«Розробка Web-сайту на основі html, css з використанням JavaScript» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:

страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Практическая работа «Разработка сайта с использованием языка разметки... 1 29.09kb.
Программа элективного курса «css еще один шаг к web-мастерству» 1 117.94kb.
Тематическое планирование к практикуму «Web-конструирование на html» 1 45.24kb.
Технічне завдання на розробку офіційного веб-сайту Конституційної... 1 143.64kb.
Реферат роботи "Розробка тренажерних комплексів бронетанкової техніки... 1 197.83kb.
Web-мастер, часть II: программирование клиентской части (браузера) 1 8kb.
Реферат заключного звіту про науково-дослідну роботу 1 29.99kb.
Лабораторная работа №5 Использование Web сервисов xml в консольных... 1 284.96kb.
Ознакомление с Web сервисами (Web-службами) xml и получение практических... 1 47.52kb.
6 Інформаційне наповнення сайту 1 97.38kb.
8 Вибір домену для українського сайту 1 72.55kb.
Персонал (трудові ресурси) підприємства це сукупність постійних працівників... 2 297.75kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

«Розробка Web-сайту на основі html, css з використанням JavaScript» - страница №1/1Хмельницький національний університет

Заочний факультет дистанційного навчанняКурсова робота

на тему:


«Розробка Web-сайту на основі HTML, CSS з використанням JavaScript»

Виконав:


Перевірив:

2012


Зміст

ВСТУП………………………………………………………………………………3 1. Теоретична частина……………………………………………………………..4

  1. Постановка задачі…………………………………………………………4

  2. Економічна сутність завдання……………………………………………5

  3. Обгрунтування необхідності і мети використання обчислювальної техніки для вирішення завдання…………………………………...……6

 2. Проектна частина………………………………………………………………..8

  1. Розробка структури Web-сайту…………………………………………..8

  2. Структура та компоненти HTML-документу………………………….18

  3. Теги для структурування та форматування тексту…………………….21

ВИСНОВОК………………………………………………………………………..25

Список літератури…………………………………………………………………26

Додаток……………………………………………………………………………..27

ВСТУП

В останнє десятиліття завдяки бурхливому розвитку Інтернету прогресує і Web-програмування. Кожна поважаюча себе компанія вже має своє Web-представництво, свій сайт.

Сайт1 — сукупність веб-сторінок, доступних у глобальній мережі інтернет об'єднані як за змістом, так і навігаційно. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

Цілей створення Web-сайту може бути дуже багато. Наприклад, сайт може бути просто візитною карткою, елементом фірмового стилю. Також сайт може сприяти просуванню торгової марки, продукції та послуг - створення інтернет-магазину. Сайт може бути ефективним інструментом, який організовує роботу між клієнтами та партнерами, між співробітниками однієї або декількох корпорацій, так званий - внутрішньокорпоративний сайт.

Завдання які вирішуються при наявності Web-сайту:


 • оповіщення своїх клієнтів про новинки та цікаві для них події;

 • збереження довідкової інформації для своїх потенційних або вже існуючих клієнтів, або для співробітників однієї корпорації;

 • прийом замовлень на товари і послуги;

 • здійснення електронних платежів.
 1. Теоретична частина

  1. Постановка задачі

Варіант 14.

1. Вибір апаратного (і програмного) забезпечення та провайдера

2. Чати

3. Поняття про фрейми в HTML


У даній роботі ми створили тематичний Веб-сайт з використанням гіпертекстової мови розмітки HTML, каскадних листів стилів CSS і мови програмування Java Script.

Предметна область данного Веб-сайту – ІТ-Аутсорсінг.

ІТ-аутсорсинг2 – це передача спеціалізованій компанії повністю або частково функцій, що пов’язані з інформаційними технологіями.

Сайт складається з основного, верхнього та нижнього меню. Основне та нижнє меню ідентичні і мають такий зміст:

Головна сторінка(новини) – містить останні новини;

О нас – інформація про компанію «SecureIT»;

Послуги – послуги, що надає дана компанія;

FAQ – сторінка з цікавими питаннями та відповідями;

Корисне – корисні програми, утиліти, які є можливість скачати одразу з сайту;

Контакти – ця сторінка містить адресу, телефони та карту розташування Google.

Верхнє меню - своєрідна панель допомоги і складається вона з:

Головна сторінка – основна сторінка index.html;

Допомога – сторінка з описом;

Карта сайту – перелік головних посилань сайту.

