Рішенням комітету з конкурсних торгів від " 29 " червня 2011 р. Заст голови комітету з конкурсних торгів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішенням комітету з конкурсних торгів від " " 2011 року 9 3025.98kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від "26 " квітня 2011 року 1 302.32kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів вп «Хмельницька аес» від „13... 1 265.71kb.
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів 1 366.87kb.
Рішенням Центрального комітету з конкурсних торгів 2 363.13kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів Господарсько-експлуатаційного... 3 617.64kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів Господарсько-експлуатаційного... 1 538.07kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів 7 1591.5kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів дп «ма 1 354.57kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів Департаменту інформаційних... 3 464.1kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів вп юу аес дп «наек «Енергоатом» В. 1 181.7kb.
Урок №22 20. 11. 08 Тема урока. Основні характеристики та можливості... 1 135.85kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішенням комітету з конкурсних торгів від " 29 " червня 2011 р. Заст голови комітету - страница №1/1ДП "Завод імені В.О. Малишева"

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням комітету з конкурсних торгів

від " 29 " червня 2011 р.
Заст. голови комітету з конкурсних торгів

_____________________ А.В. Зима

м.п.ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
щодо підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі у торгах на закупівлю інші феросплави (феромолібден, феросиліцій, феротитан, ферофосфор, лігатура)

(код 27.35.2 згідно з ДК 016-97)


(2 ЛОТА)

ВІДКРИТІ ТОРГИ

м. Харків

2011


І. ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів та загальні поняття

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України від 01.07.2010 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

Учасник процедури закупівлі (далі – учасник) – фізична особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних торгів.

Кожний Учасник подає свої пропозиції у належно оформленому вигляді згідно з вказаними нижче вимогами.


2. Інформація про замовника торгів:

 

- повне найменування:

Державне підприємство "Завод імені В.О. Малишева"

- місцезнаходження:

вул. Плеханівська, 126, м. Харків, 61037

- відповідальний за проведення торгів:

Зима А.В., заступник директора фінансово

- особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

з організаційних питань – Гаврюшенко Інна Петрівна, заступник начальника відділу з ДЗ та МТЗ,

телефон 057 737-47-22, телефакс 057 766-87-21,

e-mail torgi@malyshev.kharkov.ua

з технічних питань – Кислий Едуард Дмитрович, заступника начальника відділу з ДЗ та МТЗ, телефон 057 739 37 61


3. Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета закупівлі:

інші феросплави (феромолібден, феросиліцій, феротитан, ферофосфор, лігатура) (2 лоти)

- вид предмета закупівлі:

поставка товару

- місце, кількість, обсяг поставки товарів:

місце: вул. Плеханівська, 126, м. Харків, 61037

кількість: 74 080 кг- строк поставки товарів:

протягом 2011 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

6.1. Валютою пропозиції є національна валюта України - гривня.

6.2. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно з умовами Договору, який буде укладено з переможцем за результатами торгів.

6.3. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у іншій валюті ніж гривня. При цьому, при розкритті пропозицій конкурсних торгів, ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до зазначеної валюти, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття та оцінки пропозицій конкурсних торгів.


7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

7.1. Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською або російською мовою.

7.2. Якщо до складу пропозиції входитимуть документи, які за своїм походженням були складені на іншій, ніж українська чи російська мова, вони обов’язково супроводжуються перекладом на українську мову.

7.3. Якщо учасник торгів не є резидентом України, він може подати свою пропозицію на російській або англійській мові з перекладом на українську. При тлумаченні визначальним є український переклад.

7.4. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

1.1. Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

1.2. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

1.1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита (папки-швидкозшивачі, зшиті пружинами тощо), пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

1.2. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

1.3. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів).

1.4. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

1.5. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів (замовником зазначається відповідний документ).

1.6. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до початку торгів» (зазначається дата та час розкриття  пропозицій конкурсних торгів).

1.7. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

2.1. Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з Комерційної та Технічної частин.

