Сесії Нетішинської міської ради скликання “ ” - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Сесії Нетішинської міської ради скликання “ ” - страница №1/1

ПРОЕКТ

У
КРАЇНА


НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ


_______________ сесії Нетішинської міської ради

___ скликання
“__” ________ 2008 року № ___

м.Нетішин

Про положення про порядок

розміщення гральних закладів

на території міста Нетішина

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2007 року № 371/2007-р “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів та Порядку контролю за їх додержанням у Хмельницькій області”, з метою упорядкування діяльності з розміщення та утримання гральних закладів на території м. Нетішин, міська рада в и р і ш и л а:


1.Затвердити положення про порядок розміщення гральних закладів на території міста Нетішина згідно з додатком.

2.Рішення набирає чинності від дня опублікування у газеті «Нетішинський вісник».

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва

Міський голова О.Є.Смишляєв

Додаток до рішення

міської ради

від “___” ________2008 року

№ ___
Положення

про порядок розміщення та утримання гральних

закладів на території міста Нетішина


1. Загальні положення

1.1. Це положення визначає засади розміщення гральних автоматів на території міста Нетішина, забезпечення суб’єктами господарювання дотримання норм чинного законодавства в частині їх розміщення та правопорядку.

У цьому положенні терміни вживаються у такому значенні:


 • азартна гра — гра, участь у якій дає змогу отримати приз (виграш), результат якої визначається діями (подіями), цілком або частково залежними від випадковості, і умовною участю в якій є внесення гравцем ставки;

 • гральний заклад –нежитлове приміщення або будівля з гральним залом (залами) для відвідувачів, у якому (яких) проводяться азартні ігри;

 • гральне обладнання – будь-яке спеціалізоване обладнання або пристрій (механічний, електричний, електронний), який призначений для проведення азартних ігор (гральний автомат (у тому числі гральний автомат типу рулетки), гральний стіл з кільцем рулетки тощо);

 • приз (виграш) – кошти, інше майно чи майнові права, які безоплатно передаються у власність гравцю внаслідок виграшу в азартну гру, відповідно до правил азартної гри;

 • приміщення – частина нежитлового внутрішнього об’єму будівлі з можливістю входу і виходу;

 • тоталізатор – азартна гра, у якій гравці роблять ставки на події з наперед невідомим результатом, а ліцензіат за комісійну винагороду приймає і зберігає ставки, а також розподіляє і виплачує суму призу (виграшу) згідно з правилами азартної гри одразу після закінчення події безпосередньо в місці її проведення.


2. Розміщення та утримання гральних закладів
2.1.Суб’єкти господарювання зобов'язані провадити діяльність з утримання гральних закладів відповідно до ліцензійних умов тільки у спеціальних приміщеннях (будівлях) - гральних залах.

2.2.На фасаді даного приміщення (будівлі) розміщується вивіска із зазначенням найменування грального закладу, суб’єкта господарювання.

2.3.При вході до грального закладу на видному для огляду місці розміщується інформація про режим його роботи та заборону участі в азартних іграх особам віком до 18 років.

2.4.Режим роботи грального закладу погоджується з виконавчим комітетом міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.5.У разі закриття грального закладу для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання та проведення інших робіт поряд із інформацією про режим роботи розміщується оголошення про дату та період закриття.

2.6.Азартні ігри проводяться тільки у гральних закладах.

2.7.Гральні заклади не можуть розміщуватись у закладах охорони здоров’я, навчальних закладах, органах державної влади та місцевого самоврядування, культових спорудах, житлових будинках, на зупинках громадського транспорту.

2.8.Гральний заклад не повинен розміщуватись ближче ніж за 150 метрів (з відліком по пішохідній зоні) від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, де навчаються діти віком до 18 років, закладів охорони здоров’я та культових споруд.

2.9.Гральний заклад повинен відповідати вимогам діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки, охорони праці, санітарних норм, будівельних норм і правил, ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів у Хмельницькій області.
3. Погодження режиму роботи гральних закладів
3.1.Для погодження режиму роботи грального закладу, суб’єкту господарювання необхідно подати до виконавчого комітету Нетішинської міської ради письмову заяву та копії таких документів:

- свідоцтво про державну реєстрацію;

- ліцензію щодо організації діяльності з проведення азартних ігор;

- документ, який засвідчує право власності або право користування приміщенням грального залу (витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, договір оренди, лізингу, договір позички тощо);

- висновок ДЗ «Нетішинська СЕС ООРР МОЗ України», що засвідчує відповідність закладу санітарним нормам;

- дозвіл на початок роботи та оренду приміщення (у разі необхідності), або декларацію, виданий органами державного пожежного нагляду заявнику або власнику приміщення (орендодавцю);

- документи про походження устаткування та грального обладнання;

- порядок розгляду претензій та пропозицій щодо якості та обсягу послуг, а також повноти та своєчасності сплати виграшів.

3.2.Після надання повного переліку документів готується проект рішення виконавчого комітету міської ради, яке подається на розгляд чергового засідання виконавчого комітету міської ради

3.3. Скасування дії рішення виконавчого комітету міської ради щодо погодження режиму роботи грального закладу здійснюється на підставі:

- актів перевірки відповідними спеціалістами виконавчого комітету Нетішинської міської ради, уповноваженими представниками контролюючих органів щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог цього положення;

- актів правоохоронних органів про порушення вимог цього положення, про порушення режиму роботи закладу;

- порушення інших вимог чинного законодавства України.

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Нетішинської міської ради «Про правила розміщення та утримання гральних закладів на території міста Нетішина»

Опис проблеми

На сьогодні в місті поширюється практика некерованого розміщення гральних закладів суб’єктами господарювання у місцях, не передбачених для проведення азартних ігор.

