Рішенням педагогічної ради №1 Від 05 січня 2012року Директор школи О. М. Козачок концепція - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішенням уіі сесії районної ради у скликання від «12» січня 2007... 1 554.01kb.
Розпорядження голови обласної ради від 20 червня 2006 року №61-о... 1 11.19kb.
Рішенням Кіровоградської міської ради четвертого скликання №1707... 1 486.8kb.
Рішенням Новоукраїнської районної ради від 5 січня 2007 року №110... 1 93.29kb.
Рішення від 19 вересня 2012 року №210 Про звіт щодо виконання регіональної... 1 82.92kb.
Рішенням Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні... 1 67.36kb.
Рішенням міської ради від 06. 07. 11 №15 1 80.83kb.
Рішення від 5 січня 2012 року Про внесення змін до рішення районної... 1 115.9kb.
Львівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа 2 599.82kb.
Інформаці я про хід виконання «Комплексної програми збереження історичної... 1 130.37kb.
Рішення XLI сесія VІ скликання від 01 лютого 2013 року №871 1 69.55kb.
Методи аналізу виробничого травматизму і профзахворюваності Аналіз... 1 34.33kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішенням педагогічної ради №1 Від 05 січня 2012року Директор школи О. М. Козачок - страница №1/1


Затверджено

рішенням педагогічної ради № 1

Від 05 січня 2012року

Директор школи

____________О.М.Козачокc:\users\1\desktop\сайт\герб школы - копия.jpg

КОНЦЕПЦІЯ

ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВЮ

«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЯ»

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ

РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Нова Водолага

2011

Концепція Школи сприяння здоров`ю
Вступ
Найвища цінність суспільства-людина. Проте з кожним роком збільшується кількість чинників, які негативно впливають на її життя та здоров’я. Здебільшого ці чинники породжує сама людини: науково-технічний прогрес, діяльність людини, її необачне поводження з природою. Тому пріоритетом на сучасному етапі розвитку суспільства визнано безпеку кожної людини. Під безпекою життєдіяльності слід розуміти характеристику існування людини в певному місці її перебування, що відображає збалансованість між впливом чинників, які загрожують життю або здоров’ю людини, та таких, що запобігають наслідкам цієї життєдіяльності.

Критичний рівень здоров’я й фізичного розвитку дітей та учнівської молоді внаслідок зниження рухової активності в умовах зростання (до 72% навчального часу), за даними досліджень, психоемоційного напруження процесу навчання, впровадження комп’ютерних технологій у повсякденний побут, в несприятливих екологічних умовах, на тлі зростання антисоціальних проявів серед учнівської молоді висувають першорядне завдання перед державними органами, педагогічною громадськістю-збереження та зміцнення здоров’я школярів, формування в них навичок здорового способу життя.Тому виникає необхідність створити концепцію Школи сприяння здоров’ю.

Концепція програми спрямована на найефективнішу реалізацію основних положень:


 • Конституції України,

 • Закону України “Про загальну середню освіту,”

 • Закону України “Про освіту,”

 • Національної доктрини розвитку освіти,

 • Комплексної програми “Фізичне виховання-здоров’я нації”, затвердженої Указом Президента України від 01.09.1998 №963/98,

 • Указом Президента України “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту молоді та формування здорового способу життя громадян” від 27.04.1999 № 456 ,

 • Указом Президента України “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”, затвердженого 15.03.2002 № 258/2002,

 • Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002-2011р.р., затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 14,

 • які надають можливість організовувати та проводити роботу щодо зміцнення та збереження здоров`я дітей, профілактики шкідливих звичок та формування в учнів здорового способу життя.

Головними проблемами для здоров’я дітей є: ранній вік (6 років), коли дитина йде до школи, фактично із дитячого садочку чи в дитячому садочку, а також довгий (11 років) термін навчання дитини в школі. Сьогодні ми маємо парадоксальну ситуацію, коли дитина в перший клас приходить здоровою, а закінчує школу (навчальний заклад) фактично хворою (має один або й кілька медичних діагнозів). Звичайно, ненормальна ситуація в країні, коли дитина ціною свого власного здоров’я набуває знання.

Фактично це означає, що життя сьогодні від нас вимагає перебудовувати систему освіти в такий спосіб, щоб постійно проводити моніторинг стану здоров’я дитини. Тобто школа повинна бути таким дитячим закладом, де можна гарантувати дитині, її батькам, суспільству виховання здорової особистості.


Мета
Метою концепції є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді, формування у підростаючого покоління позитивної мотивації до здорового способу життя, а також залучення державних організацій та установ, батьківської громадськості до вирішення завдань збереження здоров’я дітей, формування культури здоров’я учнів та здійснення профілактичної роботи негативних проявів у молодіжному середовищі. Формування і розвиток фізично-, психічно-, соціально- і морально здорової особистості зі стійкими переконаннями та системою знань про здоров’я і здоровий спосіб життя, створення умов для самоствердження, самодостатності та самореалізації в дорослому житті.
Умови реалізації концепції
Конкретними шляхами реалізації Концепції є:

 1. Розробка авторських виховних програм

 2. Необхідність створення умов, щоб навчальний заклад став системою забезпечення гармонійного розвитку фізичного і психічного (духовного) здоров’я дитини.

 3. Моніторинг ефективності впровадження різних типів здоров’язберігаючих, здоров’ярозвиваючих здоров’язміцнюючих технологій.

 4. Здійснення самоаналізу діяльності Школи сприяння здоров’ю.

Ресурсне забезпечення

Для реалізації концепції розвитку школи буде використано: 1. Державне (бюджетне) фінансування;

 2. Спонсорські кошти;

 3. Кошти від самостійної господарської діяльності (платні послуги, оренда приміщень).


Очікувані результати


 1. Підвищення загального рівня фізичного здоров'я учнів, вчителів та батьків. Підвищення опірності організму до шкідливих факторів впливу навколишнього середовища і як наслідки-зниження показників захворюваності, тривалості гострої захворюваності.

 2. Покращення функціональних і резервних можливостей дітей та педагогів. Підвищення функціональних можливостей школярів, що виявиться у поліпшенні стану опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, а також у позитивній динаміці емоційного стану.

 3. Формування ціннісного ставлення до здоров'я, що включає свідоме й відповідальне ставлення учнів, батьків та вчителів до своєї поведінки, яка впливає на стан здоров'я.

 4. Створення гігієнічних умов, що забезпечить оптимізацію навчально-виховного процесу та валеологізацію життєвого середовища дітей та вчителів у ліцеї.

 5. Збільшення обсягу рухової активності дітей, вчителів та батьків відповідно до індивідуальної фізіологічної потреби у фізичному навантаженні. Забезпечення процесу фізичного виховання у системі освіти сучасними науково-методичними комплексами.

 6. Створення умов для реалізації творчого потенціалу учнів, вчителів та батьків, спрямування їх на духовне та фізичне самовдосконалення засобами фізичної культури та гуманізації й демократизації навчально-виховного процесу.

 7. Зміна соціального менталітету батьків та формування у них навичок участі у різноманітних позашкільних формах виховної роботи.

 8. Гуманізація позашкільного спілкування батьків з дітьми та організації побуту сім'ї, що орієнтований на цінності здорового способу життя.

 9. Створення банку даних для аналізу та керування оздоровчим та виховним процесом.

 10. Зменшення процентного співвідношення кількості дітей, які мають відхилення у стані психічного, фізичного та духовного здоров'я, наслідком якої повинно бути підвищення загального стану здоров'я.
izumzum.ru