Розділ IV готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої І оцет; тютюн та його замінники - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Закон україни про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні... 1 100.91kb.
Повідомлення про відхилення цінових пропозицій Замовник 1 19.23kb.
До травної системи належать органи, через які харчові речовини, вітаміни... 9 1020.04kb.
Після реформи 1861 р. Наддніпрянська Україна переживала добу бурхливого... 1 207.71kb.
Розділ Загальна характеристика зат "поез кернел Груп" 4 Розділ 2 6 580.17kb.
Розділ 13 беа доставить вас 9 2774.45kb.
Обґрунтування проекту маркетингових стратегічних програм підприємства 1 13.19kb.
2 Вільне використання творів 36 Розділ 3 1 76.07kb.
Розділ Гендерні фізіологічні та психологічні відмінності Розділ 4 1 516.28kb.
" Державний лад Союзу Радянських Соціалістичних Республіки 1922-1992 рр. 1 555.25kb.
Реферат з спец предмету на тему: "Мій ресторан: фірмові страви, коктейлі... 1 209.5kb.
10 липня 2009 Знайдено безцінну історичну пам’ятку 1 27.3kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Розділ IV готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої І оцет; тютюн - страница №12/13

Група 26
Руди, шлак і зола


Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) шлак або аналогічні промислові відходи, підготовлені у вигляді макадаму (товарна позиція 2517);

(b) карбонат магнію природний (магнезит), кальцинований або некальцинований (товарна позиція 2519);

(c) шлам із баків - сховищ нафтопродуктів, що складається переважно з нафти або нафтопродуктів (товарна позиція 2710);

(d) основний шлак (група 31);

(e) шлаковату, мінеральну силікатну вату та аналогічні мінеральні вати (товарна позиція 6806);

(f) відходи або брухт дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи та брухт із вмістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів, які використовують в основному для видобування дорогоцінних металів (товарна позиція 7112); або

(g) мідний, нікелевий або кобальтовий штейн, одержаний будь-яким способом плавки (розділ XV).

2. У товарних позиціях 2601 - 2617 термін "руди" означає мінерали, що фактично використовуються в металургійній промисловості для видобування ртуті, металів товарної позиції 2844 або металів розділу XIV чи XV, навіть якщо вони призначені для неметалургійних цілей. Однак до товарних позицій 2601 - 2617 не включаються мінерали, які були піддані обробці, не властивій для металургійної промисловості.

3. До товарної позиції 2620 включаються лише:

(a) шлак, зола і залишки, що використовуються в промисловості або для видобування металів, або як основа для виробництва хімічних сполук металів, за винятком золи та залишків від спалювання відходів міського господарства (товарна позиція 2621); та

(b) шлак, зола і залишки, що містять миш'як, із вмістом або без вмісту металів, що використовуються або для видобування миш'яку чи металів, або для виробництва їх хімічних сполук.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 2620 21 термін "шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонаційної суміші" означає шлами, які одержані з баків - сховищ етилованого бензину (бензину із вмістом свинцю) та етилованої антидетонаційної суміші (наприклад тетраетилсвинцю) та складаються переважно із свинцю, сполук свинцю та оксиду заліза.2. Шлак, зола і залишки, що містять миш'як, ртуть, талій або їх суміші, що використовуються для видобування миш'яку чи цих металів або для виробництва їх хімічних сполук, класифікуються в товарній підпозиції 2620 60.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

2601 

Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит: 

  

  

  

  

  

- руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту: 

  

  

  

  

2601 11 00  

- - неагломеровані: 

  

  

  

  

2601 11 00 10 

- - - концентрати залізні 

  2601 11 00 90 

- - - інші 

  2601 12 00  

- - агломеровані: 

  

  

  

  

2601 12 00 10 

- - - котуни з руди залізної 

  2601 12 00 90 

- - - інші 

  2601 20 00 00 

- випалений пірит 

  2602 00 00 00 

Руди та концентрати марганцеві, включаючи залізисті марганцеві руди та концентрати із вмістом марганцю 20 мас. % або більше в перерахунку на сухий продукт 