Сайт розроблено таким чином, що перебуваючи на будь-якій сторінці, є можливість переходити на всі розділи сайту.(Рис.1)

Рис.1. Навігація по сайту

На кожній сторінці сайту застосовується Java-скрипт3. При наведенні курсору на підпункт верхнього меню («Главная», «О нас» та ін.) назва змінює колір зображення на більш насичений сірий, ефект «перекочування».


  1. Економічна сутність завдання

Економічною сутністю задачі задачі «Розробка Web-сайту на основі HTML, CSS з використанням JavaScript» є мета створення даної розробки. У нашому випадку метою є збільшення наданих послуг, підйом прибутку та збільшення кількості клієнтів, а також підвищення виручки від надання послуг і можливість отримання заказів на нові проекти.
  1. Обгрунтування необхідності і мети використання обчислювальної техніки для вирішення завдання

Для існуючої схеми організації характерні недоліки, усунення яких необхідно здійснити у проекті, що розробляється: • Мале для ефективної роботи підприємства число замовлень на вироблені роботи, послуг та сервіс;

 • Запізнювання в роботі постачальників сировини і необхідних матеріалів;

 • Високий рівень штрафних нарахувань та неустойок;

 • Низька ефективність використання наявного обладнання та персоналу;

 • Недолік достовірної інформації і збоїв в її обробці;

 • Недостатня оперативність рішень, що знижує якість і керованість виробництва;

 • Наявність помилок при вирішенні завдань планування та розміщення замовлень;

 • Низька ефективність процедур збору, обробки та реєстрації всіх форм використовуваної інформації;

 • Недосконалість процедур накопичення, обробки, резервування, збереження, а також захисту цілісності та доступності інформації при видачі результатів по поточним завданням замовнику;

 • Обмежена продуктивність обладнання в існуючій схемі організації виробництва;

 • Обмежена можливість визначення показників, необхідних при управлінні виробничим об'єктом через великої розмірності задач.

Використання даного сайту дозволить частково або повністю усунути перераховані недоліки. Розглянемо передбачуваний ефект від використання сучасних інформаційних технологій.

Ефект від впровадження даного програмного продукту полягає в скороченні часу, необхідного для розрахунку параметрів конкретного замовлення на продукцію і в підвищенні якості розроблюваних проектів.
На виконання замовлення дається певний термін, який в залежності від обсягів самого замовлення може коливатися в межах 3 - 7 днів, 1-2 з яких відводиться на визначення необхідних замовнику послуг та їх вартості, 2-4 дні на підготовку програмних продуктів, обладнання необхідного для виконання тієї чи іншої задачі і решту часу на виконання замовлення.
Якість розроблюваних проектів забезпечується за рахунок того, що проектувальнику не потрібно стежити за правильністю вибору послуг та їх вартості, і тому він може більше уваги приділяти вибору технічних характеристик розроблюваного проекту, розглядати різні варіанти вирішення поставленого завдання.


 1. Проектна частина

  1. Розробка структури Web-сайту

Розробка структури сайту включає все, що стосується його вмісту та інформаційної стратегії, визначальною, як має бути організована інформація, щоб користувачі web-сайту могли її легко і швидко знайти. Розробка надійної, добре продуманої схеми закладе основу для всього іншого, включаючи візуальний дизайн.

Структурне розположення усіх html, css - файлів, зображень, exe-додатків:I. Папка html:

- index.html

- about.html

- services.html

- products.html

- partners.html

- contact.html

- help.html

- chat.html

Папка css:

- styles.cssПапка images

II. Папка html2:

- products.html

- map.html

- frame.html

- frame1.html

III. Папка program:

- TiamViewer.exe

- autoruns.exe

- wrar393ru.exe

Даний сайт містить 12 html-сторінок розташованих у двох різних папках.

Головна сторінка сайту index.html зображена на Рис.2:
Рис.2 Головна сторінка сайтуРис.3. Сторінка «О НАС»


Рис.4. Сторінка «УСЛУГИ»Рис.5. Сторінка «FAQ»Рис.6. Сторінка «ПОЛЕЗНОЕ»Рис.7. Сторінка «КОНТАКТЫ»Рис.8. Сторінка «Помощь»Рис.9. Сторінка «Карта сайта»


Перехід до документів frame.html та chat.html можна здійснити з головної сторінки по гіперпосиланням у новинних блоках(Рис.10).

Рис.10. Новинні блоки головної сторінки

Рис.11. Сторінка з описом фреймівРис.12. Сторінка з чатом


Структура елементна, проста і стандартна, що дозволяє користувачу легко знайти необхідну йому інформацію.

