Розбиття дисципліни за видами робіт на модулі менеджмент організацій спеціальності 050201 „Менеджмент організацій” - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи №3 з дисципліни... 2 499.61kb.
Звіт доцента Жиленко В. П. до виконання індивідуального робочого... 1 35.67kb.
Спеціалізація “Менеджмент промислових підприємств” 4 724.6kb.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання... 1 13.35kb.
Інформатика та комп‘ютерна техніка. Програма навчальної дисципліни. 1 477.39kb.
Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів... 1 206.48kb.
Спеціальність 03060104 “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” 1 262.87kb.
Презентація-виставка ресурсів організацій громадянського суспільства... 1 38.1kb.
Інформація міські осередки громадських організацій, благодійних фондів... 1 361.81kb.
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу 3 428.83kb.
Программа дисциплины Тайм-менеджмент для направления 080200. 1 191.25kb.
Питання до заліку з дисципліни бухгалтерський облік І статистика... 1 25.91kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Розбиття дисципліни за видами робіт на модулі менеджмент організацій спеціальності - страница №1/1

РОЗБИТТЯ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ РОБІТ НА МОДУЛІ
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій”Види робіт

І семестр

І модуль

ІІ модуль

всього

03.09.07-26.10.07

29.10.07-21.12.07

ЛЗ

8

8

16

ЛПЗ

14

14

28

СРСР

32

32

64


Теми

семінарських (практичних) занять№ п/п

Тема заняття

Кількість годин

Модуль 1

1.

Нормативно-правова регламентація та порядок заснування підприємства

2

2.

Вплив ситуаційних чинників на проектування організації

2

3.

Елементи проектування організації

2

4.

Організаційні структури управління

4

5.

Основи реструктуризації управління

2

6.

Організація керівництва

Захист модуля2

Разом

14

Модуль 2

7

Техніка та форми передачі розпоряджень

2

8.

Оцінка ефективності управління

2

9.

Ланцюжок цінностей та стратегічний аналіз витрат

2

10.

Управління дисципліною

2

11.

Корпоративна культура організації

2

12.

Аналіз соціально-психологічного клімату в колективі

2

13.

Захист модуля

2

Разом

14

Всього

28
Плани

семінарських (практичних) занять

з дисципліни „Менеджмент організацій”

для студентів факультету менеджменту

спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій”

денної форми навчання


Тема №1. Нормативно-правова регламентація та порядок заснування підприємства


  1. Статутний фонд і його формування

  2. Державна реєстрація

  3. Припинення діяльності підприємств бізнесуТема №2. Вплив ситуаційних чинників на проектування організації
2.1. Стан зовнішнього середовища

2.2. Технологія роботи в середині організації

2.3. Стратегічний вибір керівництва організації стосовно її цілей
Тема №3. Елементи проектування організації
3.1. Поділ праці та спеціалізація

3.2. Департаменталізація та кооперація

3.3. Зв’язок в організації та координація

3.4. Масштаб керованості та контролю

3.5. Ієрархія організації та її ланцюговість

3.6. Розподіл прав та відповідальності

3.7. Централізація та децентралізація
Тема № 4. Організаційні структури управління
4.1. Організаційні структури та вимоги до них

4.2. Схеми побудови організаційних структур управління

4.3. Нові форми структури організації

Тема № 5. Основи реструктуризації управління
5.1. Реорганізація: етапи і методи

5.2. РеінжинірингТема №6. Організація керівництва
6.1. Загальна характеристика діяльності керівника

6.2. Діапазон керованості та фактори, що його визначають

6.3. Раціональний розподіл функцій в апараті управління
Тема №7. Техніка та форми передачі розпоряджень
7.1. Поняття та етапи делегування

7.2. Принципи делегування повноважень

7.3. Причини небажання керівників делегувати свої повноваження та причини уникання додаткових повноважень підлеглими
Тема № 8. Оцінка ефективності управління
8.1. Підходи до визначення понять „ефект” і „ефективність”

8.2. Показники для оцінки ефективності управління


Тема № 9. Ланцюжок цінностей та стратегічний аналіз витрат
9.1. Причини відмінностей в ланцюжках цінностей конкуруючих організацій

9.2. Галузеві ланцюжки цінностей

9.3. Порівняння витрат по основних видах діяльності

9.4. Стратегії випереджання конкурентів по витратах


Тема № 10. Управління дисципліною
10.1. Загальні правила службового контролю. Регламентація

10.2. Функціонування системи оцінки

10.3. Типові дисциплінарні порушення

10.4. Дисциплінарні стягнення і заохочення


Тема №11. Корпоративна культура організації
11.1. Складові корпоративної культури

11.2. Сильна корпоративна культури

11.3. Слабка корпоративна культури
Тема № 12. Аналіз соціально-психологічного клімату (СПК) в колективі
12.1. Постановка задачі та вибір об’єкту дослідження

12.2. Складання соціометричної картки

12.3.Обробка отриманих даних:

- побудова соціометричної матриці та соціограми

- Кількісна оцінка СПК

Доцент Н.Ю. Фіщук


Асистент Г.О. Пчелянська

Питання до захисту

1 модуля з дисципліни «Менеджмент організацій»


 1. Статутний фонд і його формування

 2. Державна реєстрація

 3. Припинення діяльності підприємств бізнесу

 4. Стан зовнішнього середовища

 5. Технологія роботи в середині організації

 6. Стратегічний вибір керівництва організації стосовно її цілей

 7. Поділ праці та спеціалізація

 8. Департаменталізація та кооперація

 9. Зв’язок в організації та координація

 10. Масштаб керованості та контролю

 11. Ієрархія організації та її ланцюговість

 12. Розподіл прав та відповідальності

 13. Централізація та децентралізація

 14. Організаційні структури та вимоги до них

 15. Схеми побудови організаційних структур управління

 16. Нові форми структури організації

 17. Реорганізація: етапи і методи

 18. Реінжиніринг

 19. Загальна характеристика діяльності керівника

 20. Діапазон керованості та фактори, що його визначають

 21. Раціональний розподіл функцій в апараті управління

 22. Організація як складова система та об’єкт управління

 23. Взаємозв’язок внутрішніх елементів системи і факторів зовнішнього середовища

 24. Компоненти системи

 25. Місія організації

 26. Ознаки системи так їх характеристика

 27. Поняття динамічної рівноваги системи та умови її забезпечення

 28. Комплексність, формалізація та ступінь централізації як характерні ознаки структури організації

 29. Складність, рухливість та невизначеність зовнішнього середовища

 30. Внутрішні змінні організації

 31. Механістична концепція менеджменту

 32. Гуманістична модель менеджменту

 33. Підприємство як відкрита система

 34. Ключові фактори успіху організації

 35. Холізм та емерджентність систем

 36. Життєвий цикл організації

 37. Конкурентні стратегії підприємств

 38. Визначення конкурентоспроможності підприємства

 39. Характеристика етапів життєвого циклу

 40. Проблеми виживання підприємств

 41. Теорія виживання організації в умовах «Структурного зрушення»

 42. Проблеми виживання підприємств: біологічний підхідizumzum.ru