Щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів Міністерство освіти І науки України (мон) - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання... 3 1009.29kb.
5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено Міністерством... 3 572.12kb.
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012... 1 34.45kb.
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011... 1 39.93kb.
Відбивання світла. Закони відбивання світла 2 214.99kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. 1 47.94kb.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту... 1 20.09kb.
Перелік програм, підручників та навчально-методичних посібників,... 12 1715.64kb.
Складено на основі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх... 1 116.98kb.
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 10... 1 138.2kb.
Методичні рекомендації щодо створення кабінетів предметів художньо-естетичного... 1 91.19kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 1 41.85kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів Міністерство - страница №1/1

Щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Лист № 1/9-532 від 11.09.2007Документ по состоянию на июнь 2008

Страница 1

  • Страницы:

  • 1

  • 2

  • 3

  • След.

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ


Л И С Т
11.09.2007 N 1/9-532
Міністерству освіти і науки

Автономної Республіки Крим

Управлінням освіти і науки

обласних, Київської

та Севастопольської міських

державних адміністрацій

Iнститутам післядипломної

педагогічної освіти

Загальноосвітнім навчальним

закладам


Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного

використання інструктивно-методичний лист "Вимоги до ведення

класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних

закладів".

Просимо довести його до відома керівників загальноосвітніх

навчальних закладів і вчителів початкових класів.


Заступник Міністра В.В.Тесленко

Додаток


до листа МОН

11.09.2007 N 1/9-532

ВИМОГИ

щодо ведення класного журналу в 1-4 класахзагальноосвітніх навчальних закладів

Iнструктивно-методичний лист


Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки

України та Академії педагогічних наук України від 12.07.2002 р.

N 401/52 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних

досягнень учнів початкової школи" оцінювання навчальних досягнень

молодших школярів має ґрунтуватися на позитивному принципі, що

передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня

його невдач.

Визначення рівня навчальних досягнень учнів відбувається

шляхом контролю, який передбачає зворотний зв'язок між учителем та

учнями і полягає в перевірці та оцінюванні навчальних досягнень

молодшого школяра. Облік результатів контролю у балах здійснюється

в класних журналах і табелях успішності.

Усі записи в журналі ведуться державною мовою. Допускається

запис тем на правій сторінці класного журналу мовою навчального

предмета (російською та іншими мовами національних меншин,

іноземною мовою - частково). Записи ведуться чітко й охайно пастою

одного (чорного або синього) кольору.

Журнали класів на одній паралелі слід нумерувати цифрами і

відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 1-А клас,

1-Б клас, 3-А клас, 3-Б клас тощо.

На відповідних сторінках класного журналу вказуються назви

навчальних предметів. Назви освітніх галузей зазначати не потрібно

(додаток 1).

Додаток 1

ПЕРЕЛIК

назв навчальних предметів для записув класному журналі

------------------------------------------------------------------

¦Освітня галузь¦ Клас ¦ Навчальні предмети ¦ Деякі ¦

¦ ¦ ¦ ¦ особливості ¦

¦ ¦ ¦ ¦ запису ¦

¦ ¦ ¦ ¦ навчальних ¦

¦ ¦ ¦ ¦ предметів ¦

¦--------------+------------+----------------------+-------------¦

¦Мови і ¦ 1 ¦Мова навчання ¦Указати мову ¦

¦літератури ¦ ¦(українська мова, ¦навчання. ¦

¦ ¦ ¦російська мова чи ¦На окремі ¦

¦ ¦ ¦інша мова навчання) ¦складові ¦

¦ ¦ ¦Навчання грамоти ¦навчального ¦

¦ ¦ ¦ ¦предмета ¦

¦ ¦ ¦ ¦(читання і ¦

¦ ¦ ¦ ¦письмо) не ¦

¦ ¦ ¦ ¦слід ¦

¦ ¦ ¦ ¦відводити ¦

¦ ¦ ¦ ¦окремі ¦

¦ ¦ ¦ ¦сторінки ¦

¦ ¦------------+----------------------+-------------¦

¦ ¦ 2-4 ¦Мова навчання ¦Указати мову ¦

¦ ¦ ¦(українська мова, ¦навчання ¦

¦ ¦ ¦російська мова чи ¦ ¦

¦ ¦ ¦інша мова навчання) ¦ ¦

¦ ¦ ¦----------------------+-------------¦

¦ ¦ ¦Мова навчання Читання ¦Вказати мову ¦

¦ ¦ ¦ ¦навчання ¦

¦ ¦ ¦ ¦(наприклад: ¦

¦ ¦ ¦ ¦"Українське ¦

¦ ¦ ¦ ¦читання", ¦

¦ ¦ ¦ ¦"Російське ¦

¦ ¦ ¦ ¦читання" ¦

¦ ¦ ¦ ¦тощо) ¦

¦ ¦------------+----------------------+-------------¦

¦ ¦ 1-4 ¦Українська мова (для ¦ ¦

¦ ¦ ¦шкіл з навчанням ¦ ¦

¦ ¦ ¦російською та іншими ¦ ¦

¦ ¦ ¦мовами національних ¦ ¦

¦ ¦ ¦меншин) ¦ ¦

¦ ¦------------+----------------------+-------------¦

¦ ¦ 2-4 ¦Iноземна мова ¦У дужках ¦

¦ ¦ (1-4) ¦(англійська, німецька,¦указати мову.¦

¦ ¦ ¦іспанська тощо) ¦"1-4" - слід ¦

¦ ¦ ¦ ¦указувати для¦

¦ ¦ ¦ ¦класів з ¦

¦ ¦ ¦ ¦поглибленим ¦

¦ ¦ ¦ ¦вивченням ¦

¦ ¦ ¦ ¦іноземних мов¦

¦--------------+------------+----------------------+-------------¦

¦Математика ¦ 1-4 ¦Математика ¦ ¦

¦--------------+------------+----------------------+-------------¦

¦ ¦ 1-4 ¦Я і Україна ¦ ¦

¦--------------+------------+----------------------+-------------¦

¦Людина і світ ¦ 1-4 ¦1-2 ¦Я і Україна ¦На кожну ¦

¦ ¦ ¦-----+----------------¦складову ¦

¦ ¦ ¦3-4 ¦Я і Україна ¦цього курсу ¦

¦ ¦ ¦ ¦Природознавство ¦необхідно ¦

¦ ¦ ¦-----+----------------¦відводити ¦

¦ ¦ ¦3-4 ¦Я і Україна ¦окремі ¦

¦ ¦ ¦ ¦Громадянська ¦сторінки ¦

¦ ¦ ¦ ¦освіта ¦ ¦

¦ ¦------------+----------------------+-------------¦

¦ ¦ 1-4 ¦Я і Україна. Довкілля ¦ ¦

¦--------------+------------+----------------------+-------------¦

¦Мистецтво ¦ 1-4 ¦Мистецтво ¦Iнтегрований ¦

¦ ¦ ¦ ¦курс ¦

¦ ¦ ¦----------------------+-------------¦

¦ ¦ ¦Образотворче мистецтво¦ ¦

¦ ¦ ¦----------------------+-------------¦

¦ ¦ ¦Музичне мистецтво ¦ ¦

¦--------------+------------+----------------------+-------------¦

¦Технологія ¦ 1-4 ¦Трудове навчання: ¦ ¦

¦ ¦ ¦технічна і художня ¦ ¦

¦ ¦ ¦праця ¦ ¦

¦--------------+------------+----------------------+-------------¦

¦Здоров'я і ¦ 1-4 ¦Фізична культура ¦ ¦

¦фізична ¦ ¦----------------------+-------------¦

¦культура ¦ ¦Основи здоров'я ¦ ¦

------------------------------------------------------------------


На сторінках "Облік відвідування" відсутність учня слід

записувати у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину

відсутності (н - відсутність без поважної причини, хв -

відсутність через хворобу, пп - відсутність з поважної причини), а

знаменник - на кількість пропущених уроків.

