Схвалено на засіданні науково-методичної ради Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Порядок денний засідання науково-методичної ради Київського обласного... 2 596.76kb.
Навчально-методичний посібник для практичних психологів та соціальних... 6 1223.63kb.
Навчальна програма 1 324.68kb.
Заступник директора з навчально-методичної роботи Черкаського обласного... 1 134.78kb.
Наказ № м. Синельникове Про організацію науково методичної роботи... 1 51.5kb.
Соцька Тетяна Іванівна 38 8 26 січня 2013 року відбувся ІV (загальнонаціональний) 1 20.92kb.
Методичні рекомендації щодо викладання предмету «Захист Вітчизни» 6 1556.6kb.
Підліткова субкультура: неформальні молодіжні об’єднання 9 909.32kb.
Це зумовлює необхідність забезпечення творчої самореалізації вихованців... 1 77.19kb.
Головне управління освіти І науки черкаської обласної державної адміністрації... 2 445.34kb.
Жосан О. Е., старший викладач кафедри педагогіки і психології Кіровоградського... 1 216.76kb.
Ііі етап 8 клас Теоретичний тур 1 211kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Схвалено на засіданні науково-методичної ради Київського обласного інституту післядипломної - страница №1/3

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Станція юних натуралістів м. Білої Церкви

Навчально-методичне

забезпечення діяльності гуртка

«Рослини символи України»


Схвалено на засіданні науково-методичної ради Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

(Протокол № 8 від 25 грудня 2008 року)

Даний навчально-методичний посібник є переможцем Всеукраїнського конкурсу на кращі освітні проекти, програми. Посібники з проблем духовного виховання підростаючого покоління (2009 рік)
Рецензенти:
Гаврилюк В.Ю., завідуючий навчально-методичним кабінетом

Позашкільної освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;


Гутник В.Д., директор Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник».

Рослини – символи України: збірник методичних матеріалів /Автори-укладачі: І.Б. Циганкова, Ю.М. Мазун/ – м. Біла Церква: СЮН, 2009.–


У збірнику вміщена навчальна програма гурткової роботу екологічного напряму, призначена для формування у вихованців загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів екологічної культури, любові до рідного краю, уявлень про культуру, побут, традиції та обряди українського народу.

Представлені у збірнику методичні матеріали призначені для керівників гуртків, педагогічних працівників, які викладають курс «Київщинознавство».


© І.Б. Циганкова

Ю.М. Мазун


Пояснювальна записка

З глибини віків до нащадків доходить лише найцінніше. Як кожна людина бере з собою в далеку дорогу лише те, що може пригодитися на все життя, так і кожен народ крізь усі катаклізми своєї історії проносить найдорожчий свій скарб – пісні, легенди, перекази, прислів’я. Вивчаючи рослини всебічно, гурток “Рослини – символи України” об’єднав у собі декілька напрямів:Біологічний – ботаніку та біологію, де учні знайомляться з будовою, морфологічними особливостями найбільш популярними в Україні рослинами, їх цілющими властивостями.

Народознавчий – сприяє формуванню в дітей уявлення про культуру, побут, звичаї, традиції українського народу, тим самим виховує патріотичні почуття, гордість за себе і свою Батьківщину.

Мистецтво народних ремесел, образотворче мистецтво та декоративно-вжиткове, які відіграють вадливу роль в естетичному вихованні дітей.

Дитина може прийти до розуміння культури як єдиного цілого, спробувавши відтворити власними силами, розумом, мовою символів предмети вжитку, безпосередньо знаходячись у процесі відтворення культури та знань своїх пращурів.

Структура навчальних занять дає змогу активізувати пошукову і пізнавальну діяльність вихованців по вивченню українського фольклору, звичаїв, традицій, виховувати патріотичні почуття, розуміння народних символів. Значне місце в програмі відведено практичним роботам, проведенню екскурсій.

Програма основного рівня навчання розроблена для дітей середнього шкільного віку. Розрахована на 2 роки навчання (перший рік 2 заняття на тиждень, тривалістю 2 години, всього 144 години, другій рік – 2 зяняття, тривалістю 3 години, всього 216 годин).


Мета роботи гуртка є – ознайомлення вихованців з рослинами-символами як своєрідною скарбницею українського народу.
Головними завданнями програми є:

 • розвиток інтерес у вихованців до вивчення природи рідного краю;

 • поглиблення знань про особливості будови та поширення рослин-символів;

 • сприяння поглибленню знань про основні лікарські властивості рослин;

 • формування чіткої особистої позиції щодо власного здоров’я ;

 • формування в дітей уявлення про культуру, побут, традиції та обряди українського народу;

 • розвиток інтересу до мистецтва свого народу, його історії та традиції;

 • ознайомлення вихованців з українськими народними піснями, творами українських класиків;

 • формування етичних смаків;

 • формування у вихованців умінь і навичок практичної діяльності;


Форми і методи навчання: бесіда, розповідь, практична робота, екскурсія, рольова або ділова гра, демонстрація фото та відео матеріалів, тематичні вечори, родинні свята.

