Романюк анатолій Семенович - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Романюк анатолій Семенович - страница №1/1
РОМАНЮК Анатолій Семенович (11.Х.1956, м. Сніжне, Донецьк. обл.) – історик, політолог, канд. філос. наук (Політична активність студентської молоді на етапі розвинутого соціалізму, 1984), доц. (1990).

Закінчив іст. ф-т (1978), аспірант. (1984) Львів. ун-ту. Асист. (1978), ст. викладач (1985), доц. каф. наук. комунізму, з 1990 доц. каф. політол. Львів. ун-ту. Член Вченої ради ф-ту.Наук. інтереси: порівняльний аналіз політичних систем, сучасні політ. доктрини та парт. системи. Автор понад 50 наук. праць, підручн., навч. посібн., зокр.: Короткий політологічний словник (1994), Хто є хто у європейській та американській політології (1995, 1997), Основи політичної науки: у 4 ч. (1996–2002), Політична наука від А до Я: словник термінів та понять (2003), Політико-правові аспекти фінансування політичних партій: світовий досвід і Україна (2004), Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір (2004), Партії та електоральна політика (у співавт., 2005). У 2002 –2006 депутат Львів. міськ. ради. Директор Центру політ. досліджень філос. ф-ту Львів. ун-ту.
izumzum.ru