На сторінках "Облік навчальних досягнень учнів" відсутність

учня потрібно позначати літерою н, спізнення - сп.

На третій сторінці журналу необхідно записати всі предмети

інваріантної та варіативної складової навчального плану. Розподіл

кількості сторінок для навчальних предметів учитель здійснює

орієнтовно так:

- якщо на вивчення предмета навчальним планом передбачено

1 годину на тиждень (наприклад, "Я і Україна" в 1-2 класах,

"Основи здоров'я" в 1-4 класах, "Трудове навчання" в

2-4 класах, "Образотворче мистецтво" в 1-4 класах), то необхідно

залишити в журналі орієнтовно три розвороти (шість сторінок),

тобто три сторінки ліворуч - для обліку навчальних досягнень учнів

і три сторінки праворуч - для запису змісту уроків і домашніх

завдань;

- якщо на вивчення предмета навчальним планом передбачено

2 години на тиждень (наприклад, "Я і Україна" в 3-4 класах;

"Трудове навчання" в 1 класі), то відповідні записи в журналі

здійснюються на п'яти розворотах, 5 лівих і 5 правих сторінках

журналу. А для записів у журналі з мови (української, мови

національних меншин, іноземної) необхідно залишити орієнтовно

12 сторінок, тобто шість розворотів;

- якщо на вивчення предмета навчальним планом передбачено

4 години на тиждень (наприклад, "Математика"), то відповідні

записи в журналі здійснюються на 9 лівих і 9 правих сторінках

журналу. Записи з мов у такому разі орієнтовно займуть

11 розворотів.

Якщо для вивчення предмета клас ділиться на групи, для кожної

з них відводяться окремі сторінки. У разі, коли загальна кількість

годин з предмета складається з годин інваріантної та варіативної

складових, усі записи в журналі необхідно вести на сторінках

відповідного предмета.

З предметів інваріантної складової навчального плану

оцінювання досягнень у навчанні учнів 3-4 класів проводиться в

балах, з курсів за вибором із варіативної складової - вербально

(оцінними судженнями).

Якщо учень був відсутній під час написання контрольної роботи

(диктанту, мовної теми, письмового переказу, контрольної роботи з

математики), що зазначається в журналі з датою, зазначену роботу

він не переписує. Учитель напроти його прізвища в цей день ставить

"н" і оцінює його навчальні досягнення за поточними балами.

Такі види контролю, як діалог, усний переказ, усний твір,

аудіювання, тематична перевірка знань з природознавства тощо в

журналі необхідно записувати без дати у визначеній колонці,

оцінюючи всіх учнів класу.

Учитель організовує роботу так, щоб учень мав можливість на

наступних уроках або під час індивідуальних занять надолужити

пропущений навчальний матеріал та одержати відповідний бал.

У 1 класі бали за навчальні досягнення учнів учитель не

виставляє; у 2 класі - виставляє, але за умови, якщо є відповідне

рішення педагогічної ради школи.

Кожен учень класу має право відвідувати індивідуальні та

групові заняття, хоча вони не є обов'язковими з усіх навчальних

предметів і для всіх учнів класу.

Облік годин індивідуальних та групових занять здійснюється на

окремих сторінках класного журналу.

Облік відвідування учнями індивідуальних та групових занять

ведеться на сторінках журналу в розділі "Облік навчальних

досягнень учнів". Учитель записує прізвища й імена всіх учнів

класу, а присутність їх на занятті необхідно позначати умовною

позначкою (наприклад, "+").

Зміст заняття вчитель записує в графі "Зміст уроку", у

наступній графі "Завдання додому" вказує назву предмета, з якого

було проведено заняття.

Оцінювання навчальних досягнень учнів під час проведення

індивідуальних і групових занять не здійснюється; відповідні бали

до класного журналу не записуються.

Усі класні і домашні роботи в звичайних робочих зошитах і

зошитах з друкованою основою вчитель перевіряє й оцінює після

кожного уроку.

Учень розпочинає працювати в новому зошиті тоді, коли

попередній дописано до останньої сторінки.

Бал за ведення зошита з мови і математики (у журналі -

Вед.зош.) учитель виставляє наприкінці кожного місяця. Оцінюючи

ведення зошита, необхідно враховувати як правильність виконання

завдань, так і якість каліграфічного письма, охайність оформлення

роботи і грамотність. Колонку "Ведення зошита" ("Вед.зош.")

учитель записує без дати.

Письмові контрольні роботи учні виконують у зошитах для

контрольних робіт, які вчитель зберігає до кінця наступного

навчального року.

З предметів інваріантної складової навчального плану домашні

завдання вчитель задає у 2-4 класах лише в разі їх доцільності.

З основ здоров'я, фізичної культури, трудового навчання:

технічної і художньої праці, музичного та образотворчого мистецтва

домашні завдання учням не задаються і в журналі не записуються.

Записуючи домашнє завдання, слід обов'язково вказати його

зміст і спосіб виконання. Наприклад: С. 10-12 - прочитати і

переказати; С. 27-29 - вивчити вірш напам'ять, дібрати прислів'я;

С. 57, впр. 117, с. 55 - повторити правило.

У журналі вчитель фіксує такі види контролю: поточний,

періодичний, тематичний, підсумковий.

Поточний контроль здійснюється на всіх макроетапах поурочного

опрацювання теми. Результати поточної перевірки оцінюються

словесно (в 1-2 кл.) або в балах (в 3-4 кл.). Облік поточного

оцінювання ведеться у класному журналі.

Періодичний контроль (наприклад, з мови навчання: аудіювання,

діалог, усний переказ, усний твір, письмовий переказ тощо)

спрямовується на перевірку й оцінювання сформованості

загальнопредметних умінь і навичок, якими оволодівають учні в

процесі вивчення окремих предметів. Цей вид контролю здійснюється

фронтально або індивідуально.

Тематичний контроль здійснюється після опрацювання

програмової теми. Якщо тема велика за обсягом, її розподіляють на

логічно завершені частини. Невеликі програмові теми об'єднують з

однією або кількома наступними.

Кількість тематичних перевірок визначається залежно від

кількості годин навчального предмета на тиждень та логічної

завершеності теми (орієнтовно: 1 год. на тиждень - 2 тематичних

оцінювання за семестр; 2-3 год. на тиждень - 2-4 тематичних

оцінювання).

Тематичне оцінювання з трудового навчання та предметів

художньо-естетичного й фізкультурно-оздоровчого напрямів

проводиться не менше двох разів на семестр.

