Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 січня 2012 року м. Ланівці №57 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 липня... 1 236.43kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 25. 12. 1 86.43kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 31 грудня... 3 1046.65kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03. 1 9.74kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 1 25.03kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 грудня... 1 60.49kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 серпня... 1 161.01kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 липня... 1 32.49kb.
Розпорядження голови Чернігівської районної державної адміністрації... 1 60.01kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 19. 12. 1 44.11kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2012 року... 1 242.72kb.
З 1 січня 2013 року громадяни матимуть змогу заповнювати та направляти... 1 13.74kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 січня 2012 року м. Ланівці - страница №1/1
ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністраціївід 18 січня 2012 року м.Ланівці № 57

Про проект програми з розвитку

виробництва картоплі та овочів

в районі у 2012-2020 роках
На виконання розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 7.07.2011 р. № 535 «Про затвердження плану першочергових заходів з розвитку виробництва картоплі та овочів», від 21 грудня 2011 року № 1061 «Про проект програми з розвитку виробництва картоплі та овочів в області у 2012-2020 роках» та з метою забезпечення продовольчої безпеки району:

1. Схвалити проект програми розвитку виробництва картоплі та овочів у 2012-2020 роках (далі – проект Програми), що додається.

2. Управлінню агропромислового розвитку районної державної адміністрації відповідно до вимог регламенту районної ради подати проект Програми на розгляд чергової сесії.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Козиру В.А.


Голова районної

державної адміністрації В.М.МОРОЗЮК

СХВАЛЕНО


Розпорядження голови

районної державної адміністрації

18 січня 2012 № 57
ПРОГРАМА

розвитку виробництва картоплі та овочів

в районі у 2012-2020 роках
1. Паспорт програми


1.

Ініціатор розроблення програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.12.2011 № 1061

3.

Розробник програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські товаровиробники району

7.

Термін реалізації програми

2012-2020 роки

7.1

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

1етап: 2012 - 2016 роки

2 етап: 2017 - 2020 роки8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

-

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:1515,0 тис. грн

9.1

Коштів обласного бюджету

-

9.2

Коштів інших джерел

1515,0 тис. грн2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Картоплярство і овочівництво в районі завжди були провідними галузями сільськогосподарського виробництва, які забезпечували населення незамінними вітамінними продуктами харчування, а переробні підприємства – сировиною.

Природно-кліматичні умови і ґрунтові ресурси району є сприятливими для вирощування картоплі і овочів, одержання високих врожаїв та дозволяють отримувати високоякісні продукти в обсягах, достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу.

Картопля і овочі – цінна продовольча продукція рослинництва, яку використовують на продовольчі цілі, переробку та фураж.

За останні роки значно зменшилася кількість сільськогосподарських підприємств, які займаються вирощуванням картоплі та овочів, виробництво перемістилося із суспільного сектору до індивідуального товаровиробника. Це призвело до різкого зниження врожайності, по скільки виробники не дотримуються науково обґрунтованого регламенту застосування мінеральних добрив та пестицидів, часто перевищуючи їх норми, не здійснюють сортооновлення та використовують сорти не адаптовані до умов регіону. Це призводить до зниження якості та екологічної чистоти продукції.

Овочівництво в більшості господарств є збитковим, оскільки виручка від реалізації овочевої продукції часто не покриває витрат, які підприємство несе на їх вирощування.

Програма розроблена для розв’язання наступної проблеми: забезпечення продовольчої потреби району екологічно чистою та якісною продукцією картоплі та овочів.

Для забезпечення населення району картоплею та овочами відповідно до раціональних норм споживання необхідно щороку виробляти картоплі 37 тис. тонн та овочів – 10 тис. тонн.
3. Визначення мети програми
Метою Програми є забезпечення продовольчої безпеки району за рахунок нарощування обсягів виробництва картоплі та овочів у сільськогосподарських підприємствах.

Пріоритетним завданням є збільшення посівних площ картоплі та овочів, нарощування обсягів їх виробництва.4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання програми, обсягів

та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Головним напрямком розвитку овочівництва та картоплярства є послідовна інтенсифікація та спеціалізація виробництва.

Структура посівних площ сільськогосподарських культур вдосконалюється з врахуванням потреб ринку в сільськогосподарській продукції. В районі є можливість для збільшення площ посадки картоплі та овочів при умові гарантованого ринку збуту.

Максимальний урожай овочів та картоплі можна одержати лише при застосуванні науково-обгрунтованих технологічних прийомів, таких як обробіток грунту, внесення рекомендованих норм добрив, догляд за посівами, боротьба з хворобами та шкідниками.

Фінансування програми розвитку виробництва картоплі та овочів

в сільськогосподарських підприємствах планується з коштів інших джерел в розмірі 1515,0 тис. гривень і виконується в два етапи: протягом 2012-2016, 2017-2020 років.

