Розпорядження голови районної державної адміністрації від 31 грудня 2010 року м. Ланівці №726 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 липня... 1 236.43kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 25. 12. 1 86.43kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 січня... 1 133.79kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 1 25.03kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 серпня... 1 161.01kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 19. 12. 1 44.11kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 листопада... 1 108.12kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 1 103.81kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 4 листопада... 1 10.38kb.
Розпорядження голови Чернігівської районної державної адміністрації... 1 60.01kb.
Розпорядження 18 травня 2011 року №251 Про продовження терміну дії... 1 22.93kb.
Безпечне проведення занять 1 308.48kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 31 грудня 2010 року м. - страница №1/3ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇвід 31 грудня 2010 року м.Ланівці № 726


Про проект районної програми

енергоефективності та енергозбереження

на 2011-2014 роки
Відповідно до Закону України "Про енергозбереження", Указу Президента України від 28 липня 2008 року № 679/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів", розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. №159-р "Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів", постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. №243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки ", на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 1 вересня 2010 року № 670 “Про забезпечення виконання обласної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2010-2014 роки”:

1. Схвалити проект районної програми енергоефективності та енергозбереження на 2011-2014 роки (далі - проект Програми) у редакції, що додається.

2. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації подати проект Програми на затвердження чергової сесії районної ради відповідно до регламенту районної ради.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 жовтня 2010 року № 564 “Про проект районної програми енергоефективності та енергозбереження на 2010-2014 роки”.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження доручити першому заступнику голови районної державної адміністрації Козирі В.А.

Голова районної державної

адміністрації В.М.Морозюк

В.А.Козира


А.В.Бенцарук
М.М.Лірчук
В.Г.Гудзь
Т.О.Влізло
Т.М.Дацюк

Проект СХВАЛЕНО


Розпорядження голови

районної державної адміністрації


“ 31 ” грудня 2010 року № 726
РАЙОННА ПРОГРАМА

енергоефективності та енергозбереження на 2011-2014 роки


 1. Паспорт програми
1.

Ініціатор розроблення програми

Управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. №159-р "Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів",

постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. №243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки", розпорядження голови облдержадміністрації від 1 вересня 2010 року № 670 “Про забезпечення виконання обласної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2010-2014 роки”, до,ручення голови районної державної адміністрації від 12.10.2010 №97 "Про підготовку проекту районної програми енергоефективності та енергозбереження у Лановецькому районі на 2010-2014 роки"3.

Розробник програми

Управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Управління економіки та розвитку інфраструктури, агропромислового розвитку, праці та соціального захисту населення, відділи охорони здоров'я, освіти, культури і туризму районної державної адміністрації, виконавчі комітети Лановецької міської і сільських рад, комунальне підприємство по благоустрою, підприємства і організації району

7.

Термін реалізації програми

2011 - 2014 роки

7.1.

Етапи виконання програм

(для довгострокових програм)-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм)Обласний, районний, міський,

сільські


9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн.,

всього,


у тому числі:

3931,2


9.1.

Коштів державного бюджету

908,5

9.2.

Коштів обласного бюджету

-

9.3.

Коштів місцевих бюджетів

2237,1

9.4.

Коштів інших джерел

785,6
 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Проблема високої| енергоємності| ВВП має| загальнодержавний| характер|вдача|, оскільки| стосується| конкурентноздатності| продукції| економіки|, рівня| її собівартості|, обсягів| споживання| електроенергії|, теплової| енергії|, природного газу, нафти| і продуктів| її переробки| у|біля| суспільному| виробництві|, бюджетній| сфері| та населенням|.

Одними з основних| узагальнюючих| показників| розвитку| економіки| будь-якого| регіону|, що| характеризують| його| ефективність| в цілому|, відповідність| сучасному| рівню| розвитку| техніки|, технологій| і організації| суспільного| виробництва| є зміна| обсягу| валового регіонального| продукту (ВРП), а також| рівня| витрат| паливно-енергетичних| ресурсів| на обсяг| валового регіонального| продукту (далі| — енергоємність| валового регіонального| продукту).