Сайт - це не тільки те, що ми бачимо, це програмний продукт з поділом змісту і представлення.

Якщо розглядати веб-сторінку не з візуальної сторони, а з точки зору структурного підходу, то можна виділити кілька груп складових її елементів.

Текст - основний зміст сторінки, т.зв. контент.

Акцентований текст - спеціальним чином форматований текст, найчастіше з накладеним стилем CSS (каскадна таблиця стилів), що використовується і для оформлення контенту, і як елемент інтерфейсу сайту - меню, розділи, заголовки ...

Фон - колір сторінки або елементу таблиці.

Лінки - посилання гіпертексту.

Картинки - фотографії та графіка контенту, графічні елементи оформлення сайту.


  1. Структура та компоненти HTML-документу

Для того, щоб розроблене оформлення сайту могло бути представлене на web-сторінці, тобто щоб його можна було описати засобами HTML, треба вже на етапі підготовки макета врахувати особливості верстки сторінки у вікні браузера. Зробити це можна, тільки володіючи хоча б основами мови HTML.

HTML-документ являє собою код, по командам якого браузер будує зображення, записується в звичайному текстовому файлі. Підготувати його можна за допомогою будь-якого текстового редактора, що дозволяє зберігати неформатований текст (наприклад, Блокнота (Notepad), що поставляється в комплекті Windows). Для того щоб браузер міг помістити на сторінку графіку і інші нетекстові елементи, в коді сторінки повинно бути вказано розташування цих об'єктів.

HTML-код (або HTML-документ) складається з кількох розділів. Всі елементи сторінки описуються спеціальними командами - тегами.

Перш за все, треба визначити, як виглядає команда HTML. Це набір символів, укладений в кутові дужки. Наприклад: , . Регістр символів не має значення (великі і маленькі букви не розрізняються). Теги діляться на парні (блокові) і непарні. Блоковий тег може містити в собі певний фрагмент документа, впливаючи на його відображення. Для такого тега в більшості випадків потрібен парний тег, який вказує кінець зони впливу. Такі теги записуються так само, як і теги, що відкривають опис, але з додаванням символу "/" Наприклад:
<Р> Фрагмент тексту сторінки. В даному випадку - текст абзацу.

Тег може містити не тільки назву, але і параметри, що впливають на відображення елемента. Параметри записуються всередині опису тега (між кутовими дужками) і розділяються пропусками. Значення параметрів відокремлюються від їх імен символом «-». У деяких випадках значення не вимагається, важливий сам факт вказівки параметра. Значення параметрів можна брати в лапки («» ». Використання лапок обов'язково тільки при наявності в значенні параметра прогалин. Приклад запису параметрів:В даному випадку тег має назву IMG (тег вставки зображення) і параметри SRC (шлях до файлу зображення), WIDTH (ширина зображення), HEIGHT (висота зображення).

Так виглядають правила запису тегів, тепер зупинимося на розгляду структури HTML-документа.

Перш за все, треба вказати на те, що даний документ описує web-сторінку на мові HTML. Для цього текст починається з тега . Для нього вимагається закриваючий тег , що позначає кінець документа. Наступними за рівнем вкладеності є теги заголовка документа і його змісту. Усередині тега заголовка записується інформація про документ (його назву, опис, таблиця кодування і т. д.). Сам тег заголовка записується як . Для нього вимагається закриваючий тег . Тег змісту документа визначає інформаційну частину опису сторінки. У ній розташовується текст, малюнки та інші елементи. Тег опису (тіла сторінки) виглядає наступним чином: ... .

