Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний... 1 254.32kb.
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний... 1 64.33kb.
Суми Сумський державний університет 3 1058.27kb.
Сумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному... 1 171.11kb.
Сумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному... 1 119.63kb.
Сумський державний університет 1 158.9kb.
В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк Бібліотека Кам’янець-Подільського... 13 2372.31kb.
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет... 2 443.96kb.
Види робіт Термін виконання 1 256kb.
Овєчкіна А. В., студ. 4-го курсу Науковий керівник – асист. 1 12.94kb.
Зарічненський районний відділ культури та туризму заріненська центральна... 1 194.15kb.
Наталя Журавльова 1 129.05kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ - страница №1/4

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

     1. library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net

Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за травень 2013 року 1. Економіка. Економічна наука


Гриценко, А. Формування інформаційно-мережевої економіки / А.Гриценко, Є.Песоцька // Економічна теорія. – 2013. – № 1. – С. 5-19.Економіка України за січень - березень 2013 року // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 79. – 26 квітня. – С. 6.Ковальчук, Н. Економічна модель Вашингтонського консенсусу: ризики впровадження / Н.Ковальчук // Банківська справа. – 2013. – № 4. – С. 73-77.Петрушенко, М.М. Взаємозв'язок соціального і природного капіталу в контексті дослідження еколого-економічних конфліктів / М.М.Петрушенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2012. – №4. – С. 21-27.Унковська, Т. Макроекономічне моделювання: сучасні виклики і перспективи / Т.Унковська // Економічна теорія. – 2013. – № 1. – С. 43-60. 1. Інвестиції


Віблий, П.І. Перспективи інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні / П.І.Віблий, Х.В.Горбова // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 60-68.Ганзюк, С.М. Інвестиційний клімат та напрями підвищення інвестиційної активності в Дніпропетровській області / С.М.Ганзюк // Економіка та держава. – 2013. – № 4. – С. 12-14.Жувагіна, І.О. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі / І.О.Жувагіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 14-16.Ільїна, А.О. Роль прямих іноземних інвестицій в інноваційному розвитку економіки України / А.О.Ільїна // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 5. – С. 99-104.Іщук, С.О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону / С.О.Іщук // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 35-43.Кузьмін, О. Маркетингове забезпечення процесу залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства / О.Кузьмін, М.Бирка // Економіст. Український журнал. – 2013. – № 3. – С. 15-19.Кушмаєва, В.В. Концептуальні засади державного управління інвестиційними процесами / В.В.Кушмаєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 5. – С. 15-17.Левчук, О.В. Оцінка соціальної ефективності інвестицій: теоретичний та прикладний аспект / О.В.Левчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 5. – С. 51-53.Лисак, В.Ю. Економічна сутність інвестицій: становлення і розвиток / В.Ю.Лисак // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 7-8.Скоробогатова, Н.Є. Модель вибору оптимального джерела фінансування проектів підприємств машинобудівної галузі України / Н.Є.Скоробогатова, М.С.Чулюкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 4. – С. 68-72.Федоренко, В.Г. Державне регулювання інвестиційної діяльності підприємств України / В.Г.Федоренко, Ю.Г.Пінчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 6. – С. 4-7.Федоренко, В.Г. Фінансування інвестицій в корпоративному секторі економіки України / В.Г.Федоренко, С.В.Федоренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 4-6.
 1. Інновації


Захарченко, П.В. Модель інноваційного розвитку економіки національного курортно-рекреаційного комплексу / П.В.Захарченко, С.А.Жваненко // Економіка та держава. – 2013. – № 4. – С. 47-50.Іващенко, В. Принципи законодавчого регулювання інноваційного розвитку економіки / В.Іващенко // Економіст. Український журнал. – 2013. – № 4. – С. 53-54.Мальцев, В.С. Порівняльна оцінка інноваційного розвитку регіонів України з використанням досвіду Євросоюзу / В.С.Мальцев, Г.І.Кореняко // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 51-59.Панас, Я.В. Управління інноваційною діяльністю підприємства: теоретичний аспект / Я.В.Панас, С.М.Ткач // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 69-75.Пишкін, А.І. Сучасні аспекти трактування поняття "інноваційний потенціал регіону" / А.І.Пишкін // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 139-141.Притуляк, Н.М. Венчурне фінансування інноваційної діяльності (теоретичний аспект) / Н.М.Притуляк // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 9-13.Салига, К.С. Реалізація інноваційного проекту в умовах ризику та невизначеності економічної ефективності / К.С.Салига // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 7. – С. 10-16.Шевчук, Л.Т. Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів / Л.Т.Шевчук, А.В.Колодійчук // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 178-194. 1. Економічне зростання


Архангельский, Ю. О точности экономических показателей / Ю.Архангельский // Економіст. Український журнал. – 2013. – № 3. – С. 48.Бойцун, О.І. Фінансова відкритість: небезпека чи сприяння економічному зростанню / О.І.Бойцун // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 7. – С. 62-64. 1. Історія економічних теорій


Довбенко, М.В. Нобелівська оцінка практичності теорії ігор / М.В.Довбенко // Економічна теорія. – 2013. – № 1. – С. 78-85.Меленцова, О.В. Баланс економічних інтересів як вектор трансформування інститутів зовнішньоекономічної діяльності в посткризі / О.В.Меленцова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 6. – С. 53-57. 1. Праця. Організація праці


Україна. Закони.

Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки : Закон України від 4 квітня 2013 р. № 178-VII / Україна. Закони // Орієнтир. – 2013. – № 84. – С. 11.

// Голос України. – 2013. – № 82-83. – 27 квітня. – С. 4-5.
Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення молоді першим робочим місцем : постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 269 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 79. – 26 квітня. – С. 13.Концепція інформаційної діяльності Федерації профспілок України // Профспілкові вісті. – 2013. – № 18-19. – 9 травня. – С. 4-5.Матусевич, К.М. Онтологія четвертого крупного суспільного поділу праці як чинника цивілізаційного розвитку / К.М.Матусевич // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 24-32.Черненок, К.П. Активізація накопичувального компонента системи пенсійного забезпечення: перспективи в Україні / К.П.Черненок // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 77-80.Шедяков, В.Є. Розвиток системи відносин соціального партнерства як чинник забезпечення високого рівня трудової мотивації / В.Є.Шедяков // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 33-46. 1. Ринок праці. Працевлаштування


Бабченко, О. За професією - на ярмарок! : у міському будинку культури Конотопа відбувся ярмарок професій, на якому презентували свої професії: Конотопський інститут СумДУ, Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ, Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту СумДУ / О.Бабченко // Діалог. – 2013. – № 20. – 16 травня. – С. 1.Дружинина, В.В. Принципы формирования механизма сбалансированности местного рынка труда / В.В.Дружинина // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 202-208.Зайнятість населення - альфа і омега сьогодення : у Сумах відбулося засідання міжрегіонального "круглого столу" за участі служб зайнятості Полтавської, Сумської та Чернігівської областей, участь в обговоренні брав Бріжатий О.В. - кандидат педагогічних наук СумДУ // Сумщина. – 2013. – № 18. – 8 травня. – С. 8-21.Чирва, О. Дизайнери повинні забути все, що досі знали : хоч багато хто традиційно мріє про диплом економіста, дедалі більшої популярності набувають творчі спеціальності / О.Чирва // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 90. – 23 травня. – С. 10.
 1. Регіональна економіка


Бєлоусова, К.І. Практика використання інформаційно-комунікаційних технологій у бізнесі та держсекторі: регіональний аспект / К.І.Бєлоусова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 110-113.Богдан, С.В. Співробітництво підприємств та інноваційний розвиток регіону / С.В.Богдан // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 76-81.Вознюк, М.А. Організаційно-інституційні умови інвестиційно-інноваційної діяльності в регіоні / М.А.Вознюк // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 43-50.Доленко, Л.Х. Кластеризація як ключовий напрям підвищення інноваційного потенціалу регіону / Л.Х.Доленко, М.О.Кононова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 116-118.Жулавський, А.Ю. Системний підхід щодо формування екологоорієнтованого управління адміністративною територією / А.Ю.Жулавський, О.О.Павленко, Ю.Т.Алібекова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2012. – № 4. – С. 12-20.Котенок, Д.М. Економічна оцінка урбанізаційних процесів в Україні та формування економічного потенціалу міста / Д.М.Котенок // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 7. – С. 40-45.Коюда, О.П. Інституційний підхід до формування інноваційних систем на регіональному рівні / О.П.Коюда // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2012. – № 4. – С. 140-149.Лі Мін. Діагностика соціально-економічного розвитку регіону як елемент механізму державного управління / Лі Мін // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2012. – № 4. – С. 50-54.Матвієнко, Р.О. Обґрунтування вибору економічної стратегії територіальної соціально-економічної системи / Р.О.Матвієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 167-171.Пироженко, О.Ю. Научно-прикладные основы оценки процессов урбанизации как фактора пространственного развития региона / О.Ю.Пироженко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 91-96.Поліщук, В.Г. Стимулювання сталого розвитку регіонів України у контексті конкретизації «Цілей Розвитку Тисячоліття» / В.Г.Поліщук // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 172-182.Притула, Я.В. Структурні реформи і регіональна конвергенція в Україні / Я.В.Притула, Н.В.Кузенко // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 7-16.Романюк, С.А. Сучасні детермінанти регіонального розвитку / С.А.Романюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 5. – С. 54-56.Сторонянська, І.З. Основний та оборотний капітал реального сектору економіки: міжрегіональні асиметрії / І.З.Сторонянська, Л.Я.Беновська // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 17-25.Худолей, В.Ю. Трансформація енергоекономічної системи управління розвитком реального сектору регіональної економіки України / В.Ю.Худолей // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 5. – С. 47-50. 1. Ринок землі


Лазарєва, О. Умови забезпечення конкурентоспроможності ринку землі / О.Лазарєва // Економіст. Український журнал. – 2013. – № 3. – С. 42-43.Мацко, П. Пріоритет захисту прав громадян при формуванні ринку землі в Україні / П.Мацко, Ю.Яремко // Економіст. Український журнал. – 2013. – № 3. – С. 40-42.Чикало, І. Інституційне забезпечення функціонування ринку землі в Україні / І.Чикало // Економіст. Український журнал. – 2013. – № 3. – С. 29-31.Яненкова, І. Особливості формування ринку землі в Україні / І.Яненкова, Ю.Лопатнюк // Економіст. Український журнал. – 2013. – № 3. – С. 32-33. 1. Форми органiзацiї в економiцi


Бельтюков, Є. Методологічні засади процесу формування потенціалу інноваційного розвитку промислового підприємства / Є.Бельтюков, І.Черкасова // Економіст. Український журнал. – 2013. – № 3. – С. 25-28.


следующая страница >>


izumzum.ru