За рік| у Лановецькому районі| споживається| близько| 90 тис. тонн умовного палива ( далі - т. у. п.) енергоресурсів|. За рівнем| споживання| район займає­­­­| одне з останніх місць в області.||||

У|біля| структурі| використання| паливно-енергетичних ресурсів району найбільшу| частку| становить| природний газ – 51,6 % від загальних обсягів споживання, на електричну енергію і нафтопродукти припадає відповідно 31,2 та 8,1 відсотка.

Діючою| Комплексною державною| програмою| енергозбереження| визначено, що загальний середньорічний потенціал| енергозбереження по Україні| становить| 4-5% від| річного| енергоспоживання|. Відповідно середньорічній потенціал| енергозбереження| по району| становить| 3,6-4,5 тис. т.у.п.

На сучасному| етапі| соціально-економічного| розвитку| України, у|біля| тому числі| Лановецького району|, чинник|фактор| зниження| енергоємності| ВРП | є одним з головних| у|біля| забезпеченні| енергетичної| незалежності| держави| та підвищення| рівня| її енергетичної| безпеки.

Проблеми неефективного використання енергоресурсів мають місце в усіх секторах економіки району, і в першу чергу, у трьох складових паливно-енергетичного комплексу: виробництво, транспортування та споживання енергії. Це призводить до підвищених витрат енергоресурсів, які в структурі собівартості витрат на виробництво товарів та послуг неминуче призводять до зниження видатків місцевих бюджетів на оплату праці і соціальних виплат, зменшення обсягів власних обігових коштів, ускладнення інвестування в модернізацію виробничих фондів і технологій, низки інших негативних факторів.

Системи централізованого водопостачання та водовідведення характеризуються високою енергозатратністю, значними втратами води, моральною та фізичною зношеністю. Знос основних фондів у галузі сягає 70 %. Енергетична складова у собівартості питної води та очищення стічних вод у середньому складає майже 50%.

Сьогодні питомі витрати матеріальних та енергетичних ресурсів у водопровідно-каналізаційному господарстві в 2-3 рази перевищують аналогічні показники розвинутих країн світу.

Стрімке зростання вартості енергоносіїв гостро ставить проблему раціонального та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Принциповою умовою зменшення енергоємності валового регіонального продукту (далі – ВРП) є реалізація основних стратегічних напрямків підвищення енергоефективності: забезпечення структурно-технологічної перебудови економіки регіону та створення адміністративних, нормативно-правових та економічних механізмів, що сприяють підвищенню енергоефективності та енергозбереження. 1. Визначення мети програми


Метою програми є:

- зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

- скорочення рівня невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів та води;

- оптимізація паливно-енергетичного балансу району;

- відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів та води в бюджетних установах.


 1. Перелік показників, за якими здійснюватиметься оцінка досягнення мети програми


Оцінка досягнення мети програми здійснюватиметься за такими показниками:

- зниження енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг (в умовних одиницях);

- енергоємність валового продукту (далі - ВРП) району;

- зменшення рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів;

- відносне скорочення обсягу бюджетних видатків;

- обсяг залученого фінансування, яке спрямовуватиметься на фінансування заходів програми.

На завершення реалізації програми повинно бути досягнуто:

- зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції (виконаних робіт, наданих послуг) не менше 20% від базового 2010 року;

- зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів при виробленні одиниці продукції (виконаних робіт, наданих послуг) не менше 40% від базового року;

- забезпечення економії бюджетних коштів (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, за рахунок запровадження відповідних заходів та проектів – на 50% від базового року.
 1. Шляхи розв’язання проблем

Рішення проблем забезпечуватиме реалізація заходів технічного та організаційного характеру.

Основними завданнями технічного характеру є:


 • заміна застарілого котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери на високоефективне енергозберігаюче обладнання.