Кожна частина пропозиції конкурсних торгів, з реєстром наданих документів, повинна бути прошита й пронумерована. На останньому аркуші (на місці прошивання) необхідно зробити напис: «Прошито й пронумеровано», вказати кількість аркушів, поставити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі та його розшифровку, засвідчити печаткою* підприємства.Комерційна частина повинна включати:

- реєстр наданих документів;

- інформацію, складену відповідно до Додатку 1 (Учасник не повинен відступати від даної форми, в протилежному випадку пропозиція буде відхилена);

- документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (оригінал платіжного доручення з відміткою банку);

- інформацію, складену відповідно до Додатку 2 цієї документації конкурсних торгів, що містить:

документально підтвердженої інформації про відповідність квавіе76ліфікаційним критеріям;

документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону;

- проект договору про закупівлю згідно з Додатком 4 документації конкурсних торгів (з заповненими даними учасника та додатками до договору), який повинен бути підписаний уповноваженою особою учасника та містити печатку учасника.Технічна частина повинна містити:

- реєстр наданих документів;

- інформацію згідно з Додатком 5 документації конкурсних торгів.

Відсутність документів, передбачених в цьому пункті документації конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів.

Кожна одержана пропозиція вноситься Замовником до відповідного реєстру.

Якщо Замовником вимагається надання копіїї документу, то кожна зі сторінок копії має бути завірена «мокрою» печаткою Учасника та підписом уповноваженої особи, для фізичних осіб вимагається лише підпис.

Якщо замовником вимагається надати довідку (лист), то такий документ має бути підписаний уповноваженою особою та містити відбиток печатки учасника, для фізичних осіб вимагається лише підпис.

Документи, що не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів, але прикладаються інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності та обов’язково зазначається інформація про законодавчі підстави для їх ведення на окремому аркуші

Нерезиденти, у разі неможливості надання зазначених документів, надають аналогічні документи у відповідності до особливостей законодавства своєї країни.


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.1. Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів::

лот 1 – 8 000 грн.

лот 2 – 35 000 грн.

3.2. Вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: застава шляхом перерахування Учасником коштів в національній валюті України на поточний рахунок Замовника 26005010124001 в ПАТ "Альфа-банк" м. Києва, МФО 300346, ОКПО 14315629.

У складі пропозиції конкурсних торгів Учасник надає оригінал платіжного доручення з відміткою банку про перерахування застави на зазначений у документації конкурсних торгів, поточний рахунок Замовника.

Пропозиції конкурсних торгів від Учасників, що не містять документів підтверджуючих внесення забезпечення пропозиції конкурсних торгів, відхиляються Замовником.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів повертається лише за письмовим запитом (оригінал листа згідно з Додатком 6) Учасника, в якому зазначені його банківські реквізити, при настанні випадків зазначених у п. 4. розділу 3 документації конкурсних торгів.

Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів: Термін дії забезпечення має відповідати строку дії пропозиції конкурсних торгів.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів  

Замовник не може претендувати на забезпечення пропозиції конкурсних торгів та повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: 

-закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

-укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

-відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

-закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Після закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів (або настання обставин, передбачених частиною 4 статті 24 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289-VI), кошти, отриманні замовником, як забезпечення, повертаються учаснику на його вимогу (Додаток 6).

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

-відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

-не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

-ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

6.1. Відповідно до статті 16 Закону замовник встановлює наступні кваліфікаційні критерії:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності.

6.2. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи, зазначені у Таблиці 1 Додатку 2 до цієї документації конкурсних торгів.

6.3. Відповідно до статті 17 Закону замовник відмовляє учаснику у участі в процедурі закупівлі, у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

9) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

10) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

5.4. Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі своєї пропозиції надає документи, зазначені у Таблиці 2 Додатку 2 та Додатку 2/2 до цієї документації конкурсних торгів.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

7.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником та відповідність товарів, які Учасник пропонує постачати за Договором, вимогам документації конкурсних торгів. Документальне підтвердження повинно містити інформацію про країну походження об'єкту торгів, назву виробника та назву предмету закупівлі.

7.2. Інформація щодо необхідних технічних, якісних характеристик та вимог до предмета закупівлі зазначена у Додатку 5 до цієї документації конкурсних торгів.