4

Ресурсне забезпечення районної цільової програми

розвитку виробництва картоплі та овочів

в районі у 2012-2020 роках

(тис. грн.)Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

Перший етап

Другий етап

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Обсяг ресурсів, усього

в тому числі:72,0

100,5

115,5

130,5

159,0

202,5

132,0

244,5

259,5

1515,0

обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районний,

м. Тернополя бюджети-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджети сіл, селищ, міст

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кошти небюджетних джерел

72,0

100,5

115,5

130,5

159,0

202,5

132,0

244,5

259,5

1515,0

5

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Головними завданнями програми є:

- збільшення обсягів виробництва картоплі та овочів у суспільному секторі, підвищення конкурентоспроможності продукції на регіональному та вітчизняному ринках;

- розширення виробництва екологічно чистої продукції шляхом переходу від індустріально-хімічних методів ведення господарства до біологічних;

- інтенсивне господарювання шляхом удосконалення технологій і організації виробництва на основі використання досягнень науки і передового досвіду;

- створення сприятливих умов для збільшення виробництва і переробки картоплі та овочів, підвищення якості вирощеної продукції;

- впровадження у виробництво нових високопродуктивних сортів та гібридів для отримання подальшого підвищення врожайності і стимулювання залучення інвестицій у виробництво.

Виконання Програми передбачає здійснення таких заходів:

- довести виконавцям Програми завдання з посадки картоплі та посіву овочів;

- здійснювати контроль за насіннєвим матеріалом та посівом овочів і картоплі;

- посів провести високопродуктивними сортами та гібридами районованих сортів вітчизняної та зарубіжної селекції;

- дотримання агротехнологічних вимог вирощування;

- закупівля мінеральних добрив та засобів захисту рослин;

Результатом виконання заходів Програми передбачено збільшення площ посадки картоплі на 40 га та овочів – 65 га і нарощування обсягів їх виробництва сільськогосподарськими підприємствами району.


6. Напрями діяльності та заходи програми№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строки виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн

Очікуваний результат

Усього

в тому числі

Обласний бюджет

Кошти не бюджетних джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Збільшення посівних площ

1.1. Довести виконавцям Програми завдання з посадки картоплі та овочів

2012 рік

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

без фінансу-ваннясоціальний1.2. Здійснювати контроль за насіннєвим матеріалом та посівом овочів і картопліІ етап


2012 -

2016 рік


ІІ етап

2017 -


2020 рік

Управління агропромислового розвитку райдержадмі-

ністрації,

райдержнасін-інспекція
без фінансу-вання

соціальний

1.3. Проводити посадку картоплі високопродуктивними сортами та гібридами районованих сортів вітчизняної та зарубіжної селекції


1 етап 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

2016 рік


П етап 2017 рік

2018 рік 2019 рік 2020 рікСільськогоспо-дарські підприємства району540,0

202,5

27,0


40,5

40,5


40,5

54,0


337,5

67,5


81,0

94,5


94,5

-
-


540,0

202,5

27,0


40,5

40,5


40,5

54,0


337,5

67,5


81,0

94,5


94,5

Площа картоплі буде доведена до 40 га
15 га

2 га


3 га

3 га


3 га

4 га


25 га

5 га


6 га

7 га


7 га1.4. Проводити посів овочів високопродуктивними сортами та гібридами районованих сортів вітчизняної та зарубіжної селекції


1 етап 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

2016 рік


П етап 2017 рік

2018 рік 2019 рік 2020 рікСільськогоспо-дарські підприємства району375,0

45,0


60,0

75,0


90,0

105,0


600,0

135,0


150,0

150,0


165,0

-
-


975,0

375,0

45,0


60,0

75,0


90,0

105,0


600,0

135,0


150,0

150,0


165,0

Площа овочів буде доведена до 65 га
25 га

3 га


4 га

5 га


6 га

7 га


40 га

9 га


10 га

10 га


11 га

2.

Нарощування обсягів виробництва картоплі та овочів

2.1. Дотримання агротехнологічних вимог вирощування

2012 -2020 рокиУправління агропромислового розвитку райдерж-адміністрації, сільсь-когосподарські това-ровиробники району

без фінансу-ваннясоціальний2.2. Закупівля мінеральних добрив, та засобів захисту рослин для вирощування картоплі

2012 -2020 роки


Управління агропромислового розвитку райдерж-адміністрації, сільсь-когосподарські това-ровиробники району

324,0

-

324,0

Виробництво картоплі буде доведено до 1000 тонн2.3. Закупівля мінеральних добрив, та засобів захисту рослин для вирощування овочів

2012 -2020 роки


Управління агропромислового розвитку райдерж-адміністрації, сільсь-когосподарські това-ровиробники району

682,5

-

682,5

Виробництво овочів буде доведено до 1200 тонн7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію та контроль за ходом виконання і відповідальність за взаємне інформування учасників Програми покласти на управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.
Керівник апарату

районної державної адміністрації А.В.БЕНЦАРУК
izumzum.ru