 • встановлення теплових насосів. Передбачається встановлення 3 теплових насоси. Впровадження заходу дозволить замістити споживання 289,9 тис. куб. м природного газу в перерахунку на рік;

 • впровадження систем електроопалення (електротепло-акумуляційного обігріву та гарячого водопостачання), що дозволить замістити споживання 48,5 тис. куб. м природного газу в перерахунку на рік;

- впровадження сонячних колекторів. Передбачається встановлення 1 установки. Впровадження заходу дозволить замістити споживання 5,8 тис. куб. м природного газу в перерахунку на рік;

 • проведення санації житлових будинків та будівель бюджетних установ. Заплановані роботи дозволять скоротити споживання 107,9 тис.куб. м природного газу;

 • зміцнення житлово-комунального господарства та модернізація об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства. Передбачається модернізація 1 об'єкта. Реалізація даного заходу дозволить скоротити споживання 89,6 КВт.год електричної енергії;

 • встановлення енергозберігаючого обладнання з компенсації реактивної потужності на підприємствах промисловості, житлово- комунального господарства та установах бюджетної сфери. впровадження енергоефективних освітлювальних приладів. Заміна 357839 шт. освітлювальних приладів в бюджетній сфері дозволить скоротити споживання електричної енергії на 0,71 МВт.год;

Основними завданнями організаційного характеру є:

 • проведення енергетичного аудиту бюджетних установ та організацій.

 • розміщення відповідної інформації в засобах масової інформації.
 1. Нормативно – правове забезпечення реалізації програми

Реалізація завдань та заходів Програми буде здійснюватися у відповідності з чинним законодавством України у сфері енергоспоживання, енергоефективності, використання альтернативних видів палива.

При використанні коштів державного бюджету та коштів державних підприємств закупівля товарів, робіт та послуг здійснюватиметься згідно з вимогами законодавства України про закупівлю товарів, робіт та послуг, з врахуванням прийнятих рішень Уряду, якими встановлюються стимули та заохочення для впровадження інноваційних енергоефективних та енергозберігаючих технологій, засобів та обладнання.

При реалізації та моніторингу Програми будуть дотримані вимоги інших актів Президента, Уряду, відповідних центральних органів виконавчої влади.
 1. Визначення строків та етапів виконання програми

Реалізація завдань програми передбачається провести в один етап за період 2011 – 2014 років.
 1. Заходи спрямовані на оптимізацію паливно-енергетичних балансів галузей району

Стан споживання енергоресурсів засвідчив доцільність визначення комплексу заходів, реалізація яких сприятиме оптимізації паливно-енергетичного балансу району, більш високому технічному рівню постачання та упорядкування рівня споживання.

Основні завдання та заходи Програми наведені у додатку 1 до розділу 8.

Вказані завдання і заходи сформовані на підставі отриманих від галузевих управлінь і відділів райдержадміністрації і попередньо погоджених в управліннях обласної державної адміністрації, виконавчих комітетів міської і сільських рад пропозицій, у яких були визначені конкретні терміни та місця впровадження заходів, необхідні обсяги та джерела фінансування, розрахунковий економічний ефект від їх впровадження.

Серед основних завдань та заходів Програми зокрема, передбачені:

8.1 Модернізація застарілого котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери.

Найбільші перевитрати природного газу мають місце при виробництві теплової енергії (у котельнях) - до 22 % та при її транспортуванні - до 25 %. Загалом втрати палива при теплопостачанні становлять до 60%.

Програмою передбачається:

- заміна або реконструкція малоефективних котлів з коефіцієнтом корисної дії нижче 80% з переводом на альтернативні місцеві види палива та використанням утилізаторів теплоти димових газів котлів, використання новітніх пальників;

- впровадження індивідуальних теплових пунктів (ІТП), засобів обліку і приладів регулювання споживання теплової енергії;

- впровадження попереджувальної діагностики (енергетичного обстеження) стану систем теплопостачання у процесі експлуатації.

Інформація про заплановані обсяги робіт з проведення модернізації котелень та котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери подана в додатку 2.


8.2.Впровадження технологій і устаткування з використання енергії довкілля

Використання електроенергії для теплопостачання із застосуванням теплових насосів (термотрансформаторів) є одним із найбільш ефективних та екологічно чистих напрямів розвитку систем низькотемпературного теплопостачання.

Ресурси акумульованої в довкіллі (переважно в масі атмосферного повітря) низькопотенційної теплоти, що можуть використовуватися у теплонасосних системах з прийнятними технічними та економічними показниками, є практично необмеженими. Крім використання атмосферного повітря у якості джерела теплоти, такими джерелами можуть бути і поверхневі водойми, і поверхневі ґрунтові води (безнапірні чи артезіанські), і низькотемпературні неглибоко залягаючі термальні води, акумульована в ґрунтових теплообмінниках теплова сонячна енергія та інші. Економічні параметри таких теплонасосних систем можуть значно перевищувати показники систем, створюваних на основі використання атмосферного повітря.