7.3. Для підтвердження відповідності товару технічним вимогам учасник надає (у формі пояснювальної записки):

а) детальний опис основних технічних характеристик товарів;

б) інші документи відповідно до вимог, визначених у цій документації конкурсних торгів та додатках до неї..


8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

8.1. Учасники подають пропозицію конкурсних торгів щодо предмету закупівлі.

8.2. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі (з розбивкою по лотам), так і по визначеним частинам предмета закупівлі окремо (у разі участі в деяких лотах).9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

9.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі встановлення такої вимоги). Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються, у разі якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

9.2. Повідомлення Учасника про зміни або відкликання пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із Розділом 3 у конвертах, додатково позначених «Зміни» або «Відкликання» відповідно.

9.3. Після відкриття конверта, прийняття заяв про внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється. У винятковому випадку на письмовий запит комітету конкурсних торгів учасник може дати лише пояснення у письмовій формі до змісту пропозиції, не змінюючи її суті та ціни.


Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів

1.1. Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів: особисто або поштою

1.2. Місце подання пропозицій конкурсних торгів: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 126, каб.217 комерційного управління.

 1.3. Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): о 08 год. 30 хв. 10.08.2011.

1.4. Пропозиції повинні бути подані за адресою та не пізніше часу та дати, зазначених в Оголошенні конкурсних торгів, а у разі подовження строку подання та розкриття пропозицій (перенесення торгів) – не пізніше часу та дати, зазначених в повідомленні замовника, який буде надіслано учаснику протягом 1 робочого дня.

1.5. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

1.6. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

2.1. Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 126, каб. 208 комерційного управління

2.2. Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: о 10 год. 30 хв. 10.08.2011.

2.3. Замовник відкриває пропозиції конкурсних торгів та зміни в день закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі, а у разі подовження строку подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів (перенесення торгів) – не пізніше часу та дати, зазначених в повідомленні замовника.

2.4. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються: • Учасники, що подали пропозиції конкурсних торгів, або їх уповноважені представники (якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу, якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірену копію документу, який підтверджує його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу, у разі, якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати доручення на представництво інтересів учасника, підпис документів та оформлену згідно з вимогами чинного законодавства копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує доручення, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу).

Учасники, які з’явилися для участі у розкритті пропозицій конкурсних торгів, повинні зареєструватися та надати документи, необхідні для участі у торгах (довіреність, паспорт). Реєстрація відбувається в день проведення торгів у секретаря комітету конкурсних торгів (кабінет №217 комерційного управління) з 8-30 до 9-00.

 • представники засобів масової інформації, що повинні мати при собі редакційне посвідчення, видане редакцією засобу масової інформації та надати для ознайомлення секретарю комітету.

2.5. За підроблення документів учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального Кодексу України.

2.6. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

2.7. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.8. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або посвідчення водія.

2.9. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.10. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

2.11. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.12. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

2.13. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

1.1. Після розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовник вивчає пропозиції з метою визначення:

- відповідності пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям, зазначеним у документації конкурсних торгів;

- відповідності пропозиції вимогам Закону;

- відповідності пропозиції технічним вимогам/умовам документації конкурсних торгів (до вивчення пропозиції конкурсних торгів, за рішенням комітету з конкурсних торгів замовника, можуть бути залучені при необхідності експерти);

- відповідності пропозиції іншим вимогам/умовам документації конкурсних торгів;

- чи надає учасник в складі пропозиції всі пояснення та/або докази, які вимагає замовник;

- відсутності підстав для відмови в участі в торгах відповідно до статті 17 Закону.

1.2. Пропозицією, яка відповідає умовам документації конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами та вимогами документації конкурсних торгів.

1.3. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

1.4. Переможцем визначається учасник, пропозиція якого не була відхилена відповідно до статей 16, 17, 28, 29 Закону та має найнижчу ціну.

Оцінка здійснюється окремо по кожному лоту/частині із зазначених в технічному завданні.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі одного критерію: ціна.

Методика оцінки

Кількість балів за критерієм „Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію „Ціна” у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм „Ціна”;

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм „Ціна”.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значень показника.

Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів, тобто, визнана найбільш економічно вигідною.

1.5. В разі, якщо пропозиції конкурсних торгів двох або більше учасників мають однакове значення, переможець процедури закупівлі визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів

1.5. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

1.7. Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені (у кількості не менше двох).

1.8. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником, за умови отримання письмової згоди відповідного Учасника на таке виправлення, у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.


3. Інша інформація

 

3.1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів усіх інших витрат.

3.2. В пропозиції конкурсних торгів ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання із урахуванням кількості, зазначеної в технічних вимогах, чітко визначається вартість кожної частини предмету закупівлі (лоту) та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів.

3.3. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції конкурсних торгів, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

3.4. Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

3.5. Замовник у документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства.


4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

4.1 Учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

4.2. наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

4.3. пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

4.4. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

5.1. Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

5.2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

5.3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

6.1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

6.2. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору

Зазначені в Додатку 4 документації конкурсних торгів.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення викона-ння договору про закупівлю

Не вимагається.

ІІ. ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

Форма „Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

У разі, коли учасник приймає участь не у всіх лотах, то у колонці вартості по лоту, в якому учасник не приймає участь, ставиться прочерк.

Учасник не повинен відступати від даної форми.
ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі його наявності))


Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у конкурсних торгах на закупівлю інших феросплавів (феромолібден, феросиліцій, феротитан, ферофосфор, лігатура) свою пропозицію, ми:

 1. Повне найменування учасника ________________________________________________________

 2. Адреса: юридична ________________________ фактична__________________________________

 3. Розглянувши документацію на виконання зазначеного замовлення, ми згодні підписати договір на його виконання відповідно до специфікації технічного завдання документації конкурсних торгів:

Найменування товару

Марка

Од.

виміру

Кіль-кість

Ціна за одиницю,
грн., з ПДВ


Загальна
вартість,
грн., з ПДВ


Лот 1

феросиліцій

ФС-45

кг

36 580Всього по лоту 1

Загальна вартість пропозиції по лоту №1 (прописом) (з ПДВ) ___________________________


Найменування товару

Марка

Од.

виміру

Кіль-кість

Ціна за одиницю,
грн., з ПДВ


Загальна
вартість,
грн., з ПДВ


Лот 2

феросиліцій

ФС-75

кг

21 500феромолібден

Фмо-60

кг

8 000ферофосфор

ФФ-20

кг

4 000феросилікобарій

ФСБа-17

кг

1 800феросилікобарій

ФСБа-22

кг

700лігатура

ФС 30РЗМ30

кг

1 500Всього по лоту 2

кг


Загальна вартість пропозиції по лоту №2 (прописом) (з ПДВ) _____________________________

Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _________________________________________________________________________________________. 1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, строку, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

 4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

ДОДАТОК 2
Якщо Замовником вимагається надання копії документу, то кожна зі сторінок копії мають бути завірені "мокрою" печаткою Учасника. На нотаріально завірених документах та оригіналах наявність відбитку "мокрої" печатки Учасника не вимагається.

*Вимога щодо відбитку печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Ненадання Учасником якого-небудь з документів, надання незавірених копій документів, зазначених в таблицях №1 та №2 є підставою для відхилення пропозиції конкурсних торгів Учасника.

Документи, які не передбачені законодавством для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів.


Документи для підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям

Таблиця 1

з/п

Кваліфікаційна вимога

Документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційній вимозі

1

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для виконання замовлення.

2

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Довідка про виконання аналогічних договорів за останні 3 роки (крім відомостей, що становлять комерційну таємницю) із зазначенням предметів договорів, замовників та їх контактних осіб (прізвище та контактний телефон) (Додаток 3/1)

3

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

3.1. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (Додаток 3/2)

4

Наявність фінансової спроможності

4.1. Копія балансу за 2010 рік та I півріччя 2011 р. з відміткою про прийняття органу Держкомстату;*

4.2. Копія звіту про фінансові результати за 2010 рік та I півріччя 2011 р.;*

4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період;*

4.4. Оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана не раніше ніж за тиждень до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів або більш пізню дату.* У разі якщо учасник відповідно до норм чинним законодавством не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення.
Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.


Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону

Таблиця 2

з/п

Підстава для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі

Документи, що підтверджують відсутність підстави для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі

1

Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура

Оригінал довідки (або нотаріально завірена копія) з департаменту з питань банкрутства або його територіального підрозділу про те, що учасник не є банкрутом або відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, видана не раніше ніж за місяць до розкриття пропозицій конкурсних торгів

2

Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, що дійсна на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів

3

Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту

3.1. Нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

3.2. Нотаріально завірена копія статуту або іншого установчого документу.

3.3. Нотаріально завірена копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

3.4. Нотаріально завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копію паспорту (для фізичних осіб).

3.5. Нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію учасника платника податку на додану вартість чи єдиного податку (окрім осіб, що є нерезидентами України).

3.6. Нотаріально завірена копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4-ОПП).

3.7. Копія паспорту керівника, посадової особи учасника, яку призначено учасником відповідальною за проведення торгів.

3.8. Документи, що підтверджують правомочність посадової особи учасника на укладення договору про закупівлю (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність на укладання та підписання договору, дорученням або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на укладання та підписання договору);

3.9. Документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала пропозицію (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення керівника, довіреність, дорученням або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника);

3.10. Оригінал або нотаріально завірена копія витягу датованого не більше 10-денної давнини до фактичної дати розкриття пропозицій з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у відповідності до Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20.10.2005 №97 «Щодо затвердження деяких нормативно-правових актів про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», в якому повинна бути зазначена наступна інформація: засновники юридичної особи; керівник юридичної особи;

3.11. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) простроченої заборгованості, датованої не більше 10-денної давнини до фактичної дати розкриття пропозицій;

3.12. Довідка (у довільній формі за підписом керівника) про те, що посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, або таку судимість знято чи погашено в установленому порядку;3.13. Довідка у довільній формі про те, що фізичну особу, яка є учасником, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, або таку судимість знято чи погашено в установленому порядку.

Учасники процедури закупівлі – нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 2 документації конкурсних торгів подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.
ДОДАТОК 2/2
Форма “ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА“.


 1. Повна та скорочена назва Учасника:

 2. Назва документа, яким затверджено Статут Учасника, його номер та дата:

 3. Місце та дата проведення державної реєстрації Учасника:

 4. Виробничий статус Учасника (виробник, дилер, представник, або ін.):

 5. Організаційно-правова форма:

 6. Форма власності:

 7. Юридична адреса:

 8. Поштова адреса:

 9. Банківські реквізити:

 10. Дані про посадових осіб Учасника¹:

  Повна назва посади

  Прізвище, ім'я, по батькові

  Контактний номер телефону (телефаксу)

  Е-mail

  1

  2

  3

  4

  Керівник


  Заступник


  Головний бухгалтер


  Менеджер


 11. Учасник процедури закупівлі гарантує, що на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів він не є банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство і не перебуває в стадії ліквідації, не узгоджує з цього приводу свої відносини з кредиторами, не призупинив виробничу діяльність та не перебуває у будь-якій подібній ситуації.

 12. Інші відомості²: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(посада, П.І.Б., підпис керівника, або уповноваженої особи, підприємства, організації, установи)

М.П.
“___”__________________2011 року.


_______________________________________

¹ Учасник надає інформацію про посадових осіб, які відносяться до керівного складу, а також відповідальних осіб (у разі наявності) за фінансові, юридичні та інші напрямки діяльності, які пов’язані з процедурою здійснення закупівлі, постачанням, документальним супроводженням тощо.

² Зазначаються окремі пункти Статуту (або іншого установчого документу), відповідно до яких Учасник здійснює підприємницьку діяльність щодо постачання товарів (робіт, послуг), які замовлені цими торгами. Крім того, наводиться коротка характеристика про Учасника (досвід роботи на відповідному ринку, тощо).