Запишемо приклад найпростішого документа:
<ТIТLЕ> Приклад HTML-сторінки<ВОDY> Це проста сторінка, яка ілюструє структуру опису на мові HTML.
Тег , розташований в заголовку сторінки, вказує назву сторінки, яке більшість браузерів відображають в заголовку вікна. Визначивши назву сторінки, ви спростите роботу з сайтом (користувач зрозуміє, куди він потрапив, ще до закінчення завантаження документа). Крім того, пошукові системи можуть орієнтуватися на заголовки документів при аналізі відповідності вмісту сайту введеному користувачем запиту. <p>Тіло документа знаходиться безпосередньо в тегі <BODY>, для нього можна визначити деякі параметри, наприклад колір тексту і фону, текстуру, ширину полів. Нижче наведено список параметрів і їх допустимих значень.</p> <p>BGCOLOR задає колір фону сторінки. Записується в наступному вигляді: BGCOLOR-# RRGGBB, де RR, GG і ВВ - запис RGB-компонентів кольору в шістнадцятковій формі. Символ "#" (номер) вказує на те, що далі записано позначення кольору. Приклад запису: <br /><BODY BGCOLOR=#F8FF10> <br />TEXT задає колір, яким буде відображатися текст документа. Колір записується в тій же формі, що і колір фону. Ці налаштування можуть не позначитися на кольорі тексту, розташованого в осередках таблиць. Приклад: <br /><BODY TEXT="#FF8000"> <br />LINK / VLINK вказує колір посилань, Приклад: <br /><BODY LINK="#12E6F7"> <br />BACKGROUND задає URL-адресу (шлях до файлу) фонового малюнка для сторінки (текстури). Цей параметр, а також інші параметри керування кольором і фоном, можна використовувати і для завдання виду комірок таблиць. Для цього застосуєте його до тегу <td>. Приклад використання параметра BACKGROUND: <br /><BODY BACKGROUND="images/texture.gif"> <br />Крім цього, існують параметри, що дозволяють управляти, наприклад, шириною полів, що залишаються браузером по краях вікна. </p> <p>Серед службової інформації, що задається в заголовку документа, можна визначити такі корисні відомості, як таблиця кодування. Це особливо важливо при перегляді документа на комп'ютері, що працює під управлінням іншої операційної системи.</p> <p>Після того, як ви визначите структуру документа, можна приступати до наповнення його інформацією, призначеною користувачам. Ця інформація розташовується між тегами <BODY> і </ BODY>. Ви можете помістити в документ текст, за допомогою тегів розмістити малюнки та елементи форматування (заголовками, таблицями, списками). <br /> <br /><ol> <ol start=3> <li> <br /><b>Теги для структурування та форматування тексту</b> <br /></ol> </ol> </p> <p>Робота з текстом в HTML документі особливо важлива, так як без нього не існує жодного сайту. </p> <p>Тег, що призначає шрифт - вміст тега - те, на що вплинуть параметри тега </ font>. У цей самий вставляються параметри . Зверніть увагу на те, що вставляються всі параметри саме в початок тега, а не в кінець. У замикаючий тег взагалі нічого ніколи не вставляється. </p> <p>Отже: <br /></p> <br />розмір шрифту - <p>У дизайні зазвичай використовуються перші чотири розміри. Все, що вище, дурний тон та ознака дилетантства, бо займає надто багато місця, важко читається і взагалі негарно. Правда, і великим розмірам знайдеться застосування. Наприклад, сьомим розміром можна писати першу букву початку глави.</p> <p>Якщо правильно підібрати розміри, виглядає цілком приємно. Крім іншого, ми можемо вибрати і сам шрифт, використовуваний для відображення тексту. Робиться це тегом face = "назва шрифту" (приклад: face = "Comic Sans MS") </p> <p> текст </ font></p> <p>Взагалі зовсім необов'язково кожен раз писати колір, розмір і ім'я шрифту. Всі ці параметри "успадковуються" молодшими тегами, тобто тими, що вкладені в інші. Можна задати ім'я шрифту; воно збережеться у всьому просторі, обмеженому тегами з ім'ям. Потім задається схильність шрифту тегом <i> </ i> Контейнер цього тега включає в себе і заголовок (розмір 4) і текст. </p> <p>Так само в роботі з текстом допомагає і тег, що позначає абзаци - це </p> <br /></ p> - все, поміщене в них, відділяється зверху і знизу пропуском і може мати власні параметри абзацу, прописуються прямо в теге - <br />текст </ p>. <p>Шрифт так само може бути похилий, виділений, і жирний похилий.