Рішенням комітету з конкурсних торгів від "26 " квітня 2011 року - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішенням комітету з конкурсних торгів від " 29 " червня 2011 р. 1 473.9kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від " " 2011 року 9 3025.98kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів №2 від 14. 03. 2011 року погодженно 1 283.95kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів вп «Хмельницька аес» від „13... 1 265.71kb.
Рішенням Центрального комітету з конкурсних торгів 2 363.13kb.
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів 1 366.87kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів Господарсько-експлуатаційного... 1 538.07kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів Господарсько-експлуатаційного... 3 617.64kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів Департаменту інформаційних... 3 464.1kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів вп юу аес дп «наек «Енергоатом» В. 1 181.7kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів 7 1591.5kb.
Перелік сертифікованих організацій в системі сертифікації Укрсепро... 1 144.66kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішенням комітету з конкурсних торгів від "26 " квітня 2011 року - страница №1/1
Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня

Роботи


ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ВІД "26 " квітня 2011 року
Голова комітету з конкурсних торгів
Осадчук О.М.

м.п.

ТОРГИ (КОНКУРСНІ ТОРГИ)


на закупівлю


послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту медичного, хірургічного та ортопедичного контрольно вимірювального устаткування .
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


м. Вінниця - 2011

Зміст


документації конкурсних торгів

І. Загальні положення1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини предмета закупівлі, щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Розділ 1. Загальні положення

1.Терміни, які вживаються у документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які вживаються у документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, вказаних Законом.

2. Інформація про замовника торгів
- повне найменування

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня

- місце знаходження

Україна, 21029, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 108

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Осадчук Олександра Михайлівна - голова комітету з конкурсних торгів – заступник головного лікаря з економічних питань, 21029, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 108

Тел./факс. (0432) 46-02-39

(0432) 46-00-54


3.Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета закупівлі:

послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту медичного, хірургічного та ортопедичного контрольно вимірювального устаткування.


- вид предмету закупівлі

Кількість : ЛОТ1 -15- Найменувань; ЛОТ 2 -6–

Найменувань ЛОТ3-1 найменування ; ЛОТ4-8 найменувань.

ЛОТ5-2 Найменування.

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 108,

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

квітень-грудень 2011 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6.Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України – гривня.


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів.

Під час проведення процедури закупівель всі документи , що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською або російською мовами. Всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, документи та інформація щодо підтвердження відповідності вимогам цієї конкурсної документації, можуть бути складені як українською, так і російською мовами.

Якщо учасник торгів не є резидентом України, він може додатково подавати свою пропозицію англійською або російською мовами, які є автентичними, при цьому визначальним є текст, викладений українською мовою.


Розділ 2 Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних

Торгів

1.Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.2.Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.Розділ3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1.Оформлення пропозицій конкурсних торгів

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (лотам).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до 18.05.2011 р. 11-00 (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)»2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

-

5. Строк протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.


6. Кваліфікаційні критерії учасників

При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

1.Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :

1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу (завірена печаткою учасника)

2.Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством України:

2.1.Оригінал довідки Д П І про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні, дійсної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

3.Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він в установленому порядку не визнаний банкрутом чи проти нього не порушена справа про банкрутство:

3.1.Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про порушення провадження у справі про банкрутство підприємств, визнання їх банкрутами, перебування у процедурі банкрутства, виданої відділом Державного департаменту з питань банкрутства з підтвердженням відсутності рішення про визнання Учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство, виданої не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

4. Інші документи:

4.1. Довідки, складені у довільній формі, які містять відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів);

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма;

г) наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

д) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

е) наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

4.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (завірена печаткою учасника) .

4.3. Копія довідки ЄДРПОУ (завірена печаткою учасника).

4.4. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку, у відповідності до порядку оподаткування, зареєстрованого органами державної податкової інспекції для суб’єктів підприємницької або господарської діяльності (завірена печаткою учасника).5. Наявність відповідного дозволу або ліцензії.