Досконалі конструкції теплонасосів дозволяють досягати показників, які забезпечують суттєву економію паливно-енергетичних ресурсів для теплопостачання та гарячого водопостачання як у промисловості, так і комунально-побутовій сфері.

Інформація про заплановані обсяги робіт з впровадження теплових насосів та їх фінансування подана в додатку 3.
Електроопалення
Стаціонарне електричне опалення завойовує все більшу популярність завдяки високому ККД, низьким капітальним витратам, простоті монтажу, високим гігієнічним й екологічним показникам, можливістю автоматизації регулювання та оптимізації витрат за рахунок багатотарифного обліку електроенергії. Однак паралельно з переводом на електроопалення необхідно вирішити питання збільшення потужності та підвищення категорійності електропостачання споживача, оскільки існуюча електромережа здебільшого не розрахована на навантаження системи електроопалення.

Застосування електроенергії для опалення дасть змогу вигідно використовувати недорогу «нічну» електроенергію, зменшуючи навантаження на енергомережі в денні години «пік».

Заміна газових котлів на електричні теплогенератори та акумуляційний електричний нагрів може забезпечити витіснення до 75 % природного газу, що використовується при  теплопостачанні промисловості та побуту.

Інформація про заплановані обсяги робіт з впровадження електроопалення на об’єктах бюджетної сфери та їх фінансування подана в додатку 4.Використання енергії сонця
Реалізація програми в частині використання теплової енергії сонця здійснюватиметься в напрямку виробництва електроенергії за рахунок реалізації інвестиційних проектів. Програмою передбачена реалізація 1 проекту з виробництва теплової енергії.

Інформація про заплановані обсяги робіт із встановлення сонячних колекторів та їх фінансування подана в додатку 5.
  1. Проведення санації житлових будинків та будівель бюджетних установ

Недостатня комфортність, низька енергоефективність значної частини житла, його значний фізичний і моральний знос потребують вирішення проблеми модернізації і теплової санації, капітальних ремонтів і реконструкції, і одночасно ставлять їх в число найбільш важливих для економіки країни.

Тепловитрати через огороджуючі конструкції будинків в Україні складають до 70% всіх загальних витрат, а в розвинених країнах Західної Європи вони дорівнюють 38-44%, тобто в 2 рази менше.

Комплекс заходів з підвищення теплової ефективності житлових будинків (особливо перших масових серій) дозволить знизити на 40% тепловитрати. Забезпеченість житлових будинків системами автоматизованого регулювання і приладами комерційного обліку тепла суттєво позначиться на економії теплових ресурсів.

В умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів та значної зовнішньоекономічної залежності від постачальників енергоносіїв, питання покращення показників енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в бюджетних установах, набувають особливої актуальності у зв’язку із нагальною необхідністю економії бюджетних коштів на їх утримання.

Проведення санаційних робіт у будівлях бюджетних установ дасть змогу зменшити обсяги бюджетного фінансування на їх утримання до 50%.

Інформація про заплановані обсяги робіт з проведення санації житлових будинків та будівель бюджетних установ і їх фінансування подана в додатку 6.8.3. Зміцнення житлово-комунального господарства та модернізація водопровідно-каналізаційних об’єктів
Система централізованого водопостачання та водовідведення, збудована десятки років тому, характеризуються високою енергозатратністю, значними втратами води, моральною та фізичною зношеністю. Знос основних фондів у галузі сягає 60%.

Енергетична складова у собівартості питної води в середньому складає майже 50%. Питомі витрати матеріальних та енергетичних ресурсів у водопровідно-каналізаційному господарстві в 2-3 рази перевищують аналогічні показники розвинутих країн світу.

Поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційних систем, забезпечення їх надійної та ефективної роботи, зменшення ресурсоспоживання, непродуктивних витоків, зменшення норми водоспоживання відносно санітарних вимог дозволить зменшити навантаження на споруди водопостачання та каналізації.

Інформація про заплановані обсяги робіт із модернізації об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та їх фінансування подана в додатку 7.


