Спеціальність 03060104 “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи №3 з дисципліни... 2 499.61kb.
Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 1 64.69kb.
Міністерство освіти І науки україни 1 165.44kb.
Тема : Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства 2 529.32kb.
Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні рекомендації з... 4 621.08kb.
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права 6 1133.62kb.
Програма для вступних іспитів на кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»... 4 709.71kb.
1. Замовник: Найменування. Державне підприємство зовнішньоекономічної... 1 28.35kb.
Додаток до рішення обласної ради від 26 грудня 2012 року №682-vi... 1 201.75kb.
Оголошення про результати проведення торгів Замовник: Найменування. 1 22.41kb.
Пояснювальна записка в процесі переходу України до ринкових відносин... 1 287.51kb.
Роль, місце і форма шкільного краєзнавства в естетичному вихованні... 1 101.3kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Спеціальність 03060104 “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” - страница №1/1

Спеціальність 7.03060104

“МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”Галузь знань: 0306 “Менеджмент і адміністрування”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Освітній рівень: повна вища освіта

Кваліфікація: спеціаліст з менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

Узагальнений об’єкт діяльності: низовий та середній рівень управління у

лінійних та функціональних підрозділах

організацій різних форм власності та

організаційно-правових формПерша вища освіта на базі: бакалавра однойменного напряму

Термін підготовки: 1 рік

Форми навчання: денна, заочна
Вимоги до професійного відбору вступників

Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Менеджмент" професійного спрямування "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при відборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти за напрямом "Менеджмент" професійного спрямування "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (комплексний державний екзамен та захист дипломної роботи).

Освіту за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" продовжують студенти, які отримали кваліфікацію "бакалавр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності".


Дисципліни спеціальності:

з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Менеджмент ЗЕД

135

10,4%

Менеджменту ЗЕД

2

Антикризовий менеджмент*

108

8,3%

Менеджменту організацій

3

Зовнішньоекономічні операції і контракти**

108

8,3%

Менеджменту ЗЕД

4

Організаційна поведінка**

Менеджменту організацій

5

Інвестиційний менеджмент

108

8,3%

Менеджменту організацій

6

Інноваційний менеджмент

108

8,3%

Менеджменту організацій

7

Інформаційно-комунікаційний менеджмент*

108

8,3%

Менеджменту організацій

8

Паблік рилейшенз**

108

8,3%

Менеджменту ЗЕД

9

Техніка особистої роботи менеджера ЗЕД**

Менеджменту ЗЕД

10

Стратегічний менеджмент

108

8,3%

Менеджменту організацій

11

АРМ менеджера

81

6,3%

Менеджменту організацій

12

Міжнародний маркетинг

81

6,3%

Менеджменту ЗЕД

13

Європейська інтеграція*

54

4,2%

Міжнародної інформації

14

Техніка роботи менеджера ЗЕД*

54

4,2%

Менеджменту ЗЕД

15

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

54

4,2%

Банківської справи

16

Цивільна оборона*

54

4,2%

Соціальної безпеки

17

Охорона праці в галузі*

27

2,1%

Соціальної безпеки
Всього

1 296

100,0%

 

* - дисципліни за вибором ВНЗ

** - дисципліни за вибором студента


Спеціаліст повинен бути підготовленим до активної творчої професійної і соціальної діяльності в умовах функціонування ринкової економіки, мати розвинені економічні та організаційні здібності для здійснення ефективної управлінської діяльності у відповідності до тенденцій соціально - економічного розвитку; мати широкий світогляд, впевненість у своїх силах, наполегливість, якості лідера, здатність до зваженого ризику, високорозвинене відчуття реальності, ініціативність, емоційну стійкість, уміння приймати та реалізовувати рішення в умовах невизначеності інформації, обмеженості ресурсів та дефіциту часу, поєднувати високий професійний, моральний та культурний рівень, володіти системним мисленням, здатністю до ефективного ділового спілкування та підприємництва; в умовах змін у науці та соціальній практиці критично переоцінювати набутий досвід, аналізували свої можливості, безперервно поповнювати свої знання.

Спеціаліст у галузі менеджменту повинен мати фундаментальну загальнонаукову, спеціальну та практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, безперервно оновлювати і збагачувати знання, вміти на практиці застосовувати принципи наукової організації праці, володіти передовими методами управління.