5.1. Копія дозволу або ліцензії Учасника торгів на додану послугу

Примітки: документи, що не передбачені законодавством для учасників фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційній документації.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Лот-1

1.Стерилізатор ГП-80,термостат:заміна тенів,блок живлення.

2.Шафа сухо-жарова:ремонт блоку живлення ,заміна нагрівального елементу.

3.Відсмоктувачі:заміна масла,чистка.

4.Ларингоскоп:заміна ламп,юстировка оптики.

5.Бронхоскоп,фібробронхоскоп,гастроскоп:заміна ламп,юстировка оптики.

6.Фізіотерапевтична апаратура:заміна датчиків,ремонт проводів.

7.Офтальмологічна апаратура(апарат БО):заміна ламп,заміна транзисторів.

8.Лампа безтіньова:заміна ламп,ремонт посадочних місць(патронів)

9.Бівізіотренер,макулотестер,пристрій для визначення гостроти зору:юстировка оптики.

10.Апарат «Наркон»:заміна клапанів,трубки.

11.Центрифуга:ремонт блоку живлення,заміна підшипників.

12.Мікроскопи:ремонт блоку живлення,чистка оптики.

13.Апарат УЗД:заміна внутрішніх моніторів,калібровка.

14.Пінцет діатермії:заміна шлангів, обрив шлангів.

15.Автоклави:заміна тенів,заміна уплотнювача гуми,чистка від накипу.Лот-2

1.Ваги різноманітні:заміна деталей(мех.),електронні(блок живлення).

2.Холтерівська система ЕКГ:заміна блока живлення,датчиків потоку.

3.Електрокардіографи:ремонт блока живлення.

4.Електроенцефалоскоп:ремонт блока живлення.

5.Біохімічний аналізатор: тест –система HUMALAYZER контрольні сиворотки.6.Гематологічний налізатор: Ерма, та МS4:тест-системи ;рективи для сервісного обслуговування, контрольна сиворотка.

Лот-3

1.Рентгенапаратура:ремонт пульту керування,заміна трубки,ремонт стабілізатору напруги,чистка та технічне обслуговування.Лот-4

1.Кювези:ремонт зволожувача,заміна температурних датчиків.

2.Лампи фототерапії:ремонт блоку живлення,заміна ламп.

3.Реанімаційні столи:заміна нагрівального елементу,заміна температурного датчика.

4.Інфузійний насос(перфузор):заміна акумуляторного блоку,ремонт плати керування,ремонт виконуючого механізму.

5.Апарат «Лінеомат», «Лучисте тепло»:температурні датчики,заміна ламп.

6.Апарати ШВЛ-перевірка працездатності параметрів,заміна деталей,дихальних контурів,батарей,заміна температурних датчиків,заміна зволожувача.

7.Монітори,пульсоксиметри,капнографи:перевірка працездатності параметрів,заміна деталей(плати) датчиків,батарей,дефектування апарата,ремонт пристрою відображення інформації,калібрування апарата.

8.Монітори артеріального тиску:заміна внутрішніх батарей,заміна датчиків,пульсоксиметр.

Лот-5

1.Біохімічний аналізатор:тест –система COBAS INTEGRA контрольні виворотки.

2.Аналізатор хемілюмінісцентний ELECSYS-2010:ремонт блоку живлення,ремонт плати керування,тест-система,реактив для сервісного обслуговування.


8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Предмет закупівлі ділиться на 5 лотів.