У журналі тематична оцінка позначається: Тем. бал (тематичний

бал). Тематичний бал виставляється на основі оцінки за контрольну

роботу з теми з урахуванням поточного оцінювання у його динаміці

(зростання чи спадання).

Бали виставляються в одну колонку журналу без зазначення

дати.


При складанні календарно-тематичних планів з української

мови, математики необхідно передбачити 1-2 уроки після контрольних

робіт для проведення аналізу виконання контрольних робіт,

повторення, узагальнення з теми тощо. Після цих уроків записується

тематичний бал.

Зміст завдань перевірних робіт добирає вчитель відповідно до

вимог навчальних програм. Їх оцінювання здійснюється за Критеріями

оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (спільний

наказ Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних

наук України від 12.07.2002 р. N 401/52).

Підсумкові контрольні роботи з навчальних предметів можуть

проводитися відповідно до розпорядження директора

загальноосвітнього навчального закладу чи органу управління

освітою під час інспектування загальноосвітнього навчального

закладу. Фіксуються вони у журналі під датою фактичного дня

проведення з наступним коригуванням календарно-тематичного плану.

Результати цих робіт враховуються під час виставлення підсумкових

балів за семестр, але вони не є визначальними.

Навчальні екскурсії з окремих предметів, передбачені

календарно-тематичним планом, записуються на сторінках журналу,

відведених на відповідний предмет, і можуть оцінюватися згідно з

критеріями оцінювання.

Проведені протягом року екскурсії, не передбачені навчальними

програмами з певних предметів, записуються в журналі на сторінці

"Облік проведення навчальних екскурсій" з фіксацією дати, теми

екскурсії. А ті, що проводяться наприкінці навчального року,

записуються і на зазначеній сторінці журналу, і на сторінці з

навчального предмета з фіксацією дати, теми екскурсії, кількості

годин, навчального предмета.

Діяльність учнів під час цих екскурсій не оцінюється.

Семестровий бал виставляється на основі результатів усіх

видів оцінювання за цей період.

Окрема підсумкова робота (семестрова) не проводиться.

Семестровий бал виставляється з урахуванням динаміки

зростання рівня навчальних досягнень учня.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів.

Перевага надається результатам другого семестру.

Річне оцінювання здійснюється не пізніше, ніж за 5 днів до

закінчення навчального року.

Річний бал є одночасно підсумковим.

Державна підсумкова атестація здійснюється у 4-х класах

відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у

системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом

Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000

N 588 ( z0925-00 ) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції

України 19.12.2000 р. за N 925/5146.

У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають

результати навчальної діяльності учнів четвертих класів:

- у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням

українською мовою - з української мови (мова і читання) та

математики;

- у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами

національних меншин - з мови навчання (мова і читання), з

державної мови (мова і читання) та математики.

У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням

українською та мовами національних меншин атестація результатів

навчальної діяльності учнів з української (державної) мови, якщо

вони вивчали її лише у двох останніх класах початкової школи,

здійснюється за бажанням учнів та їхніх батьків (осіб, які їх

замінюють).

Атестаційний бал (Держ.підс.ат.) із зазначених предметів

виставляється в окремій колонці журналу за результатами річного

оцінювання, яке здійснюється на підставі семестрового оцінювання

навчальних досягнень учнів.


1. Мови
У процесі початкового навчання мови забезпечується розвиток

та вдосконалення умінь і навичок усного мовлення

(слухання-розуміння, говоріння), навчання дітей читання і письма,

навчання роботи з дитячою книжкою, формування умінь будувати

письмові зв'язні висловлювання; формується певне коло знань про

мову і мовні уміння; забезпечується мотивація вивчення мови.

Уроки "Розвитку зв'язного мовлення" у 1-2 класах спрямовані

на розвиток усного мовлення, у 3-4 класах - на формування умінь

писати перекази і твори. Ці уроки записуються на сторінках,

відведених на мову навчання та на українську мову (у школах з

навчанням російською чи іншою мовою національної меншини).

На правій сторінці журналу перед записом теми робиться

позначка Розв.мовл., на лівій - ставиться дата і бал за рівень

виконаної роботи. За навчальні письмові перекази і твори бали в

журнал не виставляються. За контрольний письмовий переказ у журнал

заноситься тільки оцінка за зміст, у зошит ставляться дві оцінки в

балах: за зміст та за грамотність.

Тематичний бал з мови фіксує рівень знань з мови та мовні

уміння за певними мовними темами програми (Звуки і букви, Значення

слова, Граматична форма слова, Речення тощо).

У таблиці "Види і орієнтовна кількість перевірок (по класах і

семестрах) з мови навчання (українська мова) внесено зміни

(додатки 2, 3, а саме):

- "Діалог" - 2 кл., II семестр; 3 кл., II семестр; (не

зазначено діалог);

- "Усний переказ" - 3 кл., II семестр; 4 клас - II семестр;

- "Диктант" - 2 клас - I, II семестри.

Додаток 2

ВИДИ I ОРIЄНТОВАНА КIЛЬКIСТЬ

перевірок (по класах і семестрах)

Мова навчання (українська мова)
------------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Види перевірок ¦ 1 клас ¦ 2 клас ¦ 3 клас ¦ 4 клас ¦

¦ з/п ¦ ¦---------+---------+---------+---------¦

¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ I ¦ II ¦ I ¦ II ¦ I ¦ II ¦

¦ ¦ ¦сем.¦сем.¦сем.¦сем.¦сем.¦сем.¦сем.¦сем.¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ 1. ¦Аудіювання ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ 2. ¦Діалог ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ 3. ¦Усний переказ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ 4. ¦Усний твір ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ 5. ¦Читання ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ 6. ¦Письмовий переказ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ 7. ¦Знання й уміння з ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦

¦ ¦мови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ 8. ¦Диктант ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ 9. ¦Списування ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ ¦Загальна кількість¦ - ¦ 2 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 9 ¦ 7 ¦ 9 ¦

------------------------------------------------------------------
Українська мова у школах з російською чи іншою мовою

національної меншини


------------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Види перевірок ¦ 1 клас ¦ 2 клас ¦ 3 клас ¦ 4 клас ¦

¦ з/п ¦ ¦---------+---------+---------+---------¦

¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ I ¦ II ¦ I ¦ II ¦ I ¦ II ¦

¦ ¦ ¦сем.¦сем.¦сем.¦сем.¦сем.¦сем.¦сем.¦сем.¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ 1. ¦Аудіювання ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ 2. ¦Діалог ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ 3. ¦Усний переказ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ 4. ¦Усний твір ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ 5. ¦Читання ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ 6. ¦Знання й уміння з ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦

¦ ¦мови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ 7. ¦Диктант ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ 8. ¦Списування ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ 9. ¦Етнокультурознавчі¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦

¦ ¦знання (на уроках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦читання) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦

¦ ¦Загальна кількість¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 3 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 8 ¦ 9 ¦

------------------------------------------------------------------
Примітка. Кількість перевірок є орієнтовною.