У спеціаліста має бути сформована система спеціальних якостей:

 • глибоке знання стратегії і тактики соціально - економічного розвитку економіки України;

 • широкий світогляд у галузі міжнародного життя та політичних процесів;

 • підприємливість і вміння йти на виправданий ризик;

 • трудова активність;

 • активна життєва та громадська позиція;

 • здоровий спосіб життя.


Фахівець рівня спеціаліста та магістра підготовлений до роботи за всіма видами підприємницької діяльності у різних галузях економічної діяльності:

 1. Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту.

Посередницька діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі автомобілями.

Посередницька торгівля автотоварами.

Оптова торгівля, посередництво у торгівлі.


 1. Фінансова діяльність.

Фінансове посередництво.

Страхування.

Допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування.

Управління фінансовими ринками.

Управління портфелем цінних паперів.

Інші види допоміжної діяльності у сфері фінансів.

Допоміжна діяльність у сфері страхування.


 1. Операції з нерухомістю, здача до найму та послуги юридичним особам.

Операції з нерухомістю.

Здача в найом без обслуговуючого персоналу.

Дослідження та розробки у галузях гуманітарних та соціальних наук.

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку.

Дослідження ринку та вивчення громадської думки.

Консультації з питань комерційної діяльності та управління.

Керівництво підприємством.

Реклама.


Підбір та забезпечення персоналом.

Інші послуги, що надаються юридичним особам. 1. Державне управління.

Допоміжна діяльність у сфері державного управління.

Організації промисловців і підприємців. 1. Освіта.

Професійно-технічна освіта.

Вища освіта.

Навчання дорослих та інша діяльність у сфері освіти.


 1. Громадська діяльність.

Організації у сфері економіки.
Професійні назви робіт, які здатен виконувати спеціаліст

1. Керівники підприємств, установ та організацій.

Заступник директора філії, директор-розпорядник, заступник начальника філії.2. Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні.

Завідувач комори (ломбарду, цінностей), головний адміністратор (на комерційних підприємствах).3. Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання.

Завідувач практики (виробничої, навчальної), керівник виробничої практики.4. Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності.

Завідувач (начальник) приймальні, архівосховища, відділення (контейнерного), групи, пункту (заготівельного, приймального), сектора, частини, заступник начальника прес-центру, начальник сектора.5. Керівники фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів.

Завідувач (начальник) секретаріату, завідувач канцелярії, начальник планово-економічного відділу.6. Керівники підрозділів кадрів і трудових відносин.

Начальник відділу підготовки кадрів, відділу соціального розвитку, директор з кадрових питань та побуту, начальник бюро організації праці, заробітної плати цеху, начальник відділу кадрів, начальник відділу охорони праці, начальник відділу підготовки кадрів.7. Керівники підрозділів маркетингу.

Заступник начальника відділу збуту, комерційного відділу, директор комерційний, начальник відділу збуту (маркетингу), начальник комерційного відділу.8. Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання.

Начальник відділу матеріально-технічного постачання.9. Керівники інших функціональних підрозділів.

Завідувач господарства, копіювально-розмножувального бюро, машинописного бюро.10. Керівники малих підприємств без апарата управління у промисловості.

Заступник голови кооперативу промислового.

Заступник директора (керівника) малого промислового підприємства (фірми).

11. Керівники малих підприємств без апарата управління в оптовій та роздрібній торгівлі.

Директор (керівник) малої торговельної фірми.

Керуючий магазином.

12. Керівники малих підприємств без апарата управління у комерційному обслуговуванні.

Керуючий агентством (торговельним, нерухомості, рекламним).13. Керівники малих підприємств без апарата управління у побутовому обслуговуванні.

Керуючий фотоательє (фірмою, прокату тощо).14. Керівники інших малих підприємств без апарата управління.

Директор (керівник) малого підприємства у сфері освіти, культури та ін.15. Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління.

Менеджер (управитель) з персоналу.

Менеджер (управитель) з постачання.

Менеджер (управитель) зі збуту.

Менеджер (управитель) адміністративної діяльності.

Менеджер (управитель) зі зв'язків із громадськістю.16. Менеджери (управителі) з реклами.

Менеджер (управитель) з реклами.17. Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу.

Менеджер з реклами.

Менеджер з персоналу.

18. Викладачі середніх навчальних закладів.

Викладачі професійного навчально - виховного закладу.19. Фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва.