Проблема зачіпає інтереси:

- суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з розміщення і утримання гральних закладів у спеціально відведених для цього місцях на законних підставах з отриманням всіх необхідних документів; • органу місцевого самоврядування;

 • громадян – жителів міста.

Дана проблема тягне за собою такий негативний наслідок, як шкідливий вплив на виховання підростаючого покоління, так як в основному заняття азартними іграми неповнолітніх осіб викликає нездорові емоції та бажання, негативно впливає на свідомість громадян України (особливо осіб молодшого віку), є спокусою, що в більшості випадків тягне за собою негативні наслідки для особи.

Окрім цього, чинним законодавством не врегульоване питання щодо провадження підприємницької діяльності з розміщення та функціонування гральних закладів.

Статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»до повноважень виконавчого комітету міської ради належить встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ, організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.
Цілі регулювання

1.Встановлення порядку розміщення та утримання гральних закладів на території міста.

2.Визначення переліку документів, необхідного для погодження режиму роботи гральних закладів

3.Забезпечення прав та інтересів гравців, створення умов для запобігання зловживань і шахрайства у цій сфері.

4. Здійснення контролю за доступом до гральних автоматів неповнолітніми особами. Сприяння захисту від негативного впливу на фізичний, психічний розвиток неповнолітніх осіб.

Механізми та заходи

Цим регуляторним актом пропонується встановити порядок розміщення та утримання гральних закладів на території міста, чіткий перелік документів, необхідних для погодження режиму роботи таких закладів.

Передбачається заборонити розміщення гральних закладів у місцях, не передбачених для проведення азартних ігор, а саме: у закладах охорони здоров’я, навчальних закладах, органах державної влади та місцевого самоврядування, культових спорудах, житлових будинках, на зупинках громадського транспорту.

З боку правоохоронних органів посилиться контроль:

- за розміщенням гральних закладів у невстановлених місцях та застосування до порушників заходів адміністративного впливу;

- за суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність з розміщення і утримання гральних закладів у спеціально відведених для цього місцях на законних підставах з отриманням всіх необхідних документів, щодо виконання вимог запропонованого рішення.
Альтернативи

Залишити існуючу ситуацію без змін. Ця альтернатива є неприйнятною для органу місцевого самоврядування, для населення міста та для суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з розміщення і утримання гральних закладів у спеціально відведених для цього місцях на законних підставах з отриманням усіх необхідних документів.

На даний час спостерігається тенденція некерованого розміщення та утримання гральних закладів суб’єктами господарювання у місцях, не передбачених для проведення азартних ігор. При залишенні ситуації без змін можуть поширюватись порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції суб′єктами господарювання, що здійснюють діяльність з розміщення і утримання гральних закладів без відповідних документів, неконтрольований доступ неповнолітніх осіб до гри на гральних автоматах через відсутність будь-якого контролю за роботою гральних закладів з боку суб’єкта господарювання, негативний вплив на формування та розвиток особистості неповнолітніх осіб.Відмовитись від регулювання. Діючими нормативними актами запропоновані проектом питання не врегульовані. Тому досягти поставленої мети можна тільки за допомогою прийняття запропонованого проекту.

Прийняття запропонованого рішення. Ця альтернатива є найбільш прийнятною, оскільки дозволить вирішити проблему некерованого розміщення гральних закладів суб’єктами господарювання у місцях, не передбачених для проведення азартних ігор та неконтрольованого доступу до них неповнолітніх осіб.
Аналіз доцільності прийняття НПА

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливість досягнення цілей регулювання є повною. Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком випадку зміни законодавства України у сфері регулювання цього питання.

Є потенційна можливість порушень, з боку суб’єктів господарювання, виконання запропонованої норми, щодо недопущення неповнолітніх осіб до гри на гральних автоматах.

На думку розробників проекту ефективність досягнення цілей регулювання висока. Даний акт мотивує суб’єктів господарювання та неповнолітніх осіб виконувати встановлені вимоги запропонованого рішення. Суб’єкти господарювання, що підпадають під дію норм запропонованого рішення не мають перешкод для їх виконання.


Таблиця вигод і витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Місцева влада
 • удосконалення нормативної бази з питань розміщення та утримання гральних закладів;

 • усунення шкідливого впливу на виховання підростаючого покоління

Наявних витрат не вбачається

Суб’єкти господарювання- усунення недобросовісної конкуренції;

 • удосконалення нормативної бази з питань розміщення та утримання гральних закладів;

 • легалізація діяльності;

 • усунення конфліктів з контролюючими органами.
Наявних витрат не вбачається

Вбачаються витрати у зв’язку з отриманням необхідних дозвільних документівНаселення

- усунення шкідливого впливу на виховання підростаючого покоління.

Наявних витрат не вбачаєтьсяОбґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений.Для недопущення виникнення даної проблеми в майбутньому вважаємо за доцільне встановлення необмеженого строку дії зазначеного регуляторного акта.
Показники результативності регуляторного акта

 1. Кількість субєктів господарювання, які звернуться до виконавчого комітету міської ради щодо погодження режиму роботи гральних закладів.

 2. Розмір коштів і час, що витрачатиметься субєктами господарювання, повязаними з виконанням вимог регуляторного акта.

 3. Рівень поінформованості субєктів господарювання з основних положень регуляторного акта.


Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

 1. Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

 2. Періодичне відстеження проводиться раз на кожні три роки після повторного відстеження результативності.

 3. Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться статистичні дані, дані перевірок.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються до 1 грудня 2008 року за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№20, тел.3-22-65.


izumzum.ru