ДОДАТОК 3/1

Учасник не повинен відступати від даної форми
Довідка про виконання аналогічних договорів


з/п

та дата договору

Найменування продукції

Назва організації з якою укладено договір

Адреса, контактні телефони особи контрагента, відповідальної за виконання договору

1

2

Посада_____________ Підпис____________ П.І.Б.___________
__________________________________________________________________________________
ДОДАТОК 3/2

Учасник не повинен відступати від даної форми

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвідз\п

Посада

П.І.П.

Досвід роботи

Освіта і спеціальність

Досвід роботи на аналогічній посаді

1

2Посада_____________ Підпис____________ П.І.Б.___________

ДОДАТОК 4

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


 1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується у 2011 році надати ЗАМОВНИКОВІ (далі – товар), зазначений в , а ЗАМОВНИК – прийняти і оплатити такий товар.

 2. Найменування товару: інші феросплави (феромолібден, феросиліцій, феротитан, ферофосфор, лігатура)

Кількість товару за цим Договором згідно зі специфікацією (відповідно до лотів).

 1. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

 1. ПОСТАЧАЛЬНИК повинен поставити ЗАМОВНИКУ товар, передбачений цим Договором, якість якого підтверджується наявністю сертифіката якості заводу-виробника або його копією завіреною в установленому порядку або паспортом виробника, та відповідає Держстандартам, технічним або іншим умовам, які пред'являються до товару даного виду.

 2. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує якість і надійність товару, що постачається, протягом гарантійного строку. Гарантійний строк товару не може бути меншим від гарантійного строку заводу-виробника.

 3. Рекламації з якості товару можуть бути заявлені ЗАМОВНИКОМ не пізніше 30 днів з моменту виявлення дефектів, але у межах шести місяців з дня передачі ЗАМОВНИКОВІ товару, а по відношення до кількості в продовж 20 днів від дати поставки товару на склад ЗАМОВНИКА.

Зміст та обґрунтованість рекламації повинні бути підтвердженні актом забракованого товару, зіставленим у встановленому порядку.

У разі встановлення вхідним контролем ЗАМОВНИКА поставки неякісного товару ЗАМОВНИК, в залежності від виду товару, має право вимагати від ПОСТАЧАЛЬНИКА: • пропорційного зменшення ціни товару;

 • вимагати повернення коштів, сплачених за товар, що визнано забракованим в продовж 1-го дня від дати отримання повідомлення від ЗАМОВНИКА, а також сплати 22 % річних від суми отриманих коштів у разі порушення строку повернення грошових коштів;

 • вимагати безкоштовно замінити неякісний товар на якісний за рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА в продовж 3-х днів від дати отримання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ повідомлення від ЗАМОВНИКА про негативний результат вхідного контролю якості поставленого товару;

 • вимагати відшкодування витрат на усунення недоліків забракованого товару;

 • на відшкодування збитків.


III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить у тому числі:

(вказати цифрами та словами)

(ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок на додану вартість")

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за отриманий товар проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА після підписання ЗАМОВНИКОМ товарно-транспортної / видаткової накладної на протязі 5 банківських днів з моменту отримання товару. При наявності грошових коштів можливе здійснення авансового платежу.

4.2. До рахунка додаються:

________________________________________________________________________________

(акт приймання-передачі товарів (робіт або послуг) та інші документи

V. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Строк (термін) поставки товару згідно з письмовою заявкою ЗАМОВНИКА

5.2. Місце поставки (передачі) товарів: склад ДП «Завод імені В.О. Малишева».

5.3. Поставка здійснюється силами та за рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з товарно-транспортною накладною/видатковою накладною та сертифікатом якості заводу-виробника або його копією завіреною в установленому порядку;

6.1.3. Приймати товари по кількості та якості згідно з Інструкціями Держарбітражу від 15.06.1965р. №П-6 та від 25.04.1966р. №П-7.

6.2. ЗАМОВНИК має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, повідомивши про це його у строк ______;

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків;

6.2.4. Вносити корегування в кількість продукції в межах даного асортименту, не виходячи за загальну суму договору, у залежності від виробничих потреб підприємства та фінансових видатків;

6.2.5. Повернути рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКУ без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Інші обов'язки_______________________________________________________________.