Додаток 3

Мова навчання у школах

з навчанням мовами національних меншин

------------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Види ¦ 1 клас ¦ 2 клас ¦ 3 клас ¦ 4 клас ¦

¦з/п¦перевірок ¦---------+---------------+-----------------+-----------------¦

¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦I сем. ¦II сем.¦I сем. ¦ II сем. ¦I сем. ¦ II сем. ¦

¦ ¦ ¦сем.¦сем.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+----------+----+----+-------+-------+-------+---------+-------+---------¦

¦ 1.¦Аудіювання¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦---+----------+----+----+-------+-------+-------+---------+-------+---------¦

¦ 2.¦Діалог ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦

¦---+----------+----+----+-------+-------+-------+---------+-------+---------¦

¦ 3.¦Усний ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦переказ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+----------+----+----+-------+-------+-------+---------+-------+---------¦

¦ 4.¦Усний твір¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦

¦---+----------+----+----+-------+-------+-------+---------+-------+---------¦

¦ 5.¦Читання ¦ 1 ¦ 1 ¦чит. ¦чит. ¦чит. ¦чит.вг. -¦чит. ¦чит.вг. -¦

¦ ¦(вголос та¦ ¦ ¦вг. - 1¦вг. - 1¦вг. - 1¦1, ¦вг. - 1¦1, ¦

¦ ¦мовчки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чит.м. - ¦ ¦чит.м. - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦ ¦1 ¦

¦---+----------+----+----+-------+-------+-------+---------+-------+---------¦

¦ 6.¦Письмовий ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦ ¦переказ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+----------+----+----+-------+-------+-------+---------+-------+---------¦

¦ 7.¦Знання й ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦

¦ ¦уміння з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+----------+----+----+-------+-------+-------+---------+-------+---------¦

¦ 8.¦Диктант ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦

¦---+----------+----+----+-------+-------+-------+---------+-------+---------¦

¦ 9.¦Списування¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦

¦---+----------+----+----+-------+-------+-------+---------+-------+---------¦

¦ ¦Загальна ¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 8 ¦ 9 ¦

¦ ¦кількість ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------


Примітка. Кількість перевірок є орієнтовною.
Друга мова
---------------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Види ¦ 1 клас ¦ 2 клас ¦ 3 клас ¦ 4 клас ¦

¦з/п¦перевірок ¦---------+---------+---------------+----------------¦

¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ I ¦ II¦I сем. ¦II сем.¦I сем. ¦II сем. ¦

¦ ¦ ¦сем.¦сем.¦сем.¦сем.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+----------+----+----+----+----+-------+-------+-------+--------¦

¦ 1.¦Аудіювання¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦---+----------+----+----+----+----+-------+-------+-------+--------¦

¦ 2.¦Діалог ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦

¦---+----------+----+----+----+----+-------+-------+-------+--------¦

¦ 3.¦Усний ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦переказ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+----------+----+----+----+----+-------+-------+-------+--------¦

¦ 4.¦Усний твір¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦

¦---+----------+----+----+----+----+-------+-------+-------+--------¦

¦ 5.¦Читання ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦чит. ¦чит. ¦чит. ¦чит.м. -¦

¦ ¦(вголос та¦ ¦ ¦ ¦ ¦вг. - 1¦вг. - 1¦вг. - 1¦1 ¦

¦ ¦мовчки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+----------+----+----+----+----+-------+-------+-------+--------¦

¦ 6.¦Письмовий ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦

¦ ¦переказ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+----------+----+----+----+----+-------+-------+-------+--------¦

¦ 7.¦Знання й ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦ ¦уміння з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+----------+----+----+----+----+-------+-------+-------+--------¦

¦ 8.¦Диктант ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦

¦---+----------+----+----+----+----+-------+-------+-------+--------¦

¦ 9.¦Списування¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦

¦---+----------+----+----+----+----+-------+-------+-------+--------¦

¦ ¦Загальна ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦

¦ ¦кількість ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

---------------------------------------------------------------------
Примітка. Кількість перевірок є орієнтовною.
З української мови перевіряються й оцінюються навчальні

досягнення учнів із таких аспектів:

- слухання - розуміння (аудіювання);

- діалогічне мовлення;

- монологічне мовлення (усний переказ чи твір);

- читання вголос;

- письмо (письмовий переказ);

- знання про мову й мовлення, мовні уміння і навички (мовна

тема);

- орфографічні та пунктуаційні навички (диктант);- графічні навички письма (списування).
На кожний вид перевірки відводиться окрема колонка.

Для зручності орієнтування в журналі назви індивідуальних

видів перевірок (діалог, усний переказ тощо) записуються вгорі на

місці запису дати, а назви фронтальних перевірок (диктант,

письмовий переказ тощо) - внизу у відповідних колонках.

За індивідуальну перевірку (діалог, усний переказ, усний

твір, читання) бали виставляються протягом семестру. Тому доречно

винести ці колонки у журналі на початок кожного семестру без

фіксації дати.

На правій сторінці журналу поруч з темою уроку доцільно

зазначити вид перевірки в день (дні) проведення відповідно виду

контролю (див. додаток 4).

Додаток 4

------------------------------------------------------------------

¦17.01¦[Тема уроку згідно з календарним планом]. Перевірна ¦

¦ ¦робота. Діалог. ¦

¦-----+----------------------------------------------------------¦

¦ ... ¦... ¦

¦-----+----------------------------------------------------------¦

¦23.01¦[Тема уроку згідно з календарним планом]. Перевірна ¦

¦ ¦робота. Усний переказ. ¦

¦-----+----------------------------------------------------------¦

¦ ... ¦... ¦

¦-----+----------------------------------------------------------¦

¦11.02¦[Тема уроку згідно з календарним планом]. Перевірна ¦

¦ ¦робота. Усний твір. ¦

¦-----+----------------------------------------------------------¦

¦ ... ¦... ¦

¦-----+----------------------------------------------------------¦

¦20.02¦[Тема уроку згідно з календарним планом]. Перевірна ¦

¦ ¦робота. Діалог. ¦

¦-----+----------------------------------------------------------¦

¦ ... ¦... ¦

¦-----+----------------------------------------------------------¦

¦07.03¦[Тема уроку згідно з календарним планом]. Перевірна ¦

¦ ¦робота. Усний переказ. ¦

¦-----+----------------------------------------------------------¦

¦ ... ¦... ¦

¦-----+----------------------------------------------------------¦

¦15.03¦[Тема уроку згідно з календарним планом]. Перевірна ¦

¦ ¦робота. Усний твір. ¦

¦-----+----------------------------------------------------------¦

¦ ... ¦... ¦

¦-----+----------------------------------------------------------¦

¦25.04¦[Тема уроку згідно з календарним планом]. Перевірна ¦

¦ ¦робота. Усний твір. ¦

¦-----+----------------------------------------------------------¦

¦ ... ¦... ¦

¦-----+----------------------------------------------------------¦

¦30.04¦[Тема уроку згідно з календарним планом]. Перевірна ¦

¦ ¦робота. Усний переказ. ¦

¦-----+----------------------------------------------------------¦

¦ ... ¦... ¦

¦-----+----------------------------------------------------------¦

¦15.05¦[Тема уроку згідно з календарним планом]. Перевірна ¦

¦ ¦робота. Діалог. ¦

------------------------------------------------------------------
У першому класі передбачено два види перевірок: читання та

списування, які записуються лише на правій сторінці журналу поруч

з темою уроку. Ліва сторінка може мати такий вигляд (додаток 5).