Засвоївши програмовий матеріал, вихованці повинні

знати:

 • рослини-символи України;

 • біологічну та морфологічну характеристику рослин-символів;

 • найбільш поширені види лікарських рослин

 • значення рослин-символів в природі і житті людини;

 • рідкісні та зникаючи види рослин;

 • особливості застосування цілющих чаїв;

 • особливості використання рослин в українські кухні;

 • народні звичаї, традиції, обряди;

 • пісні, легенди, перекази про рослини-символи;

 • твори українських письменників, в яких оспівуються рослини-символи;

 • символіку українського віночка;

 • українські національні традиції використання рушників, віночків в обрядах і побуті;

 • правила техніки безпеки під час роботи з колючими і ріжучими інструментами;

 • обладнання, необхідне для вишивання та лозоплетіння;

 • основні вимоги щодо оформлення власних робіт

вміти:

 • застосовувати набуті знання в повсякденному житті;

 • передавати свої знання і досвід членам родини, друзям;

 • розпізнавати рослини, які вивчалися;

 • володіти навичками ландшафтної архітектури;

 • відчувати цілющу дію природного матеріалу, з яким працюють;

 • дотримуватися техніки безпеки й основ життєдіяльності;

 • вміти користуватися різними матеріалами і техніками;

 • користуватися різними інструментами для створення поробок з плодів дерев;

 • правильно заготовляти сухий рослинний матеріал для подальшої роботи;

 • виготовляти аплікації із сухого рослинного матеріалу;

 • виготовляти штучні квіти;

 • художньо оформляти виставки своїх робіт;

 • оцінювати з естетичної точки зору свої роботи та роботи своїх друзів;

 • бережливо ставитись до природи.


Основні терміни і поняття


Ботаніка –

наука, яка вивчає зовнішню і внутрішню будову рослин, їхні розвиток, життєдіяльність, історію розвитку та поширення.

Біологія –

комплексна наука про живу природу. Предметом вчинення якої є життя у сіх його проявах.

Вишивка –

взаємозв’язок художніх ознак із технологією і матеріалом.

Живопис –

вид образотворчого мистецтва, в якому використовують фарби (акварель, масло, акріл).

Екологія –

наука, що вивчає взаємозв’язки організмів і надорганізмених систем з оточуючим середовищем.

Корінь –

один із основних вегетативних органів вищих рослин.

Квітка –

орган статевого розмноження покритонасінних рослин.

Кущ –

багаторічна дерев’яниста рослина, у якого немає головного стовбура або він мало виявлений.

Коренепластика -

вид декоративного мистецтва.

Колаж –

нанесення певного зображення на плоску поверхню, яке виконується шляхом накладання різних природних матеріалів на певну основу.

Листок –

один з головних вегетативних органів вищих рослин.

Легенда –

твір, сюжет і персонажі якого відбивають християнську міфологію.

Лікарські рослини –

рослини, які містять біологічно активні речовини та використовуються для лікування та профілактики численних недуг.

Лозоплетіння –

вид декоративно-прикладного мистецтва, який заснований на використанні природного матеріалу.

Медоносні рослини –

рослини, з яких бджоли збирають нектар.

Насінина –

утвір у насінних рослин, що містить зародок.

Народний звичай –

передача від покоління до покоління культурно-побутових особливостей.

Обряд –

колективні символічні дії, здійснювані з нагоди найважливіших подій у житті людини, сім’ї, колективу.

Панно –

вид декоративно-вжиткового мистецтва.

Пагін –

Плід –


частина стебла рослин разом з листками й бруньками.

орган покритонасінних рослин, який утворюється після запліднення з маточки, а також іноді й з інших частин квітки внаслідок зростання й видозмінення їх.Переказ –

Детальне відтворення певного тексту.

Прислів’я –

вид усної народної творчості

Рослини-індикатори –

рослини, які пристосувались до умов життя на ґрунтах, з різним хімічним складом.

Рослини радіопротектори –

рослини, які здатні виводити радіонукліди з організму і захищають імунну систему людини.

Символ –

узагальнення образних понять.

Сухоцвіти –

висушені рослини, які використовуються в декоративно вжитковому мистецтві.

Флористика –

Вид декоративно-прикладного мистецтва, заснованого на використанні природного засушеного матеріалу.

Цілющий чай –

Напій, який містить вітаміни та мікроелементи необхідні для повноцінного функціонування організму.


Навчально-тематичний план

Перший рік навчання


№ п/п

Назва розділу

Кількість годин

Разом

Теоретичні заняття

Практичні заняттяВступ

2

2

4Розділ I. Рослини – вічні супутники людини

24

16

40Розділ II. “Зацвіла в долині червона калина”

10

12

22Розділ III. “Там, де тихії верби”

10

8

18Розділ VI. “Ой у ролі тополя стояла”

6

4

10Розділ V. Дуб – символ могутності і довголіття

6

2

8Розділ VI. “А липи цвітуть духмяні, духмяні”

6

2

8Розділ VII. “Каштанових суцвіть нестримні, теплі сльози”

6

2

8Розділ VIII. “Садок вишневий коло хати”

6

6

12Розділ IX. “Цвіте терен, цвіте терен...”

6

6

12Урок-підсумок
2

2
Разом

82

62

144


Зміст програмового матеріалу

I рік навчання
следующая страница >>