Фахівець з ефективності підприємництва;

зі зв'язків із громадськістю та пресою;

з раціоналізації виробництва;

з методів розширення ринків збуту (маркетолог);

з дослідження товарного ринку;

зі стандартизації, сертифікації та якості.


 1. Агенти з торгівлі майном.

Ріелтер.

Торговець (власність). 1. Технічні та торговельні представники.

Торговець (інженерні розробки).

Торговець комерційний, промисловий; роз'їзний; технічний.22. Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери.

Агент рекламний; торговець (обслуговування бізнесу та реклами).23. Помічники керівників підприємств, установ та організацій.

Помічник керівника підприємства (установи, організації).


Первинна посада – це посада, професійну діяльність за якою здатен виконувати випускник кваліфікаційного рівня "магістр" одразу після закінчення університету.
Професійна діяльність спеціаліста на первинних посадах полягає у:

 • реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;

 • прийнятті тактичних і стратегічних рішень у межах своєї компетенції;

 • тактичному (з елементами стратегії) управлінні первинними підрозділами - лінійними (основна діяльність) або функціональними (кадри, комерційний, постачання та збут, транспортний, зберігання, господарське забезпечення), а також самостійними організаціями на всіх стадіях їх життєвого циклу переважно без або з мінімумом апарата управління (заступник, бухгалтерія);

 • керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за молодших спеціалістів та бакалаврів.


Основні напрями професійної діяльності — організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична. Спеціаліст за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька.
У відповідності до посад, що може займати випускник вищого навчального закладу, він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система вмінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності з урахуванням специфіки підприємницької діяльності.
Виробничі функції, типові завдання діяльності та вміння,

якими повинен володіти випускник

І. ПЛАНУВАЛЬНА

1.1. Системний аналіз діяльності торговельного підприємства.

1.1.1. 3 використанням сучасних методик з позицій системного підходу проводити комплексний аналіз діяльності підприємства на ринку споживчих товарів.

1.1.2. Розробляти стратегічні цілі функціонування організації при здійсненні господарської діяльності.

1.1.3. На основі аналізу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища організації розробляти стратегічні альтернативи розвитку підприємства.

1.1.4. Обирати оптимальну стратегію економічної діяльності з урахуванням прийнятого управлінського рівня ризику.

1.2. Планування потреби в ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових).

1.2.1. Планувати потреби в матеріальних, фінансових і трудових ресурсах із використанням сучасних методик та економіко-математичних моделей.

1.2.2. Аналізувати умови та розробляти стратегію залучення позикових ресурсів з урахуванням регіонального розміщення продуктивних сил.

1.2.3.Аналізувати ефективність економічних зв'язків за сучасними методиками.1.3. Системний аналіз і прогноз діяльності організації за умов конкуренції, забезпечення конкурентоспроможності.

1.3.1. Провадити моніторинг основних конкурентів організації на ринку, в тому числі світовому.

1.3.2. Аналізувати продуктивність праці та розробляти заходи щодо її підвищення.

1.3.3. Забезпечувати конкурентоспроможність підприємства за допомогою аналізу макро- і мікросередовища організації, враховуючи державне регулювання та діяльність конкурентів.

1.3.4. Обґрунтувати шляхи економії всіх видів ресурсів.

1.4. Бізнес-планування.

1.4.1. На основі діагностики внутрішніх підсистем і вивчення факторів зовнішнього середовища здійснювати сценарне бізнес-планування.1.5.Розроблення та впровадження нововведень.

1.5.1. Розробляти інновації (нові технології, нова продукція), які забезпечують конкурентні переваги функціонування суб'єктів підприємницької діяльності.

1.5.2. Здійснювати моніторинг інновацій.

1.5.3. Розраховувати потребу в інвестиційних інвестиціях.

1.5.4. Розраховувати ефективність інноваційних проектів та забезпечувати їх впровадження.

1.6. Прогнозування динаміки попиту на експертно-імпортну продукцію.

1.6.1. Здійснювати маркетингові дослідження зовнішнього та внутрішнього ринку з метою визначення сегмента ринку потенційних споживачів, їх поведінкових особливостей.

1.6.2. Прогнозувати попит на продукцію.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА

2.1. Організація підприємницької діяльності суб'єкту господарювання з метою досягнення його місії.

2.1.1. Забезпечувати раціональну структуру та збалансованість усіх ресурсів організації (підрозділу).

