 3. Заповнити новими необхідними значеннями для розв’язування задачі.

 4. Якщо треба, вивести масив на екран для зорової перевірки роботи з ним.

 5. Робота з даним масивом. Виклик даних із масиву.

 6. Виведення отриманих результатів.

Під час розв’язування задач, як правило, використовуються одновимірні (ящики в ряд, список учнів, книжки на полиці), двовимірні (кілька рядів ящиків, кілька полиць із книжками, відомість оцінок у класному журналі, таблиця Менделєєва і т.п.) і тривимірні масиви. Масиви більшої розмірності на практиці зустрічаються рідко.


Одновимірний масив.

Кожному елементу ставиться у відповідність один індекс.

Одновимірний масив іноді називають ВЕКТОРОМ або ЛІНІЙНОЮ ТАБЛИЦЕЮ.
Масив А

напрямок зміни індексу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ............. і.......................................n


A[6] або А[і], якщо і=6


 1. Опис масиву в Qbasic здійснюється за допомогою оператора DIM.

Н
Описаний лінійний масив з іменем А елементи якого цілі числа. Складається з 6 елементів (АЛЕ НАСПРАВДІ ДЛЯ 7 ЕЛЕМЕНІВ)
априклад :

DIM A (6) AS INTEGER


 Нумерація елементів таблиці починається з 0.

  при оголошенні масиву потрібно пам’ятати що елементів у масиві повинно бути від –32768 до 32767


Описаний лінійний масив з іменем В елементи якого дійсні числа. Складається з 10 елементів

DIM B (1 TO 10) AS SINGLEЗверніть увагу на те, що елементів у масиві не обов’язково буде стільки, скільки ми їх оголосили, але не більше.


 1. Очищення.

2.1…

FOR I=1 TO N

A(I)=0

NEXT I


.2.2 За допомогою службового слова ERASE {список імен масивів через кому}…


 1. Забивання (заповнення).

а) з клавіатури:

FOR I=1 TO N

INPUT “A(“;I;”)=”;A(I)

NEXT I


б) за формулою:

FOR I=1 TO N

A(I)=і*і-23 {будь-яка формула}

NEXT I


в) випадковим чином:

FOR I=1 TO N

А(І)=RND(1)

EXT I


4.Виведення масиву на екран.

FOR I=1 TO N

PRINT “A(“;I;”)=”;A(I)

NEXT I

Двовимірний масив


Д
Напрямок зміни другого індексу (j)
вовимірний масив – це масив, де кожному елементу ставиться у відповідність два індекси. Такий масив називають іноді МАТРИЦЕЮ або ПРЯМОКУТНОЮ ТАБЛИЦЕЮ.


1 2 3 4 .....................m
Напрямок зміни першого індексу

(і)

1

2

3 ..

А[3,4] або A[і,j], де і=3, j=4


n.
 1. Опис


Описаний прямокутний масив з іменем А елементи якого цілі числа. Складається з 6 рядків та 5 стовпчиків

DIM A(1 TO 6, 1 TO 5) AS INTEGER

…,

або
Зверніть увагу на те, що елементів у масиві не обов’язково буде стільки, скільки ми їх оголосили, але не більше.


 1. Очищення.

FOR I=1 TO N

FOR J=1 TO M

A(I,J)=0


NEXT J

NEXT I
 1. Забивання (заповнення).

а) з клавіатури:

FOR I=1 TO NFOR J=1 TO M

INPUT “A(“;I;”,”;J;”)=”;A(I,J)

NEXT J

NEXT I


б) за формулою:

FOR I=1 TO NFOR J=1 TO M

A(I,J)=I^5+8

NEXT J

NEXT I


в) випадковим чином:

FOR I=1 TO NFOR J=1 TO M

A(I,J)=RND(1)

NEXT J

NEXT I
4.Виведення масиву на екран.FOR I=1 TO N

FOR J=1 TO M

PRINT“A(“;I;”,”;J;”)=”;A(I,J)

NEXT J

NEXT IIV. Приклади розв’язування задач

Задача

Записати алгоритм і програму для обчислення середнього арифметичного елементів масиву а1,а2,а3, .....,аn

алг серед. арифм. (арг ціл n, дійсн таб а[1..n], рез дійс S)

дано n,a

треба S

поч ціл k

для k від 1 до n

пц

ввод(a[k])

кц
S:=a[1]

для k від 2 до n

пц

S:=S+a[k]кц

S:=S/n


вивод(S)

кін

REM ‘середнє арифметичне’

DIM N AS INTEGER

INPUT “введіть кількість елементів таблиці”;N

DIM A(N) AS INTEGER

DIM K AS INTEGER

DIM S AS SINGLE

FOR K=1 TO N

PRINT “A(”;K;”)=”;: INPUT A(K)

NEXT K


S=A(1)

FOR K=2 TO N

S=S+A(K)

NEXT K


S=S/N

PRINT “S=”;S

END
V. Домашнє завдання

Вивчити конспект

Розв’язати:

Обчислити добуток перших пяти елементів масиву А(N).

- -