Розпорядження міського голови від 01. 06 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Розпорядження міського голови від 01. 06 - страница №1/1
Конотопська міська рада

Розпорядження

міського голови


від 01.06.2012135-р

м. Конотоп
Про створення комісії з питань

соціального захисту громадян,

які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи


Керуючись статтею 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з метою вирішення спірних питань та реалізації державної політики у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

1.Створити комісію з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та затвердити її склад (додаток 1). Встановити, що члени комісії входять до її складу за посадами.

2.Затвердити Положення про комісію з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (додаток 2).

3.Визнати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови від 13.02.2004 №18-р “Про комісію з питань соціального захисту потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи”, від 23.12.2010 №346-р “Про внесення змін до розпорядження міського голови від 13.04.2004 №18-р “Про комісію з питань соціального захисту потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи”.

Міський голова В.І.Дзед

Толкачов Г.О. 2 30 90

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

від 01.06.2012 №135-р

Склад


комісії з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Секретар міської ради, керуючий справами виконкому міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який координує діяльність міського управління праці та соціального захисту населення згідно з розподілом обов’язків, голова комісії.

Начальник міського управління праці та соціального захисту населення, заступник голови комісії.

Спеціаліст 2 категорії відділу з персоніфікованого обліку пільгових категорій населення міського управління праці та соціального захисту населення, секретар комісії.


Члени комісії:
-начальник відділу з персоніфікованого обліку пільгових категорій населення міського управління праці та соціального захисту населення;

-заступник начальника відділу бухгалтерського обліку-заступник головного бухгалтера міського управління праці та соціального захисту населення;

-спеціаліст 1 категорії-юрист відділу організаційно-кадрової, юридичної роботи та автоматизованої обробки інформації міського управління праці та соціального захисту населення;

-начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської ради;

-завідувач сектору міської ради з питань охорони здоров’я;

-голова Конотопської міської в Сумській області організації ВГОІ “Союз. Чорнобиль. Україна”.


Керуючий справами виконкому А.П. Фалько

Начальник міського управління

праці та соціального захисту населення Г.О.Толкачов

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

від 01.06.2012 №135-р


Положення

про комісію з питань соціального захисту громадян,

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи


1.Загальні положення.

1.1.Комісія з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі комісія) забезпечує своєчасне, всебічне, повне та об'єктивне з'ясування обставин кожної заяви згідно з чинним законодавством.

1.2.Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації, рішеннями виконавчого комітету Конотопської міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3.Кількісний та персональний склад комісії затверджується розпорядженням міського голови. До складу Комісії можуть входити представники місцевих органів виконавчої влади (за посадами), органів місцевого самоврядування, громадських організацій. Зміни до персонального складу комісії затверджуються розпорядженням міського голови.

1.4.Головою комісії є секретар міської ради, керуючий справами виконкому міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який координує діяльність міського управління праці та соціального захисту населення згідно з розподілом обов’язків. Заступником голови комісії є начальник міського управління праці та соціального захисту населення, секретарем - спеціаліст 2 категорії відділу з персоніфікованого обліку пільгових категорій населення міського управління праці та соціального захисту населення, інші члени комісії входять до її складу за посадами.

2.Основними завданнями комісії є:

2.1. Розгляд заяв громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до діючого законодавства.

2.2.Розгляд листів підприємств, установ, організацій з питань соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.3.Розподіл санаторно-курортних путівок.

3.Комісія має право:

3.1.Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, консультативну підтримку та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3.2.Заслуховувати на засіданнях комісії інформацію стосовно обставин, які склалися в конкретних випадках під час розгляду заяв.

3.3.Вимагати від заявників додаткових відомостей з питань, які виникли в процесі розгляду заяв.

3.4.Запрошувати заявників та представників підприємств і організацій на засідання комісії.

4. Організація роботи комісії.

4.1.Комісія розглядає заяви на засіданнях, які проводяться в міру необхідності.

4.2.Роботу комісії організовує і спрямовує голова комісії, а в разі його відсутності - заступник голови. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від її складу. Члени комісії беруть участь у засіданні особисто.

4.3.На засідання комісії можуть запрошуватися представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (без права голосу).

4.4.На засіданнях комісія схвалює пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

4.5.Протоколи засідань підписуються всіма членами комісії.

4.6.Організаційно-інформаційне забезпечення роботи комісії здійснює міське управління праці та соціального захисту населення.

Керуючий справами виконкому А.П. Фалько


Начальник міського управлінняпраці та соціального захисту населення Г.О.Толкачов

izumzum.ru