Склад регіональних кваліфікаційних комісій Автономна Республіка Крим - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
1 Місцезнаходження: Автономна Республіка Крим, м. Саки, вул 1 17.18kb.
1. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України... 2 531.28kb.
06 жовтня 2010 року обґрунтування застосування процедури закупівлі... 1 36.52kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 82.12kb.
Закон україни про природно-заповідний фонд України Закон введено... 13 568.91kb.
Автономна республика крим міністерство охорони здоров’я крима 1 26.4kb.
Санаторій " Старий Крим" Міністерства охорони здоров’я України 1 78.14kb.
Безпосереднє керівництво проведення Фестивалю покладається на Головну... 1 96.56kb.
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності 1 57.55kb.
Біосфера. Склад та межі біосфери 1 322.59kb.
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки 1 346.81kb.
Правила проведення 1 55.82kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Склад регіональних кваліфікаційних комісій Автономна Республіка Крим - страница №1/3


Затверджено


Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

______________________№ _______


Склад

регіональних кваліфікаційних комісій
Автономна Республіка Крим


Муглі

Костянтин Васильович
заступник Міністра аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, голова комісії


Даниленко

Сергій Михайлович
головний спеціаліст відділу рослинництва та ефіроолійних культур управління землеробства та ефіроолійних культур Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, заступник голови комісії


Нагайник

Олексій Миколайович
начальник відділу маркетингових досліджень ринку наукоємної продукції та трансферу інновацій, секретар комісії


Члени комісії:

Донець

Олег Васильович

завідуючий кафедри інформатики та комп’ютерної техніки Південної філії Національного університету біоресурсів та природокористування України


Радченко

Людмила Анатоліївназаступник директора з наукової роботи Інституту сільського господарства Криму НААН


Ізотов

Анатолій Михайлович
заступник директора по науковій роботі Південної філії Національного університету біоресурсів та природокористування України


Приходько

Олександр Валентинович
начальник відділу інформаційно-консультаційного забезпечення та інтелектуальної власності Інституту сільського господарства Криму НААН


Дем’яненко

Олексій Івановичзаступник директора Кримського державного аграрного навчально-консультаційного центру


Ібраімов

Джеліл Деляверовичдиректор Кримського державного аграрного навчально-консультаційного центруВінницька область


Неїлик

Микола Миколайовичдиректор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, голова комісії


Кирилюк

Валентина Михайлівнаперший заступник директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, заступник голови комісії


Бережна

Галина Миколаївнаначальник відділу функціонування аграрного ринку та дорадництва Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, секретар комісії


Члени комісії:

Гижко

Наталія Валентинівнакоординатор Міжнародного організаційного регіонального центру єврорегіону Дністер


Кафлевська

Світлана Геннадіївнак.ек.н., завідуюча кафедрою організації аграрного бізнесу Вінницького державного аграрного університету


Корнійчук

Олександр Васильович
виконавчий директор Інституту кормів НААН (за згодою)


Колісник

Сергій Івановичзаступник директора Інституту кормів НААН (за згодою)


Волинська область


Петриканин

Людмила Федорівна
заступник директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, голова комісії


Козак

Наталія Богданівнадиректор Волинської сільськогосподарської дорадчої служби, заступник голови комісії


Полянська

Тетяна Святославівнаголовний спеціаліст відділу врегулювання відносин власності, інформаційного та юридичного забезпечення, аграрної освіти Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, секретар комісії


Члени комісії:

Козак

Тетяна Іванівна
юрисконсульт обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”Котвицький

Броніслав Болеславович
провідний науковий співробітник відділу землеробства та агрохімії Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН


Фарафонов

Святослав Жановичнауковий співробітник сектору тваринництва і кормовиробництва Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН


Дніпропетровська область


Удовицький

Вадим Олексійовичв.о. директора Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації, голова комісії


Максимов

Максим Геннадійовичдиректор Дніпропетровської сільськогосподарської дорадчої служби, заступник голови комісії


Юрченко

Галина Валеріївназаступник директора Департаменту – начальник управління економічного аналізу, прогнозу, фінансів та соціально-трудових відносин Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації, секретар комісії


Члени комісії:

Кобець

Анатолій Степановичректор Дніпропетровського державного аграрного університету


Максимова

Майя Станіславівназаступник начальника управління – начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій


Олейник

Сергій Олександровичзавідуючий відділу тваринництва державної установи “Інститут сільського господарства степової зони НААН”


Черенков

Анатолій Васильовичдиректор державної установи “Інститут сільського господарства степової зони НААН”

Житомирська область


Воєвода

Олександр Володимировичзаступник директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, голова комісії


Довбиш

Валерій Васильовичголова Житомирської обласної асоціації сільськогосподарської дорадчої служби, заступник голови комісії


Гордієнко

Леся Петрівнаголовний спеціаліст відділу розвитку аграрної економіки, врегулювання відносин власності та дорадництва Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, секретар комісії


Члени комісії:

Андрійчук

Валерій Федоровичк.с.-г.н., доцент, директор Інституту післядипломної освіти та дорадництва Житомирського національного агроекологічного університету


Данкевич

Євген Михайлович
заступник директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації

Зіновчук

Наталія Василівнад.ек.н., професор, завідуюча кафедри економіки, природокористування та менеджменту лісового господарства Житомирського національного агроекологічного університету


Микитюк

Валерій Мар’янович
к.ек.н., професор, ректор Житомирського національного агроекологічного університету

Рудик

Руслан Іванович
к.с.-г.н., директор Інституту сільського господарства “Полісся”

Савчук

Іван Миколайович
д.с.-г.н., заступник директора Інституту сільського господарства “Полісся”

Степура

Максим Олександровичк.ек.н., доцент, декан факультету обліку та фінансів Житомирського національного агроекологічного університету


Стрельченко

Валентина Андріївнаначальник відділу розвитку аграрної економіки, врегулювання відносин власності та дорадництва Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації


Закарпатська область


Тереля

Віктор Івановичзаступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, голова комісії


Матвієць

Олександр Григоровичк.с.-г.н., голова наглядової ради благодійної організації “Закарпатський обласний центр дорадництва”, заступник голови комісії


Федорюк

Марія Дмитрівнак.ек.н., заступик директора Закарпатського інституту АПВ НААН, секретар комісії (за згодою)


Члени комісії:

Балаж

Надія Йосипівнак.ек.н., директор відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України “Мукачівський аграрний коледж”


Балян

Ануш Валеріївнак.ек.н., директор Закарпатського інституту АПВ НААН (за згодою)


Височанський

Йосип Степановичк.с.-г.н., старший науковий співробітник відділу тваринництва Закарпатського інституту АПВ НААН (за згодою)


Головач

Мирослав Йосиповичк.с.-г.н., старший науковий співробітник відділу тваринництва Закарпатського інституту АПВ НААН (за згодою)


Кіш

Ніна Олександрівнаначальник відділу організації виробництва продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації


Маргітай

Любов Григорівнак.біол.н., працівник Ужгородського національного університету (за згодою)


Пилипчинець

Надія Олексіївнак.с.-г.н., завідуюча відділу багаторічних насаджень Закарпатського інституту АПВ НААН (за згодою)


Савіна

Олена Іванівнад.с.-г.н., працівник Ужгородського національного університету (за згодою)


Садовська

Надія Петрівнак.біол.н., працівник Ужгородського національного університету (за згодою)


Ходак

Валерій Олексійовичд.біол.н., працівник Ужгородського національного університету (за згодою)


Запорізька область


Тарасов

Володимир Григоровичдиректор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, голова комісії


Подшивалов

Геннадій Валерійовичдиректор Інституту післядипломної освіти та дорадництва Таврійського державного агротехнологічного університету, голова правління Запорізького інформаційно-консультаційного центру “Агро-Таврія”, заступник голови комісії


Легеза

Дар’я Георгіївна
к.ек.н., доцент, завідуюча кафедри “Маркетингу” Таврійського державного агротехнологічного університету, секретар комісії


Члени комісії:


Аксьонов

Ігор Вікторовичзаступник директора з наукової роботи Інституту олійних культур НААН


Карман

Сергій Вікторовичк.ек.н., доцент, декан факультету економіки та бізнесу, завідуючий кафедри “Економічна теорія” Таврійського державного агротехнологічного університету


Лобанов

Микола Іванович
к.ек.н., професор кафедри “Маркетингу” Таврійського державного агротехнологічного університету


Поляков

Андрій Вікторовичзаступник директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації


Тиховод

Анатолій Миколайович
голова правління обласної ради сільгосптоваровиробників


Івано-Франківська область


Андріїшин

Іван Петровичдиректор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, голова комісії


Довбня

Василь Івановичвиконавчий директор громадської організації “Івано-Франківська обласна сільськогосподарська дорадча служба”, заступник голови комісії


Василишин

Анатолій Володимировичголовний спеціаліст відділу економіки, прогнозів та переробки Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, секретар комісії


Члени комісії:

Абрамик

Михайло Івановичдиректор Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН


Баланюк

Іван Федоровичд.ек.н., професор, завідуючий кафедри обліку і аудиту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника


Вінтонович

Степан Васильовичзаступник директора Департаменту-начальник управління рослинництва, садівництва, земельних відносин та механізації сільського господарства Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації


Ємчук

Василь Дмитровичперший заступник директора Департаменту- начальник управління тваринництва, бджільництва, рибництва, економіки, прогнозів та переробки Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації


Куничак

Галина Іванівназавідуючий Коломийського відділу наукових досліджень та інноваційного розвитку агропромислового виробництва Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН


Якимів

Мирон Михайловичдиректор Івано-Франківської філії державної установи “Центрдержродючість”


Київська область


Шевченко

Олександр Олександровичдиректор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, голова комісії

следующая страница >>