</p> <p>Досягається це тегами <br /><i> текст </ i> <br /> <br /><b> текст </ b> </p> <p>і їх поєднанням - <b> <i> текст </ i> </ b></p> <p>Власне, ось повний список таких тегів і, заразом, як це виглядає в браузері: <br /> <br /><b> <b>жирний шрифт</b> </ b> <br /> <br /><b> <b>жирний шрифт</b> </ strong> - (аналог <b> </ b>) <br /> <br /><i> <i>похилий шрифт</i> </ i> - (курсив) <br /> <br /><em> <i>похилий шрифт</i> </ em> - (аналог <i> </ i>) <br /> <br /><u> <u>підкреслений шрифт</u> </ u> <br /> <br /><s> <STRIKE>перекреслений шрифт</STRIKE> </ s> <br /> <br /><strike> <STRIKE>перекреслений шрифт</STRIKE> </ strike> (аналог <s> </ s>) <br /> <br /><big> текст відображається більше, ніж основний шрифт </ big> <br /> <br /><small> текст відображається менше, ніж основний шрифт </ small> <br /> <br /><sub> <sub>нижній індекс</sub> </ sub> і <sup> <SUP>верхній індекс</SUP> </ sup> <br /><code> текст відображається як код або формула (найчастіше як шрифт Courier) </ code> <br /> <br /><tt> текст відображається моноширінним шрифтом (найчастіше шрифт Courier) </ tt> <br /> <br /><kbd> текст відображається моноширінним жирним шрифтом </ kbd> <br /> <br /><var> <i>відображення змінних (як правило - курсив)</i> </ var> <br /> <br /><cite> <i>відображення цитат (як правило - курсив)</i> </ cite> <br /> <br /><address> <i>так позначається адресу (як правило, курсив)</i> </ address> </p> <p>І власне, тег </p> <br />- перехід до наступного рядка. <p>Для створення списків застосовуються теги <ul> та <li>.</p> <p>Зображення вставляються тегом <img src="17. розширення зображення">.Тег цей не "контейнерний", тому він закриваючої частини не потребує. Розташовуючи цей тег всередині класичної гіперпосилання, ми можемо домогтися, щоб при натисканні на зображення здійснювався перехід по посиланню. </p> <p>Звичайне гіперпосилання виглядає, як найменування лінка</p> <p>Шляхи в гіперпосиланні можуть бути абсолютними або ж відносними. <br /> <br /><i>Абсолютний шлях</i> - це посилання виду мій сайт </ a> - посилання, що веде на мій сайт з будь-якого місця, навіть будучи розташованої в збереженому на диску документі вона буде переправляти користувача на забиту у неї адресу. <br /> <br /><i>Відносний</i> - це шлях, що відсилає з урахуванням поточного його місцеположення. Наприклад, ми маємо сайт http://site.ru/. А в ньому маємо пачку директорій, серед яких, наприклад - http://site.ru/директория/файл.html </p> <p>Style.css – каскадна таблиця стилів, там задані деякі атрибути для body, тексту та ссилок.</p> <br /> <br /><link href="css/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <p>Стилі пишуть між тегами <head></head>.</p> <p>Лістинг програми знаходиться в додатку. <br /> <br /><b>ВИСНОВОК</b> </p> <p>Інтернет - є сьогодні одним з основних засобів роботи більшості організацій. Невід'ємною частиною він став для повсякденного життя: новини, спілкування, розвага - все можливо завдяки всесвітній мережі.</p> <p>Основним елементом на сьогоднішній день є WEB-Сайт. Він зручний для користування будь-якими його відвідувачами. Сайтів існує величезна кількість різної тематики. Розрізняються вони за цілями, завданнями, тематикою, цільовою аудиторією, структурою і т.п. Для одних важлива інформація, для інших розвага, спілкуванні, покупки та інше. Все це впливає на структурні елементи сайту. Існують спеціальні Web-розробники, які можуть допомогти в створенні сайту. </p> <p>У даній роботі розглянуті теоретичні аспекти WEB-сайтів, розглянемо ідеальні моделі і принципи створення сайтів. У практичній частині розроблена модель інформаційного сайту компанії, що займається ІТ-аутсорсингом. Сайт інформує про свої послуги та ціни, його мета - донесення інформації про його існування і залучення нових клієнтів.</p> <p>Таким чином, був створений складний різноплановий процес, де в ідеалі задіяні фахівці широкого профілю, який у сучасному світі виконує важливі маркетингові, інформаційні та розважальні цілі. <br /> <br /><b>Список літератури</b> </p> <p>1. Дунаев В.В. HTML, скрипты и стили 2-е издание. - СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - 1024 с.</p> <p>2. Петюшкин А. НТМL Экспресс курс. - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 258 с. <br /><h2> <span>3. </span><span>Мержевич В. (22 сентября 2010).</span> <i><span>Как сделать, чтобы картинка менялась при наведении на нее курсора мыши?</span></i><span>[</span><span>WWW</span><span> </span><span>документ</span><span>]. </span><span>URL</span><span> </span><u><b>http://htmlbook.ru/faq/kak-sdelat-chtoby-kartinka-menyalas-pri-navedenii-na-nee</b></u><span> </span><span> </span><span> ( 28 листопада 2012).</span></h2> <h2><span>4. Мержевич В. (1 октября 2010). </span><i><span>Фиксированная ширина, float плюс margin</span></i><i><span> </i></span><span>[</span><span>WWW</span><span> документ]. </span><span>URL</span><span> </span><span> </span><u><b>http://htmlbook.ru/layout/fiksirovannaya-shirina-float-plyus-margin</b></u><span> (28 листопада 2012).</span><span> </span> </h2> <br />5. Мержевич В. (22 сентября 2010). <i>Основы </i><i>CSS</i><i>. Свойства текста</i> [WWW документ]. URL <u>http://htmlbook.ru/content/svoystva-teksta</u> (28 листопада 2012). </p> <p>6. Глушаков С.В., Жакин И.А., Хачиров Т.С. Программирование Web-страниц . – Харьков: «Фолио», 2005.–390 с.</p> <p>7. <span>Viktor Motuzka</span>.(13 листопада 2012).<i> Сайт</i> [WWW документ]. URL <u>http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82</u> (28 листопада 2012) <br /> <br /><b>Додаток</b> <br /> <br /><i>Index.html</i> <br /> <br /><HTML> <br /> <br /><HEAD> <br /> <br /><TITLE>Курсовая работаГлавная