Додаток 5

ЗРАЗОК

оформлення обліку навчальних досягненьучнів у класному журналі (ліва сторона)

Українська мова


1 клас, II семестр
-------------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Число і¦...¦...¦18¦18¦...¦...¦...¦09¦09¦...¦...¦...¦...¦25¦25¦ II ¦

¦з/п¦ місяць¦---+---+--+--+---+---+---+--+--+---+---+---+---+--+--¦семестр¦

¦ ¦Прізвище ¦01 ¦01 ¦01¦01¦01 ¦02 ¦02 ¦03¦03¦04 ¦04 ¦05 ¦05 ¦05¦05¦ ¦

¦ ¦та ім'я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+-----------+---+---+--+--+---+---+---+--+--+---+---+---+---+--+--+-------¦

¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+-----------+---+---+--+--+---+---+---+--+--+---+---+---+---+--+--+-------¦

¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+-----------+---+---+--+--+---+---+---+--+--+---+---+---+---+--+--+-------¦

¦3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+-----------+---+---+--+--+---+---+---+--+--+---+---+---+---+--+--+-------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+-----------+---+---+--+--+---+---+---+--+--+---+---+---+---+--+--+-------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+-----------+---+---+--+--+---+---+---+--+--+---+---+---+---+--+--+-------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+-----------+---+---+--+--+---+---+---+--+--+---+---+---+---+--+--+-------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-------------------------------------------------------------------------------


Результати перевірки навчальних досягнень учнів 2-го класу

фіксуються за зразком 1-го класу, якщо оцінювання вербальне.

Результати оцінювання в балах (за умови відповідного рішення

педради) - за зразком 3-го класу (додатки 6, 7, 8).

Додаток 6

Українська мова


3 клас, I семестр
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Число і¦Аудіювання¦...¦09¦...¦ 30 ¦Вед.¦...¦Тем.¦ 28 ¦29¦Вед.¦30¦...¦...¦ 12 ¦...¦Вед.¦01¦03¦...¦20¦ 21 ¦23¦Тем.¦24¦Вед.¦I се-¦

¦з/п¦ місяць ¦ ¦---+--+---+-----¦зош.¦---¦бал ¦----+--¦зош.¦--+---+---+----+---¦зош.¦--+--+---+--+-----+--¦бал ¦--¦зош.¦местр¦

¦ ¦Прізвище ¦ ¦09 ¦09¦09 ¦ 09 ¦ ¦10 ¦ ¦ 10 ¦10¦ ¦10¦11 ¦11 ¦ 11 ¦11 ¦ ¦12¦12¦12 ¦12¦ 12 ¦12¦ ¦12¦ ¦ ¦

¦ ¦та ім'я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+----------+---+--+---+-----+----+---+----+----+--+----+--+---+---+----+---+----+--+--+---+--+-----+--+----+--+----+-----¦

¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+----------+---+--+---+-----+----+---+----+----+--+----+--+---+---+----+---+----+--+--+---+--+-----+--+----+--+----+-----¦

¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+----------+---+--+---+-----+----+---+----+----+--+----+--+---+---+----+---+----+--+--+---+--+-----+--+----+--+----+-----¦

¦3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+----------+---+--+---+-----+----+---+----+----+--+----+--+---+---+----+---+----+--+--+---+--+-----+--+----+--+----+-----¦

¦4. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+----------+---+--+---+-----+----+---+----+----+--+----+--+---+---+----+---+----+--+--+---+--+-----+--+----+--+----+-----¦

¦5. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мовна¦ ¦ ¦ ¦Дик-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дик-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мовна¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+----------+---+--+---¦тема ¦----+---+----¦тант¦--+----+--+---+---¦тант¦---+----+--¦ ¦---+--¦тема ¦--+----+--+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+----------+---+--+---¦ ¦----+---+----¦ ¦--+----+--+---+---¦ ¦---+----+--¦ ¦---+--¦ ¦--+----+--+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+----------+---+--+---¦ ¦----+---+----¦ ¦--+----+--+---+---¦ ¦---+----+--¦ ¦---+--¦ ¦--+----+--+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+----------+---+--+---¦ ¦----+---+----¦ ¦--+----+--+---+---¦ ¦---+----+--¦ ¦---+--¦ ¦--+----+--+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+----------+---+--+---¦ ¦----+---+----+----+--+----+--+---+---¦ ¦---+----+--¦ ¦---+--¦ ¦--+----+--+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7

Українська мова


3 клас, II семестр
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Число і¦Аудію-¦Усний¦Усний¦...¦ ... ¦23¦Тем.¦Вед.¦...¦ 21 ¦Тем.¦Вед.¦...¦ 18 ¦Вед.¦...¦06¦Вед.¦ 05 ¦...¦ 25 ¦Вед.¦ II ¦Річ-¦Екс-¦Під- ¦

¦з/п¦ місяць ¦вання ¦твір ¦пере-¦---+-----+--¦бал ¦зош.¦---+----¦бал ¦зош.¦---+-----¦зош.¦---+--¦зош.¦----+---+----¦зош.¦ се- ¦ний ¦кур-¦сум- ¦

¦ ¦Прізвище ¦ ¦ ¦каз ¦01 ¦ 01 ¦01¦ ¦ ¦02 ¦ 02 ¦ ¦ ¦03 ¦ 03 ¦ ¦04 ¦04¦ ¦ 05 ¦05 ¦ 05 ¦ ¦местр¦бал ¦сія ¦ковий¦

¦ ¦та ім'я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бал ¦

¦---+------------+------+-----+-----+---+-----+--+----+----+---+----+----+----+---+-----+----+---+--+----+----+---+----+----+-----+----+----+-----¦

¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+------+-----+-----+---+-----+--+----+----+---+----+----+----+---+-----+----+---+--+----+----+---+----+----+-----+----+----+-----¦

¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+------+-----+-----+---+-----+--+----+----+---+----+----+----+---+-----+----+---+--+----+----+---+----+----+-----+----+----+-----¦

¦3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+------+-----+-----+---+-----+--+----+----+---+----+----+----+---+-----+----+---+--+----+----+---+----+----+-----+----+----+-----¦

¦4. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+------+-----+-----+---+-----+--+----+----+---+----+----+----+---+-----+----+---+--+----+----+---+----+----+-----+----+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+------+-----+-----+---+-----+--+----+----+---+----+----+----+---+-----+----+---+--+----+----+---+----+----+-----+----+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мовна¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дик-¦ ¦ ¦ ¦Мовна¦ ¦ ¦ ¦ ¦Спи-¦ ¦Дик-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+------+-----+-----+---¦тема ¦--+----+----+---¦тант¦----+----+---¦тема ¦----+---¦ ¦----¦ су-¦---¦тант¦----+-----+----+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ван-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+------+-----+-----+---¦ ¦--+----+----+---¦ ¦----+----+---¦ ¦----+---¦ ¦----¦ ня ¦---¦ ¦----+-----+----+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+------+-----+-----+---¦ ¦--+----+----+---¦ ¦----+----+---¦ ¦----+---¦ ¦----¦ ¦---¦ ¦----+-----+----+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+------+-----+-----+---¦ ¦--+----+----+---¦ ¦----+----+---¦ ¦----+---¦ ¦----¦ ¦---¦ ¦----+-----+----+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Записи на правій сторінці журналу:

Додаток 8

------------------------------------------------------------------

¦N з/п¦Дата¦ Зміст уроку ¦Завдання додому¦

¦------+----+------------------------------------+---------------¦

¦ ¦... ¦[Тема уроку згідно з календарним ¦ ¦

¦ ¦ ¦планом]. ¦ ¦

¦ ¦ ¦Перевірна робота. Діалог. ¦ ¦

¦------+----+------------------------------------+---------------¦

¦ ¦... ¦Перевірка знань з мови ¦ ¦

¦ ¦ ¦("Повторення", "Мова і мовлення"). ¦ ¦

¦------+----+------------------------------------+---------------¦

¦ ¦... ¦Диктант "Золота осінь". ¦ ¦

¦------+----+------------------------------------+---------------¦

¦ ¦... ¦[Тема уроку згідно з календ. ¦ ¦

¦ ¦ ¦планом]. ¦ ¦

¦ ¦ ¦Перевірна робота. Аудіювання. ¦ ¦

¦------+----+------------------------------------+---------------¦

¦ ¦... ¦Перевірка знань з мови ("Текст", ¦ ¦

¦ ¦ ¦"Речення"). ¦ ¦

¦------+----+------------------------------------+---------------¦

¦ ¦... ¦Диктант "Зимові розваги". ¦ ¦

------------------------------------------------------------------
Читання
Навчальною програмою з читання передбачено вивчення напам'ять

відповідної кількості творів:

2 клас - 6-7 віршів;

3 клас - 7-8 віршів;

4 клас - 8-10 віршів, 2-3 уривки з прозових творів.

Перевірка цього виду діяльності здійснюється індивідуально,

що дає змогу вчителю накопичувати дані про динаміку розвитку в

учнів виразності читання і враховувати їх під час підсумкового

оцінювання. Результати цього виду перевірки фіксуються на лівій

сторінці класного журналу (без дати) окремою колонкою "вивчення

напам'ять" після дати, коли цей твір було задано.

Перевірка вивчення напам'ять творів малих жанрів (скоромовок,

прислів'їв, приказок) здійснюється в процесі поточного оцінювання.

Підсумкова перевірка навички читання вголос здійснюється в

2-4 класах індивідуальній два рази на рік: в кінці першого (з

15 по 25 грудня) і в кінці другого (з 5 по 15 травня) семестрів.

Учні читають незнайомий текст. Під час перевірки враховується

розуміння прочитаного, спосіб читання, правильність і темп.

Швидкість читання не є пріоритетом при визначенні оцінки за рівень

сформованості навички читання, якщо це не поскладове читання.

Результати перевірки фіксуються в балах у колонці без зазначення

дати.


Підсумковому контролю в 4 класі, крім навички читання вголос,

підлягає навичка читання мовчки. Рівень сформованості цього виду

читання визначається темпом, способом читання та розумінням

прочитаного. Така перевірка здійснюється фронтально наприкінці

кожного семестру під час проведення контрольної роботи. Результати

контролю в балах заносяться в окрему колонку лівої сторінки

журналу із зазначенням дати. На правій сторінці журналу фіксується

вид контролю і назва тексту (додаток 9):

Додаток 9

------------------------------------------------------------------

¦N з/п¦Дата ¦ Зміст уроку ¦Завдання додому¦

¦------+-----+-----------------------------------+---------------¦

¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦

¦------+-----+-----------------------------------+---------------¦

¦ ¦20.05¦Контрольна робота. Читання мовчки. ¦ ¦

¦ ¦ ¦Всеволод Нестайко "Жевжик". ¦ ¦

¦------+-----+-----------------------------------+---------------¦

¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦

------------------------------------------------------------------
Тематичне оцінювання здійснюється з урахуванням результатів

поточного оцінювання, результатів навички читання вголос та

мовчки, якості вивчення віршів напам'ять.

Семестрове оцінювання відбувається на основі тематичного

оцінювання.

Річне оцінювання відбувається на основі семестрових оцінок

(додаток 10).

Додаток 10

Українське читання
4 клас, II семестр
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Число і¦...¦18¦...¦30¦ Вірш ¦...¦21¦...¦14¦Уривок¦...¦17¦ ... ¦...¦Тем.¦...¦07¦Чи- ¦25¦ II ¦Річ-¦Держ.¦Екс-¦Під- ¦

¦з/п¦ місяць ¦---+--+---+--¦напам.¦---+--+---+--¦напам.¦---+--+------+---¦бал ¦---+--¦тан-¦--¦ се- ¦ний ¦підс.¦кур-¦сум- ¦

¦ ¦Прізвище ¦01 ¦01¦01 ¦01¦ ¦02 ¦02¦03 ¦03¦ ¦04 ¦04¦ 04 ¦04 ¦ ¦05 ¦05¦ ня ¦05¦местр¦бал ¦ ат. ¦сія ¦ковий¦

¦ ¦та ім'я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бал ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лос ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+--+---+--+------+---+--+---+--+------+---+--+------+---+----+---+--+----+--+-----+----+-----+----+-----¦

¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+--+---+--+------+---+--+---+--+------+---+--+------+---+----+---+--+----+--+-----+----+-----+----+-----¦

¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+--+---+--+------+---+--+---+--+------+---+--+------+---+----+---+--+----+--+-----+----+-----+----+-----¦

¦3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+--+---+--+------+---+--+---+--+------+---+--+------+---+----+---+--+----+--+-----+----+-----+----+-----¦

¦4. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+--+---+--+------+---+--+---+--+------+---+--+------+---+----+---+--+----+--+-----+----+-----+----+-----¦

¦5. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Читан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+--+---+--+------+---+--+---+--+------+---+--¦ня ¦---+----+---+--¦ ¦--+-----+----+-----+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мовчки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+--+---+--¦ ¦---+--+---+--¦ ¦---+--¦ ¦---+----+---+--¦ ¦--+-----+----+-----+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+--+---+--¦ ¦---+--+---+--¦ ¦---+--¦ ¦---+----+---+--¦ ¦--+-----+----+-----+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+--+---+--¦ ¦---+--+---+--¦ ¦---+--¦ ¦---+----+---+--¦ ¦--+-----+----+-----+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+--+---+--¦ ¦---+--+---+--¦ ¦---+--¦ ¦---+----+---+--¦ ¦--+-----+----+-----+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У школах з навчанням російською мовою заповнення сторінок

класного журналу з предмета "Чтение" щодо оцінювання навчальних

досягнень учнів здійснюється аналогічно до предмета "Читання" у

школах з навчанням українською мовою (додаток 10).


Математика
Основними видами перевірки в кожному семестрі є контрольні

роботи.


Їх кількість на семестр є орієнтовною і залежить від

кількості годин:

I семестр - 4 контрольні роботи;

II семестр - 5 контрольних робіт (з них одна робота - річна)

Можливо провести ще одну контрольну роботу на початку

навчального року - вхідний контроль.

Види поточних перевірок навчальних досягнень можуть бути

такими: усне опитування, самостійні роботи, тестові завдання тощо.

Семестрове оцінювання здійснюється на основі спостережень

учителя за роботою учня, поточних та тематичних оцінок.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових оцінок з

урахуванням динаміки зростання навчальних досягнень учнів

(додаток 11).

