Розділ Загальна характеристика зат "поез кернел Груп" 4 Розділ 2 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Національна академія наук України київський університет права кафедра... 4 957.05kb.
2 Вільне використання творів 36 Розділ 3 1 76.07kb.
Розділ Гендерні фізіологічні та психологічні відмінності Розділ 4 1 516.28kb.
Розділ Стан наукової розробки та характеристика використаних джерел 2 394.58kb.
Розділ найпростіші професії 3 800.53kb.
Зат «Систем Кепітал Менеджмент»; Консорціуму «індустріальна група»; 1 29.28kb.
Для фахівців з документознавства 3 903.54kb.
«Принципи розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації... 1 427.61kb.
Поради для іноземців – дозвіл на проживання на визначений термін... 1 374.1kb.
3 Розділ Конституційна конфліктологія 2 541.61kb.
Загальна частина розділ I загальні положення 4 1221.59kb.
Постанова №102 кі про накладення санкцій за правопорушення на ринку... 1 28.42kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Розділ Загальна характеристика зат "поез кернел Груп" 4 Розділ 2 - страница №2/6

Розділ 2. Стратегічний аналіз макросередовища та проміжного середовища підприємства

2.1. Аналіз макросередовища підприємства

З метою оцінки макросередовища діяльності ЗАТ «ПОЕЗ «Кернел Груп», використовуючи методику PEST-аналізу проаналізуємо основні фактори, які впливають на діяльність підприємства.Группа факторів

Фактор

Опис

(P) Політичні

Законодавство

За 2010 рік законодавча база зазнала ряд істотних змін, в результаті чого суттєво змінилися умови роботи для суб'єктів господарювання. 

Регулювання та обмеження міжнародної торгівлі

Членство в WTO є стримуючим фактором для будь-яких радикальних змін, тому суттєвих змін не очікується. Для розглянутого бізнесу також змін не передбачається 

Державне регулювання конкуренції

У розглянутій галузі державне регулювання не здійснюється 

(E) Економічні

Економічне зростання

Імовірно, нижню точку падіння економіка вже пройшла. Таким чином, можна прогнозувати поступальне зростання попиту на надані послуги протягом найближчих 3-5 років. Це означає, що вхід на ринок у даний момент і поступове розширення своєї присутності є вкрай сприятливим 

Оподаткування

Радикальних змін в політиці оподаткування на 2011 рік, здатних негативно позначитися на роботі компанії не ожідаеться 

(S) Соціальні фактори

Освіта

Загальна тенденція до зниження рівня освіти в країні

Демографічні показники

Зростання числа людей пенсійного та передпенсійного віку, скорочення чисельності населення імовірно змусить державу до збільшення податкового тиску на заробітну плату. Даний фактор є глобальним для всього пострадянського простору та Європи 

Розподіл доходів

Високий рівень корупції, який збільшив тиск на малий і середній бізнес може призвести до серйозного розшарування бізнес-структур, появи процесів злиття та концентрації. У результаті чого обраний напрям орієнтації на крупний і середній бізнес є виправданим 

(T) Технологічні фактори

Динаміка розвитку ітехнологій

Розвиток технологій і все більша їх доступність припускають неминуче ускладнення процесів їх ефективного застосування. Відповідно, поява попиту на фахівців, здатних організувати ефективне їх використання в рамках діючого бізнесу. У сполученні з факторами, які були описані раніше, дана тенденція має довгостроковий тренд і є сприятливою 

Рис. 2.1 Матриця PEST-аналізу діяльності ЗАТ «ПОЕЗ «Кернел Груп»

Проаналізуємо вплив факторів на стратегію діяльності підприємства (таб.2.1).Таблиця 2.1

Вплив факторів на стратегію діяльності ЗАТ «ПОЕЗ «Кернел Груп»Фактор

Імовірність реалізації події

Ступень впливу фактора на стратегію підприємства

Сумарна зважена оцінка

(P) Політичні

0,2

2

0,4

(E) Економічні

0,3

3

0,9

(S) Соціальні фактори

0,3

3

0,9

(T) Технологічні фактори

0,2

1

0,2

Отже, найбільш суттєвими факторами, які впливають на формування стратегії ЗАТ «ПОЕЗ Кернел Груп» є економічні і соціальні фактори.2.2. Аналіз проміжного середовища підприємства

Аналіз проміжного середовища підприємства проведемо використовуючи галузеву модель п'яти сил конкуренції М. Портера. Аналіз проміжного середовища включає наступні складові:

1) оцінку споживачів;

2) оцінку постачальників;

3) аналіз конкуренції в галузі між прямими конкурентами;

4) оцінку загрози товарів-замінників;

5) оцінку можливості появи нових конкурентів у галузі.

При оцінці споживачів, насамперед проведемо сегментацію ринку споживачів, виділивши цільовий сегмент. Найбільш поширеним методом сегментації ринку є метод групування за однією або декількома ознаками. Суть цього методу полягає в послідовній розбивці сукупності об'єктів на групи за більш значними ознаками. Одна з ознак виділяється як системоутворюючий критерій, потім формуються підгрупи, в яких значущість цього критерію значно вище, ніж у всій сукупності потенційних споживачів даного товару. З одного боку, ці підгрупи характеризуються певними споживчими потребами, а з іншого - вони досить однорідні і за соціально-економічними, і демографічними ознаками.