8.4. Скорочення споживання енергоносіїв в суспільному виробництві та бюджетній сфері
З метою забезпечення скорочення енергоспоживання установами та організаціями бюджетної сфери, переведення бюджетних установ на використання енергоефективних освітлювальних приладів, насамперед, вітчизняного виробництва в Програмі передбачено проведення енергетичного аудиту 22 бюджетних установ і організацій та заміну освітлювальних приладів на сучасні енергоощадні лампи.

8.5. Інформаційна підтримка програми
Програмою передбачається розміщення інформації щодо питань енергоефективності в засобах масової інформації.
9. Оцінка примірного обсягу коштів, необхідних для забезпечення досягнення мети програми та визначення джерел фінансування
Основні джерела фінансування заходів Програми: державний бюджет, кошти приватних підприємств, кошти різних іноземних кредитно-фінансових установ, фонди місцевих органів державного управління, а також кошти, залучені через використання механізму відновлювального фінансування енергоефективних проектів для бюджетних установ та порядку відшкодування інвестиційних затрат для бюджетних установ, затвердженого рішенням сесії обласної ради від 8 грудня 2009 року № 824.

Враховуючи проблеми розвитку альтернативної енергетики,  стан економіки, брак власних коштів підприємств, недостатню зацікавленість кредитних установ у фінансуванні середньотермінових капіталовкладень-потреба в залученні коштів з державного бюджету є обов’язковою.

Конкретний набір фінансово-економічних важелів реалізації програми визначається умовами, в яких вони будуть здійснюватись, станом розвитку окремих підприємств, галузей і економіки країни в цілому, фінансовими можливостями держави.
Примірний обсяг коштів, необхідних для забезпечення досягнення мети Програми та очікувані джерела фінансування наведені у таблиці:

тис. грн.Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Усього витрат на виконання програми2011

2012

2013

2014

Разом


Обсяг ресурсів,

усього,


у тому числі:

851,6

1322,4

935,7

821,5

3931,2

державний бюджет


185,0

415,0

174,0

134,5

908,5

обласний бюджет-

-

-

-

-

місцеві бюджети

666,6

705,2

498,3

367,0

2237,1

кошти не бюджетних джерел

-

202,2

263,4

320,0

785,6

Для реалізації завдань та заходів, які мають загальнодержавне значення, планується залучати кошти державного бюджету за підтримки відповідних центральних органів виконавчої влади шляхом подання бюджетних пропозицій.

Загальний обсяг фінансування програми становить 3931,2 тис. гривень, в тому числі за рахунок коштів:

- державного бюджету - 908,5 тис. гривень;

- обласного бюджету – -

-місцевих бюджетів - 2237,1 тис. гривень;

- коштів не бюджетних джерел – 785,6 тис. гривень.

Обсяг фінансування програми уточнюється щороку під час складання місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.


10. Порядок проведення моніторингу та узагальнення результатів програми
Моніторинг виконання Програми проводиться відповідно до показників, визначених Методикою розроблення галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання, затвердженою наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів ( НАЕР ) від 17.03.2009 №33 та за формами, встановленими НАЕР.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.
 1. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації.


Керівник апарату

районної державної адміністрації А..В.Бенцарук

М.М.Лірчук


Додаток 1

до розділу 8 Програми

План заходів

до районної програми енергоефективності та енергозбереження на 2011-2014 роки

Уточнення переліку об'єктів, на яких будуть впроваджуватись заходи програми проводитиметься щороку з урахуванням умов, в яких вони будуть здійснюватись, стану розвитку економіки країни в цілому, фінансових можливостей держави.з/пНазва напряму діяльності

Перелік заходів програми


Строк виконання заходу


Виконавці


Джерела фінансуванняОрієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., в тому числі по роках

Очікуваний результат


2011

2012

2013

2014
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Модернізація котелень і паливних


Заміна та модернізація котелень та котельного обладнання на об’єктах бюд-жетної сфери

2011-2014

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських рад

державний бюджет
10,0

10,0

10,0
Заміщення споживання

2,0 тис.. куб.м природного газу (щороку 4 тис. грн.).

Технічне переоснащення 4 котелень і паливних, а саме,  встановлення 4 одиниці сучасних енергоефективних котли.


місцевий бюджет


7,0
інвестиції
обласний бюджет
всього
10,0

10,0

17,0
2.