2.1.2. Синхронізувати зусилля, розподіляти діяльність у часі та просторі.

2.1.3. 3абезпечувати безпеку та ризикозахищеність підприємницької діяльності.2.2. Забезпечення прийняття управлінських рішень під час здійснення підприємницької діяльності.

2.2.1. Формувати інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю організації з використанням різноманітних джерел.

2.2.2. Сприяти створенню сучасної інформаційної бази та впровадження сучасних інформаційних систем і технологій у практику підприємницької діяльності підприємств.

2.2.3. Ефективно використовувати можливості автоматизованого робочого місця спеціаліста.

2.2.4. Оперативно переробляти значні масиви різноманітної інформації за умов обмеженості часу.

2.2.5. На основі інформаційного забезпечення та комп'ютерних технологій розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень.

2.2.6. Обґрунтовувати вибір оптимального рішення, виходячи з критеріїв соціально-економічної ефективності та екологічної безпеки.

2.3. Реалізація управлінських рішень.

2.3.1. Структурувати завдання відповідно до кількості виконавців та їх кваліфікації.

2.3.2. Визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання.

2.3.3. Добирати виконавців.

2.3.4. Регламентувати — закріплювати функції та роботи за конкретними виконавцями.

2.3.5. Нормувати — встановлювати межі діяльності, нормативи робіт.

2.3.6. Проводити інструктування виконавців, переконуватися у розумінні ними завдання.

2.3.7. Складати плани заходів щодо реалізації рішень та контролювати їх виконання.2.4. Антикризове управління організацією на всіх стадіях її життєвого циклу.

2.4.1. Згідно з чинним законодавством складати засновницькі документи, створювати та реєструвати підприємства з урахуванням особливостей різних організаційно-правових форм та форм власності.

2.4.2. Ідентифікувати та аналізувати можливий вплив факторів ризику та виявляти симптоми кризових ситуацій.

2.4.3. Розробляти та впроваджувати систему запобіжних заходів щодо потенційних кризових ситуацій у діяльності організації.

2.4.4. Забезпечувати своєчасну реконструкцію портфеля фінансових інвестицій та ефективні форми реінвестування капіталу.

2.5. Управління якістю та конкурентоспроможністю вітчизняної продукції на ринку.

2.5.1. Організувати розроблення програми забезпечення якості продукції.

2.5.2. Впроваджувати наукові методи управління якістю продукції.

2.5.3. Формувати банк стандартів, технічних умов, відстежувати зміни до них.

2.5.4. Організовувати порівняльно-аналітичний моніторинг споживчої якості продукції конкурентів, дослідження маркетингового підходу, вносити рекомендації до введення нових чи заміни існуючих вимог до якості.

2.6. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки.

2.6.1. Дотримуватися правових норм, галузевих регламентуючих нормативів охорони праці.

2.6.2. Розробляти заходи щодо покращення умов праці, запобігання професійним захворюванням і виробничому травматизму.

2.6.3. Проводити інструктування підлеглих з техніки безпеки.

2.6.4. Забезпечувати навчання персоналу з питань охорони праці, техніки безпеки.

2.7. Забезпечення соціального захисту працівників.

2.7.1. Використовуючи соціальні стандарти та умови, брати участь у підготовці колективного договору та у переговорах між роботодавцями і працівниками щодо його укладання.

2.7.2. Конструктивно взаємодіяти з профспілками щодо соціального захисту працівників.

2.8. Організація господарських зв'язків.

2.8.1. На основі маркетингових досліджень вивчати можливості потенційних комерційних партнерів.

2.8.2. Обґрунтовувати варіанти рішень щодо каналів реалізації виробленої продукції.

2.8.3. Готувати документи до укладання угод з постачальниками та споживачами та забезпечувати їх реалізацію.

2.8.4. 3діснювати маркетингову політику просування товарів на ринку.

2.8.5. Визначати доцільність використання різних рекламних засобів та обирати оптимальні.

2.8.6. Забезпечувати своєчасність виконання зобов'язань перед контрагентами.

2.9. Робота з кадрами.

2.9.1. Згідно з трудовим законодавством брати участь у доборі, оцінюванні, найманні, розвитку та вивільненні кадрів підприємства (підрозділу).

2.9.2. Провадити облік кадрів, визначати структуру колективу та розраховувати його чисельність.

2.9.3. Вести облік та аналізувати використання робочого часу.

