Рішення Загальних зборів напрн україни від 24. 09. 2010 р - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
6 Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій... 1 23.2kb.
Рішення від 28. 01. 2011 м. Чугуїв №96-vі про внесення змін до рішення... 1 48.13kb.
Рішення №71 «16»травня 2012 року 11 позачергова сесія 6 скликання... 3 686.94kb.
Рішення від 25. 02. 2011 р №5/12 смт Стара Вижівка Про внесення змін... 1 18.03kb.
Порядок денний Загальних зборів Міжрегіональної Громадської Спілки... 1 34.01kb.
Рішення ХVІІІ позачергової сесії від 4 травня 2012 року №308 Про... 1 14.33kb.
Рішення №86 -34/2010 02 вересня 2010 року с. Панка Про надання дозволів... 1 26.9kb.
Рішення від 15. 03. 2013 №1029 Про внесення змін до рішення міської... 1 11.47kb.
Рішення №268 VI про затвердження розміру від 28 грудня 2011 року... 1 217.97kb.
Рішення від 20. 12. 2012 №262/12 м. Київ Про затвердження електронного... 2 667.29kb.
Рішення єдиного акціонера пат «апекс-банк» 1 72.87kb.
Пояснювальна записка Найважливіше завдання психологічної служби у... 1 196.84kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення Загальних зборів напрн україни від 24. 09. 2010 р - страница №1/1

Олефір Віктор Іванович –

проректор з наукової роботи Університету «Україна», завідувач кафедри цивільного, господарського та кримінального права Інституту права та суспільних відносин, член-кореспондент НАПрН України по відділенню державно-правових наук і міжнародного права

(рішення Загальних зборів НАПрН України від 24.09.2010 р.).


Народився 24 лютого 1958 р. у м. Дніпропетровську в родині Івана Якимовича та Клавдії Пантелеймонівни. Батько 42 роки вірно служив Вітчизні, зараз очолює Раду ветеранів свого полку. Мати присвятила своє життя родині, співала в Бурятському народному хорі.

У 1983 р. закінчив Харківський юридичний інститут і почав працювати інспектором карного розшуку Жовтневого РВВС м. Києва. Робота на цій посаді була дуже напруженою, відповідальною, цікавою. Згодом Віктор Іванович став помічником чергового в МВС. Саме під час його чергування надійшла сумна звістка про вибух на Чорнобильській АЕС. У 1989 р. закінчив ад’юнктуру Київської вищої школи МВС СРСР, захистив кандидатську дисертацію і залишився у цьому навчальному закладі викладачем, а згодом старшим викладачем на кафедрі адміністративного права.

У 1995 р. В. І. Олефіра призначили заступником начальника слідчо-криміналістичного факультету з навчальної та наукової роботи. У 1998 р. йому присвоєно вчене звання доцента.

З професором В. Ф. Захаровим та академіком Ю. І. Римаренком Віктор Іванович став фундатором кафедри адміністративної діяльності, яку очолив у 1998 р. та сприяв формуванню її науково-педагогічного колективу. Підготував дванадцять кандидатів юридичних наук.

З грудня 2005 р. по 2010 р. обіймав посаду вченого секретаря Київського національного університету внутрішніх справ. У 2005 р. захистив докторську дисертацію, а через рік йому було присвоєно вчене звання професора.

З вересня 2010 року професор Олефір очолив Департамент науково-дослідної та міжнародної діяльності Університету «Україна» у статусі проректора з наукової роботи. У 2010 році Віктора Івановича Олефіра було обрано членом-кореспондентом НАПрН України по відділенню державно-правових наук і міжнародного права.Тематика та головні напрями наукової діяльності В.І. Олефіра: проблеми розвитку адміністративного законодавства, адмінвідповідальність, організаційно-правові питання державної міграційної політики, протидія нелегальній міграції та торгівлі жінками. Він опублікував понад 50 наукових праць, зокрема:

 1. Олефір В.І. Адміністративно-правове регулювання протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми: Монографія. – К.: Друкарня МВС України. 2004. – 308 с.

 2. Олефір В.І. Боротьба з торгівлею людьми в Україні // Наук. вісн. Юрид. акад. внутр. Справ: Зб. Наук. праць. – 2004. – №2 (19). С. 149-164. 

 3. Олефір В.І. Вплив нелегальної міграції на розбудову правової держави в Україні // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць Одеськ. нац. юрид. акад. (Південноукраїнського центру тендерних проблем) – 2005. – №24. – с. 146-151.

 4. Олефір В.І. Імплементація міжнародних норм щодо протидії нелегальній міграції у національне законодавство України // Вісн. Нац. ун-ту внутр. Справ. – 2005. – №29.

 5. Олефір В.І. Італійський досвід міграційної політики для розбудови державності в Україні // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: Наук.- практ. зб. – 2004. – 34. (Додаток до журналу “Міліція України”). – С.18-22.

 6. Олефір В.І. Міграційні процеси у світі: різновиди та їх значення для України // Наук. вісн. Юрид. академії внутрішніх справ: Зб. наук. праць. – 2004. №4 (18). С. 162-171.

 7. Олефір В.І. Нелегальна міграція в Україні: шляхи подолання // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць Одеськ. нац. юрид. акад. (Південноукраїнського центру тендерних проблем). – 2005. – №23. – С. 126-135.

 8. Олефір В.І. Правозастосовча практика щодо протидії нелегальній міграції // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: Наук.- практ. зб. – 2005. – №37. (Додаток до журналу “Міліція України”). – С. 9-13.

 9. Олефір В.І. Проблеми протидії торгівлі жінками в Україні // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України. – 2004. – №5. – С. 95-104.

 10. Олефір В. Прокурорський нагляд за додержанням законності (у сфері управління міграційними процесами) // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 2(44). – С.34-39.

 11. Олефір В.І. Сучасна міграційна політика в Україні // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України. – 2002. – №3. – С. 3-11.

 12. Олефір В.І. Форми державного регулювання міграційних процесів // Держава і право: Зб. наук. праць. – К.: Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, 2004. Вип. 26. – С. 215-222.

Віктор Іванович брав участь у розробці науково-практичного коментаря до Закону України «Про міліцію», неодноразово надавав рецензії та пропозиції до Кодексу України про адміністративне правопорушення, Митного кодексу України та проектів законодавчих та інших нормативних актів.

Він є членом редколегії наукового журналу «Право і суспільство», членом експертної ради ВАК України та спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій Університету «Україна». Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за значні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.


izumzum.ru