Додаток 11

Математика
4 клас, II семестр
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Число і¦...¦ ... ¦...¦Тем.¦...¦Вед.¦19¦ ... ¦...¦Тем.¦Вед.¦...¦ 18 ¦Вед.¦...¦ ... ¦Тем.¦...¦25¦Вед.¦ II ¦Річ-¦Держ.¦Під- ¦

¦з/п¦ місяць¦---+------+---¦бал ¦---¦зош.¦--+------+---¦бал ¦зош.¦---+------¦зош.¦---+------¦бал ¦---+--¦зош.¦ се- ¦ний ¦підс.¦сум- ¦

¦ ¦Прізвище ¦01 ¦ 01 ¦01 ¦ ¦01 ¦ ¦02¦ 02 ¦02 ¦ ¦ ¦03 ¦ 03 ¦ ¦04 ¦ 04 ¦ ¦05 ¦05¦ ¦местр¦бал ¦ ат. ¦ковий¦

¦ ¦та ім'я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бал ¦

¦---+------------+---+------+---+----+---+----+--+------+---+----+----+---+------+----+---+------+----+---+--+----+-----+----+-----+-----¦

¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+------+---+----+---+----+--+------+---+----+----+---+------+----+---+------+----+---+--+----+-----+----+-----+-----¦

¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+------+---+----+---+----+--+------+---+----+----+---+------+----+---+------+----+---+--+----+-----+----+-----+-----¦

¦3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+------+---+----+---+----+--+------+---+----+----+---+------+----+---+------+----+---+--+----+-----+----+-----+-----¦

¦4. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+------+---+----+---+----+--+------+---+----+----+---+------+----+---+------+----+---+--+----+-----+----+-----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦Контр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Контр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦Контр.¦ ¦ ¦Контр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---¦робота¦---+----+---+----+--¦робота¦---+----+----+---¦робота¦----+---¦робота¦----+---+--+----+-----+----+-----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---¦ ¦---+----+---+----+--¦ ¦---+----+----+---¦ ¦----+---¦ ¦----+---+--+----+-----+----+-----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---¦ ¦---+----+---+----+--¦ ¦---+----+----+---¦ ¦----+---¦ ¦----+---+--+----+-----+----+-----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---¦ ¦---+----+---+----+--¦ ¦---+----+----+---¦ ¦----+---¦ ¦----+---+--+----+-----+----+-----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---¦ ¦---+----+---+----+--¦ ¦---+----+----+---¦ ¦----+---¦ ¦----+---+--+----+-----+----+-----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Я і Україна
У 1-2 класах оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета

"Я і Україна" ("Ознайомлення з навколишнім", "Довкілля")

здійснюється вербально.

У 3-4 класах оцінювання навчальних досягнень учнів з

предмета "Я і Україна" ("Природознавство", "Громадянська освіта",

"Я і Україна. Довкілля") здійснюється за відповідними критеріями.

У класному журналі на кожний навчальний предмет відводяться

окремі сторінки. У зведеному обліку навчальних досягнень учнів

бали виставляються з кожного предмета окремо.

Навчальний матеріал поділяється на блоки. Після вивчення

кожного блоку проводиться тематична перевірка (по 2 рази на

семестр - з курсів "Природознавство" і "Громадянська освіта";

4 рази на семестр - з курсу "Я і Україна. Довкілля"). Тривалість

кожної перевірної роботи - 10-15 хв. (додаток 12).

Додаток 12

Я і Україна. Природознавство

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Число і¦...¦...¦Контр.¦...¦Тем.¦...¦...¦19¦Контр.¦...¦Тем.¦...¦...¦...¦...¦...¦25¦ II ¦Річ-¦Екс-¦Під- ¦

¦з/п¦ місяць¦---+---¦робота¦---¦бал ¦---+---+--¦робота¦---¦бал ¦---+---+---+---+---+--¦ се- ¦ний ¦кур-¦сум- ¦

¦ ¦Прізвище ¦01 ¦02 ¦ ¦02 ¦ ¦03 ¦03 ¦04¦ ¦04 ¦ ¦04 ¦04 ¦05 ¦05 ¦05 ¦05¦местр¦бал ¦сія ¦ковий¦

¦ ¦та ім'я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бал ¦

¦---+------------+---+---+------+---+----+---+---+--+------+---+----+---+---+---+---+---+--+-----+----+----+-----¦

¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+---+------+---+----+---+---+--+------+---+----+---+---+---+---+---+--+-----+----+----+-----¦

¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+---+------+---+----+---+---+--+------+---+----+---+---+---+---+---+--+-----+----+----+-----¦

¦3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+---+------+---+----+---+---+--+------+---+----+---+---+---+---+---+--+-----+----+----+-----¦

¦4. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+---+------+---+----+---+---+--+------+---+----+---+---+---+---+---+--+-----+----+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+---¦ ¦---+----+---+---+--¦ ¦---+----+---+---+---+---+---+--+-----+----+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+---¦ ¦---+----+---+---+--¦ ¦---+----+---+---+---+---+---+--+-----+----+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+---¦ ¦---+----+---+---+--¦ ¦---+----+---+---+---+---+---+--+-----+----+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+---¦ ¦---+----+---+---+--¦ ¦---+----+---+---+---+---+---+--+-----+----+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+------------+---+---¦ ¦---+----+---+---+--¦ ¦---+----+---+---+---+---+---+--+-----+----+----+-----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


На правій сторінці журналу робиться запис: Контрольна

робота. "Тема" (додаток 13).

Додаток 13

------------------------------------------------------------------

¦N з/п¦Дата ¦ Зміст уроку ¦Завдання додому¦

¦------+-----+-----------------------------------+---------------¦

¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦

¦------+-----+-----------------------------------+---------------¦

¦ ... ¦18.02¦Тема уроку згідно з календарним ¦ ¦

¦ ¦ ¦планом. Контрольна робота. ¦ ¦

¦------+-----+-----------------------------------+---------------¦

¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦

¦------+-----+-----------------------------------+---------------¦

¦ ... ¦20.04¦Тема уроку згідно з календарним ¦ ¦

¦ ¦ ¦планом. Контрольна робота. ¦ ¦

------------------------------------------------------------------


Семестровий бал виставляється на основі поточних та

тематичних балів.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів з

урахуванням динаміки зростання навчальних досягнень учнів.


Образотворче мистецтво
Музика (музичне мистецтво)
Мистецтво
Календарно-тематичне планування складається на кожний із

зазначених предметів.

Iнтегрований курс "Мистецтво" структурно поділяється на дві

основні частини - "Музичне мистецтво" (1 год.) та "Візуальне

мистецтво" (1 год.)

Календарно-тематичне планування складається для кожної із

зазначених частин на основі узгодженості тематики, виховних,

навчальних та розвивальних завдань. Оцінювання навчальних

досягнень учнів здійснюється за відповідними критеріями окремих

навчальних предметів: "Образотворче мистецтво (Візуальне

мистецтво)" і "Музика (Музичне мистецтво)".

У класному журналі на кожний предмет або на кожну складову

інтегрованого курсу відводиться окрема сторінка.

У зведеному обліку навчальних досягнень учнів бали

виставляються з кожного виду мистецтва окремо.

Після вивчення кожної теми проводиться підсумковий урок за

вивченою темою (кількох тем) і виставляється кожному учню

тематичний бал (Тем.бал.).