2.9.4. Розраховувати показники плинності кадрів, аналізувати її причини та впроваджувати заходи щодо стабілізації колективу.

2.9.5. Забезпечувати високий рівень трудової, виробничої дисципліни.2.10. Формування первинного колективу та керівництво ним.

2.10.1. 3 урахуванням індивідуальних особливостей виконавців, групової поведінки, сумісності добирати склад первинних колективів.

2.10.2. Підтримувати соціально-економічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі та демократичних принципах.

2.10.3. Формувати особистий авторитет, підтримувати авторитет колег та підлеглих.

2.10.4. Сприяти піднесенню кваліфікаційного рівня працівників, їх службовому просуванню.

2.10.5. Діагностувати неформальні стосунки в колективі та впливати на них, співпрацювати з неформальними лідерами.

2.10.6. Гармонійно поєднувати індивідуальні та групові форми виховної роботи у первинному колективі, застосовувати методи повчання, створення орієнтувальних умов та особистого прикладу.

2.10.7. Формувати власний гнучкий стиль керівництва.2.11. Владний вплив на підлеглих.

2.11.1. Використовувати свої повноваження та владу, підтримувати розумний баланс влади.

2.11.2. Поєднувати офіційні повноваження з особистим авторитетом.

2.11.3. Застосовувати різні засоби керівництва: інформування, індивідуальну бесіду, обговорення, визнання, критику, осудження.2.12. Ведення діловодства.

2.12.1. Використовуючи оргтехніку, документально оформляти управлінські рішення, вести кореспонденцію.

2.12.2. Давати відповіді на заяви та скарги громадян.

2.12.3. Підтримувати раціональний рух документів в організації.

2.12.4. Документально оформляти рух кадрів.

2.13. Підтримання організаційної культури.

2.13.1. Підтримувати етику управлінської діяльності.

2.13.2. Створювати умови для підвищення культури підлеглих, для їх безперервного навчання.

2.13.3. Забезпечувати культуру процесів управління (прогресивної технології, раціональної організації праці, ділового спілкування, діловодства тощо), культуру умов праці (трудового середовища та робочих місць).ІІІ. МОТИВАЦІЯ

3.1. Використання ефективних систем мотивації та оплати праці.

3.1.1. Використовуючи діючу систему мотивації, добирати та впроваджувати ефективні заходи мотивування в колективі.

3.1.2. Визначивши потреби працівників і використовуючи індивідуальний підхід, добирати та застосовувати до підлеглих різні стимули.

3.1.3. Визначати, добирати та впроваджувати ефективні форми та системи оплати праці.3.2. Підтримання сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

3.2.1. За допомогою психологічних методів управління регулювати міжособові стосунки між членами трудового колективу.

3.2.2. Впорядковувати і гармонізувати соціальні стосунки нормами (підтримувати традиції, обряди, ритуали).

3.2.3. Сприяти розвитку творчого потенціалу працівників, заохочувати за новаторські ідеї.

3.2.4. Запобігати стресу, використовувати соціально-припустимі способи його зняття.

3.2.5. Володіти методами збирання соціальної інформації (спостереження, аналіз документації, опитування, тестування, соціометрія та ін.).IV. КОНТРОЛЬНА

4.1. Оперативне контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технології.

4.1.1. На основі галузевої технології здійснювати контроль операцій.

4.1.2. Контролювати рівень запасів та своєчасне поповнення ресурсів.

4.1.3. Вести оперативний контроль випуску та реалізації продукції.

4.1.4. Проводити моніторинг виконання угод із постачальниками та споживачами, у тому числі із закордонними.

4.1.5. Здійснювати оперативний контроль за витратами та втратами на підприємстві (у підрозділі).

4.1.6. Контролювати збереження матеріальних цінностей.

4.2. Контролювання охорони праці та техніки безпеки.

4.2.1. Контролювати наявність інструктивно-методичної рекомендації з охорони праці та забезпечення нею кожного робочого місця.

4.2.2. Забезпечувати попередній та поточний контроль охорони праці та техніки безпеки.

4.3. Оперативне контролювання якості продукції.

4.3.1. Згідно з нормативною документацією забезпечувати контроль якості продукції.4.4. 3абезпечення дотримання норм природоохоронного законодавства.

