Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення за наслідками розгляду цього звіту. Розгляд річного звіту... 1 50.46kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Звіт Наглядової ради... 1 35.62kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження річної фінансової... 1 44.2kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік 1 36.74kb.
Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської... 1 30.25kb.
Рішення від 25 квітня 2013 року №552 смт. Воловець Про затвердження... 1 12.37kb.
Рішення №1143 від «04» квітня 2013 року 37 сесія міської ради 6 скликання... 1 14.08kb.
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності... 1 53.88kb.
Інформація про діяльність Херсонської міської ради VІ скликання (до... 1 82.53kb.
Форма звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій 1 52.43kb.
Звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій 1 1 60.08kb.
Національна академія державного управління при Президентові України... 1 27.06kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора. - страница №1/1

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕАЛ», код ЄДРПОУ 20369032 повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів будуть проведені 25 квітня 2012 року за адресою: 83014, м.Донецьк, вул.Ахтирська, буд.8а. Початок Загальних зборів — 1000, реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення з 900 по 950 відповідно до реєстру акціонерів, складеного станом на 24 годину «19» квітня 2012 р.. Особі, що прибула для участі у Загальних зборах акціонерів для реєстрації мати з собою паспорт, уповноваженій особі — додатково доручення, що оформлене відповідно до законодавства України.

Порядок денний:

1. Звіт Директора Товариства за 2011 рік.

2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.

3. Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2011 рік.

7. Затвердження кошторису Наглядової ради на 2012 рік.

8. Про попереднє затвердження значних правочинів, що Товариство має намір здійснювати до наступних Загальних зборів акціонерів.


Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів та у день їх проведення за юридичною адресою ПрАТ «РЕАЛ»: 83014, м.Донецьк, вул.Ахтирська, буд.8а.
Додаткова інформація до звіту директора: (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

806

747

Основні засоби

771,6

708,9

Довгострокові фінансові інвестиціїЗапасиСумарна дебіторська заборгованість

28,8

38,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

5,6

0,1

Нерозподілений прибуток

225,7

150,1

Власний капітал

783,9

708,3

Статутний капітал

300,0

300,0

Довгострокові зобов'язанняПоточні зобов'язання

22,1

38,7

Чистий прибуток (збиток)

75,6

3,7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

30000000

30000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періодуЧисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

6

Наглядова рада ПрАТ «РЕАЛ»


izumzum.ru