Впроваджен-ня технологій і устатку-вання з використа-нням енергії довкілля

2.1.Встановлення теплових насосів


2011

-

2014Структурні підрозділи, райдержадміністрації, виконкоми сільських рад, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лановецького районудержавний бюджет
Встановлення 3 теплових насосів

заміщення споживання

289,9 тис. куб. м природного газу


обласний бюджет
місцевий бюджет
інвестиції


200

200

250


всього


200

200

250


2.2.Впровадження систем електроопалення

(електротепло-акумуляційного обігріву та гаря-чого водопос-тачання)2011-2014


Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських рад

державний бюджет
10


Заміщення споживання

природного газуобласний бюджет
місцевий бюджет
250

300

100
інвестиції
всього
260


300


100

2.3.Впровадження сонячних колекторів

2011-2014


Відділ охорони здоров’я РДА, комунальна центральна районна лікарня

державний бюджет


Запровадження

1 установки,

заміщення споживання

58,0 тис. куб. м природного газу.
обласний бюджет
місцевий бюджет
інвестиції


60,0

70,0

всього


60,0

70,0

3.


Проведення санації житлових будинків та будівель бюджетних

установ4.1.Проведення санації житлових будинків та будівель бюджетних

установ


2011-2014Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми міської і сільських рад

державний бюджет
143

173

151

108

Заплановані роботи згідно з додатком 9,скорочення споживання

107,9 тис..куб.мприродного газу.обласний бюджет
місцевий бюджет
278

254

241

240

інвестиції
всього
421

427

392

348

4.

Зміцнення житлово-комунального господарствамодернізація об’єктів водопровідно-каналізацій-ного господарства

5.1.Модернізація об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства


2011-2014


Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських ради

державний бюджет218Заміщення споживання природного газу 41,3 тис. м3

місцевий бюджет
14,0


інвестиції
всього
14,0

218

5.2.Встановленя енергозберігаючого обладнання з компенсації реактивної потужності на підприємствах промисловості, житлово- комунального господарства та установах бюджетної сфери.

2011-2014

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми міської і сільських рад

місцевий бюджет
7,0

9,5

14,2
Встановлення

4 установки компенсації , скорочення споживання 201,4 кВт. год електричної енергії.
власні кошти підприємств
всього
7,0

9,5

14,2


5.3. Поетапна заміна старих водопроводів

2011-

2014


Виконком міської ради, комунальне підприємство по благоустрою

державний
11,0

11,0

11,0обласниймісцевий
4,6,

6,0

6,0Всього
15,6

17,0

17,0
5.4. Проведення заходів по зменшенню енергоємності робіт і послуг

2011-2014

Виконком міської ради, комунальне підприємство по благоустрою

державний
10,024,0
обласниймісцевий5,6

7,8інвестицій2,2

3,4Всього
10,0

7,8

11,2

24,0


5.5. Проведення заходів по зниженню питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів

2011-2014

Виконком міської ради, комунальне підприємство по благоустрою

державнийобласниймісцевий
2,0

2,0

5,0

5,5
інвестиційВсього
2,0

2,0

5,0

5,5
5.

Скорочення споживання енергоносіїв в суспільному виробництві та бюджетній сфері

6.1.Проведення енергетичного аудиту

2011-2014

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми міської і сільських рад

обласний бюджет
Енергетичний аудит 22 бюджетних установ та організацій, скорочення видатків на енергоносії на суму 21,7 тис. гривень.

місцевий бюджет
46

67

71

70

всього
46

67

71

70

6.2.Впровадження енергоефективних освітлювальних приладів


2011-2014

державний бюджет
1,0

2,0

2,0

2,5

Скорочення споживання 51,3 тис. кВт електричної енергії в перерахунку на рік.

обласний бюджет
місцевий бюджет
64,5

60,6

52,8

51,0

інвестиції
всього
65,5

62,6

54,8

53,5

6.

Інформаційна підтримка програми

Розміщення інформації в засобах масової інформації

2011-2014

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадмініст-рації

районний бюджет0,5

0,5

0,5

0,5
Лірчук М.М.

Додаток 2

до розділу 8.1 Програми

Обсяги фінансування робіт

з проведення модернізації котелень та котельного обладнання

на об'єктах бюджетної сфери
следующая страница >>


izumzum.ru