4.4.1. Використовуючи норми природоохоронного законодавства, контролювати стан навколишнього середовища, захист довкілля від забруднення.4.5. Контроль виконання рішень та підтримання виконавської дисципліни.

4.5.1. Обирати критерії оцінки суб'єктів діяльності, здійснювати процедури ефективного, об'єктивного, поточного та заключного оцінювання виконання роботи.

4.5.2. Контролювати дотримання підлеглими правил внутрішнього розпорядку.

4.5.3. Згідно з трудовим законодавством здійснювати дисциплінарний вплив на порушників.4.6.Контроль розрахунків з постачальниками та споживачами.

4.6.1. Контролювати відповідність встановлення цін регламентуючим документам.

4.6.2. Складати платіжні та касові документи.

4.6.3. Контролювати своєчасність здійснення розрахунків.4.7. Підготовка звітів про діяльність.

4.7.1. Вести облік та складати первинну звітність на своїй ділянці роботи.

4.7.2. Приймати звіти підлеглих, підводити підсумки та аналізувати результати роботи.

4.7.3. Складати оперативні довідки про основну діяльність.V. КООРДИНАЦІЙНА

5.1.Оперативне регулювання та диспетчеризація діяльності.

5.1.1. На основі галузевої технології оперативно регулювати та диспетчеризувати операції.

5.1.2. Здійснювати маневрування трудовими та матеріальними ресурсами, усувати відхилення в діяльності організацій.

5.1.3. На основі норм і нормативів здійснювати процес поточного впорядкування роботи.

5.1.4. Проводити оперативні наради.

5.1.5. Координувати зовнішньоекономічну діяльність підприємств різних форм власності.

5.1.6. Аналізувати відхилення від запланованих заходів і вирішувати задачі з їх оптимізації.

5.2. Профілактика конфліктних ситуацій та вирішення конфліктів.

5.2.1. Своєчасно помічати та оцінювати конфліктні ситуації, аналізувати причини їх виникнення.

5.2.2. З урахуванням соціальної справедливості регулювати задоволення заявок працівників на соціальне обслуговування, розподіл матеріальних і нематеріальних благ.

5.2.3. Застосовувати стиль лідерства, що відповідає вимогам ситуації.


Загальні вимоги до властивостей і якостей випускника вищого навчального закладу як соціальної особистості подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності та системи вмінь, що є відображенням наявності цих здатностей.
Здатності вирішувати проблеми і завдання соціальної діяльності та вміння, що є відображенням наявності цих здатностей

1.Формування стійкого світогляду, правильного сприйняття сучасних проблем суспільства, людського буття, духовної культури.

1.1. Засвоювати та реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації, поважливо ставитися до різних культур, релігій, до ідей збереження миру, неухильного дотримання прав людини.

1.2. Критично оцінювати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища.

1.3. Проникати в сутність явищ і процесів реального світу, свідомо використовувати наукові знання у пізнавальній і професійні діяльності.

1.4. Культорологічні питання сучасності розглядати з позиції вшанування традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства.

1.5. Аналізувати явища духовного життя, орієнтуватися у багатому світі духовної культури людства, у різноманітності релігійних вчень, течій та сект.

1.6. З'ясовувати причинно-наслідкові зв'язки в історичних подіях, аналізувати й узагальнювати історичний матеріал у певній системі, порівнювати історичні факти на основі здобутих з різних джерел знань.

1.7. Дотримуватися загальнолюдських моральних норм і цінностей, сприяти зміцненню моральних засад суспільства.

1.8.Вносити посильний внесок у гармонізацію людських міжнаціональних, міжпартійних відносин.

1.9. Протистояти проявам расової, національної, статевої, вікової дискримінації.2. Формування політичної свідомості, політичної культури та плюралізму.

2.1. Вдосконалювати знання у сфері міжнародного життя та політичних процесів, орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці держави, знати її історію та специфіку розвитку.

2.2. Розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної влади, її сутність, структуру, функції.

2.3. Орієнтуватися у міжнародному політичному житті, геополітичній ситуації, розуміти місце та статус України в сучасному світі.

2.4. Орієнтуватися у глобальних проблемах економічного розвитку світових господарських зв'язків, інтеграції України в систему міжнародного поділу праці.

2.5. Орієнтуватися у проблемах внутрішньотериторіальних відносин і можливостях поліпшення міжтериторіальних відносин України і зарубіжних країн.3. Займати активну життєву та громадську позицію.