6.4. ПОСТАЧАЛЬНИК має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням ЗАМОВНИКА;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань ЗАМОВНИКОМ ПОСТАЧАЛЬНИК має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це ЗАМОВНИКА у строк ______;

6.4.4. Інші права __________________________________________________________________.


VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ЗАМОВНИКУ штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі ___________________________________________________, а у разі здійснення попередньої оплати ПОСТАЧАЛЬНИК, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає ЗАМОВНИКУ кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: ____

(зазначаються види порушень та санкції за них)
VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом _______ днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються ___________________________________________________________________.

(найменування органу, уповноваженого видавати такі документи)

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж _____ днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.


IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку ___________________________________________________________________________
X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання й діє до ______________________, а в частині розрахунків - до їхнього повного виконання.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. 

XI. ІНШІ УМОВИ

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.XII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Замовник 

Учасник 

_________________________________________
(найменування) 

_________________________________________
(найменування/П. І. Б) 

_________________________________________
(ідентифікаційний код) 

_________________________________________
(ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер) 

_________________________________________
(місцезнаходження) 

_________________________________________
(місцезнаходження/місце проживання) 

_________________________________________
(телефон) 

_________________________________________
(телефон) 

_________________________________________
(телефакс) 

_________________________________________
(телефакс) 

_________________________________________
(рахунок у Державному казначействі або у банку)

(підпис)


М. П. 

_________________________________________
(рахунок у Державному казначействі або у банку)

(підпис)


М. П. ДОДАТОК 5

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ТВ) або ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

інші феросплави (феромолібден, феросиліцій, феросилікобарій, феротитан, ферофосфор, лігатура)

Лот 1

Найменування

Марка

Вага,

кг

ГОСТ, ТУ

феросиліцій

ФС-45

36 580

ГОСТ-1415-93

Лот 2

Найменування

Марка

Вага,

кг

ГОСТ, ТУ

феросиліцій

ФС-75

21 500

ГОСТ-1415-93

феромолібден

Фмо-60

8 000

ГОСТ 4759-79 (СТ СЕВ 495-77)

ферофосфор

ФФ-20

4 000

ТУ 659РК05789469.05-95 27 000

феротитан

ФТі-35

700

ГОСТ 4761-91

феросилікобарій

ФС60Ба-22

1 800

ТУ 14-5-160-84 ГОСТ 1415-93

лігатура

ФС 30РЗМ30

1 500

ТУ 14-5-136-81

Вимоги до товару:

Якість зазначеного товару повинна бути підтверджена наявністю сертифіката якості або паспортом виробника та відповідати Держстандартам, технічним або іншим умовам, які пред'являються до товару даного виду.Істотні умови поставки:

Поставка товару здійснюється силами та за рахунок Постачальника.

Вартість товарів, які планується постачати за Договором, повинна включати всі податки і збори, що обов’язково мають бути сплачені, витрати на транспортування, страхування, навантаження.

Замовник залишає за собою право вносити корегування в кількість продукції в межах даного асортименту, не виходячи за загальну суму договору, у залежності від виробничих потреб підприємства та фінансових видатків.
Заст. начальника ВОЗтаМТЗ Е.Д. Кислий
ДОДАТОК 6
ФОРМА ЗАПИТУ ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Комітету з конкурсних торгів

ДП "Завод імені В.О. Малишева"

тел./факс: (057) 766-87-21

ЗАПИТ

на повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

(найменування суб’єкта господарювання)

«____» ____________ 2011 р. наше підприємство приймало участь у торгах на закупівлю

(найменування предмету закупівлі)

«____» __________ 2011р. вих. № _____ отримано повідомлення від «____» __________ 2011р. про

(результати чи акцепт)

Згідно з частиною 4 розділу 3 документації конкурсних торгів на закупівлю ______________________ просимо повернути забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів прошу перерахувати на наш поточний рахунок _______________ в ____________________ м. _____________, МФО ______________Керівник підприємства –

Учасник процедури закупівлі ________________________ ПІБ

М.П. (підпис)


izumzum.ru