Статистична обробка даних побутових задач - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Харківська національна академія міського господарства алгоритми цифрової... 1 12.97kb.
Провести операції по впорядкуванню, пошуку та фільтруванню даних... 1 19.96kb.
Рішення від 27 січня 2012 року №010 смт. Воловець Про роботу звалища... 1 14.02kb.
Про визнання замовника на виконання робіт з розміщення об’єкту тимчасового... 1 9.41kb.
Стаття Права суб'єкта персональних даних 1 18.28kb.
План уроку №1 Дата 26. 04. 201 3 Клас 10-в тема уроку. Опис типу... 1 52.43kb.
Державна статистична звітність 1 174.24kb.
Інформація про володільця бази персональних даних Юридична особа... 1 219.6kb.
Форма повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі 1 21.27kb.
Приватному підприємству «Олена Капустян» 1 15.74kb.
Створення запитів на вибірку даних Виконання обрахунків в запитах 1 443.95kb.
Запит на пропозиції (знп) №05-fair-05-2012 Закупівля двох пакетів... 1 245.72kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Статистична обробка даних побутових задач - страница №1/1

Самойлова Катерина

учениця 9-Б класу

Харківського ліцею міського господарства

Науковий керівник:

Мороховська С.І
СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ДАНИХ ПОБУТОВИХ ЗАДАЧ


Незалежно від того, в якій галузі знань

отримані числові данні, вони мають певні властивості, для виявлення, яких потрібен особливий науковий метод обробки. Останній, відомий як статистичний метод або статистика.1. Статистика. Предмет статистики.

Основна задача і основний метод статистики
Слово «статистика» походить від латинського status (стан, положення речей) та в сучасній мові використовується в таких значеннях:


  1. Статистика - це науковий напрям (комплекс наук), об’єднуючий принципи і методи робіт з числовими даними, характерними масовими явищами. Воно включає в себе математичну статистику, загальну теорію статистики та цілий ряд галузей статистик ( статистика промисловості, статистика фінансів, статистика народонаселення та інші).

  2. Статистика – це галузь практичної діяльності, яка направлена на збір, обробку, аналіз статистичних даних ( наприклад, є органи державної статистики)

  3. Статистика – це сукупність статистичних даних, які характеризують якесь явище або процес (наприклад, статистика народжуваності та смертності в Україні, статистика успішності учнів)

  4. Статистика – це будь-яка функція від результатів спостережень (наприклад, середнє арифметичне є статистикою, вибіркова дисперсія також статистика)

Числові дані про масові явища отримують в результаті спостережень за сукупностям тих чи інших явищ та вимірів значень ознак - властивостей, які спостерігаються, якими наділені явища та об’єкти, які входять до складу сукупності. Наприклад, при демографічних дослідженнях статистична сукупність представляє собою все населення міста, регіону чи країни, а досліджені ознаки – це властивості людей з яких і складається населення (стать, нація, вік, освіта, рівень прибутку та інше).

Особливістю статистичних даних досліджень є те, що статистична сукупність, як правило, складається з величезної кількості числа одиниць. Це робить практично неможливим суцільне дослідження сукупності. Виникає задача: як виявити найважливіші закономірності, які є в кожній статистичній сукупності, не досліджуючи кожний елемент цієї сукупності, а лише якусь його частину? Наприклад, як дізнатися, скільки людей проголосує за кандидата, не опитуючи кожного майбутнього виборця? Як дізнатися, який відсоток браку в продукції заводу, який випускає сотні тисяч деталей, не перевіряючи кожний виріб?

Основною задачею статистики є виявлення та дослідження закономірностей, які характерні сукупностям, які складаються з дуже великої кількості числа елементів. Ці закономірності зазвичай проявляються не як точний закон, а тільки як суспільна тенденція, з коливаннями та відхиленнями від неї у властивостях окремих елементів


2. Статистична інформація та форми її представлення
Статистична інформація – це дані про масові явища, це значення ознак об’єктів, які спостерігаються, які складають статистичну сукупність, які отримані у результаті статистичного дослідження. Таким чином, джерелом статистичної інформації є реальний досвід, експеримент, дослідження, вимір, виконані над реальними об’єктами та явищами навколишнього світу. Статистика починається з реальних даних реального досвіду; цим вона відрізняється від теорії імовірності, яка вивчає математичні моделі реальних явищ та має справу лише з вигаданими дослідами.

Статистична інформація про результати досліджень чи спостережень може бути зареєстрована та представлена у різних формах. Найпростіший серед них є запис результатів у порядку їх появлення - запис у ряд:


X1, X2, X3, … Xj, Xn-1, Xn,
який називається простим статистичним рядом. Або рядом даних, чи вибіркою. Окремі значення Х1, який складає цей ряд, називають варіантами або просто даними, чи результатами досліджень. Кількість варіант в ряду називають обємом чи об’ємом вибірки.

Xj 1 3 4 5 6

Nj 2 1 3 2 4
«звернутий» запис статистичних даних (він зазвичай оформлюється у вигляді таблиці) називається статистичним розподілом ряду; величини Nj називають частотами значень варіанти Xj. Значення варіанти Xj і варіанти Хі – це не одне і теж: кожне значення фіксується тільки один раз, а варіанти з такими значеннями можуть зустрічатися в ряду багато раз.

«Звернути» довгий ряд у компактну таблицю розподілення вважається неможливим тільки в тих випадках, коли ознака, яка спостерігається, має невелике число відмінних значень варіант. Якщо ж значень варіант дуже багато і вони рідко повторюються, то для «звернення» ряду будують так званий інтервальний ряд: увесь діапазон значень ознак, які спостерігаються, Xmax – Xmin розбивають на невелику кількість (k=6…10) часткових інтервалів та підраховують кількість варіант початкового ряду, які попадають у кожний частковий інтервал; ці числа Nj´ (j = 1,2,…k) і приймають за частоти відповідних інтервалів.Початковий ряд даних може бути представлений стовбчастою діаграмою, розповсюдження дискретних рядів зображують на графіках, які називаються полігонами частот, а розподіл інтервальних рядів на діаграмах називають гістограмами.