Слід визначити, що продукція ЗАТ «ПОЕЗ Кернел Груп» відноситься до продуктів харчування першої необхідності, відповідно рівень еластичності попиту на даний продукт залишається майже незмінним.

Таблиця 2.2

Сегментація ринку споживачів ЗАТ «ПОЕЗ Кернел Груп»Ознаки сегментації

Опис і характеристика сегментів, ступінь їх привабливості, купівельна спроможність

1). За рівнем доходів

Продукція користується попитом різних за рівнем доходів сегментних груп

2) За географічним принципом

Географічний розподіл не впливає на рівень попиту на продукцію

3) За демографічним принципом

Демографічний фактор не впливає на зміну обсягів споживання

Отже, цільовий сегмент продукції ЗАТ «ПОЕЗ Кернел Груп» включає всі рівні населення.

Загальна характеристика постачальників здійснюється за допомогою табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Оцінка постачальників ЗАТ «ПОЕЗ Кернел Груп»Постачальник

Вид ресурсів, матеріалів або комплектуючих, що постачаються

Обсяги постачання

Можливості заміни постачальника або ресурсів

ЗАТ «Полтавазаготзерно»

соняшник
можливі

ЗАТ «Соняшник України»

соняшник
можливі

Інші виробники соняшнику

соняшник
можливі

Соняшник виробництва корпорації Кернел Груп

соняшник
Можливий перехід на зовнішні канали постачання

За наявними тенденціями виробництва соняшнику в Україні, зміна постачальників сировини – соняшнику, для потреб виробничої діяльності підприємства є цілком можливою. Негативним фактором переходу на зовнішні джерела постачання замість соняшнику, виробництва корпорації, є підвищення цін на сировину, що призведе до зниження рівня прибутку та рентабельності підприємства.

Для оцінки конкуренції в галузі між прямими конкурентами необхідно виробниками олії, оберемо декілька найбільших конкурентів із отриманої стратегічної групи (таблиця ).

Таблиця 2.3

Аналіз прямих конкурентів на ринку№ з/п

Показники

Об'єкт дослідження

Прямі конкуренти

Розрахунок рівня конкуренції в галузі (kr) за окремими показниками

А

В

С

Д

Е
1

Цінова політика

2

3

2

3

2

2,4

2

Якість продукції

4

4

3

4

4

3,8

3

Вміст вітамінів у продукті

4

4

4

3

4

3,8

Розрахунок рівня конкуренції в галузі (kr) за окремими конкурентами:

3,3

Умовні позначення:В -

ЗАТ "Дніпропетровський олійноекстракційний завод"

С -

ПАТ "Вінницький олійно-жировий комбінат"

Д -

ЗАТ "Запорізький олійно-жировий комбінат"

Е -

ПАТ "Київський маргариновий завод"

Отже, в цілому по галузі середній рівень конкуренції. Галуз є достатньо монополізованою.

Для оцінки загрози стратегічного розвитку підприємства з боку товарів-замінників, проаналізуємо схильність покупців до використання замінника. Насамперед визначимо, що особливостями продукції підприємства, насамперед є відсутність товарів субститутів в межах товарної групи, оскільки інші олії, рослинного походження, відносяться до іншої категорії споживання. Конкурентами основного товару ЗАТ «ПОЕЗ Кернел Груп» - рафінованої олії, є олія нерафінована, промислового виробництва, та олія рафінована й нерафінована «домашнього» виробництва.

Проведемо оцінку товарів замінників та визначимо ступінь їх впливу на діяльність підприємстваТаблиця 2.4

Аналіз товарів-замінників№ з/п

Товари-замінники

Назва конкурента-виробника

Відносна ціна замінника, %

Можливі нецінові фактори заміщення

Схильність покупців до використання замінника

Реальність заміщення (г.)

1

Олія нерафінована, промислового виробництва

-

0,95

відсутні

низька

1

2

Олія рафінована «домашнього» виробництва

-

0,9

відсутні

низька

1

3

Олія нерафінована «домашнього» виробництва

-

0,9

незначні

низька

1

Рівень загрози товарів-замінників
1

За даними таблиці визначаємо, що вподобання споживачів, та розвиток орієнтації на здорове харчування, незначні області виробництва олії «домашнього» виробництва, не може суттєво вплинути на стан ринку, оскільки обсяги виробництва даної продукції незначні. Олія нерафінована не служить повноцінним замінником олії нерафінованої, зміна ціни на неї не може виходити за межі зміни ціни на виробництво рафінованої олії.

Загроза появи нових конкурентів у галузі залежить від так званих бар'єрів входу в галузь. Оскільки галузь є достатньо монополізованою, то суттєвої загрози через появу на ринку нових конкурентів підприємство не має.

<< предыдущая страница   следующая страница >>