Самостійна робота - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Самостійна робота - страница №1/1

Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


Денна форма

Заочна форма

1

Тема 1. Проблеми й можливості впровадження інклюзивної освіти

Визначити у таблиці теоретичні й методологічні основи освітньої інтеграції.2
2

Тема 2. Досвід впровадження інклюзивної освіти

Описати прозорість кордонів  між спеціальною та загальною освітою.3
3

Тема 3. Створення інклюзивного середовища

Підготувати повідомлення про навчальне дозвілля як одну з форм освітньої діяльності молодих інвалідів.2
4

Тема 4. Науково-методичне забезпечення інклюзивного середовища

Довести, що договір – це ресурс інклюзивної освіти.3
5

Тема 5. Діалог батьків і фахівців про інклюзивну освіту

Довести необхідність психологічного консультування сімей, що виховують дітей дошкільного віку з обмеженими можливостями здоров'я.2
6

Тема 6. Організація інклюзивної практики до школи

Описати взаємодію дошкільників в інклюзивній групі дитячого садка.3
7

Тема 7. Організація інклюзивного навчання в загальноосвітній школі

Виділити моделі толерантного відношення до дітей з обмеженими можливостями здоров'я у їхніх однолітків.4
8

Тема 8. Досвід впровадження інклюзивного навчання в школі

Довести, що технологія «Портфоліо» – ефективна форма підвищення якості соціогуманітарного знання в інклюзивній освіті.3
Усього годин

22