Помощь

Карта сайтаВиконав студент гр. МО(в4)

Петровський Павло ВікторовичВаріант №14
Завдання:


1. Вибір апаратного (і програмного) забезпечення та провайдера
2. Чати
3. Поняття про фрейми в HTML


ONMOUSEOVER="window.status='go'; return true;"

ONMOUSEOUT="window.status=''; return true;">

go


ONMOUSEOVER="window.status='Главная страница'; changeImages('home_page', 'images/home-page-over.gif'); return true;"

ONMOUSEOUT="window.status=''; changeImages('home_page', 'images/home-page.gif'); return true;">

главная страница


ONMOUSEOVER="window.status='О нас'; changeImages('about_us', 'images/about-us-over.gif'); return true;"

ONMOUSEOUT="window.status=''; changeImages('about_us', 'images/about-us.gif'); return true;">

о нас


ONMOUSEOVER="window.status='Услуги'; changeImages('services', 'images/services-over.gif'); return true;"

ONMOUSEOUT="window.status=''; changeImages('services', 'images/services.gif'); return true;">

услуги


ONMOUSEOVER="window.status='FAQ'; changeImages('products', 'images/products-over.gif'); return true;"

ONMOUSEOUT="window.status=''; changeImages('products', 'images/products.gif'); return true;">

faq


ONMOUSEOVER="window.status='Полезное'; changeImages('partners', 'images/partners-over.gif'); return true;"

ONMOUSEOUT="window.status=''; changeImages('partners', 'images/partners.gif'); return true;">

полезное


ONMOUSEOVER="window.status='Контакты'; changeImages('contact_us', 'images/contact-us-over.gif'); return true;"

ONMOUSEOUT="window.status=''; changeImages('contact_us', 'images/contact-us.gif'); return true;">

контактыКомпьютерный сервис от профессионалов


должен включать в себя все виды услуг компьютерной помощи. Если у Вас сломался компьютер Вы должны доверить эту работу профессионалам. Наше предприятие оказывает все виды компьютерной помощи на дому или в офисе от ремонта компьютера до разработки сайта.Настройка локальных сетей,сетей WI-FI


Будь-то дома или в офисе, везде, где есть два и больше компьютеров должна быть настроена локальная сеть || Читать далее...Ремонт компьютеров и диагностика


Выбор сервисного центра по ремонту компьютеров, конечно, остается за Вами, но мы постараемся перечислить, почему с нами выгодней || Читать далее...ИТ - аутсорсинг: Создание и обслуживание сайта компании

Установка программного обеспечения


Только что установленная и хорошо настроенная операционная система может превратить старенький || Читать далее...Удаление вирусов, лечение вирусов, антивирусная защита

Установка настройка принтеров, сканеров , установка драйверов

читать все полезные новостиАбонентское обслуживание

Понятие про фреймы в HTML

online консультация

Мы уверенны в качестве предоставляемых услуг, выезд инженера для решения различных вопросов, неограниченное количество раз в месяц Читать далее...

Фреймы в HTML позволяют авторам представлять документы в нескольких разделах, которые могут быть независимыми или вложенными окнами Читать далее...

чат с общими вопросами

консультация менеджераГЛАВНАЯ | О НАС | УСЛУГИ | FAQ | ПОЛЕЗНОЕ | КОНТАКТЫ

Copyright © Your Company Name

izumzum.ru