3.1. Захищати інтереси держави, поєднувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси.

3.2. Виконувати конституційні обов'язки, дотримуватися норм законодавства.

3.3. Захищати свої права людини та громадянина.

3.4. Використовувати для досягнення мети зовнішні обставини.

4. Поділяти соціальну відповідальність за діяльність організації.

4.1. Враховувати соціальні аспекти впливу рішень, що приймаються, на співробітників, споживачів, місцеву спільноту.

4.2. Робити позитивний внесок у вирішення загальних соціальних проблем: захист довкілля, прав громадян, інтересів споживача; охорона здоров'я та безпека життєдіяльності.

4.3. Дотримуватися етики ділового спілкування.

4.4. Нести персональну відповідальність за діяльність співробітників і всієї групи.

5. Здатність до ефективної комунікаційної взаємодії.

5.1. Спілкуватися державною та, якнайменш, однією з іноземних та слов'янських мов.

5.2. Чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та переконання.

5.3. Підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистісних контактів як передумову психічного здоров'я та ділового успіху.

5.4. Залежно від ситуації обирати найбільш відповідні інформаційні засоби та канали комунікації.

5.5. Створювати власний імідж, удосконалювати його складові: зовнішній вигляд, манери, впевненість у собі, позитивну енергетику.

5.6. Виявляти хороші манери, культуру мови.

5.7. Одягатися відповідно до ситуації з урахуванням особливостей зовнішності та віку.

5.8. Переконувати, аргументувати, вести результативні ділові бесіди.

5.9. Доводити інформацію до виконавців, тримати їх у курсі справ, зацікавлювати у вирішенні проблем.

5.10. Ефективно використовувати невербальні засоби спілкування.

5.11. Протидіяти маніпуляції, долати бар'єри спілкування.

5.12. Добирати та використовувати психолого-педагогічні технології у професійній та інших сферах життєдіяльності.

5.13. Підтримувати врівноважені стосунки з найближчим побутовим оточенням.6. Здатність до здорового способу життя.

6.1. Пропагувати та вести здоровий спосіб життя, фізично самовдосконалюватися.

6.2. Розробляти здоровий режим роботи та відпочинку і дотримуватися його.

6.3. Дозувати навантаження, уникати систематичної перевантаженості, розвивати власну стресовитривалість, здійснювати саморегуляцію, підтримувати хороший настрій.

6.4. Підтримувати та відтворювати працездатність, швидко відновлювати фізичні та духовні сили.

6.5. 3ерігати трудову активність в екстремальних ситуаціях.7. Здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення.

7.1. Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної самооцінки, самокритику, долати власні недоліки та шкідливі звички.

7.2. Реалістично й оптимістично ставитися до себе, спокійно сприймати свої невдачі та вчитися на них.

7.3. Визначати та усвідомлювати межі свої знань, визнавати й аналізувати помилки, у тому числі і власні.

7.4. Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу.

7.5. Використовувати різні методи та прийоми самовиховання.

7.6. Розвивати лідерський потенціал, підприємливість і вміння йти на виправданий ризик.

7.7. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати реферат, анотацію.

7.8. Тренувати пам'ять.

7.9. Використовувати різні форми постійного підвищення власної кваліфікації.


Вимоги до державної атестації випускників

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників із використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: складання комплексного державного екзамену та захисту дипломної роботи.Нормативні форми державної атестації щодо встановлення рівня опанування студентом відповідних знань та умінь:

Комплексний державний екзамен складається з двох етапів:

- тестова перевірка знань, що формують уміння;

- письмове розв'язання комплексної ситуаційної задачі з дисциплін, які формують спеціаліста, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

Дипломна робота (проект) обсягом 5-6 авторських аркушів (90-110 рукописних сторінок) виконується за тематикою завдань професійної діяльності за матеріалами реальної організації обов'язково з використанням комп'ютерних технологій як інструменту дослідження.

Структура: вступ; три розділи — теоретичний, аналітико-дослідницький та проектно-рекомендаційний, висновки.На державну атестацію виносяться дисципліни:

1) Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;

2) Стратегічний менеджмент;

3) Інноваційний менеджмент;

4) Інвестиційний менеджмент;

5) Антикризовий менеджмент;6) Товарна інноваційна політика.

Присвоєння кваліфікації "Спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності" здійснює Державна екзаменаційна комісія.


izumzum.ru