Письмові тематичні перевірки (контрольні, самостійні роботи)

з музичного мистецтва та образотворчого мистецтва не проводяться.

Доцільно пропонувати учням перевірні завдання на вибір.

Семестрове оцінювання у 3-4 класах та у 2 класі (якщо за

рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу

оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною

шкалою) виставляється на підставі поточного і тематичного

оцінювання.

Річні бали виставляється на основі семестрових балів.

Підсумкові бали виставляються на основі річного оцінювання та

результатів проведених екскурсій (якщо такі проводились).
Технології

(технічна і художня праця)


На основі навчальної програми вчитель розробляє

календарно-тематичне планування. Право розподілу навчального часу

за темами надається вчителю.

Кількість запланованих годин, поданих у межах розділів, можна

змінювати залежно від умов та матеріально-технічної бази школи.

Також можна змінювати порядок вивчення тем, якщо в цьому виникає

потреба.

Для тематичного контролю навчальних досягнень з технічної і

художньої праці запропоновано колективні практичні роботи учнів і

вчителя. Результатом колективних практичних робіт є підсумкові

виставки-композиції.

Поточне оцінювання здійснюється на уроках. На розсуд учителя

оцінюються кращі роботи, або роботи, в яких учень виявив

старанність та результативність власної діяльності. Поточне

оцінювання робіт всіх учнів класу не є обов'язковим.

Тематичний бал виставляється всім учням.

Семестровий бал виставляється на основі поточних і тематичних

балів з урахування загального результату роботи учнів протягом

відповідного семестру.

Річний бал фіксується на основі семестрового оцінювання в

колонці "Річний бал".

У розділі "Зведений облік досягнень у навчанні" фіксуються

навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової. З

варіативної складової записуються лише назви предметів або курсів.

У класному журналі для 3 класу (за умови бального

оцінювання - і у 2 класі) заповнюються колонки: I та II семестр,

Річний бал, Підсумковий бал.

У класному журналі для 4 класу: I та II семестр, Річний бал,

Державна підсумкова атестація (Держ.підс.ат.), Підсумковий бал.

(Додаток 14).

Запис про рішення педагогічної ради робиться з указанням дати

її проведення та номера протоколу.

Крім основних (Переведено до __ класу) можливі такі варіанти

записів рішення педагогічної ради:

- переведено до іншої школи (класу) - вказати номер закладу;

- направлено на довготривале лікування;

- перебував (перебувала) на лікуванні в санаторії чи в

санаторній школі;

- дано завдання на літо за індивідуальною програмою;

- навчається за індивідуальним навчальним планом,

індивідуальною програмою;

- переведено на індивідуальну форму навчання (навчається за

індивідуальною формою) тощо.

Додаток 14

ЗРАЗОК

заповнення сторінок розділу"Зведений облік досягнень у навчанні

учнів 1-4 класів"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Прізвище, ¦ Бали ¦ Iнваріантна складова ¦ Варіативна складова ¦ Рішення ¦

¦ ¦ ім'я та ¦ ¦----------------------------------------------------------------------------------------+----------------------¦педагогіч-¦

¦ ¦по батькові¦ ¦Мова ¦ Мова ¦Друга¦Укра- ¦Iно- ¦Мате-¦ Я і ¦ Я і ¦Мис- ¦ Му- ¦Обра-¦Тру-¦ Фі- ¦ Ос- ¦Ло- ¦Хоре-¦Схо- ¦Сві- ¦ ної ради ¦

¦ ¦ учня ¦ ¦нав- ¦ нав- ¦мова ¦їнська¦земна¦ ма- ¦ Україна ¦Укра-¦тецт-¦зичне¦зот- ¦дове¦зична¦нови ¦гіка¦огра-¦динки¦това ¦ (дата і ¦

¦ ¦ (учениці) ¦ ¦чання¦чання ¦ ¦ мова ¦мова ¦тика ¦ (При- ¦їна. ¦ во ¦мис- ¦ворче¦нав-¦куль-¦здо- ¦ ¦ фія ¦ до ¦літе-¦номер) про¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (чи- ¦ ¦ як ¦ ¦ ¦ родоз- ¦Дов- ¦ ¦тецт-¦мис- ¦чан-¦тура ¦ров'я¦ ¦ ¦ ін- ¦рату-¦результати¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тання)¦ ¦ дер- ¦ ¦ ¦навство, ¦кілля¦ ¦ во ¦тецт-¦ ня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фор- ¦ ра ¦досягнень ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жавна ¦ ¦ ¦ Грома- ¦ ¦ ¦ ¦ во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ма- ¦ ¦у навчанні¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дянська ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тики ¦ ¦ учня ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ освіта) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+-----------+----------+-----+------+-----+------+-----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----------¦

¦1. ¦Абросімова ¦I семестр ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦ 9 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Переведено¦

¦ ¦ ¦----------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----¦до ¦

¦ ¦ ¦II семестр¦ 10 ¦ 11 ¦ ¦ 10 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 класу. ¦

¦ ¦-----------+----------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----¦Протокол ¦

¦ ¦Iрина ¦Річні ¦ 10 ¦ 11 ¦ ¦ 10 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦від ¦

¦ ¦ ¦----------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----¦27.05.2007¦

¦ ¦ ¦Державна ¦ 10 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 97 ¦

¦ ¦ ¦підсумкова¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦атестація ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(4-і ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦класи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦-----------+----------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----¦ ¦

¦ ¦Геннадіївна¦Підсумкові¦ 10 ¦ 11 ¦ ¦ 10 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+-----------+----------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----------¦

¦2. ¦Дорош ¦I семестр ¦ 8 ¦ 9 ¦ ¦ 8 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 9 ¦ 9 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Переведено¦

¦ ¦ ¦----------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----¦до ¦

¦ ¦ ¦II семестр¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦ 8 ¦ 8 ¦ 11 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 класу. ¦

¦ ¦-----------+----------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----¦Протокол ¦

¦ ¦Олег ¦Річні ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦ 8 ¦ 8 ¦ 11 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦від ¦

¦ ¦ ¦----------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----¦27.05.2007¦

¦ ¦ ¦Державна ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦ 8 ¦ ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 97 ¦

¦ ¦ ¦підсумкова¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦атестація ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(4-і ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦класи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦-----------+----------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----¦ ¦

¦ ¦Вікторович ¦Підсумкові¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦ 8 ¦ 8 ¦ 11 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦---+-----------+----------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----------¦

¦3. ¦Русан ¦I семестр ¦ 11 ¦ 12 ¦ ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Переведено¦

¦ ¦ ¦----------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----¦до ¦

¦ ¦ ¦II семестр¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦ 11 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 класу. ¦

¦ ¦-----------+----------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----¦Нагородже-¦

¦ ¦Сергій ¦Річні ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦ 11 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но пох- ¦

¦ ¦ ¦----------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----¦вальним ¦

¦ ¦ ¦Державна ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦листом. ¦

¦ ¦ ¦підсумкова¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Протокол ¦

¦ ¦ ¦атестація ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦від ¦

¦ ¦ ¦(4-і ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦27.05.2007¦

¦ ¦ ¦класи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦-----------+----------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----¦ ¦¦ ¦Петрович ¦Підсумкові¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦ 11 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


izumzum.ru