Учасник подає тільки одну пропозицію конкурсних торгів щодо предмету закупівлі.9.Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання . Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою


- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

Україна, 21029, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 108, бухгалтерія матеріального відділу

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

18.05.2011р. до 10-00

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Україна, 21029, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 108, актовий зал

- дата і час розкриття пропозицій конкурсних торгів

18.05.2011р. о 11-00
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, подовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів , та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт , що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Пропозиції конкурсних торгів , отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1.Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник торгів має право звернутися до учасників за роз’ясненням змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення оцінки пропозицій, щоб полегшити її розгляд, оцінку та зіставлення з іншими пропозиціями. Не приймається, не обговорюється та не дозволяється внесення жодних змін конкурсних пропозицій щодо їх суті, включаючи зміни до їх кінцевої ціни, оголошеної під час розкриття конкурсних пропозицій і зміни, спрямовані на коригування конкурсної пропозиції, яка не відповідає формальним вимогам документів конкурсних торгів , з метою приведення її у відповідність із такими вимогами.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Пропозицією, що відповідає вимогам документації з конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами документації конкурсних торгів. Якщо пропозиція не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, вона відхиляється замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

1 Ціна;
2 Умови оплати (відстрочка платежу);

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів по критерію Ціна - 80 балів.

2. Кількість балів по критерію умови оплати (відстрочка платежу)- 20 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника.

Переможцем обирається Учасник, пропозиція якого набрала найбільшу сумарну кількість балів.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Методика оцінки


1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 80, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

80 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

2. Кількість балів за критерієм "умови оплати" визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію "умови оплати", у якої є найвигіднішим, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Влmах / Вобчис * 20, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Вобчисл - значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

Вmах - найвигідніше значення за критерієм "умови оплати"

20 - максимально можлива кількість балів за критерієм " умови оплати "
2.Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, перевіряються замовником на предмет арифметичних помилок.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди учасника на такі виправлення.

Якщо учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція відхиляється.3. Інша інформація

За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України. На учасника-переможця по кожному Лоту процедури закупівлі відповідно до ст..527,528,629,903,904 ЦК України, покладаються всі витрати, пов’язані з укладенням договору в сумі 1500,00грн.До складу зазначених витрат не включаються витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору. Зазначена вище сума має бути сплачена протягом 3 робочих днів з моменту отримання учасником-переможцем торгів акцепту пропозиції конкурсних торгів на рахунок Консультанта торгів, відповідно до укладеної між Замовником та Консультантом угоди (договір на користь третьої особи).

4.Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Замовник залишає за собою право в будь-який час до проведення акцепту здійснити відхилення всіх тендерних пропозицій, які були подані Учасниками на зазначені торги.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


5.Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник надсилає переможцю торгів протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів , а вісім учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - переможця , пропозицію конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом України, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі безоплатно публікуються в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель та безоплатно розміщуються на веб-порталі Уповноваженого органу протягом 7 днів з дня укладення договору або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.


Розділ 6 Укладання договору про закупівлю

1.Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2.Істотні умови договору, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

1. Постачальник зобов'язується передати у встановлений строк у власність Покупця Товар, визначений за цінами, що зазначені у специфікації, яка розроблена на підставі акцептованої пропозиції конкурсних торгів, що надається до цього Договору і є його невід'ємною частиною, а Покупець зобов'язується прийняти цей товар та оплатити його. У ціну товару включається сплата податків та інших обов’язкових платежів

1.1. Кількість Товару, що постачається відповідно до цього Договору, може бути зменшена залежно від реального фінансування видатків.

2. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

3. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на умовах відстрочки платежу

4. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі партії товару, заявленої Покупцем, Постачальник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

5. Сплата пені не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань по Договору поставки.

6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у т.ч. ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

8. Замовник залишає за собою право на розірвання договору в односторонньому порядку.

9. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається


ДОДАТОК 1
Тендерна форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.
ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю 33.10.9. послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту медичного, хірургічного та ортопедичного контрольно вимірювального устаткування .

__________________________________________________________________________ згідно з технічним завданням Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції на загальну суму грн. (з ПДВ):

________________________________________________________________________________.


1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація з конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 кал. днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

5. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

6. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовник не пізніше ніж через30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.7. Умови розрахунків: ________________________________________ календарних днів.

відтермінування платежу)

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


izumzum.ru