  2603 00 00 00 

Руди та концентрати мідні 

  2604 00 00 00 

Руди та концентрати нікелеві 

  2605 00 00 00 

Руди та концентрати кобальтові 

  2606 00 00 00 

Руди та концентрати алюмінієві 

  2607 00 00 00 

Руди та концентрати свинцеві 

  2608 00 00 00 

Руди та концентрати цинкові 

  2609 00 00 00 

Руди та концентрати олов'яні 

  2610 00 00 00 

Руди та концентрати хромові 

  

0,1 

0,1 2611 00 00 00 

Руди та концентрати вольфрамові 

  2612 

Руди та концентрати уранові або торієві: 

  

  

  

  

2612 10 

- руди та концентрати уранові: 

  

  

  

  

2612 10 10 00 

- - руди уранові, смолка уранова та їх концентрати із вмістом урану більш як 5 мас. %  

  2612 10 90 00 

- - інші 

  2612 20 

- руди та концентрати торієві: 

  

  

  

  

2612 20 10 00 

- - монацит; ураноторіаніт, інші руди та концентрати торієві з вмістом торію більш як 20 мас. % 

  2612 20 90 00 

- - інші 

  2613 

Руди та концентрати молібденові: 

  

  

  

  

2613 10 00 00 

- випалені 

  2613 90 00 00 

- інші 

  2614 00 

Руди та концентрати титанові: 

  

  

  

  

2614 00 10 00 

- ільменіт та його концентрати 

  2614 00 90 00 

- інші 

  2615 

Руди та концентрати ніобієві, танталові, ванадієві або цирконієві: 

  

  

  

  

2615 10 00 00 

- руди та концентрати цирконієві 

  2615 90 

- інші: 

  

  

  

  

2615 90 10 00 

- - руди та концентрати ніобієві або танталові 

  2615 90 90 00 

- - руди та концентрати ванадієві 

  2616 

Руди та концентрати дорогоцінних металів: 

  

  

  

  

2616 10 00 00 

- руди та концентрати срібні 

  2616 90 00 00 

- інші 

  2617 

Інші руди та концентрати: 

  

  

  

  

2617 10 00 00 

- руди та концентрати сурм'яні 

  2617 90 00 00 

- інші 

  2618 00 00 00 

Шлак гранульований (шлаковий пісок), що утворюється на стадії виробництва чорних металів 

  2619 00 

Шлак, дрос (крім гранульованого шлаку), окалина та інші відходи виробництва чорних металів: 

  

  

  

  

2619 00 20 00 

- відходи, придатні для видобутку з них заліза або марганцю 

  2619 00 40 00 

- шлак, придатний для видобутку з нього оксиду титану 

  2619 00 80 00 

- інші 

  2620 

Шлак, зола та залишки (відходи) (крім залишків виробництва чорних металів), що містять миш'як, метали або їх сполуки: 

  

  

  

  

  

- що містять переважно цинк: 

  

  

  

  

2620 11 00 00 

- - гартцинк (цинкозалізний сплав) 

  2620 19 00 00 

- - інші 

    

- що містять переважно свинець: 

  

  

  

  

2620 21 00 00 

- - шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонаційної суміші 

  2620 29 00 00 

- - інші 

  2620 30 00 00 

- що містять переважно мідь 

  2620 40 00 00 

- що містять переважно алюміній 

  2620 60 00 00 

- що містять миш'як, талій, ртуть або їх суміші, такі, що використовуються для добування миш'яку або цих металів, або для виробництва їх хімічних сполук 

    

- інші: 

  

  

  

  

2620 91 00 00 

- - що містять переважно сурму, берилій, кадмій, хром або їх суміші 

  2620 99  

- - інші: 

  

  

  

  

2620 99 10 00 

- - - що містять переважно нікель 

  2620 99 20 00 

- - - що містять переважно ніобій і тантал 

  2620 99 40 00 

- - - що містять переважно олово  

  2620 99 60 00 

- - - що містять переважно титан 

  2620 99 95 00 

- - - інші 

  2621 

Інші шлак та зола, включаючи золу з морських водоростей (келп); зола та залишки від спалювання відходів міського господарства: 

  

  

  

  

2621 10 00 00 

- зола та залишки від спалювання відходів міського господарства 

  2621 90 00 00 

- інші 

  << предыдущая страница   следующая страница >>